درج رایگان آگهی
نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 4634

حمل خودرو نیسان جرثقیل یدک کش چرخگیر بکسل ماشین امداد خودرو بر در افسریه پاکدشت شهرری تهرانپارس


  • تهران, مهدی بخشی
  • 09122946483 , 09904775732 , 09193013089
    whatsappLink چت واتساپ
تصویر اول
تصویر دوم
تصویر سوم
تصویر چهارم
تصویر پنجم

ارایه دهنده خدمات حمل و نقل انواع خودروهای سواری ایرانی و خارجی
سراسر تهران شبانه روزی
بوسیله نیسان جرثقیل (چرخگیر هیدرولیکی ‌) مجهز به اسکیت چرخدار
و کامیونت حمل خودرو ( خودروسوار ) با بیمه نامه پلیس راهی
به همراه مهر جهت اداری
شبانه روزی با نیروی جوان و ابزار جدید و بروز و قیمت توافقی در خدمت و همراه امداد خواهان عزیز میباشد .
نیسان جرثقیل یدک کش بکسل ماشین برخودرو بر حمل خودرو شبانه روزی در تهران افسریه بسیج شهرری پاکدشت قرچک شاه عبدالعظیم میدان معلم آوینی باقرشهر کهریزک بهشت زهرا پاکدشت قیامدشت مسعودیه مشیریه دولت آباد امین آبادغنی آبادخاورشهر بلوارابوذر میدان خراسان ۱۷شهریور میدان امام حسین امام خمینی انقلاب فردوسی جمهوری اتابک پرستاربروجردی فداییان اسلام نازی آبادیاخچی آبادشماره دو فتح جاده مخصوص شهرک ولیعصریافت آبادکیانشهر
نیسان جرثقیل درافسریه بسیج خاوران شهرری پاکدشت رسالت
حمل خودرودرافسریه بسیج خاوران شهرری پاکدشت تهرانپارس رسالت
خودروبردرافسریه بسیج خاوران شهرری تهرانپارس رسالت امامرضا
حمل خودرو در افسریه
حمل خودرو در اتوبان بسیج
حمل خودرو در اتوبان آزادگان
حمل خودرو در اتوبان امام رضا
حمل خودرو در خاوران
حمل خودرو در نبرد بلوارابوذر
حمل خودرو در میدان شهدا بهارستان
حمل خودرو در میدان خراسان بهارستان شوش انقلاب فردوسی
حمل خودرو در میدان امام حسین
حمل خودرو در بزرگراه امام علی محلاتی
حمل خودرو در پیروزی بازار
حمل خودرو در رسالت سراج
حمل خودرو در اتوبان باقری
حمل خودرو در نیروهوایی
حمل خودرو در تهران نو
حمل خودرو در نارمک
حمل خودرو در تهرانپارس حکیمیه
حمل خودرو در شهرری
حمل خودرو در شاه عبدالعظیم
حمل خودرو در دولت آباد امین آباد
حمل خودرو در کهریزک
حمل خودرو در پاکدشت شریف اباد
حمل خودرو در مامازند خاتون آبادفرون آباد خاورشهر جیتو
حمل خودرو در بهشت زهرا
یدککش در افسریه بسیج
یدککش اتوبان بسیج یاسینی باقری
یدککش در اتوبان امام رضا
یدککش در بزرگراه امام رضا آزادگان
یدک کش در خاوران میدان خراسان امان حسین
یدک کش در نبرد شهدا
یدک کش در اتوبان آزادگان
یدک کش در اتوبان امام علی محلاتی
یدککش درپیروزی پرستار بلوارابوذر
یدک کش در رسالت سراج هنگام
یدک کش در نیرو هوایی هفت حوض
یدک کش در نارمک تهران نو
یدک کش در تهرانپارس حکیمیه
یدک کش در شهرری
یدک کش در شاه عبدالعظیم
یدک کش در دولت آباد امین آبادغنی
یدک کش در پاکدشت شریف آباد
یدک کش درمامازند قیامدشت قرچک
یدککش در خاتون آباد فرون آباد خاورشهر جیتو جاده ورامین
یدککش در بهشت زهرا کهریزک
حمل خودرو بر در افسریه
حمل خودرو بر در اتوبان بسیج
حمل خودرو بر در اتوبان آزادگان
حمل خودرو بر اتوبان امام علی
حمل خودرو بر در پیروزی
حمل خودرو بر در نیروهوایی نارمک
حمل خودرو بر در رسالت سراج
