درج رایگان آگهی
نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 857

فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی در ایران


  • مشهد, شرکت زیست آزما
  • 051-38767357 , 09152417830 , 09150556209
    whatsappLink چت واتساپ
تصویر اول
تصویر دوم

شرکت دانش‌بنیان زیست آزما
فروش انواع مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی در ایران
عرضه انواع محصولات و مواد آزمایشگاهی مرک آلمان و سیگما آمریکا، مواد شیمیایی و آزمایشگاهی ، بیوتکنولوژی و بیولوژی مولکولی در مشهد در ایران
تجهیزات ، ابزارآلات و دستگاه‌های آزمایشگاهی - تحقیقاتی و پزشکی و همه انواع دستگاه ها و ابزارآلات مورد نیاز در آزمایشگاه ها
انواع مواد شیمیایی و آزمایشگاهی از شرکتهای مرک آلمان، سیگما آمریکا، اینوتروژن، ساپلکو، فلوکا، ریدل، اکروس، دائوجونگ و ....
آنزیم‌های پلیمریزه کننده ، محدودکننده ، تغییردهنده و حذف کننده و پرایمرهاو تعیین توالی
کیت‌های استخراج DNA و RNA گیاهی و جانوری ، PCR ، RT PCR ، RealTime و ...
نشانگرهای اندازه DNA و پروتئین و RNA later یا محلول محافظت کننده از RNA
رنگهای اتیدیوم بروماید ، نیترات نقرهserva، Green Viewer ، GelRED و ...
مواد مورد نیاز برای انواع کشت‌های سلولی و بافت جانوری و گیاهی و قارچ و باکتری
هورمون‌ها ریشه زا و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی و جانوری
انواع نوک سمپلر و میکروتیوب‌های استریل، رک، فیلتردار و ...
دستکش‌های فریزری ، لاتکس و وینیل و ماسک یکبار مصرف
انواع دستگاه‌های آزمایشگاهی نظیر سانتریفیوژ، ترازوهای آزمایشگاهی، سطح برگ سنج و ...
فروش مواد شیمیایی از سیگما، فلوکا، مرک و سیگما آلدریچ
Sigma, Merck, fluka, sigma Aldrich
موجودی بیش از 80 درصد از مواد و ترکیبات شیمیایی از شرکتهای سیگما، فلوکا، مرک و سیگما آلدریچ
همچنین شرکت زیست ازما با خرید مواد ازمایشگاهی در مقادیر بالا از شرکتهای مرک آلمان و سیگما آمریکا و بسته بندی آن در مقادیر کوچک و به مقدار مورد نیاز محققین، می تواند بسته بندیهای کوچک با قیمت پایین و با گارانتی اصل بودن عرضه کند.
بیوتکنولوژی در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان
ادرس: دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد شماره 5، واحد 13
تلفن تماس: 38767357-051، 09152417830
ZistAzmaCo@Gmail.com


آب مقطر H2O
آمونیاک NH3
استون C3H6O
اسید بوریک H3BO3
اسید سولفوریک H2SO4
پلی وینیل پیرولیدون(PVP) (C6H9NO)n
تیو سولفات سدیم Na2S2O3
سود پرک(سود سوز آور) NaOH
سولفات مس(کات کبود) CuSO4
سیلیکاژل SiO2
کربن فعال C
کربوکسی متیل سلولز(CMC) –
کلرید روی ZnCl2
گلیسیرین جامد C3H8O3
نیترات روی Zn(NO3)2
نیترات سرب Pb(NO3)2
نیترات منیزیم Mg(NO3)2
هگزان C6H14
هیدروکلریک اسید
1 و 3 فنیلن دی آمین(متا فنیلن دی آمین) 1,3-(NH₂)₂C₆H₄
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride C₉H₃Cl₃O₃
1 اکتانول CH₃(CH₂)₇OH
2 پروپانول C₃H₈O
4-4 دی آمینو دی فنیل سولفون [4-(NH₂)C₆H₄]₂SO₂
N,N-دی متیل هگزیل آمین C8H19N
آکریل آمید C3H5NO
آلومینیوم ایزوپروپوکسید Al[OCH(CH3)2]3
آلومینیوم پتاسیم سولفات(زاج سفید) KAl(SO₄)₂
آلومینیوم سولفات Al2(SO4)3
آلومینیوم کلرید AlCl₃
آمونیاک NH₃

