درج رایگان آگهی
نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 1256

تامین و توزیع آی پی فون های سیسکو


  • تهران, پردیس پردازش خلیج فارس
  • 09125118997 , 021-53872211

خیابان حافظ جنوبی – خیابان سرهنگ سخایی – نبش بهنیاء- ساختمان اداری 40 – طبقه پنجم – واحد 16
تامین و توزیع تجهیزات شبکه با برند سیسکو با گارانتی پردازش سازان خلیج فارس
تجهیزات شرکت پردازش سازان خلیج فارس با بیش از بیست سال سابقه در زمینه مشاوره ، فروش و پشتیبانی
شبکه سیسکو فعالیت نموده و همچنین بزرگترین ارائه کننده تجهیزات سیسکو در ایران می باشد.
ارتباط با کارشناسان فروش:
مسعود محمود زاده – فرهاد وحیدی
ارتباط با مدیریت :
روح الله صدیق
تلفن: 53872110 – 53872113 – 53872113
تامین و تهیه و توزیع انواع تجهیزات شبکه با برندهای معروف ومعتبر بازار
www.PardazeshSazan.com
سوییچ های شبکه سیسکو
WS-C2960 series
WS-C2960-8TC-L
WS-C2960-8TC-S
WS-C2960-24TT-L
WS-C2960-48TT-L
WS-C2960-24TC-L
WS-C2960-48TC-L
WS-C2960-24TC-S
WS-C2960-48TC-S
WS-C2960-24PC-L
WS-C2960-24PC-S
WS-C2960-48PC-S
WS-C2960-48PST-L
WS-C2960 C series
WS-C2960PD-8TT-L
WS-C2960C-8TC-L
WS-C2960C-8PC-L
WS-C2960C-8TC-S
WS-C2960CX-8PC-L
WS-C2960CX-8TC-L
WS-C2960 G series
WS-C2960G-8TC-L
WS-C2960G-24TC-L
WS-C2960G-48TC-L
WS-C2960 + series
WS-C2960+24TC-S
WS-C2960+48TC-S
WS-C2960+24TC-L
WS-C2960+48TC-L
WS-C2960+24PC-L
WS-C2960+48PST-L
WS-C2960+48PST-S
WS-C2960+24LC-S
WS-C2960+24LC-L
WS-C2960 S series
WS-C2960S-48FPD-L
WS-C2960S-48LPD-L
WS-C2960S-24PD-L
WS-C2960S-48TD-L
WS-C2960S-24TD-L
WS-C2960S-48FPS-L
WS-C2960S-48LPS-L
WS-C2960S-24PS-L
WS-C2960S-48TS-L
WS-C2960S-24TS-L
WS-C2960S-48TS-S
WS-C2960S-24TS-S
WS-2960 X series
ws-c2960X-48FPD-L
WS-c2960X-48LPD-L
WS-C2960X-24PD-L
WS-C2960X-24TD-L
WS-C2960X-48TD-L
WS-C2960X-48FPS-L
WS-2960X-48LPS-L
WS-C2960X-24PS-L
WS-C2960X-48TS-L
WS-C2960X-24TS-L
WS-C2960X-48TS-LL
WS-C2960X-24TS-LL
WS-2960 XR series
WS-C2960XR-24PD-I
WS-C2960XR-48FPD-I
WS-C2960XR-48LPD-I
WS-C2960XR-24PS-I
WS-C2960XR-48FPS-I
WS-C2960XR-48LPS-I
WS-C2960XR-24TD-I
WS-C2960XR-48TD-I
WS-C2960XR-24TS-I
WS-C2960XR-48TS-I
WS-3560 series
WS-C3560-8PC-S
WS-C3560CPD-8PT-S
WS-C3560C-8PC-S
WS-C3560-24PS-S
WS-C3560-48PS-S
WS-C3560-24PS-E
WS-C3560-48PS-E
WS-C3560-24TS-S
WS-C3560-48TS-S
WS-C3560-24TS-E
WS-C3560-48TS-E
WS-3560 G series
WS-C3560G-24PS-S
WS-C3560G-48PS-S
WS-C3560G-24PS-E
WS-C3560G-48PS-E
