درج آگهی رایگان
نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 1719

تامین و توزیع تجهیزات شبکه با برند سیسکو با گارانتی پردازش سازان خلیج فارس


  • تهران, پردیس پردازش خلیج فارس
  • 09125118997 , 021-53872211
تصویر اول
تصویر دوم

خیابان حافظ جنوبی – خیابان سرهنگ سخایی – نبش بهنیاء- ساختمان اداری 40 – طبقه پنجم – واحد 16
تامین و توزیع تجهیزات شبکه با برند سیسکو با گارانتی پردازش سازان خلیج فارس
تجهیزات شرکت پردازش سازان خلیج فارس با بیش از بیست سال سابقه در زمینه مشاوره ، فروش و پشتیبانی
شبکه سیسکو فعالیت نموده و همچنین بزرگترین ارائه کننده تجهیزات سیسکو در ایران می باشد.
ارتباط با کارشناسان فروش:
مسعود محمود زاده – فرهاد وحیدی
تلفن: 53872200 – 53872300
ارتباط با مدیریت :
روح الله صدیق
تلفن: 53872110 – 53872113 – 53872113
تامین و تهیه و توزیع انواع تجهیزات شبکه با برندهای معروف ومعتبر بازار
www.PardazeshSazan.com
سوییچ های شبکه سیسکو
WS-C2960 series
WS-C2960-8TC-L
WS-C2960-8TC-S
WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-48TT-L
WS-C2960-24TC-L
WS-C2960-48TC-L
WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-48TC-S
WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24PC-S
WS-C2960-48PC-S
WS-C2960-48PST-L
WS-C2960 C series
WS-C2960PD-8TT-L
WS-C2960C-8TC-L
WS-C2960C-8PC-L
WS-C2960C-8TC-S
WS-C2960CX-8PC-L
WS-C2960CX-8TC-L
WS-C2960 G series
WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-24TC-L
WS-C2960G-48TC-L
WS-C2960 + series
WS-C2960+24TC-S
WS-C2960+48TC-S
WS-C2960+24TC-L
WS-C2960+48TC-L
WS-C2960+24PC-L
WS-C2960+48PST-L
WS-C2960+48PST-S
WS-C2960+24LC-S
WS-C2960+24LC-L
WS-C2960 S series
WS-C2960S-48FPD-L
WS-C2960S-48LPD-L
WS-C2960S-24PD-L
WS-C2960S-48TD-L
WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-48FPS-L
WS-C2960S-48LPS-L
WS-C2960S-24PS-L
WS-C2960S-48TS-L
WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-48TS-S
WS-C2960S-24TS-S
WS-2960 X series
ws-c2960X-48FPD-L
WS-c2960X-48LPD-L
WS-C2960X-24PD-L
WS-C2960X-24TD-L
WS-C2960X-48TD-L
WS-C2960X-48FPS-L
WS-2960X-48LPS-L
WS-C2960X-24PS-L
WS-C2960X-48TS-L
WS-C2960X-24TS-L
WS-C2960X-48TS-LL
WS-C2960X-24TS-LL
WS-2960 XR series
WS-C2960XR-24PD-I
WS-C2960XR-48FPD-I
WS-C2960XR-48LPD-I
WS-C2960XR-24PS-I
WS-C2960XR-48FPS-I
WS-C2960XR-48LPS-I
WS-C2960XR-24TD-I
WS-C2960XR-48TD-I
WS-C2960XR-24TS-I
WS-C2960XR-48TS-I
WS-3560 series
WS-C3560-8PC-S
WS-C3560CPD-8PT-S
WS-C3560C-8PC-S
WS-C3560-24PS-S
WS-C3560-48PS-S