آمیدوکلرید جیوه (HgNH2)Cl
آهن(II) کلرید FeCl₂
آهن(III) نیترات Fe(NO₃)₃
اتیل استات CH₃COOC₂H₅
اتیل بنزن C₆H₅C₂H₅
ارتو فسفریک اسید(اسید فسفریک) H3PO4
استات روی 2آبه (CH₃COO)₂Zn .2H₂O
استات سدیم CH₃COONa
استات سدیم 3 آبه CH₃COONa .3 H₂O
استون C₃H₆O
استو نیتریل CH₃CN
استیک اسید CH₃COOH
اسکاندیم اکسید Sc2O3
اسید استئاریک CH₃(CH₂)₁₆COOH
اسید اگزالیک بدون آب HOOCCOOH
اسید اگزالیک دو آبه (COOH)₂ 2 H₂O
اسید بوریک H₃BO₃
اسید سولفوریک H₂SO₄
اسید سیتریک (HOOCCH₂)₂C(OH)COOH
اسید سیتریک 1 آبه C₆H₈O₇ .H₂O
اسید گلوتامیک C5H9NO4
اسید لاکتیک CH3CH(OH)COOH
اسید مالیک C₄H₆O₅
اسید نیتریک HNO3
اسید هیدروکلریک HCl
اکریلیک اسید CH₂=CHCOOH
اکسید آلومینیوم(گاما) Al2O3
اکسید تیتانیوم آناتاز TiO2
اکسید روی ZnO
اکسید گرافن C
اکسید گرافن تک لایه C
اکسید گرافن چندلایه C
اکسید گرافن کاهش یافته C
اکسید گرافن(محلول در الکل) C
مس(II) اکسید CuO
N-لوریل سدیم سارکوزین CH₃-(CH₂)₁₀-CO-N(CH₃)-CH₂-COONa
اوره CO(NH₂)₂
برمید مس CuBr₂
بنز آلدهید C₆H₅CHO
بنزن C₆H₆
بنزوات سدیم C₆H₅COONa
بنزوفنون C₆H₅COC₆H₅
بی کربنات سدیم(جوش شیرین) NaHCO₃
پارافرمالدهید (CH₂O)n
پتاسیم استات CH₃COOK
پتاسیم برمید سیگما KBr
پتاسیم برمید مرک KBr
پتاسیم پرسولفات K₂O₈S₂
پتاسیم دی کرومات K₂Cr₂O₇
پتاسیم فسفات دی بازیک K2HPO4
پتاسیم فلورید KF
پتاسیم کرومات K₂CrO₄
پتاسیم کلرات KClO₃
پتاسیم کلرید KCl
پتاسیم هگزاسیانوفرات ‎C6N6FeK4
پتاسیم هیدروکسید(پتاس) KOH
پتاسیم یدید KI
پترولیوم بنزین –
پرمنگنات پتاسیم KMnO₄
پلی اکریلیک اسید CH2CHCO2H
پلی متیل متاکریلات [CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
پلی هیدروکسی بوتیرات PHB
پلی وینیل بوتیرال (C8H14O2)n
پلی وینیل پیرولیدون(PVP) سیگما (C6H9NO)n
پلی وینیل پیرولیدون(PVP) مرک (C6H9NO)n
پنتا سدیم تری سولفات Na₅P₃O₁₀
تتراکلرید کربن CCl4
تترا هیدرو فوران C₄H₈O
تری اتیل سیترات C12H20O7
تری سدیم سیترات 2 آبه C₆H₅Na₃O₇ .2 H₂O
تری سدیم فسفات 12 آبه Na₃O₄P.12 H₂O
تری کلرو اتیلن C2HCl3
تری کلرو استیک اسید سیگما C2HCl3O2
تریتون X100 C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH
تولوئن C₆H₅CH₃
تویین 20 C58H114O26
تیتانیوم(IV) ایزوپروپوکسید C12H28O4Ti
تیتریپلکس 3 C₁₀H₁₄N₂O₈.2Na.2H₂O
تیوسیانات پتاسیم KSCN
دودکانتیول C12H26S
دی اتیل اتر (C₂H₅)₂O
دی اکسید سیلیسیم(سیلیکا) SiO₂
دی سدیم تترابورات(بوراکس) Na₂B₄O₇
دی سیستئین C3H7NO2S
دی سیستئین هیدروکلرید 1 آبه C3H7NO2S . HCl . H2O
دی متیل سولفوکسید (CH₃)₂SO
دی متیل فرمامید HCON(CH₃)₂
دیبوتیلامین
روغن سیلیکون (Si(CH3)2O)n
ساخارین C7H5NO3S
ساکارز C₁₂H₂₂O₁₁
سدیم برمید NaBr
سدیم بوروهیدرات
سدیم بوروهیدرید NaBH₄
سدیم پتاسیم تارتارات 4 آبه(نمک راشل) C₄H₄KNaO₆ .4 H₂O
سدیم پر سولفات Na₂S₂O₈
سدلم تیوسولفات Na₂O₃S₂
سدیم دی سولفیت Na₂O₅S₂
سدیم دی کرومات 2 آبه Na₂Cr₂O₇ .2 H₂O
سدیم دی کلرو استات C2HCl2NaO2
سدیم سلنات Na2SeO4
سدیم سولفید آبدار Na2S • xH2O
سدیم فرمات CHNaO2
سدیم فسفینات 1 آبه(سدیم هیپوفسفیت) NaH₂PO₂ .H₂O
سدیم کربنات Na₂CO₃
سدیم کلرات NaClO₃
سدیم کلرید NaCl
سدیم متیلات CH₃NaO
سدیم مولیبدات Na2MoO4
سدیم هیدروکسید NaOH
سدیم هیدروکسید پلتس NaOH
سرب(II) نیترات Pb(NO₃)₂
کلرید منیزیم MgCl₂
کلرید نیکل 6 آبه NiCl₂ 6 H₂O
کلسیم سیلیکات Ca2SiO4
کلوئید اکسید گرافن –
کوماسی بریلینت بلو C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
کیتوسان C6H11NO4
کیتوسان مدیوم –
گالیک اسید C₇H₆O₅
گرافن آمین دار C
گرافن تک لایه با اکسیژن بالا C
گرافن تک لایه با اکسیژن کم C
گرافن کربوکسیل دار C
گرافن هیدروکسیل دار C
گرافن C
گلایسین C₂H₅NO₂
گلوکز C₆H₁₂O₆
گلوکز 1 آبه C₆H₁₂O₆.H₂O
گلیسیرین (HOCH₂)₂CHOH
لانتانیوم نیترات 6 آبه La(NO₃)₃ .6 H₂O
لیتیم کلرید LiCl
لیتیم هیدروکسید LiOH
متوکسید سدیم –
متیل اورانژ C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
متیلن بلو C₁₆H₁₈ClN₃S .x H₂O (x=2-3)
محلول آمونیاک NH3
مس(II) سولفات 5 آبه (کات کبود) CuSO₄ .5 H₂O
مس(]]) کلرید CuCl₂
مس(II) نیترات 3 آبه Cu(NO₃)₂.3 H₂O
مس(II)نیترات 1 آبه Cu(NO3)2 • xH2O
منگنز(II) سولفات 1 آبه MnSO₄ .H₂O
منگنز(II) کلرید 2 آبه MnCl₂ .2 H₂O
منیزیم استات 4 آبه Mg(CH3COO)2
منیزیم سولفات MgSO₄
