درج رایگان آگهی

زمین در کرج

صفحه 1 از 1
١٣٩٩/٥/٢٨
زمین در کرج
فروش زمین در اشتهارد کرج 5000 متر
فروش زمین در کرج اشتهارد 5000 متر ... ,
09351124572
کرج , الفا جهان
1 سال پیش

١٣٩٩/٥/١۴
فروش زمین در کردان کرج 950 متر
فروش زمین در کرج کردان 950 متر ... ,
09121014450
کرج , زنده دل حسن
1 سال پیش

١٣٩٩/۴/٢٥
زمین در کرج
فروش زمین در سهیلیه کرج 1035 متر
فروش زمین در کرج سهیلیه 1035 متر ... ,
09127650973
کرج , ابراهیمی (هفت شهر)
1 سال پیش

١٣٩٩/۴/٢٣
فروش زمین در هشتگرد کرج  200
فروش زمین در هشتگرد کرج 200 متر
فروش زمین در کرج هشتگرد 200 متر ... ,
09368105002
کرج , مهدی دهقان
1 سال پیش

١٣٩٩/۴/۴
فروش زمین در سهیلیه کرج  3000
فروش زمین در سهیلیه کرج 3000 متر
فروش زمین در کرج سهیلیه 3000 متر ... ,
09015655279
کرج , سیدمحسن طباطبائی
1 سال پیش

١٣٩٩/٣/١٨
فروش زمین در کرج هفت جوی 10000
فروش زمین در کرج هفت جوی 10000 متر
فروش زمین در کرج 10000 متر ... ,
09362258317
کرج , اشکان موحد
1 سال پیش

١٣٩٩/٣/١
فروش زمین در کلاک کرج  280
فروش زمین در کلاک کرج 280 متر
فروش زمین در کرج کلاک 280 متر ... ,
09125211042
کرج , صفوی
1 سال پیش

١٣٩٩/٢/٢۶
فروش زمین در شهرک ولیعصر هلجرد کرج 240 متر
فروش زمین در کرج شهرک ولیعصر هلجرد 240 متر ... ,
09127650121 , 09382350087
کرج , رضا رحمتی
1 سال پیش

١٣٩٩/٢/٢۶
فروش زمین در هلجرد کرج 240 متر
فروش زمین در کرج هلجرد 240 متر ... ,
09127650121
کرج , رضا رحمتی
1 سال پیش

١٣٩٩/٢/١٠
فروش زمین در آتشگاه کرج 208 متر
فروش زمین در کرج آتشگاه 208 متر ... ,
09120215365
کرج , حمید نجفی
1 سال پیش

١٣٩٩/١/٧
فروش زمین در آتشگاه کرج 200 متر
فروش زمین در کرج آتشگاه 200 متر ... ,
09123640316
کرج , رضا منصوری یار
1 سال پیش


1
املاک جدید! خودرو تور