تعداد بازدید : 7181

حمل خودرو نیسان جرثقیل یدک کش چرخگیر بکسل ماشین امداد خودرو بر در افسریه پاکدشت شهرری تهرانپارس

تهران
مهدی بخشی
09122946483 , 09193013089
چت واتساپ
تصویر اول
تصویر 2
تصویر 3
تصویر 4
تصویر 5

ارایه دهنده خدمات حمل و نقل انواع خودروهای سواری ایرانی و خارجی
سراسر تهران شبانه روزی
بوسیله نیسان جرثقیل (چرخگیر هیدرولیکی ‌) مجهز به اسکیت چرخدار
و کامیونت حمل خودرو ( خودروسوار ) با بیمه نامه پلیس راهی
به همراه مهر جهت اداری
شبانه روزی با نیروی جوان و ابزار جدید و بروز و قیمت توافقی در خدمت و همراه امداد خواهان عزیز میباشد .
نیسان جرثقیل یدک کش بکسل ماشین برخودرو بر حمل خودرو شبانه روزی در تهران افسریه بسیج شهرری پاکدشت قرچک شاه عبدالعظیم میدان معلم آوینی باقرشهر کهریزک بهشت زهرا پاکدشت قیامدشت مسعودیه مشیریه دولت آباد امین آبادغنی آبادخاورشهر بلوار ابوذر میدان خراسان ۱۷شهریور میدان امام حسین امام خمینی انقلاب فردوسی جمهوری اتابک پرستار بروجردی فداییان اسلام نازی آبادیاخچی آبادشماره دو فتح جاده مخصوص شهرک ولیعصریافت آبادکیانشهر
نیسان جرثقیل درافسریه بسیج خاوران شهرری پاکدشت رسالت
حمل خودرودر افسریه بسیج خاوران شهرری پاکدشت تهرانپارس رسالت
خودروبردرافسریه بسیج خاوران شهرری تهرانپارس رسالت امامرضا
حمل امداد خودرو در افسریه مسعودیه مشیریه
حمل امداد خودرو در اتوبان بسیج
حمل امداد خودرو در اتوبان آزادگان
حمل امداد خودرو در اتوبان امام رضا
حمل امداد خودرو در خاوران اتابک
حمل امداد خودرو در شوش مولوی
حمل امداد خودرو در نبرد بلوارابوذر
حمل امداد خودرو در میدان شهدا بهارستان
حمل امدادخودرو ۱۷ شهریور تهران
حمل امداد خودرو در میدان خراسان بهارستان شوش انقلاب فردوسی
حمل امداد خودرو در میدان امام حسین خزانه ترمینال جنوب
حمل امداد خودرو در بزرگراه امام علی محلاتی نازی آباد یاخچی آباد
حمل امداد خودرو در اتوبان بعثت
حمل امداد خودرو در پیروزی بازار
حمل امداد خودرو در رسالت سراج
حمل امداد خودرو در اتوبان باقری
حمل امداد خودرو در نیروهوایی
حمل امدادخودرو در تهران نو
حمل امداد خودرو در نارمک
حمل امداد خودرو در تهرانپارس حکیمیه استخر بلوار پروین
حمل امداد خودرو در شهرری
حمل امداد خودرو در شاه عبدالعظیم
حمل امداد خودرو بهشت زهرا باقرشهر
امداد خودرو اتوبان آوینی رجایی
امداد خودرو در دولت آباد امین آباد
حمل امداد خودرو در کهریزک شورآباد میدان پارچین
حمل امداد خودرو در پاکدشت
حمل امداد خودرو شریف اباد
حمل امداد خودرو شهرک صنعتی عباس آباد خوارزمی پایتخت پیشوا
حمل امداد خودرو در قیامدشت
حمل امداد خودرو در مامازند خاتون آباد فرون آباد خاورشهر جیتو
