درج رایگان آگهی
نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 624

نرم افزار مدیریت تغذیه و انبار مدیران


  • اصفهان, مدیران تحلیلگر سپاهان
  • 031-34401393 , 031-34401105
نرم افزار مدیریت تغذیه و انبار مدیران

نرم افزار مدیریت تغذیه
بسته نرم افزاری مدیریت تغذیه مدیران پس از 2 سال تحقیق و کار مداوم متخصصان شرکت مدیران و همچنین 8 ماه تست و بهینه سازی مداوم توسط متخصصان امور دام، آماده و قابل عرضه به تمام گاوداران محترم می باشد. این بسته نرم افزاری شامل نرم افزارهای انبار، ترکیب ساز و مدیریت تغذیه می باشد که با بررسی های به عمل آمده بر اساس روند عملیاتی گاوداری ها، تولید و بهینه سازی شده است.
نرم افزار مدیریت تغذیه به شما اجازه می دهد مدیریت مصرف جیره را در گذشته و یا آینده انجام دهید. در این نرم افزار کلیه کنسانتره ها ، خوراکها و جیره ها به راحتی قابل ثبت بوده و می توان مبالغ خوراک هر رده دامی را مشاهده نمود.
نرم افزار مدیریت تغذیه می تواند کنترل 70 درصد هزینه ها را انجام دهد.
نرم افزار انبار:
- تعریف بی نهایت انبار
- تعریف مراکز هزینه
- تعریف واحدهای مورد نیاز و تبدیلات آنها به یکدیگر
- امکان تعریف بی نهایت دسته بندی کالا
- نگهداری اطلاعات کالاها از قبیل نام، کالای مشابه، حداقل و حداکثر مجاز برای نگهداری کالا، نقطه سفارش خرید و ...
- ثبت کاردکسهای ورودی و خروجی
- انبارگردانی و نگهداری اطلاعات مغایرت کالاها
- صدور قبض انبار
- ثبت درخواستهای خرید
- ثبت مشخصات افراد
- کنترل اطلاعات وارد شده از بخش بازرگانی
- قابل اتصال به نرم افزارهای حسابداری
گزارشات نرم افزار انبار:
موجودی کالا / کالاها
موجودی کالاها در یک انبار مشخص
کالاهای موجود در انبار
کالاهای موجود در یک انبار مشخص
کالاهایی که در حال استفاده می باشند.
کالاهای در حال استفاده در یک انبار مشخص
کالاهایی که مقدارشان از حداقل موجودی کمتر می باشد.
کالاهایی که مقدارشان در یک انبار مشخص از حداقل موجودی کمتر می باشد.
کالاهایی که مقدارشان از مقدار ماکسیمم بیشتر است.
کالاهایی که مقدارشان در یک انبار مشخص از مقدار ماکسیمم بیشتر است.
کالاهایی که مقدارشان از نقطه سفارش کمتر می باشد.
کالاهایی که مقدارشان در یک انبار مشخص از نقطه سفارش کمتر می باشد.
کالاهایی که مقدارشان صفر شده است.
کالاهایی که در یک انبار مشخص مقدارشان صفر شده است.
کالاهایی که مورد مصرف قرار نمی گیرند.
کالاهایی که در یک انبار مشخص مورد استفاده قرار نمی گیرند.
مغایرت:
گزارش مغایرت در تاریخ مشخص
گزارش مغایرت یک کالا
گزارشات درخواستی:
گزارش رسید یک کالا بین دو تاریخ
گزارش شخص طرف حساب کالای مشخص
گزارش کاردکسهای خروجی بین دو تاریخ
گزارش کاردکسهای ورودی بین دو تاریخ
کاردکس ها:
کاردکس کالا بین دو تاریخ برای یک کالا
کاردکسهای ورودی و خروجی برای یک کالا
کاردکسهای خروجی بین دو تاریخ مشخص
کاردکسهای خروجی بین دو تاریخ مشخص در یک انبار مشخص
کاردکسهای خروجی در یک تاریخ مشخص
کاردکسهای خروجی در یک تاریخ مشخص در یک انبار مشخص
کاردکسهای خروجی
کاردکسهای خروجی که از طریق فاکتور وارد شده اند
کاردکسهای ورودی به یک انبار مشخص در یک تاریخ خاص