حمل خودرو بر در تهرانپارس حکیمیه
حمل خودرو بر در شهرری
حمل خودرو بر در دولت آباد امین آباد غنی آباد جاده ورامین قرچک
حمل خودرو بر در شاه عبدالعظیم حمل خودرو در کهریزک رجایی
حمل خودرو بر درپاکدشت قیامدشت
حمل خودرو بر در مامازند قرچک
حمل خودرو بر در خاتون اباد خاورشهر فرون آباد
حمل خودرو بر در بهشت زهرا
بکسل ماشین در افسریه
بکسل ماشین در اتوبان بسیج یاسینی
بکسل ماشین در بزرگراه آزادگان
بکسل ماشین در بزرگراه امام علی
بکسل ماشین در خاوران نبرد بلوارابوذر مسعودیه مشیریه
بکسل ماشین در تهرانپارس حکیمیه
بکسل ماشین در رسالت سراج
بکسل ماشین در پیروزی شهدا نبرد بلوارابوذر مسعودیه مشیریه
بکسل ماشین در دولت آباد امین آباد
بکسل ماشین در دولت آباد امین آباد
بکسل ماشین بر درتهرانپارس حکیمیه
بکسل ماشین بر در رسالت سراج
بکسل ماشین بر بهشت زهرا کهریزک
بکسل ماشین بر در شریف آباد
بکسل ماشین در پاکدشت قیامدشت
بکسل ماشین در مامازند قرچک ورامین خاتون آباد فرون آباد خاورش
بکسل ماشین در شهرری
بکسل ماشین در شاه عبدالعظیم
نیسان جرثقیل یدکش افسریه
نیسان جرثقیل یدکش خاوران نبرد شهدا بلوار ابوذر پرستار
نیسان جرثقیل یدککش در میدان خراسان امام حسین انقلاب فردوسی
نیسان جرثقیل یدککش درنیروهوایی نارمک هفت حوض تهران نو
نیسان جرثقیل یدکش بسیج یاسینی
نیسان جرثقیل یدکش تهرانپارس
نیسان جرثقیل یدکش رسالت سراج
نیسان جرثقیل یدکش اتوبان محلاتی امام علی امام رضا آزادگان
نیسان جرثقیل یدکش شهرری قرچک
نیسان جرثقیل یدکش پاکدشت مامازند شریف آباد خاتون آباد فرون آباد خاورشهر
نیسان جرثقیل بهشت زهرا کهریزک
نیسان جرثقیل یدککش در شهرری شاه عبدالعظیم
الو امداد
آقای امداد
حمل خودرو در میدان آزادی صادقیه ستارخان غرب تهران پونک
حمل خودرو دربزرگراه نواب چمران تندگویان شهیدکاظمی سه راه آذری
حمل خودرو در میدان توحید خیابان قزوین ولیعصر پاستور پونک
حمل خودرو در یافت آباد عبدل آباد نعمت آباد شهرک شریعتی ولیعصر
امدادخودرو در جاده مخصوص کرج اتوبان کرج شهریار
امدادخودرو دراسلامشهرچهاردانگه واوان سه راه آدران نسیم شهر
نیسان جرثقیل یدک کش در میدان آزادی صادقیه ستارخان غرب تهران
نیسان جرثقیل یدک کش دربزرگراه نواب چمران تندگویان شهید کاظمی
نیسان جرثقیل یدک کش در میدان توحید خیابان قزوین سه راه آذری
نیسان جرثقیل یدک کش در جاده مخصوص اتوبان کرج شهریار
نیسان جرثقیل یدک کش در فتح شماره دو دهکده المپیک خلیج
نیسان جرثقیل یدک کش در یافت آباد نعمت آباد عبدل آباد شهرک ولیعصر شریعتی
نیسان جرثقیل یدک کش در اسلامشهر چهاردانگه واوان آدران
نسیم شهر احمدآباد مستوفی
بکسل ماشین خودرو بر در میدان آزادی صادقیه ستارخان غرب تهران
بکسل ماشین خودرو بر در بزرگراه نواب چمران تندگویان احمدکاظمی
بکسل ماشین خودرو بر در میدان توحید خیابان قزوین سه راه آذری
بکسل ماشین خودرو بر درجاده مخصوص اتوبان کرج شهریار
بکسل ماشین خودرو بر در یافت آباد نعمت آباد عبدل آباد شهرک ولیعصر شریعتی اتوبان سعیدی
بکسل ماشین خودرو بر در اسلامشهر چهاردانگه نسیم شهر واوان آدران احمد آباد مستوفی
بکسل ماشین خودرو بر در فتح خلیج دهکده المپیک شماره دوشماره تلفن