حمل امداد خودرو در بهشت زهرا
یدک کش در افسریه
یدک کش در اتوبان بسیج مسعودیه
یدک کش اتوبان بسیج یاسینی
یدک کش اتوبان باقری
یدک کش در خاوران اتابک ۱۷شهریور
یدک کش در اتوبان امام رضا
یدک کش در اتوبان آزادگان
یدک کش در خاوران میدان خراسان یدک کش در میدان امام حسین
یدک کش در نبرد شهدا
یدک کش در شوش مولوی گمرک
یدک کش در اتوبان امام علی محلاتی
یدک کش در میدان بهارستان
یدک کش در پیروزی بلوارابوذر
یدک کش در رسالت سراج هنگام
یدک کش در نیرو هوایی هفت حوض
یدک کش در نارمک تهران نو
یدک کش در تهرانپارس حکیمیه
یدک کش بلوار پروین خیابان استخر
یدک کش در شهرری
یدک کش در شاه عبدالعظیم
یدک کش در اتوبان آوینی رجایی
یدک کش نازی آباد یاخچی آباد خزانه
یدک کش در دولت آباد امین آبادغنی
یدک کش در پاکدشت شریف آباد
یدک کش در مامازند قیامدشت
یدک کش در قرچک پیشوا
یدک کش در شهرک صنعتی عباس آباد خوارزمی پایتخت
یدک کش در خاتون آباد فرون آباد
یدک کش خاورشهر میدان پارچین
یدک کش جاده ورامین
یدک کش در بهشت زهرا کهریزک
حمل خودرو بر در افسریه
حمل خودرو بر در اتوبان بسیج
حمل خودرو بر در اتوبان آزادگان
حمل خودرو بر اتوبان امام علی
حمل خودرو بر در پیروزی
حمل خودرو بر در نیروهوایی نارمک
حمل خودرو بر در رسالت سراج
حمل خودرو بر در تهرانپارس حکیمیه
حمل خودرو بر در خاوران نبرد اتابک
حمل خودرو بر در میدان امام حسین
حمل خودرو بر نازی آباد یاخچی اباد
حمل خودرو بر میدان خراسان شوش
حمل خودرو ۱۷ شهریور مولوی گمرک
حمل خودرو بر در شهرری
حمل خودرو بر در دولت آباد امین آباد غنی آباد جاده ورامین قرچک
خودرو بر شهرک صنعتی عباس آباد خوارزمی پایتخت جاده امام رضا
حمل خودرو بر در میدان پارچین
حمل خودرو بر در شاه عبدالعظیم حمل خودرو بردر کهریزک رجایی
حمل خودرو بر درپاکدشت قیامدشت
حمل خودرو بر در مامازند قرچک
حمل خودرو بر در خاتون اباد
حمل خودرو بر خاورشهر فرون آباد
حمل خودرو بر در بهشت زهرا
خودرو بر ورامین پیشوا شریف آباد
بکسل ماشین در افسریه
بکسل ماشین در اتوبان بسیج یاسینی
بکسل ماشین در اتوبان آزادگان
بکسل ماشین در اتوبان امام علی
بکسل ماشین در خاوران نبرد بلوارابوذر مسعودیه مشیریه
بکسل ماشین در تهرانپارس حکیمیه
بکصل بلوار پروین خیابان استخر
بکسل ماشین در رسالت سراج
بکسل ماشین در پیروزی شهدا نبرد بلوارابوذر مسعودیه مشیریه
بکسل ماشین در دولت آباد امین آباد
بکسل ماشین در دولت آباد امین آباد
بکسل ماشین بر درتهرانپارس حکیمیه
بکسل ماشین بر در رسالت سراج
بکسل ماشین بر بهشت زهرا کهریزک
بکسل ماشین بر در شریف آباد
بکسل ماشین در پاکدشت قیامدشت
بکسل ماشین در مامازند قرچک ورامین خاتون آباد فرون آباد خاورش
