درج رایگان آگهی
نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 156

تسمه حمل بار


  • تهران, آقای کربلایی
  • 09014130966
تسمه حمل بار

فروش تسمه حمل بار و تسمه باربرداری و تسمه حمل بار گرد و شالی
Edit
فروش انواع تسمه باربرداری و تسمه حمل بار و تسمه حمل بار گرد یا شالی در تناژ ک متراژ مختلف تسمه حمل بار یا تسمه باربرداری که به آن تسمه جرثقیل و بلت نیز گفته براز حمل بار و جاب جای اجسام سنگین استفاده میشود تسمه های باربرداری یا تسمه حمل بار از الیاف پلی استر و ابریشم مصنوعی ساخت شده اند که در تناژ مختلف موجود هست
قیمت تسمه های باربرداری یا تسمه حمل بار یا تسمه جرثقیل و بلت با تماس با فروشگاه سیم بکسل و تسمه حمل بار سلیمی بپرسید
فروش ارزان ترین و با کیفیت ترین تسمه های باربرداری ویا تسمه حمل بار در فروشگاه سیم بکسل و تسمه حمل بار
فروش انواع تسمه حمل بار در متراژهای مختلف ،
تسمه باربرداری 2تن دوبل 1 متری
تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۲متری
تسمه باربرداری ۲تن دوبل 3 متری
تسمه باربرداری ۲تن دوبل 4 متری
تسمه باربرداری ۲تن دوبل 5 متری
تسمه باربرداری ۲تن دوبل 6 متری
تسمه باربرداری ۲تن دوبل 7 متری
تسمه باربرداری ۲تن دوبل 8متری
تسمه باربرداری ۲تن دوبل 9 متری
تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۱0 متری
تسمه باربرداری ۲تن دوبل ۱۲متری
تسمه باربرداری ۳تن دوبل ۱ متری
تسمه باربرداری ۳ تن دوبل ۲متری
تسمه باربرداری ۳ تن دوبل۳ متری
تسمه باربرداری ۳ تن دوبل ۴ متری
تسمه باربرداری ۳تن دوبل ۵ متری
تسمه باربرداری ۳تن دوبل ۶متری
تسمه باربرداری ۳ تن دوبل ۷ متری
تسمه باربرداری ۳ تن دوبل ۸ متری
تسمه باربرداری ۳ تن دوبل۹ متری
تسمه باربرداری ۳ تن دوبل۱۰ متری
تسمه حمل بار۴تنی
تسمه باربرداری ۴تن دوبل ۱متری
تسمه باربرداری ۴تن دوبل ۲ متری
تسمه باربرداری ۴ تن دوبل ۳ متری
تسمه باربرداری ۴ تن دوبل ۴ متری
تسمه باربرداری ۴ تن دوبل ۵ متری
تسمه باربرداری ۴ تن دوبل ۶ متری
تسمه باربرداری ۴ تن دوبل ۷ متری
تسمه باربرداری ۴ تن دوبل ۸ متری
تسمه باربرداری ۴ تن دوبل ۹ متری
تسمه باربرداری ۴ تن دوبل ۱۰ متری
تسمه باربرداری ۴تن دوبل ۱۲متری
تسمه حمل بار۶ تنی
تسمه باربرداری ۶ تن دوبل ۳ متری
تسمه باربرداری ۶ تن دوبل ۴ متری
تسمه باربرداری ۶ تن دوبل ۵ متری
تسمه باربرداری ۶ تن دوبل ۶ متری
تسمه باربرداری ۶ تن دوبل ۷ متری
تسمه باربرداری ۶ تن دوبل ۸ متری
تسمه باربرداری ۶تن دوبل ۹ متری
تسمه باربرداری ۶ تن دوبل ۱۰ متری
تسمه باربرداری ۶تن دوبل ۱۲ متری
تسمه حمل بار۸ تنی
تسمه باربرداری ۸ تن دوبل ۱ متری
تسمه باربرداری ۸تن دوبل ۲ متری
تسمه باربرداری ۸ تن دوبل ۳ متری
تسمه باربرداری ۸ تن دوبل ۴ متری
تسمه باربرداری ۸ تن دوبل ۵ متری
تسمه باربرداری ۸ تن دوبل ۶ متری
تسمه باربرداری ۸ تن دوبل ۷ متری
