درج رایگان آگهی
نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 1913

خدمات نقشه برداری زمین و نقشه زمین ماده 147 و تعیین مختصات و طول و عرض جغرافیایی


  • تهران, شرکت صارم
  • 021-88281320 , 021-88485120 , 09122998366
خدمات نقشه برداری زمین و نقشه زمین ماده 147 و تعیین مختصات و طول و عرض جغرافیایی

انجام کلیه خدمات نقشه برداری
ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی


نقشه برداری و مساحی
پیاده سازی بیس پلیت های ساختمانی وفوندانسیون و ستون ها و دیواره ها و کنترل شاقولی آن

تهیه نقشه از وضع موجود زمین و ملک شما

ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی
انجام کلیه خدمات نقشه برداری
تهیه نقشه توپوگرافی ومسطحاتی

تهیه نقشه های کاداسترو ثبتی برای شهرداری واداره ثبت و نقشه های UTM

ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی
تبدیل نقشه های قدیمی LOCAL به نقشه جدید UTM

برداشت و تفکیک اراضی طبق اصول شهرسازی

طراحی و تهیه نقشه از تمامی قسمتهای ساختمان از پی تا نما

ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی

محوطه سازی,مسیر جداول,کانیو,تهیه ازبیلت
انجام کلیه خدمات نقشه برداری


ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی


اجرا وکنترل دیواره های محل خاکبرداری های عمیق
انجام کلیه خدمات نقشه برداری تعیین مختصات زمین و طول و عرض جغرافیایی با جی پی اس دستی دستی

انجام کلیه خدمات نقشه برداری

تعیین موقعیت جغرافیایی و تعیین مختصات

ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی

نقشه برداری و مساحی

تعیین مختصات زمین و طول و عرض جغرافیایی با جی پی اس دستی دستی

پیاده سازی بیس پلیت های ساختمانی وفوندانسیون و ستون ها و دیواره ها و کنترل شاقولی آن

تهیه نقشه از وضع موجود زمین و ملک شما

تعیین مختصات زمین و طول و عرض جغرافیایی با جی پی اس دستی دستی

ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی
انجام کلیه خدمات نقشه برداری

تهیه نقشه توپوگرافی ومسطحاتی

تعیین مختصات زمین و طول و عرض جغرافیایی با جی پی اس دستی دستی

تهیه نقشه های کاداسترو ثبتی برای شهرداری واداره ثبت و نقشه های UTM

ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی

تعیین موقعیت جغرافیایی و تعیین مختصات


نقشه برداری و تعیین حدود زمین و برداشت نقاط نقشه برداری جهت به دست آوردن مساحت زمین و طول و عرض جغرافیایی و فایل اکسل excel نقاط جهت ارائه به اداره ثبت و اسناد

نقشه برداری و تعیین مختصات زمین با جی پی اس دستی و فایل نقشه به اداره ثبت و اسناد در کوتاهترین زمان

تبدیل نقشه های قدیمی LOCAL به نقشه جدید UTM

تعیین مختصات زمین و طول و عرض جغرافیایی با جی پی اس دستی دستی

برداشت و تفکیک اراضی طبق اصول شهرسازی

طراحی و تهیه نقشه از تمامی قسمتهای ساختمان از پی تا نما

ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی

محوطه سازی,مسیر جداول,کانیو,تهیه ازبیلت

تعیین موقعیت جغرافیایی و تعیین مختصات زمین

انجام کلیه خدمات نقشه برداری


ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی
اجرا وکنترل دیواره های محل خاکبرداری های عمیق

نقشه برداری و تعیین حدود زمین و برداشت نقاط نقشه برداری جهت به دست آوردن مساحت زمین و طول و عرض جغرافیایی و فایل اکسل excel نقاط جهت ارائه به اداره ثبت و اسناد (ماده 147)

نقشه برداری و تعیین مختصات زمین با جی پی اس دستی و فایل نقشه به اداره ثبت و اسناد در کوتاهترین زمان(ماده 147)

تعیین موقعیت جغرافیایی و تعیین مختصات زمین

انجام کلیه خدمات نقشه برداری

برداشت زمین و پیاده نمودن اکس ستون...