WS-C3560G-24TS-S
WS-C3560G-48TS-S
WS-C3560G-24TS-E
WS-C3560G-48TS-E
WS-3750 series
WS-C3750-24TS-E
WS-C3750-48TS-E
WS-C3750-24TS-S
WS-C3750-48TS-S
WS-C3750-24PS-E
WS-C3750-48PS-E
WS-C3750-24PS-S
WS-C3750-48PS-S
WS-C3750V2-24TS-S
WS-C3750V2-48TS-S
WS-C3750V2-24PS-S
WS-C3750V2-48PS-S
WS-C3750E-24TD-S
WS-3750 G series
WS-C3750G-12S-S
WS-C3750G-12S-E
WS-C3750G-12SS-D
WS-C3750G-24T-E
WS-C3750G-24T-S
WS-C3750G-24TSE 1.5u
WS-C3750G-24TSE 1u
WS-C3750G-48TSE
WS-C3750G-24TSS 1u
WS-C3750G-24TSS 1.5u
WS-C3750G-48TSS
WS-C3750G-24PSS
WS-C3750G-48PSS
WS-C3750G-24PSE
WS-C3750G-48PSE
WS-3750 X series
WS-C3750X-24T-L
WS-C3750X-48T-L
WS-C3750X-24P-L
WS-C3750X-48P-L
WS-C3750X-48PF-L
WS-C3750X-24T-S
WS-C3750X-48T-S
WS-C3750X-24P-S
WS-C3750X-48P-S
WS-C3750X-12S-S
WS-C3750X-24S-S
WS-C3750X-24T-E
WS-C3750X-48T-E
WS-C3750X-24P-E
WS-C3750X-48P-E
WS-C3750X-12S-E
WS-C3750X-24S-E
WS-3850 series
WS-C3850-24T-S
WS-C3850-48T-S
WS-C3850-24P-S
WS-C3850-48P-S
WS-C3850-12S
WS-C3850-24S
WS-C3850-12XS
WS-C3850-24XS
WS-C3850-48XS
WS-C3850-12S-E
WS-C3850-24S-E
WS-C3850-24T-E
WS-C3850-24XS-S
WS -C3850-48P-L
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872300 – 53872201 – 53872200
ماژول های شبکه سیسکو
HWIC-1FE
HWIC-2FE
HWIC-1ADSL
HWIC-2SHDSL
HWIC-4SHDSL
HWIC-1T
HWIC-2T
HWIC-4T
HWIC-1T1/E1
HWIC-4T1/E1
HWIC-1SER
HWIC-2SER
HWIC-1GE-SFP
HWIC-2CE1T1-PRI
HWIC-4ESW
HWIC-4ESW-POE
HWIC-D-9ESW
HWIC-D-9ESW-POE
EHWIC-4ESG
EHWIC-4SHDSL-EA
EHWIC-D-8ESG
EHWIC-1GE-SFP-CU
VWIC2-1MFT-T1/E1
VWIC2-2MFT-T1/E1
VWIC3-1MFT-T1/E1
VWIC3-2MFT-T1/E1
VWIC3-4MFT-T1/E1
VWIC2-1MFT-G703
VWIC2-2MFT-G703
VWIC3-1MFT-G703
VWIC3-2MFT-G703
WIC-1AM-V2
WIC-2AM-V2
WIC-1T
WIC-2T
WIC-1SHDSL-V3
VIC2-2FXO
VIC2-4FXO
VIC3-2FXS/DID
VIC3-4FXS/DID
VIC2-2BRI-NT/TE
GLC-ZX-SM
GLC-ZX-SMD
GLC-T
GLC-TE
GLC-SX-MM
GLC-SX-MMD
GLC-LH-SM
GLC-LH-SMD
GLC-BX-D
GLC-BX-U
SFP-10G-SR
SFP-10G-ZR
Qsfp-40G-SR-BD
Qsfp-40G-SR4
Qsfp-40G-Lr4
Qsfp-40G-Lr4S
Qsfp-40G-sr4s
xfp-10g-mm-sr
Fet-40G
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872300 – 53872201 – 53872200
روتر های شبکه سیسکو
CISCO828
CISCO878-K9
CISCO878-SEC-K9
CISCO888-K9
CISCO888E-K9
CISCO888-SEC-K9
CISCO1841
CISCO1841C/K9
CISCO1841SEC/K9
CISCO1921/K9
CISCO1921-SEC/K9
CISCO1941/K9
CISCO1941-SEC/K9
CISCO2801
CISCO2801-SECK9
CISCO2801-V/K9
CISCO2811