تسمه باربرداری ۸ تن دوبل ۸ متری
تسمه باربرداری ۸ تن دوبل ۹ متری
تسمه باربرداری ۸ تن دوبل ۱۰ متری
تسمه باربرداری ۸ تن دوبل ۱۲متری
تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۱ متری تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۲ متری
تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۳ متری
تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۴ متری
تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۵ متری
تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن۶ متری
تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۷ متری
تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۸ متری
تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۹ متری
تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۱۰متری
تسمه باربرداری دوبل ۱۰تن ۱۲ متری
تسمه حمل بار ۱۲ تنی
تسمه باربرداری ۱۲ تن دوبل ۳ متری
تسمه باربرداری ۱۲ تن دوبل ۴ متری
تسمه باربرداری ۱۲ تن دوبل ۵ متری
تسمه باربرداری ۱۲ تن دوبل ۶ متری
تسمه باربرداری ۱۲ تن دوبل ۷ متری
تسمه باربرداری ۱۲ تن دوبل ۸ متری
تسمه باربرداری ۱۲ تن دوبل ۹ متری
تسمه باربرداری ۱۲ تن دوبل ۱۰ متری
تسمه حمل بار۱۵ تنی
تسمه باربرداری تن دوبل ۳ متری
تسمه باربرداری ۱۵ تن دوبل ۴ متری
تسمه باربرداری ۱۵ تن دوبل ۵ متری
تسمه باربرداری ۱۵ تن دوبل ۶ متری تسمه باربرداری ۱۵ تن دوبل ۷ متری
تسمه باربرداری ۱۵ تن دوبل ۸ متری
تسمه باربرداری ۱۵ تن دوبل ۹ متری
تسمه باربرداری ۱۵ تن دوبل ۱۰ متری
تسمه باربرداری ۱۵ تن دوبل ۱۲ متری
تسمه حمل بار۲۰ تنی
تسمه حمل بار۵۰ تنی
تسمه باربرداری ۵۰ تن ۳ متری
تسمه باربرداری ۵۰ تن ۴ متری
تسمه باربرداری ۵۰ تن ۵ متری
تسمه باربرداری ۵۰ تن ۶ متری
تسمه باربرداری ۵۰ تن ۷ متری
تسمه باربرداری ۵۰ تن ۸ متری
تسمه باربرداری ۵۰ تن ۹ متری
تسمه باربرداری ۵۰ تن ۱۰ متری
فروشگاه سیم بکسل و تسمه حمل بار
تسمه حمل بار
تسمه حمل بار ۳ تن ۳ متری
تسمه حمل بار ۳ تن ۴ متری
تسمه حمل بار ۳ تن ۵ متری
تسمه حمل بار ۳ تن ۶ متری
تسمه حمل بار ۳ تن ۷ متری
تسمه حمل بار ۳ تن ۸ متری
تسمه حمل بار ۳ تن ۹ متری
تسمه حمل بار ۳ تن ۱۰ متری
تسمه حمل بار ۴تنی
تسمه حمل بار ۴ تن دوبل ۳ متری
تسمه حمل بار ۴ تن دوبل ۴ متری
تسمه حمل بار ۴ تن دوبل ۵ متری
تسمه حمل بار ۴ تن دوبل ۶ متری
تسمه حمل بار ۴ تن دوبل ۸ متری
تسمه حمل بار ۴ تن دوبل ۹ متری
تسمه حمل بار ۴ تن دوبل ۱۰ متری
فروشگاه سیم بکسل و تسمه حمل بار سلیمی
تسمه حل بار ۶ تنی
تسمه حمل بار ۶ تن دوبل ۳ متری
تسمه حمل بار ۶ تن دوبل ۴ متری
تسمه حمل بار ۶ تن دوبل ۵ متری
تسمه حمل بار ۶ تن دوبل ۶ متری
تسمه حمل بار ۶ تن دوبل ۷ متری
تسمه حمل بار ۶ تن دوبل ۸ متری
تسمه حمل بار ۶ تن دوبل ۹ متری
تسمه حمل بار ۶ تن دوبل ۱۰ متری
تسمه حمل بار ۸ تنی