کاردکسهای ورودی به یک انبار مشخص بین دو تاریخ مشخص
کاردکسهای ورودی به یک انبار مشخص
کاردکسهای ورودی بین دو تاریخ مشخص
کاردکسهای ورودی که از طریق فاکتور وارد شده اند
کاردکسهای ورودی و خروجی ثبت شده برای یک کالا
کاردکسهای ورودی و خروجی ثبت نشده برای یک کالا
کاردکسهای ورودی
قیمت ها :
کالاهایی که قیمتشان قطعی می باشد
کالاهایی که قیمتشان در یک انبار مشخص قطعی می باشد
کالاهایی که قیمتشان غیر قطعی می باشد
کالاهایی که قیمتشان در یک انبار مشخص غیر قطعی می باشد
قیمت میانگین با در نظر گرفتن هزینه حمل
حواله و رسید و درخواست :
گزارش حواله بین دو تاریخ
گزارش حواله یک کالا
گزارش درخواست بین دو تاریخ
گزارش درخواست کالا در یک تاریخ مشخص
گزارش درخواست یک کالا
گزارش رسید بین دو تاریخ
گزارش رسید یک کالا
انبارگردانی :
گزارش انبارگردانی در یک تاریخ مشخص
نرم افزار ترکیب ساز:
- تعیین درصد ماده خشک مواد غذایی
- ثبت فرمول کنسانتره های تولیدی در گاوداری
- امکان تولید فرمول های مورد نظر و ثبت خودکار کاردکسهای خروجی هر یک از اقلام فرمول
- امکان بروز رسانی قیمت ها
گزارشات کنسانتره :
اقلام یک کنسانتره
کنسانتره های ساخته شده بین دو تاریخ
کنسانتره های فعال
کنستانتره و اقلام
لیست تولیدهای یک کنسانتره بین دو تاریخ
نرم افزار مدیریت تغذیه:
این برنامه برای مدیریت خوراک دامداری به تفکیک گروه (فیدر مشترک)، بهاربند و دام می باشد. از جمله امکانات این برنامه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- ارتباط با برنامه مدیریت گاوداری مدیران و بدست آوردن اطلاعات گروهها، بهاربندها و دامها از این برنامه
- ارتباط با برنامه انبار برای دریافت موجودی خوراکها و قیمت میانگین کالاها
- ثبت خودکار کاردکسهای خروجی در هنگام مصرف خوراک ها
- تعریف جیره های مختلف به همراه ثبت مقادیر TMR و NTMR
- تهیه فرم خوراک ریز بر اساس گروهها، بهاربندها و نوبتهای غذایی
- به روز رسانی قیمتها
- تخصیص خوراکهای اضافه که در جیره مصرفی مشخص نشده است
- ثبت مغایرت خوراکهای مصرفی با مقدار واقعی مصرفی بدست آمده در انبارگردانی
گزارشات تغذیه :
بهاربند :
خوراک های مصرف شده بین دو تاریخ برای هر بهاربند بصورت جزئی
خوراک های مصرف شده در یک تاریخ برای هر بهاربند بصورت جزئی
کل خوراک مصرف شده برای هر بهاربند بین دو تاریخ
کل خوراک مصرف شده برای یک بهاربند بین دو تاریخ
کل خوراک مصرف شده برای یک بهاربند در یک تاریخ
کل خوراک مصرف شده در یک تاریخ برای هر بهاربند
لیست بهاربندها با نوع دام مشخص
لیست بهاربندها
لیست جیره هایی که بین دو تاریخ برای یک بهاربند مصرف شده
لیست شماره بدن های یک بهاربند
لیست مقادیر نوبتهای NTMR یک بهاربند مشخص در یک تاریخ
لیست مقادیر نوبتهای TMR یک بهاربند مشخص دریک تاریخ
مصرف یک خوراک مشخص در یک بهاربند بین دو تاریخ
مقادیر نوبتها در یک تاریخ برای یک بهاربند مشخص
میانگین مصرف خوراکها در یک بهاربند بین دو تاریخ
میانگین مصرف کل خوراک در یک بهاربند بین دو تاریخ
میانگین مصرف یک خوراک مشخص در یک بهاربند
میانگین هزینه خوراک یک بهاربند بین دو تاریخ
میانگین هزینه خوراکهای یک بهاربند بین دو تاریخ
جیره :
قیمت میانگین جیره مشخص تا یک تاریخ