CISCO2811-SECK9
CISCO2811-V/K9
CISCO2821
CISCO2821-SECK9
CISCO2821-V/K9
CISCO2851
CISCO2851-SECK9
CISCO2851-V/K9
CISCO2911/K9
CISCO2911-SEC/K9
CISCO2911-V/K9
CISCO2921/K9
CISCO2921-SEC/K9
CISCO2921-V/K9
CISCO2951/K9
CISCO2951-SEC/K9
CISCO2951-V/K9
CISCO3825
CISCO3825-V/K9
CISCO3825SEC/K9
CISCO3825-DC
CISCO3845
CISCO3845-V/K9
CISCO3845SEC/K9
CISCO3845-DC
CISCO3925/K9
CISCO3925E/K9
CISCO3925-V/K9
CISCO3925-SEC/K9
CISCO3945/K9
CISCO3945-V/K9
CISCO3945-SEC/K9
CISCO3945E/K9
CISCO7206VXR
CISCO7206VXR-DC
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872220 – 53872201 – 53872200
فرهاد وحیدی
تلفن: 53872302 – 53872301 – 53872300
آی پی فون های سیسکو
CP-6901-C-K9
CP-6901-W-K9
CP-6911-C-K9
CP-6911-W-K9
CP-6921-C-K9
CP-6921-W-K9
CP-6941-C-K9
CP-6941-W-K9
CP-6945-C-K9
CP-6945-W-K9
CP-6961-C-K9
CP-6961-W-K9
CP-7811-K9
CP-7821-K9
CP-7841-K9
CP-7861-K9
CP-7832-K9
CP-7906G
CP-7911G
CP-7912G
CP-7915
CP-7945
CP-7916
CP-7921G
CP-7925G
CP-7926G
CP-7931G
CP-7936
CP-7937G
CP-7940G
CP-7941G
CP-7942G
CP-7945G
CP-7960G
CP-7961G
CP-7962G
CP-7965G
CP-7970G
CP-7971G
CP-7975G
CP-8811-K9
CP-8821-K9
CP-8831-K9
CP-8832-K9
CP-8841-K9
CP-8845-K9
CP-8851-K9
CP-8861-K9
CP-8865-K9
CP-8941-K9
CP-8945-K9
CP-8961-K9
CP-9971-C-K9
CP-9971-C-CAM-K9
CP-9971-W-K9
CP-9971-W-CAM-K9
CP-9951-C-K9
CP-9951-C-CAM-K9
CP-9951-W-K9
CP-9951-W-CAM-K9
CP-3905
CP-3945
CP-3911
CP-3951
CP-CAM
CP-CKEM-C
CP-BEKEM-C
CON-SNT-CP7914
CON-SNT-CP7911
CON-SNT-CP7915
CON-SNT-CP7916
cp-8865-k9
cp-8851-k9
cp-dx650-k9
کارشناسان فروش :
مسعود محمود زاده
تلفن: 53872220 – 53872201 – 53872200
فرهاد وحیدی :
تلفن: 53872302 – 53872301 – 53872300
ASR
1002
1002x
1002f
انواع هارد
HP 1.8tb 10k 12g
HP 1.2tb 10k 12g
HP 900gb 10k 12g
HP 900gb 10k 6g
HP 600gb 15k12g
HP 600gb 15k 6g
HP 600gb sas lff 3.5 15k6g
HP 600gb 10k 6g
HP 300gb 15k 6g
HP 300gb 10k12g
EMC 225051469 1.2tb 10k 12g
EMC 005051195 200gb ssd
EMC 005050846 600gb 10k 6g
EMC 200GB SAS SSD
EMC 600GB 15K SAS
EMC 800GB 2.5 12GB
کلید واژه های وب سایت های تبلیغاتی:
تامین و توزیع سوییچ های لایه۲ و لایه 3 سیسکو
تامین و توزیع آی پی فون های سیسکو
تامین و توزیع انواع روتر های سیسکو
تامین و توزیع انواع ماژول های سیسکو
تامین و توزیع انواع سوییچ های سیسکو
تامین و توزیع آداپتور و کلیه کابلهای سیسکو
تامین و توزیع پچ کورد ها و پچ پنل های سیسکو