تفکیک زمین

حجم عملیات خاکی
ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی

نقشه برداری و تعیین حدود زمین و برداشت نقاط نقشه برداری جهت به دست آوردن مساحت زمین و طول و عرض جغرافیایی و فایل اکسل excel نقاط جهت ارائه به اداره ثبت و اسناد ( ماده 147)

نقشه برداری و تعیین مختصات زمین با جی پی اس دستی و فایل نقشه به اداره ثبت و اسناد در کوتاهترین زمان(ماده 147)

انجام کلیه خدمات نقشه برداری

تهیه نقشه توپوگرافی واطلاعات مکانی جهت مطالعات زمین واراضی شما

تهیه نقشه کاداستر و ملکی و تفکیک اراضی و تهیه نقشه در اسرع وقت....

اجرای خط لوله اب و گاز فاضلاب.......

انجام پروژه های شرکتی به صورت قراردادی وپیمانکاری

نقشه برداری و تعیین حدود زمین و برداشت نقاط نقشه برداری جهت به دست آوردن مساحت زمین و طول و عرض جغرافیایی و فایل اکسل excel نقاط جهت ارائه به اداره ثبت و اسناد ( ماده 147)

نقشه برداری و تعیین مختصات زمین با جی پی اس دستی و فایل نقشه به اداره ثبت و اسناد در کوتاهترین زمان(ماده 147)

تعیین موقعیت جغرافیایی و تعیین مختصات زمین

انجام کلیه خدمات نقشه برداری

همراه با تمام لوازم دقیق مهندسی نقشه برداری

انجام کلیه خدمات نقشه برداری

ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی

تعیین موقعیت جغرافیایی و تعیین مختصات زمین


‌‌‌‌تفکیک زمین و آپارتمان

تعیین مساحت دقیق و پیاده سازی ملک

انجام کلیه خدمات نقشه برداری

ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی

نقشه برداری و تعیین حدود زمین و برداشت نقاط نقشه برداری جهت به دست آوردن مساحت زمین و طول و عرض جغرافیایی و فایل اکسل excel نقاط جهت ارائه به اداره ثبت و اسناد ( ماده 147)

نقشه برداری و تعیین مختصات زمین با جی پی اس دستی و فایل نقشه به اداره ثبت و اسناد در کوتاهترین زمان(ماده 147)

امور ساختمانی مرتبط با سازمان نظام مهندسی (ترسیم نقشه های وضع موجود و کاربری زمین در طرح تفضیلی ، نظارت نقشه برداری)

پیاده سازی محل ستونها روی بتن یا آرماتور

کنترل شاقولی ستون

برداشت پروفیل طولی معابر و پای دیوار ها و ...توسط تیم مجرب مهندسین نقشه برداری

انجام کلیه خدمات نقشه برداری

تعیین مختصات زمین و طول و عرض جغرافیایی با gps دستی

تهیه نقشه های توپوگرافی

تفکیک و تسطیح با
GPSدو فرکانسه RTK

ثبت نام سند ماده 147
انجام کلیه خدمات نقشه برداری

محاسبه حجم عملیات خاکی و ...

تعیین مختصات زمین و طول و عرض جغرافیایی با gps دستی

توسط کارشناسان نقشه برداری

انجام کلیه خدمات نقشه برداری

تعیین مختصات زمین و طول و عرض جغرافیایی با gps دستی

ماده 147-نقشه برداری ماده 147-تعیین طول و عرض جغرافیایی-زمین 147-تعیین مساحت-فایل نقاط نقشه برداری ماده 147-نقشه برداری زمینهای فاقد سند-تعیین مختصات زمین با جی پی اس دستی-تعیین مختصات با لیزر-تعیین موقعیت لیزری-
تعیین فایل نقشه اداره ثبت-تعیین برداشت برای نقاط زمین ماده 147 برای اداره ثبت و اسناد-تعیین ماده 147 زمین با دوربین لیزری و جی پی اس دستی و gps دستی

تلفن تماس:09122998366 ذوالقدر-88485120

برداشت زمین و پیاده نمودن اکس ستون...

