درج رایگان آگهی

کامپیوتر > فروش نرم افزار

تازه های کامپیوتر > فروش نرم افزار

١۴٠٠/٩/٧
نرم افزار حسابداری شرکتی ساده هلونرم افزار حسابداری شرکتی ساده هلو مناسب برای کسب و کارهای شرکتی کوچک است. معرفی نرم افزار حسابداری شرکتی ساده سری شرکتی از گروه نرم‌افزارهای مـالی و حسابداری هلو، کسب و کـارهای شرکتی‌ای...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
5 ماه پیش
١۴٠٠/٩/٧
نرم افزار حسابداری شرکتی متوسط هلونرم افزار حسابداری شرکتی متوسط هلو کسب و کارهای شرکتی طراحی شده است. معرفی نرم افزار حسابداری شرکتی متوسط سری شرکتی از گروه نرم‌افزارهای مـالی و حسابداری هلو، کسب و کـارهای شرکتی‌ای طراحی...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
5 ماه پیش
١۴٠٠/٩/٣
نرم افزار حسابداری شرکتی هلونرم افزار حسابداری شرکتی هلو مناسب برای کسب و کارهای شرکتی کوچک است. معرفی نرم افزار حسابداری شرکتی سری شرکتی از گروه نرم‌افزارهای مـالی و حسابداری هلو، ویژه کسب و کـارهای شرکتی‌ای طراحی...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
5 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٩
فروش نرم افزار هلو جامع برای تولیدیهلو جامع شامل کلیه عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک به انضمام امکاناتی از قبیل: صدور فاکتور VAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
6 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٩
نرم افزار حسابداری تولیدی هلو(ساده)معرفی نرم افزار حسابداری تولیدی ساده: نرم افزار حسابداری تولیدی ساده کسب و کارهای تولید‌ای طراحی شده است که غیر‌ از امکانات عمومی بازرگانی و حسابداری، نیاز به ثبت تولید محصولات خود...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
6 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٩
نرم افزار حسابداری تولیدی هلو(پیشرفته دو کاربره)معرفی نرم افزار حسابداری تولیدی پیشرفته دوکاربره نرم افزار حسابداری تولیدی پیشرفته دوکاربره ویژه کسب و کارهای تولید‌ی طراحی شده است که غیر‌ از امکانات عمومی بازرگانی و حسابداری، نیاز به ثبت...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
6 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٨
نرم افزار حسابداری تولیدی هلو(متوسط)معرفی نرم افزار حسابداری تولیدی متوسط نرم افزار حسابداری تولیدی متوسط ویژه کسب و کارهای تولید‌ای طراحی شده است که غیر‌ از امکانات عمومی بازرگانی و حسابداری، نیاز به ثبت تولید محصولات خود...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
6 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢۶
اپلیکیشن CRM نسخه 3قابلیتهای ماژول: 1. ثبت اطلاعات مشتریان( اشخاص و شرکت ها ) 2. ثبت ارتباطات کلیه اشخاص و شرکتها 3. پیگیری ارتباطات هر مشتری در زمان مشخص توسط کاربر 4....
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
6 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢۴
بیس نرم افزار CRM (نسخه1)1. ثبت اطلاعات مشتریان( اشخاص و شرکت ها ) 2. اختصاص کارشناس یا بازاریاب به هر مشتری 3. ثبت ارتباطات کلیه اشخاص و شرکتها 4. پیگیری ارتباطات هر مشتری در زمان مشخص توسط...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
6 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢۴
بیس نرم افزار CRM نسخه 31. ثبت اطلاعات مشتریان ( اشخاص و شرکت ها ) 2. اختصاص کارشناس یا بازاریاب به هر مشتری 3. ثبت ارتباطات کلیه اشخاص و شرکتها 4. پیگیری ارتباطات هر مشتری در زمان مشخص توسط...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
6 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٣
نرم افزار crm کلاد سه ماههشرکتها اشخاص ارتباطات وظایف کالا و خدمات پیش فاکتور و فاکتور ارسال پیامک ارسال ایمیل امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان : امکان اختصاص...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
6 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٣
دریافت پیام کوتاهمورد یک و دو هر کدام دارای قیمت مشخصی می باشند. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 1- امکان دریافت پیام کوتاه 2. امکان دریافت شماره سریال محصول و فعال سازی گارانتی...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
6 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٣
نرم افزار CRM ارسال ایمیل1. امکان ارسال ایمیل به یک یا گروهی از مشتریان شامل می شود. این ماژول زیر مجموعه نرم افزار CRM می...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
6 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٣
نرم افزار crm کلاد یک ماههشرکتها اشخاص ارتباطات وظایف کالا و خدمات پیش فاکتور و فاکتور ارسال پیامک ارسال ایمیل امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
6 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢١
نرم افزار CRM سیستم امتیازدهی1. تخصیص امتیاز به هر مشتری در نرم افزار crm 2. روش محاسبه امتیاز با توجه به حجم خرید 3. تخفیف در زمان خرید بعدی 4. تبدیل امتیاز به ستاره و یا شارژ کارت...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
6 ماه پیش

جستجو های مرتبط

املاک جدید! خودرو تور