WS-C3560-24PS-E
WS-C3560-48PS-E
WS-C3560-24TS-S
WS-C3560-48TS-S
WS-C3560-24TS-E
WS-C3560-48TS-E
WS-3560 G series
WS-C3560G-24PS-S
WS-C3560G-48PS-S
WS-C3560G-24PS-E
WS-C3560G-48PS-E
WS-C3560G-24TS-S
WS-C3560G-48TS-S
WS-C3560G-24TS-E
WS-C3560G-48TS-E
WS-3750 series
WS-C3750-24TS-E
WS-C3750-48TS-E
WS-C3750-24TS-S
WS-C3750-48TS-S
WS-C3750-24PS-E
WS-C3750-48PS-E
WS-C3750-24PS-S
WS-C3750-48PS-S
WS-C3750V2-24TS-S
WS-C3750V2-48TS-S
WS-C3750V2-24PS-S
WS-C3750V2-48PS-S
WS-C3750E-24TD-S
WS-3750 G series
WS-C3750G-12S-S
WS-C3750G-12S-E
WS-C3750G-12SS-D
WS-C3750G-24T-E
WS-C3750G-24T-S
WS-C3750G-24TSE 1.5u
WS-C3750G-24TSE 1u
WS-C3750G-48TSE
WS-C3750G-24TSS 1u
WS-C3750G-24TSS 1.5u
WS-C3750G-48TSS
WS-C3750G-24PSS
WS-C3750G-48PSS
WS-C3750G-24PSE
WS-C3750G-48PSE
WS-3750 X series
WS-C3750X-24T-L
WS-C3750X-48T-L
WS-C3750X-24P-L
WS-C3750X-48P-L
WS-C3750X-48PF-L
WS-C3750X-24T-S
WS-C3750X-48T-S
WS-C3750X-24P-S
WS-C3750X-48P-S
WS-C3750X-12S-S
WS-C3750X-24S-S
WS-C3750X-24T-E
WS-C3750X-48T-E
WS-C3750X-24P-E
WS-C3750X-48P-E
WS-C3750X-12S-E
WS-C3750X-24S-E
WS-3850 series
WS-C3850-24T-S
WS-C3850-48T-S
WS-C3850-24P-S
WS-C3850-48P-S
WS-C3850-12S
WS-C3850-24S
WS-C3850-12XS
WS-C3850-24XS
WS-C3850-48XS
WS-C3850-12S-E
WS-C3850-24S-E
WS-C3850-24T-E
WS-C3850-24XS-S
WS -C3850-48P-L
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872300 – 53872201 – 53872200
ماژول های شبکه سیسکو
HWIC-1FE
HWIC-2FE
HWIC-1ADSL
HWIC-2SHDSL
HWIC-4SHDSL
HWIC-1T
HWIC-2T
HWIC-4T
HWIC-1T1/E1
HWIC-4T1/E1
HWIC-1SER
HWIC-2SER
HWIC-1GE-SFP
HWIC-2CE1T1-PRI
HWIC-4ESW
HWIC-4ESW-POE
HWIC-D-9ESW
HWIC-D-9ESW-POE
EHWIC-4ESG
EHWIC-4SHDSL-EA
EHWIC-D-8ESG
EHWIC-1GE-SFP-CU
VWIC2-1MFT-T1/E1
VWIC2-2MFT-T1/E1
VWIC3-1MFT-T1/E1
VWIC3-2MFT-T1/E1
VWIC3-4MFT-T1/E1
VWIC2-1MFT-G703
VWIC2-2MFT-G703
VWIC3-1MFT-G703
VWIC3-2MFT-G703
WIC-1AM-V2
WIC-2AM-V2
WIC-1T
WIC-2T
WIC-1SHDSL-V3
VIC2-2FXO
VIC2-4FXO
VIC3-2FXS/DID
VIC3-4FXS/DID
VIC2-2BRI-NT/TE
GLC-ZX-SM
GLC-ZX-SMD
GLC-T
GLC-TE
GLC-SX-MM
GLC-SX-MMD
GLC-LH-SM
GLC-LH-SMD
GLC-BX-D
GLC-BX-U
SFP-10G-SR
SFP-10G-ZR
Qsfp-40G-SR-BD
Qsfp-40G-SR4
Qsfp-40G-Lr4
Qsfp-40G-Lr4S
Qsfp-40G-sr4s
xfp-10g-mm-sr
Fet-40G
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872300 – 53872201 – 53872200
روتر های شبکه سیسکو
CISCO828
CISCO878-K9
CISCO878-SEC-K9
CISCO888-K9
CISCO888E-K9
CISCO888-SEC-K9
CISCO1841
CISCO1841C/K9
CISCO1841SEC/K9
CISCO1921/K9
CISCO1921-SEC/K9