بکسل ماشین در شهرری
بکسل ماشین در شاه عبدالعظیم
نیسان جرثقیل یدککش افسریه
نیسان جرثقیل یدککش خاوران نبرد شهدا بلوار ابوذر پرستار
نیسان جرثقیل یدککش در میدان خراسان امام حسین انقلاب فردوسی
نیسان جرثقیل یدککش درنیروهوایی نارمک هفت حوض تهران نو
نیسان جرثقیل یدککش بسیج یاسینی
نیسان جرثقیل یدککش تهرانپارس
نیسان جرثقیل یدککش رسالت سراج
نیسان جرثقیل یدککش اتوبان محلاتی امام علی امام رضا آزادگان
نیسان جرثقیل یدککش شهرری قرچک
نیسان جرثقیل یدککش پاکدشت مامازند شریف آباد خاتون آباد فرون آباد خاورشهر
نیسان جرثقیل یدککش بهشت زهرا کهریزک
نیسان جرثقیل یدککش در شهرری شاه عبدالعظیم
الو امداد
آقای امداد
حمل خودرو در میدان آزادی صادقیه ستارخان غرب تهران پونک
حمل خودرو دربزرگراه نواب چمران تندگویان شهیدکاظمی سه راه آذری
حمل خودرو در میدان توحید خیابان قزوین ولیعصر پاستور پونک
حمل خودرو در یافت آباد عبدل آباد نعمت آباد شهرک شریعتی ولیعصر
امدادخودرو در جاده مخصوص کرج اتوبان کرج شهریار
امدادخودرو دراسلامشهرچهاردانگه واوان سه راه آدران نسیم شهر
نیسان جرثقیل یدک کش در میدان آزادی صادقیه ستارخان غرب تهران
نیسان جرثقیل یدک کش دربزرگراه نواب چمران تندگویان شهید کاظمی
نیسان جرثقیل یدک کش در میدان توحید خیابان قزوین سه راه آذری
نیسان جرثقیل یدک کش در جاده مخصوص اتوبان کرج شهریار
نیسان جرثقیل یدک کش در فتح شماره دو دهکده المپیک خلیج
نیسان جرثقیل یدک کش در یافت آباد نعمت آباد عبدل آباد شهرک ولیعصر شریعتی
نیسان جرثقیل یدک کش در اسلامشهر چهاردانگه واوان آدران
نسیم شهر احمدآباد مستوفی
بکسل ماشین خودرو بر در میدان آزادی صادقیه ستارخان غرب تهران
بکسل ماشین خودرو بر در بزرگراه نواب چمران تندگویان احمدکاظمی
بکسل ماشین خودرو بر در میدان توحید خیابان قزوین سه راه آذری
بکسل ماشین خودرو بر درجاده مخصوص اتوبان کرج شهریار
بکسل ماشین خودرو بر در یافت آباد نعمت آباد عبدل آباد شهرک ولیعصر شریعتی اتوبان سعیدی
بکسل ماشین خودرو بر در اسلامشهر چهاردانگه نسیم شهر واوان آدران احمد آباد مستوفی
بکسل ماشین خودرو بر در فتح خلیج دهکده المپیک شماره دوشماره تلفن
امدادخودرو
حمل خودرو
خودروبر
نیسان جرثقیل
نیسان یدک کش
نیسان حمل خودرو بر
نیسان بکسلی ماشین بر
کامیونت خودرو بر
خودروسوار کریر
بکسل ماشین خودرو
جرثقیل ماشین
جرثقیل خودرو بر
جرثقیل یدککش
یدککش جرثقیل
شبانه روزی تهران حومه شمال جنوب شرق غرب
امدادخودرو سایپا
امدادخودرو ایران خودرو
۰۹۶۴۴۰ 096440
۰۹۵۵۰ 096550
09629 09629
امدادخودرو شهرآفتاب
امدادخودرو کرمان موتور خودرو
امدادخودرو کانون جهانگردی
امدادخودرو آقای امداد