تفکیک زمین

حجم عملیات خاکی
ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی

انجام کلیه خدمات نقشه برداری
تهیه نقشه توپوگرافی واطلاعات مکانی جهت مطالعات زمین واراضی شما

تهیه نقشه کاداستر و ملکی و تفکیک اراضی و تهیه نقشه در اسرع وقت....

اجرای خط لوله اب و گاز فاضلاب.......

انجام پروژه های شرکتی به صورت قراردادی وپیمانکاری
انجام کلیه خدمات نقشه برداری

ماده 147-نقشه برداری ماده 147-تعیین طول و عرض جغرافیایی-زمین 147-تعیین مساحت-فایل نقاط نقشه برداری ماده 147-نقشه برداری زمینهای فاقد سند-تعیین مختصات زمین با جی پی اس دستی-تعیین مختصات با لیزر-تعیین موقعیت لیزری-
تعیین فایل نقشه اداره ثبت-تعیین برداشت برای نقاط زمین ماده 147 برای اداره ثبت و اسناد-تعیین ماده 147 زمین با دوربین لیزری و جی پی اس دستی و gps دستی

همراه با تمام لوازم دقیق مهندسی نقشه برداری
انجام کلیه خدمات نقشه برداری

ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی

‌‌‌‌‍تفکیک زمین و آپارتمان

تعیین مساحت دقیق و پیاده سازی ملک
انجام کلیه خدمات نقشه برداری
ماده ۱۴۷ جهت درخواست سند ملکی

امور ساختمانی مرتبط با سازمان نظام مهندسی (ترسیم نقشه های وضع موجود و کاربری زمین در طرح تفضیلی ، نظارت نقشه برداری)

پیاده سازی محل ستونها روی بتن یا آرماتور

کنترل شاقولی ستون

برداشت پروفیل طولی معابر و پای دیوار ها و ...

توسط تیم مجرب مهندسین نقشه برداری
انجام کلیه خدمات نقشه برداری
تهیه نقشه های توپوگرافی

تفکیک و تسطیح
GPSدو فرکانسه RTK

ثبت نام سند ماده 147
انجام کلیه خدمات نقشه برداری

محاسبه حجم عملیات خاکی و ...


GPS دستی و برداشت نقاط مسطحاتی و طول و عرض جغرافیایی با جی پی اس دستی
توسط کارشناسان نقشه برداری
انجام کلیه خدمات نقشه برداری

ماده 147-نقشه برداری ماده 147-تعیین طول و عرض جغرافیایی-زمین 147-تعیین مساحت-فایل نقاط نقشه برداری ماده 147-نقشه برداری زمینهای فاقد سند-تعیین مختصات زمین با جی پی اس دستی-تعیین مختصات با لیزر-تعیین موقعیت لیزری-
تعیین فایل نقشه اداره ثبت-تعیین برداشت برای نقاط زمین ماده 147 برای اداره ثبت و اسناد-تعیین ماده 147 زمین با دوربین لیزری و جی پی اس دستی و gps دستی

تلفن تماس:09122998366 ذوالقدر-88485120


قـیـمـت :
ارسال آگهی : شنبه 15 آبان 1400
نام :
شرکت صارم
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آ د ر س :
(غرب تهران)تهران - خیابان جلال آل احمد ضلع شمال غربی پل آزمایش پلاک 53 واحد 41
تـلـفــن :
021-88281320 , 021-88485120 , 09122998366
ایـمـیـل :
وب سایت :

ارتباط با آگهی دهنده

شرکت صارم


خدمات نقشه برداری زمین و نقشه زمین ماده 147 و تعیین مختصات و طول و عرض جغرافیایی
کد امنیتی زیر را وارد نمایید:

تازه های گروه خدمات > مشاوره

١۴٠٠/٩/٢٥
چاپ کتاب در تیراژ محدود , آریانقشانتشارات آریانقش جهت رفاه نویسندگان هر نوع کتاب (علمی، رمان و …) و به خصوص دانشجویانی که تمایل...
021-66977289 , 09108403789تهران , آریا نقش
1 ماه و 3 روز پیش