CISCO1941/K9
CISCO1941-SEC/K9
CISCO2801
CISCO2801-SECK9
CISCO2801-V/K9
CISCO2811
CISCO2811-SECK9
CISCO2811-V/K9
CISCO2821
CISCO2821-SECK9
CISCO2821-V/K9
CISCO2851
CISCO2851-SECK9
CISCO2851-V/K9
CISCO2911/K9
CISCO2911-SEC/K9
CISCO2911-V/K9
CISCO2921/K9
CISCO2921-SEC/K9
CISCO2921-V/K9
CISCO2951/K9
CISCO2951-SEC/K9
CISCO2951-V/K9
CISCO3825
CISCO3825-V/K9
CISCO3825SEC/K9
CISCO3825-DC
CISCO3845
CISCO3845-V/K9
CISCO3845SEC/K9
CISCO3845-DC
CISCO3925/K9
CISCO3925E/K9
CISCO3925-V/K9
CISCO3925-SEC/K9
CISCO3945/K9
CISCO3945-V/K9
CISCO3945-SEC/K9
CISCO3945E/K9
CISCO7206VXR
CISCO7206VXR-DC
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872220 – 53872201 – 53872200
فرهاد وحیدی
تلفن: 53872302 – 53872301 – 53872300
آی پی فون های سیسکو
CP-6901-C-K9
CP-6901-W-K9
CP-6911-C-K9
CP-6911-W-K9
CP-6921-C-K9
CP-6921-W-K9
CP-6941-C-K9
CP-6941-W-K9
CP-6945-C-K9
CP-6945-W-K9
CP-6961-C-K9
CP-6961-W-K9
CP-7811-K9
CP-7821-K9
CP-7841-K9
CP-7861-K9
CP-7832-K9
CP-7906G
CP-7911G
CP-7912G
CP-7915
CP-7945
CP-7916
CP-7921G
CP-7925G
CP-7926G
CP-7931G
CP-7936
CP-7937G
CP-7940G
CP-7941G
CP-7942G
CP-7945G
CP-7960G
CP-7961G
CP-7962G
CP-7965G
CP-7970G
CP-7971G
CP-7975G
CP-8811-K9
CP-8821-K9
CP-8831-K9
CP-8832-K9
CP-8841-K9
CP-8845-K9
CP-8851-K9
CP-8861-K9
CP-8865-K9
CP-8941-K9
CP-8945-K9
CP-8961-K9
CP-9971-C-K9
CP-9971-C-CAM-K9
CP-9971-W-K9
CP-9971-W-CAM-K9
CP-9951-C-K9
CP-9951-C-CAM-K9
CP-9951-W-K9
CP-9951-W-CAM-K9
CP-3905
CP-3945
CP-3911
CP-3951
CP-CAM
CP-CKEM-C
CP-BEKEM-C
CON-SNT-CP7914
CON-SNT-CP7911
CON-SNT-CP7915
CON-SNT-CP7916
cp-8865-k9
cp-8851-k9
cp-dx650-k9
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872220 – 53872201 – 53872200
فرهاد وحیدی :
تلفن: 53872302 – 53872301 – 53872300
ASR
1002
1002x
1002f
انواع هارد
HP 1.8tb 10k 12g
HP 1.2tb 10k 12g
HP 900gb 10k 12g
HP 900gb 10k 6g
HP 600gb 15k12g
HP 600gb 15k 6g
HP 600gb sas lff 3.5 15k6g
HP 600gb 10k 6g
HP 300gb 15k 6g
HP 300gb 10k12g
EMC 225051469 1.2tb 10k 12g
EMC 005051195 200gb ssd
EMC 005050846 600gb 10k 6g
EMC 200GB SAS SSD
EMC 600GB 15K SAS
EMC 800GB 2.5 12GB
کلید واژه های وب سایت های تبلیغاتی:
تامین و توزیع سوییچ های لایه۲ و لایه 3 سیسکو
تامین و توزیع آی پی فون های سیسکو
تامین و توزیع انواع روتر های سیسکو
تامین و توزیع انواع ماژول های سیسکو
تامین و توزیع انواع سوییچ های سیسکو
تامین و توزیع آداپتور و کلیه کابلهای سیسکو
تامین و توزیع پچ کورد ها و پچ پنل های سیسکو