منیزیم نیترات Mg(NO₃)₂
مولیبذات سدیم Na₂MoO₄
مونو پتاسیم فسفات KH₂PO₄
نانو آهن(کلوئید) Fe
نانو پودر زئولیت Al2O34SiO2H2O
نانو تیوب کربنی تک دیواره C
نانو تیوب کربنی چند دیواره C
نانوذرات آهن Fe
نانوذرات اسپینل آلومینات منیزیم MgAl2O4
نانوذرات اکسید آلومینیوم (آلفا) Al2O3
نانوذرات اکسید آلومینیوم (گاما) Al2O3
نانوذرات اکسید تنگستن WO3
نانوذرات اکسید آهن Fe3O4
نانوذرات اکسید آهن Fe2O3
نانوذرات اکسید تنگستن(محلول در آب) WO3
نانوذرات اکسید تیتانیوم(آناتاز) TiO2
نانوذرات اکسید تیتانیوم(روتایل) TiO2
نانوذرات اکسید روی ZnO
نانوذرات اکسید قلع SnO2
نانوذرات اکسید کبالت Co2O3 و Co3O4
نانوذرات اکسید کروم Cr2O3
نانوذرات اکسید مس CuO
نانوذرات اکسید منگنز MnO2
نانوذرات اکسید منیزیم MgO
نانوذرات اکسید مولیبدن MoO3
نانوذرات اکسید نیکل NiO
نانوذرات اکسید وانادیم V2O3
نانوذرات دی سولفید تنگستن WS2
نانوذرات سلنیوم Se
نانوذرات سیلیکا SiO2
نانوذرات طلا Au
نانوذرات کاربید بور B4C
نانوذرات کاربید تنگستن WC
نانوذرات کاربید تیتانیوم TiC
نانوذرات کاربید سیلیسیم SiC
نانوذرات کاربید وانادیم VC
نانوذرات کربنات کلسیم CaCo3
نانوذرات کیتوسان C6H11NO4
نانو ذرات گرافیت C
نانو ذرات مس Cu
نانو ذرات نقره Ag
نانو ذرات نیترید آلومینیوم AlN
نانوذرات نیترید تیتانیوم TiN
نانوذرات هیدروکسید آلومینیوم Al(OH)3
نانوذرات هیدروکسید منیزیم Mg(OH)2
نانو رس
نانوفیبر کربنی C
نانو کلوئید آهن Fe
نانو کلوئید اکسید آلومینیوم Al2O3
نانو کلوئید اکسید روی ZnO
نانوکلوئید سلنیوم Se
نانو کلوئید سیلوکسان (OSiH2)n
نانو کلوئید مس Cu
نانو کلوئید نقره Ag
نانو میله کاربید تنگستن WC
نانوذرات اکسید روی ZnO
نشاسته (C₆H₁₀O₅)n
نیترات جیوه 1 آبه Hg(NO₃)₂ .H₂O
نیترات روی 4 آبه Zn(NO₃)₂ .4 H₂O
نیترات کبالت Co(NO₃)₂
نیترات کبالت 6 آبه Co(NO₃)₂ .6 H₂O
نیترات نقره AgNO₃
نیکل(II) استیل استونات C₁₀H₁₄NiO₄
نیکل(II) نیترات 6 آبه Ni(NO₃)₂ .6 H₂O
هگزا متیل دی سیلازان CH3)3SiNHSi(CH3)3
هگزا متیل دی سیلان (CH₃)₃SiSi(CH₃)₃
هگزا متیل دی سولوکسان
هگزان C6H14
هیپوفسفرو اسید H3PO2
هیدروکسید کبالت
هیدروکسید منیزیم کربنات CH2Mg2O5