امدادخودرو شبانه روزی
امدادخودرو در شمال تهران
امدادخودرو در جنوب تهران
امدادخودرو در غرب تهران
امدادخودرو در غرب تهران
امدادخودرو سراسری تهران
امدادخودرو سیار
امدادخودرو در مرکز تهران
امدادخودرو در مناطق طرح ترافیک
امدادخودرو در بازار تهران
امدادخودرو در حومه جنوب شمال شرق
حمل خودرو بر سایپا
حمل خودرو بر ایران خودرو
حمل خودرو بر آفتاب طلایی
امدادخودرو آفتاب طلایی
حمل خودرو بر کرمان موتور خودرو
امدادخودرو مدیران خودرو تهران
حمل خودرو بر مدیران خودرو
حمل خودرو بر کانون جهانگردی
حمل خودرو بر آقای امداد
حمل خودرو بر شبانه روزی
حمل خودرو بر در شمال تهران
حمل خودرو بر در جنوب تهران
حمل خودرو بر در غرب تهران
حمل خودرو بر در غرب تهران
حمل خودرو بر سراسری تهران
حمل خودرو بر سیار
حمل خودرو بر در مرکز تهران
حمل خودرو بر در مناطق طرح ترافیک
حمل خودرو بر در بازار تهران
حمل خودرو بر در حومه جنوب شمال شرق غرب تهران
یدککش سایپا
یدککش ایران خودرو
یدککش شهرآفتاب طلایی
یدککش کرمان موتور خودرو
یدککش مدیران خودرو
یدککش کانون جهانگردی واتومبیل رانی
یدککش امداد خودرو بر گروه بهمن موتور
یدککش شبانه روزی
یدککش در شمال تهران
یدککش در جنوب تهران
یدککش در غرب تهران
یدککش در غرب تهران
یدککش سراسری تهران
یدککش سیار
یدککش در مرکز تهران
یدککش در مناطق طرح ترافیک
یدککش در بازار تهران
یدککش در حومه جنوب شمال شرق غرب تهران
بکسل ماشین بر سایپا
بکسل ماشین بر ایران خودرو
بکسل ماشین بر شهرآفتاب طلایی
بکسل ماشین بر کرمان موتور خودرو
بکسل ماشین بر مدیران خودرو
بکسل ماشین بر کانون جهانگردی واتومبیل رانی
بکسل ماشین امداد خودرو بر گروه بهمن موتور
بکسل ماشین بر شبانه روزی
بکسل ماشین بر در شمال تهران
بکسل ماشین بر در جنوب تهران
بکسل ماشین بر در غرب تهران
بکسل ماشین بر در غرب تهران
بکسل ماشین بر سراسری تهران
بکسل ماشین بر سیار
بکسل ماشین بر در مرکز تهران
بکسل ماشین بر در مناطق طرح ترافیک
بکسل ماشین بر در بازار تهران
بکسل ماشین بر در حومه جنوب شمال شرق غرب تهران
نیسان جرثقیل سایپا
نیسان جرثقیل ایران خودرو
نیسان جرثقیل شهرآفتاب طلایی
نیسان جرثقیل کرمان موتور خودرو
نیسان جرثقیل مدیران خودرو
نیسان جرثقیل کانون جهانگردی واتومبیل رانی
نیسان جرثقیل امداد خودرو بر گروه بهمن موتور
نیسان جرثقیل شبانه روزی
نیسان جرثقیل در شمال تهران
نیسان جرثقیل در جنوب تهران
نیسان جرثقیل در غرب تهران
نیسان جرثقیل در غرب تهران
نیسان جرثقیل سراسری تهران
نیسان جرثقیل سیار
نیسان جرثقیل در مرکز تهران
نیسان جرثقیل در مناطق طرح ترافیک
نیسان جرثقیل در بازار تهران
نیسان جرثقیل در حومه جنوب شمال شرق غرب تهران