قـیـمـت :
ارسال آگهی : یك شنبه 11 دی 1401
نام :
پردیس پردازش خلیج فارس
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آ د ر س :
خیابان حافظ جنوبی – خیابان سرهنگ سخایی – نبش بهنیاء- ساختمان اداری 40 – طبقه پنجم – واحد 16
09125118997 , 021-53872211
ایـمـیـل :
وب سایت :
ارتباط با آگهی دهنده پردیس پردازش خلیج فارستامین و توزیع تجهیزات شبکه با برند سیسکو با گارانتی پردازش سازان خلیج فارس

تازه های گروه کامپیوتر > خدمات شبکه

١۴٠١/١١/١۴
فروش سوئیچ سیسکوWS-C2960X-24TS-Lفروش سوئیچ سیسکو سوئیچ سیسکوWS-C2960X-24TS-L سوئیچ سیسکوWS-C2960X-48TS-L سوئیچ...
09196078474 , 021-66355916تهران , مهدی سفلی
5 روز پیش

١۴٠١/١١/١۴
فروش ماژول SFP-OC12-LR1فروش ماژول سیسکو ماژول سیسکو SFP-OC3-MM ماژول سیسکو SFP-OC12-SR ماژول سیسکو...
09196078474 , 021-88228332تهران , مهدی سفلی
5 روز پیش

١۴٠١/١١/١۴
قیمت فروش ماژول فیبر نوری هواوی ( huawei )فروش محصولات هواوی فروش انواع ماژول های فیبر نوری هواوی...
09196078474 , 021-88228332تهران , مهدی سفلی
5 روز پیش

١۴٠١/١١/١۴
قیمت فروش روتر سیسکوقیمت فروش روتر سیسکو روتر سیسکو ROUTER 1841 زوتر سیسکوROUTER CISCO2811-K9 روتر...
09196078474 , 021-88228332تهران , مهدی سفلی
5 روز پیش

١۴٠١/١١/١٣
Fan Filter - فیلتر فن 12x12 cmجهت استفاده در رکهای فلزی کامپیوتر و شبکه ابعاد ١٢x١٢ سانت جهت جلوگیری از ورود گرد و خاک به...
021-66738876 , 09395401832تهران , سیامک نجفی
6 روز پیش

١۴٠١/١١/١٣
پچ کابل Cat6 Flat 32 AWG - کابل رابط مودم - قرمز آبی سبز زرد بژ -١و٥و١٠ متریپچ کابل Cat6 Flat - کابل رابط مودم در متراژهای ١ متری - ٥ متری در چهار رنگ مختلف قرمز-...
021-66738876 , 09395401832تهران , سیامک نجفی
6 روز پیش

١۴٠١/١١/١٣
سرور اچ پی hp serverتیاپارس الکترونیک تمامی مدل های سرور اچ پی موجود می باشد Hp server 1) G8...
09128164199تهران , محمدرضا مالک
6 روز پیش