کدام جیره بیشترین و کدام یک کمترین مصرف را داشته است
لیست جیره ها به همراه خوراکهای تعریف شده
لیست جیره های تعریف شده
لیست جیره های مصرف شده
لیست جیره های مصرف نشده
لیست جیره هایی که در یک تاریخ مصرف شده
لیست جیره هایی که بین دو تاریخ مصرف شده
لیست جیره هایی که بین دو تاریخ برای یک بهاربند مصرف شده
لیست جیره هایی که در یک تاریخ مصرف شده
لیست خوراکهای یک جیره مشخص
خروجی از انبار :
حواله انبار
لیست خروجی های انبار مربوط به تغذیه بین دو تاریخ
خوراک :
لیست خوراکهای مصرف شده به تفکیک خوراک های کنسانتره
مقدار واقعی و مصرفی ارزش غذایی خوراکهای جیره
میانگین مصرف خوراکها ی کل گله بین دو تاریخ
میانگین مصرف کل خوراک در تمام گله بین دو تاریخ
میانگین مصرف یک خوراک در تمام گله بین دو تاریخ
میانگین هزینه خوراک بین دو تاریخ
میانگین هزینه خوراکهای کل گله بین دو تاریخ
میزان کل مصرف خوراکها
میزان مصرف خوراکها بین دو تاریخ
میزان مصرف خوراکها در یک تاریخ
میزان مصرف یک خوراک بین دو تاریخ
میزان مصرف یک خوراک در یک تاریخ
میزان مصرف یک خوراک
خوراک های اضافی :
لیست خوراک های اضافی تخصیص داده شده بین دو تاریخ
لیست خوراک های اضافی تخصیص داده شده در یک تاریخ
دام ها :
کل خوراک مصرف شده برای هر دام بین دو تاریخ
کل خوراک مصرف شده برای هر دام در یک تاریخ
کل مواد مصرفی یک دام
لیست دامها همراه مقدار مصرف
لیست مواد مصرفی هر دام
مواد مصرفی یک دام بین دو تاریخ
مواد مصرفی یک دام در یک تاریخ
موقعیت دامها در یک تاریخ
میزان خوراک کل دامها بین دو تاریخ
میزان خوراک کل دامها در یک تاریخ
فرم خوراک ریز :
فرم خوراک ریز
فرم خوراک ریز NTMR.
فرم خوراک ریز TMR
فرم خوراک ریز بر اساس فیدر مشترک بدون ذکر بهاربند
فرم خوراک ریز بر اساس فیدر مشترک
فرم خوراک ریز بر اساس نوبت
فیدرها :
لیست فیدرها
گروه ها :
خوراکهای مصرف شده بین دو تاریخ برای هر گروه بصورت جزئی
خوراکهای مصرف شده در یک تاریخ برای هر گروه بصورت جزئی
میزان خوراکهای مصرف شده برای گروههای دامی در طول یک دوره
میزان مصرف کل خوراک هر گروه دامی بین دو تاریخ
میزان مصرف کل خوراک هر گروه دامی بین دو تاریخ
مغایرت :
لیست مغایرت ها بین دو تاریخ
لیست مغایرتهای یک خوراک بین دو تاریخ
مغایرتهای مربوط به یک تاریخ
امکانات عمومی:
بهره گیری از نرم افزار گزارشگیری رز:
در نرم افزار گزارش گیر رز کاربر می تواند با آموزش سریع ساخت گزارش، به تولید گزارشهای مورد نیاز خود به تعداد بی نهایت گزارش بپردازد. این نرم افزار کمک می کند تا در صورت ایجاد نیاز به یک گزارش جدید و یا نیاز به ایجاد تغییر در یک گزارش قدیمی، کاربر بتواند بدون نیاز به مراجعه و یا تماس با شرکت سازنده نرم افزار و بدون پرداخت هزینه ای، خود به تهیه آن گزارش بپردازد. این در حالی می باشد که بسته نرم افزاری ذکر شده شامل بیش از 100 گزارش آماده در هر بخش می باشد.
تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی و سفارشی
شرکت مدیران تحلیلگر سپاهان تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی و سفارشی ،مجری نرم افزارهای تخصصی پایگاه داده بر روی موبایل، مشاور و مجری استانداردهای نرم افزار و امنیت اطلاعات و طراحی سایت و....