امدادخودرو
حمل خودرو
خودروبر
نیسان جرثقیل
نیسان یدک کش
نیسان حمل خودرو بر
نیسان بکسلی ماشین بر
کامیونت خودرو بر
خودروسوار کریر
بکسل ماشین خودرو
جرثقیل ماشین
جرثقیل خودرو بر
جرثقیل یدککش
یدککش جرثقیل
شبانه روزی تهران حومه شمال جنوب شرق غرب
امدادخودرو سایپا
امدادخودرو ایران خودرو
امدادخودرو شهرآفتاب
امدادخودرو کرمان موتور خودرو
امدادخودرو کانون جهانگردی
امدادخودرو آقای امداد
امدادخودرو شبانه روزی
امدادخودرو در شمال تهران
امدادخودرو در جنوب تهران
امدادخودرو در غرب تهران
امدادخودرو در غرب تهران
امدادخودرو سراسری تهران
امدادخودرو سیار
امدادخودرو در مرکز تهران
امدادخودرو در مناطق طرح ترافیک
امدادخودرو در بازار تهران
امدادخودرو در حومه جنوب شمال شرق
حمل خودرو بر سایپا
حمل خودرو بر ایران خودرو
حمل خودرو بر آفتاب طلایی
امدادخودرو آفتاب طلایی
حمل خودرو بر کرمان موتور خودرو
امدادخودرو مدیران خودرو تهران
حمل خودرو بر مدیران خودرو
حمل خودرو بر کانون جهانگردی
حمل خودرو بر آقای امداد
حمل خودرو بر شبانه روزی
حمل خودرو بر در شمال تهران
حمل خودرو بر در جنوب تهران
حمل خودرو بر در غرب تهران
حمل خودرو بر در غرب تهران
حمل خودرو بر سراسری تهران
حمل خودرو بر سیار
حمل خودرو بر در مرکز تهران
حمل خودرو بر در مناطق طرح ترافیک
حمل خودرو بر در بازار تهران
حمل خودرو بر در حومه جنوب شمال شرق غرب تهران
یدککش سایپا
یدککش ایران خودرو
یدککش شهرآفتاب طلایی
یدککش کرمان موتور خودرو
یدککش مدیران خودرو
یدککش کانون جهانگردی واتومبیل رانی
یدککش امداد خودرو بر گروه بهمن موتور
یدککش شبانه روزی
یدککش در شمال تهران
یدککش در جنوب تهران
یدککش در غرب تهران
یدککش در غرب تهران
یدککش سراسری تهران
یدککش سیار
یدککش در مرکز تهران
یدککش در مناطق طرح ترافیک
یدککش در بازار تهران
یدککش در حومه جنوب شمال شرق غرب تهران
بکسل ماشین بر سایپا
بکسل ماشین بر ایران خودرو
بکسل ماشین بر شهرآفتاب طلایی
بکسل ماشین بر کرمان موتور خودرو
بکسل ماشین بر مدیران خودرو
بکسل ماشین بر کانون جهانگردی واتومبیل رانی
بکسل ماشین امداد خودرو بر گروه بهمن موتور
بکسل ماشین بر شبانه روزی
بکسل ماشین بر در شمال تهران
بکسل ماشین بر در جنوب تهران
بکسل ماشین بر در غرب تهران
بکسل ماشین بر در غرب تهران
بکسل ماشین بر سراسری تهران
بکسل ماشین بر سیار
بکسل ماشین بر در مرکز تهران
بکسل ماشین بر در مناطق طرح ترافیک
بکسل ماشین بر در بازار تهران
بکسل ماشین بر در حومه جنوب شمال شرق غرب تهران
نیسان جرثقیل سایپا
نیسان جرثقیل ایران خودرو
نیسان جرثقیل شهرآفتاب طلایی
نیسان جرثقیل کرمان موتور خودرو
نیسان جرثقیل مدیران خودرو
نیسان جرثقیل کانون جهانگردی واتومبیل رانی
نیسان جرثقیل امداد خودرو بر گروه بهمن موتور
نیسان جرثقیل شبانه روزی
نیسان جرثقیل در شمال تهران
نیسان جرثقیل در جنوب تهران
نیسان جرثقیل در غرب تهران
نیسان جرثقیل در غرب تهران
نیسان جرثقیل سراسری تهران
نیسان جرثقیل سیار
نیسان جرثقیل در مرکز تهران
نیسان جرثقیل در مناطق طرح ترافیک
نیسان جرثقیل در بازار تهران
نیسان جرثقیل در حومه جنوب شمال شرق غرب تهران
ا