قـیـمـت :
ارسال آگهی : یك شنبه 22 آبان 1401
نام :
پردیس پردازش خلیج فارس
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آ د ر س :
خیابان حافظ جنوبی – خیابان سرهنگ سخایی – نبش بهنیاء- ساختمان اداری 40 – طبقه پنجم – واحد 16
09125118997 , 021-53872211
ایـمـیـل :
وب سایت :
ارتباط با آگهی دهنده پردیس پردازش خلیج فارستامین و توزیع آی پی فون های سیسکو

تازه های گروه کامپیوتر > خدمات شبکه

١۴٠١/٩/١١
فروش دامنه ها و وب سایت های رند irangolchinفروش دامنه های بسیار رند و 2 سیلاب و قدمت دار irangolchin.com و irangolchin.ir ( شروع کار در عرصه اینترنت از پائیز 86) دارای طراحی وب سایت...
09124404570تهران , سرآمد
5 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١١
پسیو کاری شبکهاجرا و راه اندازی پسیو شبکه داکت ترانک کابل کشی شبکه کابل کشی برق و یو پی اس کابل مخابراتی و تلفن...
09190031951فردیس کرج , پارس پرداز کارین
8 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١١
خدمات فیبر نوری و شبکهمشاوره ، طراحی ، اجراء و نصب بسترهای فیبر نوری و شبکه کامپیوتر در تمام نقاط کشور. انجام عملیات فیوژن فیبر نوری ، سربندی انواع کانکتور ، مفصل...
09115454651تهران , یاسر محمدی
8 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١١
فروش و تعمیرات مودم پتون (Patton) در شیرازفروش و تعمیرات انواع مودم های مخابراتی و تعمیرمودم adsl در شیراز بصورت فوری این فروشگاه تعمیرات و فروش مودم های مخابراتی و خانگی adsl را در...
09177153642 , 071-38208760شیراز , مجموعه خادم , مهندس پوست فروش
9 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١١
فروش و تعمیرات مودم تاینت ( Tainet ) در شیرازاین فروشگاه با خدمات فروش و تعمیرات مودم های تاینت Tainet در شیراز در اسرع وقت و با نازلترین قیمت در خدمت همکاران و مشتریان عزیز می باشد . دفتر...
09177153642 , 071-38208760شیراز , مجموعه خادم , مهندس پوست فروش
9 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١١
فروش و تعمیرات تجهیزات سیسکوفروش و تعمیرات تجهیزات Cisco در شیراز خدمات تست کلیه پورت ها و انجام تست های خاص در محیط شبیه سازی شده ( فروش و تعمیرات تجهیزات سیسکو...
09177153642 , 071-38208760شیراز , مجموعه خادم , مهندس پوست فروش
9 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١١
فروش اجرا و نگهداری تجهیزات شبکه های کامپیوتریفروش اجرا و نگهداری شبکه های کامپیوتری فروش تجهیزات شبکه و مودم نصب و راه اندازی شبکه فروش و اجرا و نگهداری سرور اتوماسیون ادری...
09101503789 , 09369407762تهران , محمود نوری
16 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١١
فیبر نوری نگزنس ، قندی ، رفسنجان ، سیمین فر ، کابل ایرانتامین انواع فیبر نوری تولید فیبر نوری نگزنس و کابل شبکه سیمین فر ، رفسنجان ، نگزنس مفصل نتورک مفصل سامحین پچ پنل فیبر و...
09124112985تهران , علی رضایی
16 ساعت پیش