١۴٠٠/٩/٢٥
انجام پروژه مهندسی صنایع ، مدیریت و MBAگروه آموزشی پژوهشی ره آفـــــــــــــرینان مفتخر است به پشتوانه جمعی از اساتید و فارغ التحصیلان...
09126023106تهران , مجتبی صفری
1 ماه و 4 روز پیش

١۴٠٠/٩/٢۴
وکیل پایه یک و مشاوره حقوقیوکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی در تهران اقامه و پیگیری دعاوی خانوادگی انجام وکیل...
09123666928تهران , ویست وب
1 ماه و 4 روز پیش

١۴٠٠/٩/٢٣
گواهینامهGOSTاجباری-چگونگی دریافت گواهینامهGOSTگواهینامه Gost-R اجباری (قانونی) OBLIGATORY CERTIFICATE GOST-R گواهی کیفیت کالاهای عرضه شده...
09393730933تهران , محمدی
1 ماه و 5 روز پیش

١۴٠٠/٩/٢٣
CEچیست-گواهینامهCE-چگونگی دریافتCECEچیست؟ کشورهای عضواتحادیه اروپا درجهت ایجاداروپایی واحدوکنترل فروش وگردش آزادکالاها دراین...
021-88249520 , 021-88484625تهران , محمدی
1 ماه و 5 روز پیش

١۴٠٠/٩/٢٣
پیاده سازیISO-مشاوره جهت اخذISO-چگونگی اخذISOگروه مهندسی مشاور راهبرد صنعت با افتخار و با سالها سابقه درخشان در زمینه مشاوره طراحی و اجرای سیستم...
021-66249520 , 021-88484625تهران , محمدی
1 ماه و 5 روز پیش

١۴٠٠/٩/٢٣
صدور گواهینامهGost-R-اخذGOST-دریافتGOSTبرای اولین باردرایران گروه مهندسی مشاور راهبرد صنعت دیگرنگران صادرات محصولات خودبه آسیای...
09393730933تهران , محمدی
1 ماه و 5 روز پیش

١۴٠٠/٩/٢٣
سنجش عوامل زیان آور ( آلاینده سنجی ) کرجگروه مشاوران فنی و مهندسی آرتا با مجوز رسمی از معاونت بهداشت البرز آماده اجرای پروژه های سنجش عوامل...
02636648743فردیس , آرتا بهبود ایمن
1 ماه و 5 روز پیش

١۴٠٠/٩/٢٢
فروش و تبلیغات به صورت سیتماتیک و تدوین برنامه بازاریابی تضمین فروشسودآوری هر سازمانی از دریچه بازاریابی و فروش خواهد گذشت و برای رسیدن به این مهم تعریف ارکان...
09195859348 , 026-32548564 , 026-28421109کرج-تهران , هونامیکو
1 ماه و 6 روز پیش

١۴٠٠/٩/٢١
مشاوره حرفه ای دامپروریمشاوره حرفه ای و به روز در کلیه زمینه های خرید ، پرورش ، نگهداری و فروش انواع دام و طیور و...
09192782764زنجان , مهندس بهرامی
1 ماه و 7 روز پیش

١۴٠٠/٩/١٨
موسسه حقوقی و داوری ناجی گستران آمل کاظم صداقتقبل از هراقدامی از متخصصین مشاوره بگیرید تا متحمل خسارات جبران ناپذیر نشوید موسسه حقوقی و...
09120408276آمل , موسسه حقوقی وداوری ناجی گستران آمل کاظم صداقت
1 ماه و 10 روز پیش

١۴٠٠/٩/١۶
شرکت رفاه دام زنده رود غربشرکت رفاه دام زنده رود غرب فروش تجهیزات و وسایل دامپروری ، پرورش بز و گوسفند انواع...
038-32279142 , 09039509776شهرکرد , شرکت رفاه دام زنده رود غرب
1 ماه و 12 روز پیش