تسمه حمل بار ۸ تن دوبل ۳ متری
تسمه حمل بار ۸ تن دوبل ۴ متری
تسمه حمل بار ۸ تن دوبل ۵ متری
تسمه حمل بار ۸ تن دوبل ۶ متری
تسمه حمل بار ۸ تن دوبل ۷ متری
تسمه حمل بار ۸ تن دوبل ۸ متری
تسمه حمل بار ۸ تن دوبل ۹ متری
تسمه حمل بار ۸ تن دوبل ۱۰ متری
فروشگاه سیم بکسل و تسمه حمل بار
تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۱ متری
تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۲ متری
تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۳ متری
تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۴ متری
تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۵ متری
تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن۶ متری
تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۷ متری
تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۸ متری
تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۹ متری
تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۱۰متری
تسمه حمل بار دوبل ۱۰تن ۱۲ متری
تسمه حمل بار ۱۲ تنی
تسمه حمل بار ۱۲ تن دوبل ۳ متری
تسمه حمل بار ۱۲ تن دوبل ۴ متری
تسمه حمل بار ۱۲ تن دوبل ۵ متری
تسمه حمل بار ۱۲ تن دوبل ۶ متری
تسمه حمل بار ۱۲ تن دوبل ۷ متری
تسمه حمل بار ۱۲ تن دوبل ۸ متری
تسمه حمل بار ۱۲ تن دوبل ۹ متری
تسمه حمل بار ۱۲ تن دوبل ۱۰ متری
تسمه حمل بار ۱۵ تنی
تسمه حمل بار ۱۵ تن دوبل ۳ متری
تسمه حمل بار ۱۵ تن دوبل ۴ متری
تسمه حمل بار ۱۵ تن دوبل ۵ متری
تسمه حمل بار ۱۵ تن دوبل ۶ متری
تسمه حمل بار ۱۵ تن دوبل ۷ متری
تسمه حمل بار ۱۵ تن دوبل ۸ متری
تسمه حمل بار ۱۵ تن دوبل ۹ متری
تسمه حمل بار ۱۵ تن دوبل ۱۰ متری
تسمه حمل بار ۲۰ تنی
تسمه حمل بار ۵۰ تنی
تسمه حمل بار ۵۰ تن ۳ متری
تسمه حمل بار ۵۰ تن ۴ متری
تسمه حمل بار ۵۰ تن ۵ متری
تسمه حمل بار ۵۰ تن ۶ متری
تسمه حمل بار ۵۰ تن ۷ متری
تسمه حمل بار ۵۰ تن ۸ متری
تسمه حمل بار ۵۰ تن ۹ متری
تسمه حمل بار ۵۰ تن ۱۰ متری
۵۵۴۲۸۷۶۹
۰۹۱۲۶۰۱۳۵۴۴
جنس آن از معمولا از الیاف نایلونی و یا پلی استر است . الیاف نایلونی در برابر بسیاری از مواد قلیایی مقاوم بوده و بیشتر کاربرد دارند در صورتیکه مواد پلی استر در برابر مواد اسیدی مقاوم میباشند . معمولا برای جلوگیری از سایش ، محافظت در برابر ذرات و مواد خارجی ، افزایش ضریب اصطکاک و محافظت بلت در برابر نور خورشید ، از مواد مناسب پلیمری برای پوشاندن الیاف آن استفاده میشود . حداقل فاکتور طراحی در مورد این گونه تجهیزات میبایست ۵ باشد .
اتصالاتی که به بلت متصل میشوند نیز باید دارای مقاومت کافی به اندازه ۲ برابر ظرفیت بلت بدون ایجاد تغییر شکل دائمی در آن باشند و عاری از هرگونه لبه ی تیز بوده تا به بلت آسیبی نرسد . اسلینک تسمه بار به ۳ صورت بدون چشمی ، دو چشمی و چشمی تابیده و یا برگشته میباشند .