قـیـمـت :
ارسال آگهی : چهارشنبه 12 آبان 1400
نام :
مدیران تحلیلگر سپاهان
اســتان :
اصفهان
شــهــر :
اصفهان
آ د ر س :
اصفهان-خیابان رباط دوم - خیابان گل محمدی- بن بست مروارید 2 - پلاک 90
تـلـفــن :
031-34401393 , 031-34401105
ایـمـیـل :
وب سایت :

تازه های گروه کامپیوتر > برنامه نویسی

١۴٠٠/١٠/٢٩
انجام پروژه های برنامه نویسیانجام پروژه های برنامه نویسی انجام پروژه سی شارپ انجام پروژه C# انجام پروژه C++ انجام پروژه سی پلاس پلاس پایگاه داده SQL...
021-66702578 , 0912-9260438تهران , پویا اجاقی
3 روز پیش

١۴٠٠/١٠/٢۴
تدریس متلب(matlab )تدریس خصوصی نرم افزار متلب و کدنویسی و برنامه نویسی و استفاده از toolbox متلب توسط فارغ التحصیل ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تهران با چند سال سابقه...
09129743069تهران , عباس بیدگلی
8 روز پیش

١۴٠٠/١٠/٢۴
برنامه نویسی و پروژه متلببرنامه نویسی و انجام پروژه متلب توسط فارغ التحصیل ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر ( برنامه نویسی و پروژه متلب...
09129743069تهران , عباس بیدگلی
8 روز پیش

١۴٠٠/١٠/٢۴
برنامه نویسی و حل مساله بامتلب matlabانجام انواع تمارین با نرم افزار متلب و برنامه نویسی و انجام پروژه های محاسبات عددی ، حل انتگرال و مشتق و معادلات دیفرانسیل ، برازش منحنی ، حل...
09129743069تهران , عباس بیدگلی
8 روز پیش

١۴٠٠/١٠/١٩
طراحی سایت و اپلیکیشنطراحی وب سایت برنامه نویسی اپلیکیشن دریافت نماد اعتماد الکترونیک در کمترین...
021-77056519تهران , طراحی سایت پاسارگاد
13 روز پیش

١۴٠٠/١٠/١٨
مشاوره ، طراحی شبکه وب سایت ، برنامه نویسیشرکت هونامیک Computer engineering پیاده سازی بانک در دیتا ماینینگ (Data Mining) طراحی و راه اندازی نرم افزار های کاربردیSoftware Design تجزیه و تحلیل...
09195859348 , 026-3254856 , 021-28421109تهران-کرج , هونامیکو
14 روز پیش

