درج رایگان آگهی

پروفیل سبک

صفحه 1 از 2
١٣٩٧/١٠/٢٧
پروفیل سبک
مبل تختخوابشو تک نفره مدل مبینا عرض 70
مبل تک نفره تختخوابشو مدل مبینا عرض 70, فوم سرد و اسکلت پروفیل سبک صنعتی با قابلیت انتخاب روکش چرم یا پارچه این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه میگردد.کلیه مدل ها در عرض های 70 و 80 و 100 و 140 و 160 سانیمتر (دوقلو) تولید و...
09124440062 , 021-66737541 , 09121230124
تهران , فروشگاه درخشان
7 ساعت پیش

١٣٩٧/١٠/٢٧
پروفیل سبک
مبل تختخوابشو دونفرخواب و سه نفر نشیمن اورلاندو عرض 160
مبل تخت خوابشو دوقلو سه نفر نشیمن دو نفر خواب اورلاندو عرض 160 دوقلو فوم سرد و اسکلت پروفیل سبک صنعتی در هر اتاق یک مبل و هم یک تخت.استفاده بهینه از فضای محدود با مبلمان تختخوابشو.سازه اصلی محصولات مبلمان تختخوابشو درخشان پروفیل سبک صنعتی و کشهای کف خواب به پهنای شش سانتیمتر بصورت توری بافت.این...
09124440062 , 09121230124 , 021-66737541
تهران , فروشگاه درخشان
7 ساعت پیش

١٣٩٧/١٠/٢٧
مبل تختخوابشو یکنفره ادسا odesa عرض
مبل تختخوابشو یکنفره ادسا odesa عرض 70
مبل تخت خوابشو یکنفره ادسا odesa عرض 70, فوم سرد و اسکلت پروفیل سبک صنعتی با قابلیت انتخاب روکش چرم یا پارچه این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه میگردد.کلیه مدل ها در عرض های 70 و 80 و 100 و 140 و 160 سانیمتر (دوقلو) تولید و...
09124440062 , 09121230124 , 021-66737541
تهران , فروشگاه درخشان
7 ساعت پیش

١٣٩٧/١٠/٢۶
کاناپه راحتی تختشو دو نفر خواب مدل
کاناپه راحتی تختشو دو نفر خواب مدل ایپک
مبل تخت خوابشو سه نفر نشیمن دو نفر خواب ایپک عرض 130 فوم سرد و اسکلت پروفیل سبک صنعتی با قابلیت انتخاب روکش چرم یا پارچه این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه میگردد. این مدل در سه حالت مبل نشیمن و حالت لم و حالت تخت تبدیل...
09124440062 , 021-66737541 , 09121230124
تهران , فروشگاه درخشان
1 روز پیش

١٣٩٧/١٠/٢۶
مبل تخت خوابشو یکنفره عرض 70
مبل تخت خوابشو یکنفره عرض 70 لالوسکی
مبل تخت خوابشو یکنفره لالوسکی عرض 70, فوم سرد و اسکلت پروفیل سبک صنعتی با قابلیت انتخاب روکش چرم یا پارچه این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه میگردد.کلیه مدل ها در عرض های 70 و 80 و 100 و 140 و 160 سانیمتر (دوقلو) تولید و...
09124440062 , 021-66737541 , 09121230124
تهران , فروشگاه درخشان
1 روز پیش

١٣٩٧/١٠/٢۶
مبل تخت خوابشو یکنفره عرض 70
مبل تخت خوابشو یکنفره عرض 70 فلور
مبل تخت خوابشو یکنفره فلور عرض 70, فوم سرد و اسکلت پروفیل سبک صنعتی با قابلیت انتخاب روکش چرم یا پارچه این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه میگردد.کلیه مدل ها در عرض های 70 و 80 و 100 و 140تولید و عرضه میگردد. تمامی...
09124440062 , 02166737541 , 09121230124
تهران , فروشگاه درخشان قیمت: تماس بگیرید
1 روز پیش

١٣٩٧/١٠/٢۶
مبل تخت خوابشو یکنفره کاپیتال عرض
مبل تخت خوابشو یکنفره کاپیتال عرض 70
مبل تخت خوابشو یکنفره کاپیتال عرض 70, فوم سرد و اسکلت پروفیل سبک صنعتی با قابلیت انتخاب روکش چرم یا پارچه این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه میگردد.کلیه مدل ها در عرض های 70 و 80 و 100 و 140 و دوقلو 160 سانیمتر تولید و عرضه...
09124440062 , 02166737541 , 09121230124
تهران , فروشگاه درخشان
1 روز پیش