قـیـمـت :
ارسال آگهی : چهارشنبه 6 مهر 1401
نام :
مهدی بخشی
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آ د ر س :
اتوبان بسیج, امام علی , آزادگان, امام رضا,خاوران,محلاتی,شهدا,تهرانپارس,پیروزی,بازارسالت,بهارستان,شوش
09122946483 , 09904775732 , 09193013089
whatsappLink چت واتساپ
ایـمـیـل :
وب سایت :
ارتباط با آگهی دهنده مهدی بخشی



حمل خودرو نیسان جرثقیل یدک کش چرخگیر بکسل ماشین امداد خودرو بر در افسریه پاکدشت شهرری تهرانپارس

تازه های گروه خدمات > حمل و نقل

١۴٠١/٧/١٠
امداد خودرو همدانحمل خودرو با یدک کش و خدمات تعمیر در محل . امداد خودرو لیفان همدان ، امداد خودرو چری همدان ، امداد خودرو mvm همدان امداد خودرو همدان در غرب...
09183133998 , 09003133998همدان , سید یوسف فاضلی
کمتر از 3 ساعت پیش

١۴٠١/٧/١٠
خدمات یدک کش ماشین در شرق تهرانخدمات یدک کش ماشین خودرو بر یدکش ماشین در تهرانپارس یدک کش امداد خودرو نیسان جرثقیل 24 ساعته شرق تهران حمل خودروهای فرسوده حمل...
09120451416 , 09198689329تهران , آقای امیری
3 ساعت پیش

١۴٠١/٧/١٠
باربری جباری در پرند رباط کریم , شهریار , اسلامشهرحمل اثاثیه منزل و مبلمان با کارگران ورزیده متخصص درجابجایی گاوصندوق ، سای بای ساید , تردمیل , پیانو ( اتوبار پرند , اسلامشهر , واوان ...
09197903490 , 09301023711پرند , جباری
3 ساعت پیش

١۴٠١/٧/١٠
باربری جباری در رباط کریم پرندمجهزترین ناوگان حمل و نقل حمل اثاثیه منزل به تمام نقاط کشور با کارگران ورزیده ( باربری جباری در رباط کریم پرند...
09198107638 , 09211996471 , 021-56217115رباط کریم , جباری
3 ساعت پیش

١۴٠١/٧/١٠
باربری پرندبا مجوز رسمی حمل بار و حمل اثاثیه حمل و نقل اثاثیه منزل و ادارات و کارخانجات مبلمان و جهیزیه جابجایی اثاثیه منزل با کادر حرفه ای...
09127153312 , 021-56727097پرند , علی پاشا مولایی
3 ساعت پیش

١۴٠١/٧/٩
کارگزار گمرکی امین (حمل کالا از مرز لطف آباد)زمینه فعالیت: ترخیص کالا به صورت صادرات و حمل و نقل کالای صادراتی به آسیای میانه با استفاده از کامیون خارجی، مشاوره در امر صادرات ، حمل و نقل و...
09152418173لطف آباد , کارگزار گمرکی امین
5 ساعت پیش

١۴٠١/٧/٩
اجاره سرویس دربستی اتوبوساجاره سرویس دربستی اتوبوس جهت سفرهای گردشگری، زیارتی،کاری و سفرهای دسته جمعی یک یا چند روزه برای خانواده ها، سازمان ها و سایر مراکز دولتی و خصوصی با...
09134113709تهران , علی
6 ساعت پیش

١۴٠١/٧/٩
مکانیک خودرو رشتمکانیک خودرو در رشت 24 ساعته شبانه روزی مکانیک سیار مکانیک خودرو در محل با قیمت مناسب و در زمانی کوتاه تهیه قطعات انواع خودرو های ایرانی و...
09111352698 , 09018300781 , 09112380661رشت , مهرداد مشعرخواه
7 ساعت پیش