ید I₂
اتیلن دی نیتریل تترا استیک اسید دی سدیم C10H14N2Na2O8.2H2O
اسید فسفریک H3PO4
استیک اسید C2H4O2
اسید استئاریک C18H36O2
اسید اگرالیک C2H2O4
اسید بوریک H3BO3
اسید سولفوریک H2SO4
اسید سیتریک C6H8O7
اسید گلوتامیک C5H9NO4
اسید لاکتیک C3H6O3
اسید مالیک C4H6O5
اسید نیتریک HNO3
پلی اکریلیک اسید C3H4O2
تری کلرواستیک اسید C2HCl3O2
گالیک اسید C7H6O5
هیپو فسفریک اسید H3PO2
هیدروکلریک اسید HCl
هیدرو فلوئوریک اسید HF
هیدروبرمیک اسید HBr
هیدرو یدیک اسید HI
هیپو کلرو اسید HClO
کلرو اسید HClO2
کلریک اسید HClO3
پر کلریک اسید HClO4
هیپو فلورو اسید HFO
فلورو سولفوریک اسید HSO3F
فلورو آنتیمونیک اسید HSbF6
فلورو بوریک اسید HBF4
هگزا فلورو فسفریک اسید HPF6
کرومیک اسید H2CrO4
فرمیک اسید HCOOH
سدیم هیدروکسید NaOH
پتاسیم هیدروکسید KOH
لیتیم هیدروکسید LiOH
آب مقطر H2O
آمونیاک NH3
فرمالدهید CH2O
اتیل استات C4H8O2
گلیسیرین(گلیسرول) C3H8O3
1-اکتانول C8H18O
2-پروپانول C3H8O
دی متیل سولفوکسید C2H6OS
پترولیوم بنزین –
تولوئن C7H8
بنزآلدهید C7H6O
تریتون X-100 C14H22O(C2H4O)n
دی اتیل اتر C4H10O
اتیل بنزن C8H10
کلروفرم CHCl3
دی متیل فرمامید C3H7NO
تترا هیدروفوران C4H8O
تتراکلرید کربن CCl4
فرمالدهید CH2O
پرمنگنات پتاسیم KMnO4
کلسیم هیپو کلریت(پرکلرین) Ca(ClO)2
هیپو کلریت سدیم NaClO
پراستیک اسید C2H4O3
استون C3H6O
بنزن C6H6
دی اتیل اتر C4H10O
اتیل استات C4H8O2
پترولیوم بنزین –
تولوئن C₆H₅CH₃
اتیل بنزن C₆H₅C₂H₅
دی متیل فرمامید HCON(CH₃)₂
تترا هیدرو فوران C₄H₈O
نفت –
پودر آلومینویم Al
پودر فسفر P
پودر تیتانیوم Ti
استالدهید C2H4O
استونیتریل C2H3N
استیل کلرید CH3COCl
استیلن C2H2
اکرولین C3H4O
اکریلونیتریل C3H3N
آلیل کلرید C3H3N
بوتان C4H10
بونیل کلرید C4H9Cl
بوتیلن C4H8
کربن مونواکسید CO
سیانوژن CBrN
هگزان C6H14
دی متیل آمین (CH3)2NH
دی متیل سولفید C2H6S
اتیل استات C4H8O2
اتیل آمین C2H5NH2
فوران C4H4O
متیل آمین CH5N
دی متیل اتر C2H6O
تترا فلوئورو اتیلن C2F4
تترا هیدروفوران C4H8O
نیترات روی Zn(NO₃)₂
نیترات مس Cu(NO₃)₂
سدیم متیلات CH3NaO
هگزا متیل دی سیلازان C6H19NSi2


