درج رایگان آگهی

کامپیوتر > فروش نرم افزار

تازه های کامپیوتر > فروش نرم افزار

١۴٠٠/٩/٨
نرم افزار CRM پرنیانفروش نرم افزار CRM یا همان نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری سیستمی قدرتمند با قابلیت اتصال به تلفن سانترال ، فاکس ، پیامک ، ایمیل مارکتینگ و … که برای سازمان های بزرگ و کوچک بهینه سازی...
021-91008064 , 021-91013342
تهران , پرنیان پردازش پارس
8 ماه پیش
١۴٠٠/٩/٧
نرم افزار حسابداری شرکتی ساده هلونرم افزار حسابداری شرکتی ساده هلو مناسب برای کسب و کارهای شرکتی کوچک است. معرفی نرم افزار حسابداری شرکتی ساده سری شرکتی از گروه نرم‌افزارهای مـالی و حسابداری هلو، کسب و کـارهای شرکتی‌ای...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
8 ماه پیش
١۴٠٠/٩/٧
نرم افزار حسابداری شرکتی متوسط هلونرم افزار حسابداری شرکتی متوسط هلو کسب و کارهای شرکتی طراحی شده است. معرفی نرم افزار حسابداری شرکتی متوسط سری شرکتی از گروه نرم‌افزارهای مـالی و حسابداری هلو، کسب و کـارهای شرکتی‌ای طراحی...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
8 ماه پیش
١۴٠٠/٩/٣
نرم افزار حسابداری شرکتی هلونرم افزار حسابداری شرکتی هلو مناسب برای کسب و کارهای شرکتی کوچک است. معرفی نرم افزار حسابداری شرکتی سری شرکتی از گروه نرم‌افزارهای مـالی و حسابداری هلو، ویژه کسب و کـارهای شرکتی‌ای طراحی...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
8 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٩
فروش نرم افزار هلو جامع برای تولیدیهلو جامع شامل کلیه عملیات انبار، خرید و فروش، گردش چک و بانک و عملیات مالی به صورت اتوماتیک و غیر اتوماتیک به انضمام امکاناتی از قبیل: صدور فاکتور VAT و گزارشات فصلی فاکتورها جهت ارائه به وزارت...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
8 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٩
نرم افزار حسابداری تولیدی هلو(ساده)معرفی نرم افزار حسابداری تولیدی ساده: نرم افزار حسابداری تولیدی ساده کسب و کارهای تولید‌ای طراحی شده است که غیر‌ از امکانات عمومی بازرگانی و حسابداری، نیاز به ثبت تولید محصولات خود...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
8 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٩
نرم افزار حسابداری تولیدی هلو(پیشرفته دو کاربره)معرفی نرم افزار حسابداری تولیدی پیشرفته دوکاربره نرم افزار حسابداری تولیدی پیشرفته دوکاربره ویژه کسب و کارهای تولید‌ی طراحی شده است که غیر‌ از امکانات عمومی بازرگانی و حسابداری، نیاز به ثبت...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
8 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٨
نرم افزار حسابداری تولیدی هلو(متوسط)معرفی نرم افزار حسابداری تولیدی متوسط نرم افزار حسابداری تولیدی متوسط ویژه کسب و کارهای تولید‌ای طراحی شده است که غیر‌ از امکانات عمومی بازرگانی و حسابداری، نیاز به ثبت تولید محصولات خود...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
8 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢۶
اپلیکیشن CRM نسخه 3قابلیتهای ماژول: 1. ثبت اطلاعات مشتریان( اشخاص و شرکت ها ) 2. ثبت ارتباطات کلیه اشخاص و شرکتها 3. پیگیری ارتباطات هر مشتری در زمان مشخص توسط کاربر 4....
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
8 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢۴
بیس نرم افزار CRM (نسخه1)1. ثبت اطلاعات مشتریان( اشخاص و شرکت ها ) 2. اختصاص کارشناس یا بازاریاب به هر مشتری 3. ثبت ارتباطات کلیه اشخاص و شرکتها 4. پیگیری ارتباطات هر مشتری در زمان مشخص توسط...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
9 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢۴
بیس نرم افزار CRM نسخه 31. ثبت اطلاعات مشتریان ( اشخاص و شرکت ها ) 2. اختصاص کارشناس یا بازاریاب به هر مشتری 3. ثبت ارتباطات کلیه اشخاص و شرکتها 4. پیگیری ارتباطات هر مشتری در زمان مشخص توسط...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
9 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٣
نرم افزار crm کلاد سه ماههشرکتها اشخاص ارتباطات وظایف کالا و خدمات پیش فاکتور و فاکتور ارسال پیامک ارسال ایمیل امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان : امکان اختصاص...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
9 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٣
دریافت پیام کوتاهمورد یک و دو هر کدام دارای قیمت مشخصی می باشند. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید: 1- امکان دریافت پیام کوتاه 2. امکان دریافت شماره سریال محصول و فعال سازی گارانتی...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
9 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٣
نرم افزار CRM ارسال ایمیل1. امکان ارسال ایمیل به یک یا گروهی از مشتریان شامل می شود. این ماژول زیر مجموعه نرم افزار CRM می...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
9 ماه پیش
١۴٠٠/٨/٢٣
نرم افزار crm کلاد یک ماههشرکتها اشخاص ارتباطات وظایف کالا و خدمات پیش فاکتور و فاکتور ارسال پیامک ارسال ایمیل امکانات نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتریان...
09104666467
قم , سیدمحمدرضا ابوالقاسمی
9 ماه پیش