١٣٩٧/١٠/٢٥
مبل تختخوابشو تکنفره عرض 70 مدل
مبل تختخوابشو تکنفره عرض 70 مدل اسکورت
مبل تک نفره تختخوابشو مدل اسکورت عرض 70, فوم سرد یا اسفنج سی کیلیویی مناسب جهت خواب و نشیمن و اسکلت پروفیل سبک صنعتی با قابلیت انتخاب روکش چرم یا پارچه .در هر اتاق یک مبل و یک تخت این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه...
09124440062 , 021-66737541 , 09121230124
تهران , فروشگاه درخشان
2 روز پیش

١٣٩٧/١٠/٢٥
مبل تکنفره تختخوابشو عرض 70 مدل
مبل تکنفره تختخوابشو عرض 70 مدل پاندورا
مبل تک نفره مدل پاندورا عرض 70, فوم سرد و اسکلت پروفیل سبک صنعتی با قابلیت انتخاب روکش چرم یا پارچه این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه میگردد.کلیه مدل ها در عرض های 70 و 80 و 100 و 140 و 160 سانیمتر (دوقلو) تولید و عرضه...
09124440062 , 09121230124 , 021-66737541
تهران , فروشگاه درخشان
2 روز پیش

١٣٩٧/١٠/٢٥
مبل تختشو هتلی بیمارستانی مدل بارون عرض
مبل تختشو هتلی بیمارستانی مدل بارون عرض 70
عرض 70, فوم سرد و اسکلت پروفیل سبک صنعتی با قابلیت انتخاب روکش چرم یا پارچه این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه میگردد.کلیه مدل ها در عرض های 70 و 80 و 100 و 140 و دوقلو 160 سانیمتر تولید و عرضه میگردد. تمامی محصولات شرکت...
09124440062 , 021-66737541 , 09121230124
تهران , فروشگاه درخشان
2 روز پیش

١٣٩٧/١٠/٢٥
مبل تختخوابشو یکنفره اپتیما عرض
مبل تختخوابشو یکنفره اپتیما عرض 70
مبل تخت خوابشو یکنفره اپتیما optima عرض 70, فوم سرد و اسکلت پروفیل سبک صنعتی با قابلیت انتخاب روکش چرم یا پارچه این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه میگردد.کلیه مدل ها در عرض های 70 و 80 و 100 و 140 و دوقلو 160 سانیمتر تولید و...
09124440062 , 021-66737541 , 09121230124
تهران , فروشگاه درخشان
2 روز پیش

١٣٩٧/١٠/٢۴
مبل تختخوابشو تکنفره(هتلی) مدل پانیز دسته چوبی عرض
مبل تختخوابشو تکنفره(هتلی) مدل پانیز دسته چوبی عرض 80
مبل تخت خوابشو یکنفره پانیز دسته چوبی (هتلی) عرض 80, فوم سرد و اسکلت پروفیل سبک صنعتی کف توری با قابلیت انتخاب روکش چرم یا پارچه این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه میگردد.کلیه مدل ها در عرض های 80 و 140 و 160 سانیمتر تولید و...
09124440062 , 02166737541 , 09121230124
تهران , فروشگاه درخشان
3 روز پیش

١٣٩٧/١٠/٢۴
کاناپه تختخوابشو دو نفر خواب و سه نفر نشیمن مدل آشیرعرض
کاناپه تختخوابشو دو نفر خواب و سه نفر نشیمن مدل آشیرعرض 140
سازه اصلی محصولات مبلمان تختخوابشو درخشان پروفیل سبک صنعتی و کشهای کف خواب به پهنای شش سانتیمتر بصورت توری بافت.این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه میگردد.کلیه مدل ها در عرض های 70 و 80 و 100 و 140 و 160 سانیمتر (دوقلو) تولید...
09124440062 , 021-66737541 , 09121230124
تهران , فروشگاه درخشان
3 روز پیش

١٣٩٧/١٠/٢٣
مبل
مبل تختخوابشو
مبل تختخواب شو تک نفره برف مدل کاپری Kapry مبل تخواب شو دارای خواب و نشیمن عالی طراحی مدرن و شیک راحت و مقاوم سازه اصلی تولید شده از پروفیل سبک صنعتی شستشوی پروفیل ها در محلول فسفات روی رنگ پروفیل ها از نوع استاتیک کوره ای استفاده از اسفنج 30 کیلویی فشرده...
021-88392265 , 021-88392275 , 021-66849780
تهران , فروشگاه دالانو
4 روز پیش