١۴٠١/٩/١٠
نصب و راه اندازی شبکه های کابلی و بی سیمخدمات پسیو شبکه در استان البرز تهران راه اندازی و نصب شبکه کابلی نصب و اجرای انواع ترانکینگ و داکت کابل کشی شبکه، تلفن، برق و...
09333218732 , 09114934378کرج , امین قربانپور
1 روز پیش

١۴٠١/٩/١٠
کابل کشی شبکهراه اندازی و نصب شبکه کابلی نصب و اجرای انواع ترانکینگ و داکت نصب و راه اندازی رادیو کانفیگ میکروتیک کابل کشی شبکه ، تلفن ، و...
09333218732 , 09114934378البرز , امین قربانپور
1 روز پیش

١۴٠١/٩/١٠
فروش سایت (وبسایت) با ماکلیک با رنک 315 هزار جهانیفروش دامنه BaMaClick com و BaMaClick ir به همراه هاست و محتوای وردپرسی در زمینه افیلیت مارکتینگ دیجی کالا و دکوزاسیون شما میتوانید در هر زمینه...
09911765845تهران , باماکلیک
60000000 تومان
1 روز پیش

١۴٠١/٩/١٠
فروش ماژول GLC-LH-SMD فیبرنوری در اصفهانیکی از پرکاربرد ترین قطعات سخت افزاری در شبکه ماژول های فیبر نوری می باشد که می توانید برای ارتقای پهنای باند خود از این ماژول ها استفاده کنید. ماژول...
031-31311891 , 09131391309اصفهان , پیشتاز تصویر چهلستون
1 روز پیش

١۴٠١/٩/١٠
پچ کورد فیبر نوری SC/LC داپلکس نگزنسدسته:پچ کورد فیبر نوری برند: Nexans نوع کانکتور:SC/LC متراژ کابل:1m...
09131391309 , 031-31324927اصفهان , پیشتاز تصویر چهلستون
1 روز پیش

١۴٠١/٩/١٠
نماینده فروش تجهیزات میکروتیک در ایرانشرکت امین ارتباطات با هدف ارائه خدمات در زمینه های وایرلس و ارتباطات شبکه با اتکا به خداوند متعال در حال فعالیت میباشد.هدف اصلی این مجموعه ارائه...
021-91007345تهران , سید امین احمدی
1 روز پیش

١۴٠١/٩/١٠
مودم فیبر نوری دوبانده هوآوی HS8145V5دارای 4 پورت گیگابیتی تعداد آنتن: 2 عدد آنتن 2dBi سرعت باند 2.4: 300 مگابیت سرعت باند 5: 866...
09936544279 , 021-86029354 , 021-88531434تهران , شرکت ارتباط سازان شبکه سورین
1,500,000 تومان
1 روز پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آگهی های ویژه کامپیوتر » خدمات شبکه

فروش انواع سوییچ ، روتر و تجهیزات پسیو شبکه

هومن زادمهر
071-32356969 , 071-32356868 , 09179199092
تولید سیم مهاری - سیم مهار

گروه صنعتی صنعتگران جوان پویا , رحیم جعفری
09123471740 , 021-5658583 , 09125009673
فیوژن و تجهیزات فیبر نوری

نادر عبدالعلی زاده
09144591369
فروش مودم های مخابراتی ( مودم تاینت ، مودم واتسون ، مودم زیمنس )

ارتباط نما گستر کیان
09124232099 , 021-45215 , 021-88919929

آگهی های ویژه کامپیوتر

نماینده فروش مانیتور صنعتی پاناسونیک TH-32EF1

شبکه گستران مهرحامد
09210861258 , 09124215233 , 021-86021797
فروش مودم واتسون 5 ، مودم مخابراتی

شبکه گستران مهرحامد
09210861258 , 021-88969603 , 09124215233
فروش مودم LTE مبین نت مدل MN4200

شبکه گستران مهرحامد
021-88969603 , 021-88963452 , 021-88963716
خریدار ضایعات کامپیوتر

محمد محمودی
09127610943
خریدار ضایعات کامپیوتر

عزیز محمودی
09195226582