١۴٠٠/١٠/١۴
انجام پروژه برنامه نویسی تحت وب، ویندوز و موبایلانجام انواع پروژه برنامه نویسی تحت وب ، ویندوز و موبایل توسط شرکت پرواز نرم افزار سهند : php c# asp.net...
09149967838تبریز , مهندس قاسم زاده
18 روز پیش

١۴٠٠/١٠/٧
طراحی سایت و برنامه نویسی حرفه ایطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی و برنامه نویسی موبایل و اندروید طرحی صفحات سایت طراحی حرفه ای با سی اس اس سو سایت طراحی...
09035253778شمیرانات , محمود قاسمی
25 روز پیش

١۴٠٠/١٠/٥
ریبون جولی مارک bp900kمناسب برای پرفراژ اسناد، چاپ چک ، دفترچه های بیمه ، قبوض ، پاسپورت سازگار با امولیشن epson , oki , olivetti-pr2/jolimark ریبون جولی...
021-88349074 , 09122401309تهران , محمد
27 روز پیش

١۴٠٠/٩/٢٢
طراحی وب سایت حرفه ایطراحی وب سایت حرفه ای متناسب با بودجه و سلیقه شما سئو تخصصی صفحه اول گوگل تحلیل، طراحی و اجرای سایت سئو و بهینه سازی...
09127335035تهران , پری ناز حسنی
1 ماه و 10 روز پیش

١۴٠٠/٩/١٧
DOS TO Windows - DBF To SQL - داس به ویندوز - foxpro to vfp9 -DBF TO XLSمبدل هوشمند در دنیای نرم افزاری سیستم های کاربردی زیادی که با زبانهای برنامه نویسی محیط DOS نوشته شده بودند در کارخانه جات سازمانها و در برخی...
09152004950 , 09022004950مشهد , جمال انوری پور
1 ماه و 15 روز پیش

١۴٠٠/٩/١٥
طراحی و برنامه نویسی سایت و اپلیکیشنطراحی و پیاده سازی انواع پروژه های برنامه نویسی در کمترین زمان ممکن : شخصی ، شرکتی ، فروشگاهی ، خبری ، سازمانی ، مشابه دیوار ، نت برگ ، خدماتی ،...
09358259846 , 021-28425294تهران , ویرا افزار تاراز
1 ماه و 17 روز پیش

١۴٠٠/٩/١٥
برنامه نویسی انواع پروژه با پایتونانجام حرفه ای و تخصصی انواع پروژه های برنامه نویسی با پایتون: ساخت ربات آنالیز داده ها (تحلیل های آماری و تحلیل داده) وب...
09199172802تهران , ویرا افزار تاراز
1 ماه و 17 روز پیش

١۴٠٠/٩/١٣
طراحی سایت در اصفهان آژانس دیجیتال مارکتینگ آروندآژانس دیجیتال مارکتینگ آروند ارائه دهنده انواع خدمات دیجیتال مارکتینگ . طراحی سایت طراحی قالب وردپرس طراحی فروشگاه اینترنتی طراحی...
09303437374 , 031-95013123اصفهان , آژانس دیجیتال مارکتینگ آروند
1 ماه و 19 روز پیش

١۴٠٠/٨/٢٩
برنامه نویسی GISشاید بپرسید که برنامه نویسی GIS جی آی اس به چه درد می خورد بهتر است بدانید که با برنامه نویسی GIS جی آی اس می توانید از تلفیق چند ابزار در یک ابزار...
09335511547تهران , حسن آتشگاهی
2 ماه پیش

1 2 3 4 5

آگهی های ویژه کامپیوتر

طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

شرکت آی تی مهر
021-44857338 , 09122188158 , 09309050393
سئو و بهینه سازی سایت

شرکت آی تی مهر
021-44857338 , 09122188158 , 09309050393
خریدار ضایعات کامپیوتر

محمد محمودی
09127610943
املاک جدید! خودرو تور