قـیـمـت :
ارسال آگهی : جمعه 4 آذر 1401
نام :
شرکت زیست آزما
اســتان :
خراسان رضوی
شــهــر :
مشهد
آ د ر س :
دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز رشد شماره 5، واحد 13
051-38767357 , 09152417830 , 09150556209
whatsappLink چت واتساپ
ایـمـیـل :
وب سایت :

تازه های گروه لوازم > تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

١۴٠١/٩/١٣
ترارو قد ووزنترازو قد و وزن افراد با ظرفیت 200 کیلوگرم دقت 10 گرم ، قابلیت اندازه گیری قد از 71 سانتی متر تا 199 سانتی...
021-65612636شهریار , باسکول نیکو
کمتر از 1 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
بازرگانی پاراطبفروش فیلتر های واتمن Whatman میلی پور Millipore سارتریوس Sartorius، اس اس S&S و Cobetter شامل: فیلترهای واتمن بدون خاکستر در سایزهای...
021-66969011 , 021-66969012 , 021-66969013تهران , بازرگانی پارا طب
کمتر از 2 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
تجهیزات آزمایشگاهی پاراطبفروش پمپهای دیافراگمی خلاء و فشار knf آلمان با ویژگیهای بدون نیاز به روغن بدون صدا بدون نیاز به نگهداری بدون ایجاد آلودگی آب و سازگار با محیط زیست در...
021-66969011 , 021-66969012 , 021-66969013تهران , بازرگانی پارا طب
کمتر از 2 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
کیت کلر , قیمت کیت کلر , کیت کلرپالین تست لاویباندکیت کلر پالین تست , کیت کلرلا و یباند ارایه انواع کیتهای کلر از برندهای معتبر دنیا با رنجهای مختلف جهت اندازه گیری کلر وph در آب آشامیدنی و آب...
09128442074 , 021-88461233تهران , امیر الهی
کمتر از 2 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
تولید و فروش محلولهای هماتولوژی ، ایزوتون ، خون کنترلشرکت دانش بنیان روز آزمون تولید کننده محلول های هماتولوژی ، ایزوتون ، لایز ، خون کنترل ، روغن ایمرسیون ، چسب سیتولوژی ، سیفتی باکس مقوایی ... در...
021-66903904 , 021-66903902 , 021-66903901تهران , فناوری روز آزمون
کمتر از 2 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
تولید و فروش روغن ایمرسیون ، گیمسا ، چسب سیتولوژیشرکت دانش بنیان روز آزمون تولید کننده روغن ایمرسیون ، گیمسا ، چسب سیتولوژی ، محلول رایت گیمسا ، کیت رنگ آمیزی گرم ، کیت رنگ آمیزی زیل نلسون ... در...
021-66903904 , 021-66903901 , 021-66903902تهران , فناوری روز آزمون
کمتر از 2 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
فروش دستگاه لیزر موی زائد تیتانیوم الکس دایود نقد و اقساطدستگاه لیزر تیتانیوم اصل نسبت به محصولات مشابه خود (دستگاه های مونتاژ داخل) در بازار کیفیت فوق العاده ای داردو قابل قیاس نیست . داخل دستگاه سیستم...
09129683518 , 021-88700444تهران , شرکت آرگون مدیکال
کمتر از 2 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
فروش انواع دستگاه لیزر موی زائد در ایرانفروش دستگاه تیتانیوم فروش دستگاه اس اچ آر فروش دستگاه لیزر مو پلاتینیوم و تمام دستگاه های موجود در بازار شرایط نقد و...
09123438525 , 021-88700444تهران , شرکت آرگون مدیکال
کمتر از 2 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
فروش تخصصی تجهیزات پزشکی آمستریسهلدینگ زیبائی آمستریس فروش محصولات زیبائی ـ دستگاه و تجهیزات پزشکی ـ آموزش تخصصی دوره های زیبائی ـ ارائه گواهینامه و سرتیفیکت معتبر فروشگاه...
09120404315 , 09195801691تهران , احمد شریفیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
محصولات زیبائی و تجهیزات پزشکی آمستریسمجموعه آمستریس فروش ویژه و پخش و فروش تجهیزات پزشکی فروش درمارولر کره ای فروش میکرونیدلینگ A6 ـ A1w فروش میکرونیدلینگ درماپن کره...
09195801691 , 09120404315تهران , احمد شریفیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
میکرونیدلینگ , درماپن و درمارولر , کربوکسی تراپیهلدینگ تخصصی و زیبائی آمستریس فروش تجهیزات پزشکی و زیبائی : انواع بوتاکس ، انواع ژل (رووفیل ـ نئورامیس ـ پرفکتا ـ مسترتریت ـ بیووس ـ دنبی ـ...
09195801691 , 09120404315تهران , احمد شریفیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
نخ های جوانسازی و لیفت میدیلیفت هلندهلدینگ زیبائی آمستریس نخ های جوانسازی و لیفت میدیلیت محصول کشور هلند جنس نخ های میدیلیفت که از پلی دایوکسانون PDO می باشد. این نخ ها پس از...
09195801691 , 09120404315تهران , احمد شریفیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
محصولات مزوتراپی OX اوایکس اسپانیاMeso OX محصولات مزوتراپی او ایکس ساخت کشور اسپانیا و لابراتور اسکای مدیک Skymedic مزوی اسپانیای او ایکس یکی از بهترین مزوهای موجود در بازار...
09195801691 , 09120404315تهران , احمد شریفیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
پخش و فروش تجهیزات پزشکی و زیبایی ، ژل بیووسهلدینگ آمستریس به ثبت : 436119 نماینده رسمی ژل های بیووس محصول کره جنوبی در ایران یکی از ژل های موجود در بازار که در لابراتور و کمپانی...
09195801691 , 09120404315تهران , احمد شریفیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٣
فروش کربوکسی تراپی و پلاسما جت و میکرونیدلینگهلدینگ تخصصی آمستریس با بهره گیری از پزشکان و متخصصان مطرح در این حوزه فروش دستگاههای کربوکسی تراپی و پلاسماجت , پلاسماپن و میکرونیدلینگ یک سال...
09195801691 , 09120404315 , 09300912131تهران , احمد شریفیان
کمتر از 3 ساعت پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آگهی های ویژه لوازم » تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

