درج رایگان آگهی

فروش زمین در رشت

صفحه 1 از 1
١٣٩٩/۶/٣١
فروش زمین در رشت زیباکنار 290 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 290 متر ... ,
09112304614
رشت , محمدرضا صلاحی
1 سال پیش

١٣٩٩/۶/٢٩
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت خمام 2331 متر
فروش زمین در خمام رشت 2331 متر ... ,
09111308544 , 013-33720777
رشت , محمد جواد ترتیبی
1 سال پیش

١٣٩٩/۶/٢۶
فروش زمین در رشت مرکز شهر پیاده راه فرهنگی 1499 متر
فروش زمین در مرکز شهر پیاده راه فرهنگی رشت 1499 متر ... ,
09112310565
رشت , حمید دلجو
1 سال پیش

١٣٩٩/۶/٢٢
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت زیباکنار 330 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 330 متر ... ,
09116961316
رشت , سید حسام میرافضلی
1 سال پیش

١٣٩٩/۶/١٥
فروش زمین در رشت پسیخان 210 متر
فروش زمین در رشت 210 متر ... ,
09118494582 , 013-33340323
رشت , مجید فرزین
1 سال پیش

١٣٩٩/٥/١٩
فروش زمین در رشت زیباکنار 200
فروش زمین در رشت زیباکنار 200 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 200 متر ... ,
09128708450
رشت , سهیل نظری
1 سال پیش

١٣٩٩/٥/٧
فروش زمین در رشت جانبازان 40000
فروش زمین در رشت جانبازان 40000 متر
فروش زمین در جانبازان رشت 40000 متر ... ,
09113393058
رشت , سلیمی
1 سال پیش

١٣٩٩/٥/٧
فروش زمین در رشت زیباکنار 2500
فروش زمین در رشت زیباکنار 2500 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 2500 متر ... ,
09113393058
رشت , سلیمی
1 سال پیش

١٣٩٩/٥/٧
فروش زمین در رشت لشت نشا 2450
فروش زمین در رشت لشت نشا 2450 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 2450 متر ... ,
09113393058
رشت , سلیمی
1 سال پیش

١٣٩٩/۴/١۴
فروش زمین در رشت سردار جنگل 935 متر
فروش زمین در سردار جنگل رشت 935 متر ... ,
09113314977
رشت , محمد سیلاخوری
1 سال پیش

١٣٩٩/٣/١٨
فروش زمین در رشت اتوبان قزوین - رشت 2300
فروش زمین در رشت اتوبان قزوین - رشت 2300 متر
فروش زمین در اتوبان قزوین-رشت رشت 2300 متر ... ,
09119290928 , 09397833268
رشت , محسن باقری
1 سال پیش

١٣٩٩/٢/٣١
فروش زمین در رشت جاده انزلی 1350
فروش زمین در رشت جاده انزلی 1350 متر
فروش زمین در جاده انزلی رشت 1350 متر ... ,
09118349487
رشت , قربان اکبری
1 سال پیش

١٣٩٩/٢/١٣
فروش زمین در رشت جاده سنگر 120000
فروش زمین در رشت جاده سنگر 120000 متر
فروش زمین در جاده سنگر رشت 120000 متر ... ,
013-44626526 , 09119871376 , 09111841728
رشت , املاک کاخ
1 سال پیش

١٣٩٩/٢/١٣
فروش زمین در رشت جاده رشت به انزلی 100000
فروش زمین در رشت جاده رشت به انزلی 100000 متر
فروش زمین در جاده رشت به انزلی رشت 100000 متر ... ,
013-44626526 , 09119871376 , 09111841728
رشت , املاک کاخ
1 سال پیش

١٣٩٩/١/٢٣
فروش زمین در رشت سراوان 7000 متر
فروش زمین در سراوان رشت 7000 متر ... ,
09114490678
رشت , خدیوی
1 سال پیش


1
املاک جدید! خودرو تور