١۴٠١/٧/٩
فروشگاه و امداد باطری در رشتفروشگاه شبانه روزی باطری در رشت باطری انواع خودرو های ایرانی خارجی نصب در محل انواع باتری های کره ای و ایرانی فابریک خودروهای مختلف امداد...
09111352698 , 09018300781رشت , مهرداد مشعرخواه
7 ساعت پیش

١۴٠١/٧/٩
حمل کالا به استانبول ، حمل بار از استانبول به ایراناسلام شرکت حمل و نقل بین المللی شایان ترابر اریا به شماره ثبت 41653(سهامی خاص) دارای مجوز فعالیت درامر حمل و نقل بین المللی (فوروارد روکریر) از...
09125772263تبریز , آتنا طاهری
8 ساعت پیش

١۴٠١/٧/٩
حمل کالا به گرجستان ، حمل کالا از گرجستان به ایرانحمل کالا از بندرعباس به گرجستان به صورت ترانزیت (شامل انجام خدمات تحویل بار از کشتیرانی ، خدمات ترانزیت کالا از ایران و تامین کامیون ) حمل بار ...
09125772263تبریز , آتنا طاهری
8 ساعت پیش

١۴٠١/٧/٩
باربری و حمل اثاثیه عزیزی در پرند , رباط کریم , اسلامشهر , واوانباربری و حمل و جابجایی اثاثیه منزل مبلمان اداری و تجاری جابجایی اثاث با ماشینهای موکت شده و پتودار , وانت , نیسان , خاور اعزام کارگر برای...
09127291800 , 021-56430923 , 09197962154تهران , صفی اله عزیزی
8 ساعت پیش

١۴٠١/٧/٩
اتوبوس دربستی ، ون دربستی ، ون فرودگاه ، قیمت ون ارزاناجاره ون و اتوبوس توریستی تشریفاتی جهت انتقال مسافران به فرودگاه گشت شهری تور دور ایران با کیفیت و قیمت مناسب با رانندگان حرفه ای بدون محدودیت....
09122069527تهران , جاویدان گشت آریا ( اوبر ایران )
8 ساعت پیش

١۴٠١/٧/٩
اجاره ، خرید و فروش لیفتراک خالد اجاره لیفتراک دستی در تهرانلیفتراک خالد با برندهای کوماتسو و تویوتا که برای سال های 20۰6 تا ۲۰17 می باشد، آماده خدمت رسانی به صورت شبانه روزی به مشتریان گرامی می باشد. نوع سوخت...
09129333268تهران , مهرنوش شمس
10 ساعت پیش

١۴٠١/٧/٩
باز کردن قفل و رمز گاو صندوق کاوه , حمل و جابجایی گاوصندوق , گاوصندوق کاوه , تعمیر گاو صندوق کاوهکلیه خدمات گاو صندوق از قبیل بازگشایی گاو صندوق . باز کردن گاوصندوق . گاو صندوق تهران کاوه , خدمات گاوصندوق تهران کاوه غرب تهران , بازگشایی...
09123950646 , 021-88513186 , 09123758449تهران , بهروز احمدی
10 ساعت پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آگهی های ویژه خدمات » حمل و نقل

مکانیک خودرو رشت

مهرداد مشعرخواه
09111352698 , 09018300781 , 09112380661
شرکت حمل و نقل مهدویان پایانه بار کرمانشاه و هرسین

حمل و نقل باربری کرمانشاه مهدویان
09183336311 , 083-34329516 , 09189183856
باربری کوزه گران در قزوین حمل اثاثیه

امیرمسعود کوزه گران
028-33225730 , 028-33225734 , 028-33225732
جابجایی حمل تعمیر و بازگشایی انواع گاو صندوق

بهروز احمدی
021-44468907 , 021-88513186 , 021-22366732
شرکت حمل و نقل بین المللی قائم تیر آسیا

قائم تیر آسیا
041-33253135 , 09123628566 , 041-33253124

آگهی های ویژه خدمات

مترجم زبان چینی در شانگهای پکن گوانجو شنزن

امین شیران
008618710033019 , 09924930648 , 09136363314
نصاب دزدگیر اماکن تهران

شبکه گستران مهرحامد
021-58785 , 09124215233
فروش میلگرد نبشی و ناودانی

آهن آلات شیری پور
09125256704