قـیـمـت : _ _ _ _ _ _
آخرین بروزرسانی : یك شنبه 9 مهر 1402
نام :
مهدی بخشی
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آدرس :
افسریه , رسالت , تهرانپارس, شهرری , پاکدشت
مسیریابی
تـلـفــن :
09122946483 , 09193013089
وب سایت :
چت واتساپ
ارتباط با آگهی دهنده: مهدی بخشی
حمل خودرو نیسان جرثقیل یدک کش چرخگیر بکسل ماشین امداد خودرو بر در افسریه پاکدشت شهرری تهرانپارس

تازه های گروه خدمات > حمل و نقلصفحه  1 از 57

حمل بار با ایسوزو یخچالدار

حمل بار با ایسوزو یخچالدار
کمتر از 2 ساعت پیش
دارای انواع ماشینهای یخچالدار... داری پرسنل مجرب و کار آمد در مورد حمل و نقل محمولات که احتیاج به دمای خاص دارند که با کامیونهای یخچالدار حمل و نقل می شوند را نیز دارا می باشد. حمل و جا به جایی...
09121816884 , 09105360136
تهران , شرکت حمل و نقل یخچالداران ایران

حمل بار با ماشین های یخچالدار

حمل بار با ماشین های یخچالدار
کمتر از 2 ساعت پیش
گروه باربری یخچالداران ایران مفتخر به ارائه انواع گوناگون خدمات حمل زمینی محمولات شما بصورت دربست می باشد. امکان حمل کالا با انواع کامیونهای مختلف مانند کامیونهای یخچالی ، تریلی های یخچالی و … را...
09121816884 , 09105360136
تهران , شرکت حمل و نقل یخچالداران ایران

کامیون یخچالدار

کامیون یخچالدار
کمتر از 2 ساعت پیش
کامیون یخچالدار جهت حمل مواد غذایی .کامیون یخچالدار جهت حمل مواد فاسدشدنی و دامی.کامیون یخچالدار در انواع ماشین های تریلی یخچالدار/جفت یخچالدار/تک یخچالدار/ایسوزو یخچالدار/نیسان یخچالدار و وانت...
09121816884 , 09105360136
تهران , شرکت حمل و نقل یخچالداران ایران

باربری ماشینهای یخچالی

باربری ماشینهای یخچالی
کمتر از 2 ساعت پیش
شرکت حمل و نقل یخچالدارن ایران با رانندگان حرفه ای و ماشین های روز دنیا و مجهز به دستگاه های ترموگراف و دیتالاگر برای حمل محموله های که نیاز به برودت (زیر صفر و بالای صفر دارند) میوه،لبنیات ،...
09105360136 , 09121816884
تهران , شرکت حمل و نقل یخچالداران ایران

حمل نخاله با نیسان کمپرسی

حمل نخاله با نیسان کمپرسی
کمتر از 2 ساعت پیش
آیکون ویژهحمل نخاله با نیسان کمپرسی تهیه مصالح ساختمانی گچ سیمان ماسه اجر به صورت شبانه روزی /حکیمیه پاسداران/ ازگل/ ونک/ فرمانیه /نیاوران/ تجریش...
09374279914
تهران , عباس

حمل نخاله ساختمانی حمل مصالح ساختمانی

حمل نخاله ساختمانی حمل مصالح ساختمانی
کمتر از 3 ساعت پیش
آیکون ویژهحمل نخاله های ساختمانی حمل مصالح ساختمانی حمل ضایعات ساختمانی با قیمت مناسب در تهران بدون...
09917435570
تهران , عزتی

اجاره بالابر نیسان و خاور لجور (اجاره جرثقیل کابین دار)

اجاره بالابر نیسان و خاور لجور (اجاره جرثقیل کابین دار)
کمتر از 3 ساعت پیش
اجاره بالابر لجور برای کلیه کارهای بالابری از قبیل نصب دوربین بنر تابلو چراغ کابل کشی کار در تونلها کار در سوله ها کار در نمای ساختمان ها آذین بندی ریسه کشی ( اجاره بالابر نیسان و خاور لجور...
09917155877
تهران , علی وطنی

انواع رادیاتور خودروهای سبک و سنگین و موتور آب

انواع رادیاتور خودروهای سبک و سنگین و موتور آب
3 ساعت پیش
ما مفتخریم جهت ساخت و ارائه انواع مبدل های حرارتی و کویل کولر اتوبوس و... و رادیاتور و سردکن روغن های مختلف لوله ای و صفحه ای و فشار قوی و موتورآب و دیزل ژنراتور و کمپرسور با کیفیت عالی و یکسال ضمانت...
09151098970
مشهد , مهدی هنرور

اجاره وانت بالابر جرثقیل سبددار نیسانی خاور کابیندار لجور نیسان بسکت دار جرثقیل دار کابین دار نفربر

اجاره وانت بالابر جرثقیل سبددار نیسانی خاور کابیندار لجور نیسان بسکت دار جرثقیل دار کابین دار نفربر
3 ساعت پیش
اجاره بالابر نیسان اجاره جرثقیل اجاره نیسان بالابر اجاره جرثقیل کابین دار اجاره جرثقیل سبددار کرایه جرثقیل کرایه بالابر نیسانی اجاره نیسان جرثقیل دار جهت نصب دوربین - بنر - فلکس - کار در نمای ساختمان...
09380987304
تهران , صادقیان