قـیـمـت :
ارسال آگهی : شنبه 1 خرداد 1400
نام :
آقای کربلایی
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آ د ر س :
خیابان قزوین, خیابان مخصوص, پلاک 51/4
تـلـفــن :
09014130966
ایـمـیـل :
وب سایت :

تازه های گروه صنعت > جرثقیل و لیفتراک

١۴٠٠/١١/١
نمایندگی لیفتراک و ماشین آلات انبارداریلیفت سنتر نمایندگی فروش لیفتراک در انواع لیفتراک صفر و لیفتراک دست دوم با قیمت مناسب و شرایط عالی و ارائه دهنده لیست قیمت لیفتراک ( قیمت انواع...
02165340375تهران , لیفت سنتر
کمتر از 2 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
فروش لاستیک لیفتراکفروش انواع لاستیک لیفتراک اعم از لاستیک بادی لیفتراک و لاستیک توپر لیفتراک . جهت دریافت لیست قیمت انواع لاستیک لیفتراک با ما تماس بگیرید. ( فروش...
021-65340375تهران , لیفت سنتر
کمتر از 2 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
لیفتراک پایتخت ، لوازم کوماتسو ، سهند و سپاهانلیفتراک پایتخت تهیه و توضیع کلیه قطعات ولوازم یدکی انواع لیفتراک اعم از : -قطعات و لوازم موتوری انواع لیفتراک سهند - سپاهان - کوماتسو -...
09129407024 , 021-65811872 , 09214190843تهران , اشکان حق جو
کمتر از 2 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
خرید و فروش موتور دویتسموتور دویتس سه و چهار سیلندر و گیربکس میکسر 4300 , 5300 , 7300 لوازم ولوو و B9 ( خرید و فروش موتور دویتس ...
09149471123مهاباد , داود یدک مهاباد
کمتر از 3 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
فروش جرثقیل سقفیجرثقیل سقفی و دروازه ای , ساخت و فروش , قیمت مناسب و کیفیت خوب و انواع بالابر , قلاب جرثقیل سقفی لوازمات برقی ریموت کنترل چرخ و موتور...
021-26415870 , 021-26415486تهران , پولادین سازه نوین
7 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
الکتروموتور جرثقیل سقفیالکتروموتور حرکت طولی الکتروموتور حرکت عرضی الکتروموتور بالابری موتور بالابری سیم بکسلی موتور بالابری زنجیری برقی و...
021-46063707 , 021-46063708 , 09126386708تهران , وزنه پل فلز
9 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
قطعات یدکی ریموت کنترل جرثقیل سقفی ساگاقطعات ریموت کنترل ساگا و فروش لوازم جانبی ریموت کنترل جرثقیل سقفی ساگا با بالاترین کیفیت،در فروشگاه شرکت وزنه پل فلز پوزیشن...
021-46063707 , 021-46063708 , 09126386708تهران , وزنه پل فلز
9 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
لوازم جانبی ریموت کنترل جوی استیک ساگا L40-1تامین کننده لوازم و تجهیزات جانبی ریموت کنترل های ساگا با عالی ترین کیفیت در شرکت وزنه پل فلز ارسال به سرتاسر ایران جهت اطلاعات بیشتر و ثبت...
021-46063707 , 021-46063708 , 09126386708تهران , وزنه پل فلز
9 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
پمپ هیدرولیک لیفتراک سهندانواع پمپ هیدرولیک لیفتراک سهند لیفتراک کوماتسو و لیفتراک تویوتا فروش پمپ هیدرولیک پلاکدار لیفتراک سهند از شرکت ایندسترال...
021-66640856 , 09123442381 , 021-66627414تهران , مجید بیات لیفتراک قائم
9 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
شمع گرمکن لیفتراکفروشگاه لیفتراک قائم (ع)مجید بیات مرکز پخش شمع گرمکن لیفتراک- شمع گرمکن موتور های نیم دیزل شمع گرمکن موتورهای دیزل شمع گرمکن...
021-66640856 , 09123442381 , 021-66627414تهران , مجید بیات لیفتراک قائم
9 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
لوازم موتور پرکینزلوازم موتورپرکینز , موتور کامل پرکینز , فروش موتور پرکینز , پیستون موتور پرکینز-رینگ موتورپرکینز-سرسیلندرپرکینز-فروش موتور کامل پرکینز , لوازم یدکی...
09123442381 , 021-66640856 , 021-66627414تهران , مجید بیات لیفتراک قائم
9 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
لوازم یدکی لیفتراک سهندفروشگاه لیفتراک قائم (ع) ، قطعات یدکی لیفتراک سهند ، لوازم یدکی لیفتراک سهند ، پخش کننده لوازم یدکی لیفتراک سهند ، قطعات لیفتراک سهند - لوازم یدکی...
09123442381 , 021-66640856 , 021-66627414تهران , مجید بیات لیفتراک قائم
9 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
ساخت جرثقیل سقفیطراحی ساخت و فروش جرثقیلهای سقفی و دروازهای و تامین قطعات یدکی ( ساخت جرثقیل سقفی...
021-26415486 , 09126867824تهران , پولادین سازه نوین
11 ساعت پیش