١۴٠٠/٩/١٥
مشاوره و راه انداری کسب و کار , استارت آ‍پخدمات مشاوره کسب و کار در هونامیکو در شرکتها ارزش آفرینی کرده و با مدیریت و برنامه ریزی اهداف...
09195859348 , 026-32548564 , 026-28421109تهران , هونامیکو
1 ماه و 13 روز پیش

١۴٠٠/٩/١۴
مشاوره برای اخذ گواهی COI بازرسی در مبداءمشاوره اخذ گواهی نامه بازرسی در مبداء COI برای انواع محصولات شامل : رنگ نساجی قطعات خودرویی , انواع...
09108729159تهران , علی آزادی
1 ماه و 14 روز پیش

١۴٠٠/٩/١٣
وکیل ملکی در تهران مسعود اسلامی مهرموسسه حقوقی داوری بین المللی صلح صدرا با وکلای پایه یک دادگستری و مشاورین حقوقی و عضو کانون وکلای...
09121932428 , 021-26413603 , 021-26413763تهران , موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا
1 ماه و 15 روز پیش

١۴٠٠/٩/١٣
مراحل اخذ ایزو , صدور گواهی ایزو , هزینه گرفتن ایزو , گواهینامه HSE , مراحل اخذ استاندارد Ceهزینه گرفتن ایزو , باتوجه به انتخاب cb و مرجع معتبرصدورگواهینامه ایزو , متفاوت میباشد و نمیتوان یک...
09190137038 , 021-44829531 , 021-44829133تهران , نوین سرت
1 ماه و 15 روز پیش

١۴٠٠/٩/١٢
دعوت به همکاری با شرکت های بازاریاب و تیم فروشدپارتمان چاپ و طراحی هومه دعوت به همکاری در زمینه فروش محصولات ذیل را دارد. چاپ و طراحی...
09129479841 , 021-28429248تهران , هومه
1 ماه و 16 روز پیش

١۴٠٠/٩/١٢
مشاوره و فروش انواع روانکار و گریس هامشاوره و فروش انواع گریس نسوز دما بالا،گریس خوراکی، گریس تحت فشار بالا، روغن ترانس، روغن هیدرولیک،...
021-88853620تهران , پینیون
1 ماه و 17 روز پیش

١۴٠٠/٩/١١
گواهینامه ایزو ارزان ، گواهینامه ایزو فوری , HSE , اخذ CEاخذ انواع گواهینامه ایزو گواهینامه ایزو 9001 گواهینامه ایزو 14001 گواهینامه ایزو...
021-44259582 , 09120616580 , 09366672486تهران , مرکز مشاوره و اطلاع رسانی رایان سرت
1 ماه و 18 روز پیش

١۴٠٠/٩/١٠
طراحی و نظارت و نگهداری تاسیسات حرارتی وبرودتی و برقیتولید , نظارت و طراحی و نگهداری کلیه سییتمهای حرارتی و برودتی و برقی کلیه ساختمانهای مسکونی , اداری...
09192059004 , 09129413318تهران , گودرزی
1 ماه و 18 روز پیش

١۴٠٠/٩/٨
مشاوره تخصصی دامپروریمشاوره حرفه ای و به روز در کلیه زمینه های خرید ، پرورش ، نگهداری و فروش انواع دام و طیور و آبزیان...
09195966273کرمانشاه , دکتر علی الفتی
1 ماه و 20 روز پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آگهی های ویژه خدمات » مشاوره

مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته با وکیل پایه یک دادگستری

موسسه حقوقی وکیل تلفنی
09212242670 , 021-47625900
اکتشاف آب (ژئوفیزیک)

زمین اکتشاف گستر کویر ( کامیار یحیی )
09142525706 , 09119858429
شرکت بازرگانی ایران عمان آریامَس

آریا مس
09178841702 , 071-38238091 , 09197151097

آگهی های ویژه خدمات

ترجمه عربی

احسان بالانی
09120038820
بازو بست کردن پمپ شناور چاه آب‎

جواد پمپی
09121553788 , 09121555388 , 021-55293369
ساب و لاک پارکت گل پسند

عید محمد خلیلی بامی
09121085662 , 021-88466400
املاک جدید! خودرو تور