١٣٩٧/١٠/٢٣
مبل تختشو دو نفر خواب مدل پانیز عرض
مبل تختشو دو نفر خواب مدل پانیز عرض 140
مبل تخت خوابشو سه نفر نشیمن دونفر خواب پانیز بدون دسته هتلی عرض 140, فوم سرد و اسکلت پروفیل سبک صنعتی کف توری فلزی با قابلیت انتخاب روکش چرم یا پارچه این محصول شرکتی و با بهره گیری از بهترین قطعات و لوازم تولید ساخته شده و به بهترین قیمت جهت مشتری گرامی ارایه میگردد.کلیه مدل ها در عرض های 80 و 140...
09124440062 , 021-66737541 , 09121230124
تهران , فروشگاه درخشان
4 روز پیش

١٣٩٧/٩/٢۶
لوله مبلی،لوله روغنی و پروفیل سبک و قوطی
لوله مبلی،لوله روغنی و پروفیل سبک و قوطی صنعتی
فروشنده لوله مبلی و قوطی های صنعتی این مجموعه با سابقه 30 سال در پخش و توزیع لوله مبلی و قوطی و پروفیل های سبک در سراسر کشور آمادگی خود را جهت تامین نیاز صنعتگران و مبلی کاران (اگزوز سازان ، کانکس و کانتینر سازان و دوچرخه سازان و صنایع خودرو سازی محترم اعلام میدارد. . این مجموعه با دارا بودن...
09121010050
تهران , محمد ایلخانی
1 ماه پیش

١٣٩٧/٩/٢۶
لوله مبلی ساب
لوله مبلی ساب قزوین
فروشنده لوله مبلی و پروفیلهای سبک این مجموعه با سابقه 30 ساله در فروش لوله مبلی (لوله درزدار) و پروفیل سبک آماده ارائه خدمات می باشد . در صورت نیاز می توانید جهت تأمین مواد اولیه برای تولید محصولات خود با این مجموعه تماس حاصل نمایید.لازم به ذکر است این مجموعه دارای قابلیت برش لوله و پروفیلهای...
021-55508040 , 021-55508282 , 09121010050
تهران , محمد ایلخانی
1 ماه پیش

١٣٩٧/٧/٨
فروش و تولید
فروش و تولید پروفیل
تولید و توزیع کننده لوله مبلی و پروفیل سبک ( فروش پروفیل ) نام مدیر : سیدجواد بهنیا ( فروش پروفیل...
09121066671 , 021-66315656 , 021-66313060
تهران , سید جواد بهنیا
3 ماه پیش

١٣٩٧/٧/٨
فروش لوله صنعتی , فروش لوله فولادی ...
تولید و توزیع کننده لوله مبلی و پروفیل سبک کارخانجات فولاد ساب و ستاره دلیجان ( لوله صنعتی...
09121066671 , 021-66315656 , 021-66313060
تهران , سید جواد بهنیا
3 ماه پیش

١٣٩٧/٥/٢١
بازار آهن شادآباد
بازار آهن شادآباد تهران
مرکز فروش انواع آهن آلات تیرآهن داخلی و خارجی H سبک و سنگین ناودانی داخلی و خارجی نبشی سبک و سنگین فولاد های آلیاژی ورق در ضخامت های مختلف لوله داخلی و خارجی پروفیل سبک و سنگین ریل معدنی جرثقیل راه آهن...
09121954132
تهران , فرخی
5 ماه پیش


آگهی های ویژه

لوله آلیاژی - لوله A335 - لوله A333 - لوله مانیسمان آلیاژی

عبدالحی مصطفی
09161186055 , 021-88551238,09391186055
فروش لوله آلیاژی ST35.8/A335 / A333

گسترش صنعت ایرانیان
021-66317851 , 021-66147533 , 09016402230
لوله های مانیسمان

هادی اسماعیلی
021-66318560 , 09126591936 , 021-66318576
فولاد آلیاژی ایران (Ck45 ، ck60 ، A516Gr70 ، 17mn4،St52، Mo40 ، A283Grc ، A285 Grc ، ورق هاردوکس)

بورس ورقهای آلیاژی (فولاد آلیاژی ایران)
021-66672693 , 021-66672694 , 09122870480
پولک آهنی برش فلنچ و پولک ثامن

ایمان زندیه
02166670090 , 09125140647
فروش لوله و پروفیل استیل 304 و 201 SUMWIN

شرکت آلیاژهای صنعتی
021-66395293 , 021-66395357
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