١۴٠٠/١١/١
اجاره خرید فروش اموزش لیفتراک جابجایی دستگاه پست برقاجاره لیفتراک ساعتی روزانه ماهانه جابجایی دستگاه پست برق تخلیه بارگیری با حمل رایگان لیفتراک اجاره لیفتراک شمال تهران اجاره لیفتراک غرب تهران اجاره...
09123347105تهران , مهدی قاسمی
12 ساعت پیش

١۴٠٠/١٠/٣٠
کلید فرمان قطع کن دو فاز دماگdemage دماگ آلمان شرکت وزنه پل فلز ارائه دهنده و تأمیین کننده انواع قطعات یدکی جرثقیل های سقفی ، دروازه ای ، بازویی...
021-46063707 , 021-46063708 , 09126386708تهران , وزنه پل فلز
1 روز پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آگهی های ویژه صنعت » جرثقیل و لیفتراک

قطعات لیفتراک سپاهان , شرکت آرمان یدک لیفتر

آرمان یدک
09129535966 , 021-48319 , 09129535968
لوازم یدکی لیفتراک سهند

مجید بیات لیفتراک قائم
09123442381 , 021-66640856 , 021-66627414
قطعات لیفتراک لوازم یدکی لیفتراک

تامین دنیای هوشمند سپاهان
021-46071625 , 021-46071632 , 09354244366
اجاره بالابرهای پشت خودرو

پیمانکاری ایمن پایدار
09123898404
فروش تاور کرین 8 تن

ع. محمدی
021-88303840
سازنده جرثقیل سقفی و دروازه ای

پولادین سازه نوین
021-26415870 , 09126867824
سازنده جرثقیل سقفی و دروازه ای ، تعمیرات جرثقیل سقفی

علی عیسی احمدی
021-55241601 , 021-55255732 , 09120196497
اجاره لیفتراک و تعمیر لیفتراک جهان

مجید عابدینی
09123603590 , 09354008862 , 021-44987033
فروشگاه لوازم یدکی جرثقیل

حسن اسحاقی
09127702284 , 021-33495742
تعمیر تخصصی سوزن انژکتور

مهدی عطایی
09128863103 , 021-22004499 , 09122063586
فروش چکش هیدرولیکی (پیکور) DAEMO

صمدی , چکش هیدرولیکی
021-55250979 , 09124383818
پمپ هیدرولیک لیفتراک سهند

مجید بیات لیفتراک قائم
021-66640856 , 09123442381 , 021-66627414
املاک جدید! خودرو تور