اجاره بالابر لجور نیسان اجاره جرثقیل سبددار اجاره بالابر نفربر کابین دار

اجاره بالابر لجور نیسان اجاره جرثقیل سبددار اجاره بالابر نفربر کابین دار
3 ساعت پیش
اجاره بالابر نفربر نیسان لجور کرایه نیسان , بالابر اجاره نیسان بالابر نیسان جرثقیل دار جهت نصب دوربین بنرهای تبلیغاتی , نصب تابلو کابل کشی آذین بندی ریسه کشی خیابانها کار در سوله ها و ... (...
09380936321
تهران , سید مهدی موسوی

اجاره بالابر نفربر اجاره بالابر خاور ، نیسانی لجور تلسکوپی

اجاره بالابر نفربر اجاره بالابر خاور ، نیسانی لجور تلسکوپی
3 ساعت پیش
آیکون ویژهاجاره بالابر نفربر ، اجاره بالابر تلسکوپی نیسان خاور . اجاره نیسان لجور اجاره جرثقیل کابین دار / خاور تا ارتفاع ۲۲ جرثقیل سبد دار با مجوز سرتیفیکیت / جهت نصب دوربین مداربسته و ترافیکی جهت...
09902420549
تهران , بالابر اسلامی

حمل شیشه سکوریت دوجداره

حمل شیشه سکوریت دوجداره
3 ساعت پیش
آیکون ویژهجابه جای شیشه سکوریت لمینت و دوجداره در همه ابعاد جابه جایی انواع سنگهای سرامیکی و اسلب با کادر مجرب و حرفه ای ارسال نیروهای حرفه ای به تمام نقاط تهران و شهرهای اطراف تهران ارسال...
09198924060
تهران , کریمی

تولید چادر مسافرتی ، چادر پشه بند

تولید چادر مسافرتی ، چادر پشه بند
4 ساعت پیش
تولیدی diamond camp تولید کننده عمده انواع چادر مسافرتی ، چادر پشه بند ، چادر کودک و نوجوان ، کیسه خواب و صندلی در سایز ،طرح و رنگ های مختلف. ( تولید چادر مسافرتی...
09363414173
مشهد مقدس , نوروزی

اجاره بالابر نفربر نیسان لجور جرثقیل سبد دار، بسکت دار

اجاره بالابر نفربر نیسان لجور جرثقیل سبد دار، بسکت دار
4 ساعت پیش
اجاره بالابر نفربر نیسان لجور ، بالابر کابین دار جهت نصب دوربین بنرهای تبلیغاتی نصب تابلو کابل کشی آذین بندی ریسه کشی خیابانها کاردرسوله ها کارواش برای شستشو در ارتفاع...
09197155877
تهران , مرتضی وطن دوست

اجاره نیسان بالابر جرثقیل لجور کابین دار

اجاره نیسان بالابر جرثقیل لجور کابین دار
4 ساعت پیش
اجاره بالابر جرثقیل سبدار برای کلیه کارها در ارتفاع نصب دوربین بنر تابلو چراغ کابل کشی در سوله ها کار در تونل ها کار در سالن های ورزشی کار در نمای ساختمانها ( اجاره نیسان بالابر جرثقیل لجور...
09371211560
تهران , مرتضی وطن دوست
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آگهی های ویژه خدمات » حمل و نقل

خدمات آبرسانی با تانکر

خدمات آبرسانی با تانکر

شرکت اوین ترابر عالی نسب
09121497983 , 09308888256
بازگشایی و جابجایی گاو صندوق
021-88419983 , 021-22650989
ون دربستی ، ون فرودگاه ، قیمت ون ارزان

ون دربستی ، ون فرودگاه ، قیمت ون ارزان

جاویدان گشت آریا ( اوبر ایران )
09122069527
شرکت حمل و نقل بین المللی قائم تیر آسیا
041-33253135 , 09123628566
شرکت حمل و نقل مهدویان پایانه بار کرمانشاه و هرسین

شرکت حمل و نقل مهدویان پایانه بار کرمانشاه و هرسین

حمل و نقل باربری کرمانشاه مهدویان
09183336311 , 083-34329516
جابجایی حمل تعمیر و بازگشایی انواع گاو صندوق
021-44468907 , 021-88513186
خاکبرداری و گودبرداری و تخریب
09123132007 , 09128182007
حمل نخاله با نیسان کمپرسی
09395163362 , 09903401417