درج رایگان آگهی

فروش زمین در رشت

صفحه 1 از 1
١٣٩٩/۶/٣١
فروش زمین در رشت زیباکنار 290 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 290 متر ... ,
09112304614
رشت , محمدرضا صلاحی
1 سال پیش

١٣٩٩/۶/٢٩
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت خمام 2331 متر
فروش زمین در خمام رشت 2331 متر ... ,
09111308544 , 013-33720777
رشت , محمد جواد ترتیبی
1 سال پیش

١٣٩٩/۶/٢۶
فروش زمین در رشت مرکز شهر پیاده راه فرهنگی 1499 متر
فروش زمین در مرکز شهر پیاده راه فرهنگی رشت 1499 متر ... ,
09112310565
رشت , حمید دلجو
1 سال پیش

١٣٩٩/۶/٢٢
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت زیباکنار 330 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 330 متر ... ,
09116961316
رشت , سید حسام میرافضلی
1 سال پیش

١٣٩٩/۶/١٥
فروش زمین در رشت پسیخان 210 متر
فروش زمین در رشت 210 متر ... ,
09118494582 , 013-33340323
رشت , مجید فرزین
1 سال پیش

١٣٩٩/٥/١٩
فروش زمین در رشت زیباکنار 200
فروش زمین در رشت زیباکنار 200 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 200 متر ... ,
09128708450
رشت , سهیل نظری
1 سال پیش


1