١۴٠١/١١/١٣
خرید مودم LTE مدل MN4200 به همراه سیم کارت 4.5G در صاران مارکتخرید مودم LTE مدل MN4200 به همراه سیم کارت 4.5G در صاران مارکت با قیمتی مناسب همراه با گارانتی 18...
051-37232600 , 09027232600مشهد , صاران مارکت
1620000
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٣
خرید مودم 4.5G قابل حمل مدل E5785 4.5-TD LTE Cat7 از صاران مارکتخرید مودم 4.5G قابل حمل مدل E5785 4.5-TD LTE Cat7 از صاران مارکت با قیمتی مناسب مشخصات محصول...
051-37232600 , 09027232600مشهد , صاران مارکت
4084000
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٣
خرید مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 دی-لینک مدل DSL-124 New از صاران مارکتخرید مودم روتر ADSL2 Plus بی سیم N300 دی-لینک مدل DSL-124 New از صاران مارکت با گارانتی سه ساله...
051-37232600 , 09027232600مشهد , صاران مارکت
520000
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٣
خرید مودم 4G/TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60 S1 از صاران مارکتخرید مودم 4G/TD-LTE ایرانسل مدل TF-i60 S1 از صاران مارکت با قیمت مناسب همراه با یک سال گارانتی...
051-37232600 , 09027232600مشهد , صاران مارکت
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٣
فروش انواع سوییچ ، روتر و تلفن سیسکو ciscoفروش انواع سوییچ و روتر سیسکو ciscoفروش انواع سوئیچ و روتر و آی پی فون سیسکو cisco فروش انواع سوییچ...
071-32356868 , 071-32356969 , 09179199092شیراز , هومن زادمهر
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٣
فروش انواع تجهیزات شبکه اکتیو و پسیوفروش و تعمیرات انواع تجهیزات شبکه میکروتیک ، سیسکو و یوبی کوویتی ، فروش تجهیزات شبکه پسیو ، روتر و...
071-32356969 , 071-32356868شیراز , هومن زادمهر
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٣
فروش انواع محصولات گرند استریم ، یالینک ، نیوراک و سیسکوشبکه شین فروشنده محصولات گرند استریم ، یالینک ، نیوراک و سیسکو با برندهای فوق عرضه...
071-32356969 , 071-32356868 , 09179199092شیراز , هومن زادمهر
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٣
فروش سرور hp در شیرازفروش سرور های نیو و یوزد hp قیمت همکاری جهت ارتباط با واحد فروش با شماره های جهت مشاوره و...
071-32356969 , 071-32356868 , 09179199092شیراز , هومن زادمهر
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٢
تجهیزات , فروش تجهیزات , فروش سخت افزار و خدمات شبکه در شیرازفعالیت های اصلی شرکت : - خدمات تولید محتوا - طراحی سایت خبری، فروشگاهی، شرکتی،...
09366338137 , 09939133173شیراز , محسن محزون
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٢
فروش تجهیزات شبکه و آی تی در صاران مارکتارائه تجهیزات و قطعات شبکه با سیم و بی سیم ، اعم از تجهیزات اکتیو و تجهیزات پسیو شرکت صاران با...
051-37232600 , 09027232600مشهد , صاران مارکت
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٢
دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70 قابلیت دستگاه حضور و غیاب فراتکنو مدل F70 : ثبت و...
051-37232600 , 09027232600مشهد , صاران مارکت
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٢
خرید روتر بی سیم FDD-LTE نزتک مدل 99DX از صاران مارکتخرید روتر بی سیم FDD-LTE نزتک مدل 99DX از فروشگاه اینترنتی صاران مارکت با قیمتی بسایر مناسب...
051-37232600 , 09027232600مشهد , صاران مارکت
1680000
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٢
خرید مودم روتر 4.5G TD-LTE بیسیم هوآوی مدل B622-335 از صاران مارکتخرید مودم روتر 4.5G TD-LTE بیسیم هوآوی مدل B622-335 از صاران مارکت با قیمتی مناسب مشخصات...
051-37232600 , 09027232600مشهد , صاران مارکت
3,534,000
7 روز پیش

١۴٠١/١١/١٢
فروش کابل کت فایو کت سون کت سیکس بلدن ونکسنسایران بلدن ارائه کننده کابل شبکه بلدن – نمایندگی بلدن Belden ایران بلدن...
021-88929863 , 021-88929864 , 021-88958489تهران , پارمیس زند
7 روز پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آگهی های ویژه کامپیوتر » خدمات شبکه

آگهی های ویژه کامپیوتر

خریدار ضایعات کامپیوتر

محمد محمودی
09127610943
فروش مودم واتسون 5 ، مودم مخابراتی

شبکه گستران مهرحامد
09210861258 , 021-88969603 , 09124215233
فروش مودم LTE مبین نت مدل MN4200

شبکه گستران مهرحامد
021-88969603 , 021-88963452 , 021-88963716
طراحی سایت شرکتی و فروشگاهی به سبک اروپایی

پویا آرت
09027028817 , 09124265527 , 09122597319