فروش دستگاه میلینگ ماشین دندانسازی

محمد خلج امیرحسینی
021-66126445 , 09124129606 , 021-55289092
محصولات مزوتراپی OX اوایکس اسپانیا

احمد شریفیان
09195801691 , 09120404315
فروش کربوکسی تراپی و پلاسما جت و میکرونیدلینگ

احمد شریفیان
09195801691 , 09120404315 , 09300912131
نخ لیفت و جوانسازی نوبل Nobel

احمد شریفیان
09195801691 , 09120404315
اسکنر سه بعدی دندانسازی

محمد خلج امیرحسینی
09124129606 , 021-66126445
نخ های جوانسازی و لیفت میدیلیفت هلند

احمد شریفیان
09195801691 , 09120404315
بورس دستگاه تصفیه هوا در تهران

شرکت نئوتک ایران
021-88714149
فروش تخصصی تجهیزات پزشکی آمستریس

احمد شریفیان
09120404315 , 09195801691
دستکش لاتکس

شرکت فیاض مجد سلامت
09352535476
تعمیر اسپکتروفتومتر با بیش از ٤٥ سال تجربه

دی آزمون شرکت تخصصی تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی
021-88882385
تعمیر جذب اتمی ، تعمیر اسپکتروفتومتر ، تعمیر ترازو رطوبت سنج

دی آزمون شرکت تخصصی تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی
021-88882385

آگهی های ویژه لوازم

سمساری صداقت

علیرضا سبحانی
09126010232 , 021-88356953 , 021-44291342
دستکش لاتکس

شرکت فیاض مجد سلامت
09352535476