درج رایگان آگهی

فروش ویلا در انزلی

صفحه 1 از 3
١٣٩٩/۶/٣١
فروش ویلا در انزلی
فروش ویلا در انزلی غازیان 585 متر
فروش ویلا در غازیان انزلی 585 متر نوساز 6 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سرامیک، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٣١
فروش ویلا در انزلی
فروش ویلا در انزلی غازیان 170 متر
فروش ویلا در غازیان انزلی 170 متر 40 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سرامیک، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٢٠
فروش ویلا در انزلی منطقه آزادگلشن انزلی 300
فروش ویلا در انزلی منطقه آزادگلشن انزلی 300 متر
فروش ویلا در منطقه آزادگلشن انزلی انزلی 300 متر 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09128102665
انزلی , محمد شرقی
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/١٣
فروش ویلا در انزلی خزر ویلا 150 متر
فروش ویلا در خزر ویلا انزلی 150 متر 6 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
6 ماه پیش

١٣٩٩/۶/۶
فروش ویلا در انزلی پاسداران 180
فروش ویلا در انزلی پاسداران 180 متر
فروش ویلا در پاسداران انزلی 180 متر 20 ساله 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سرامیک، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
6 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٣
فروش ویلا در انزلی پرستار 207
فروش ویلا در انزلی پرستار 207 متر
فروش ویلا در پرستار انزلی 207 متر 10 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سرامیک، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
6 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٣
فروش ویلا در انزلی خیابان همایون 322
فروش ویلا در انزلی خیابان همایون 322 متر
فروش ویلا در خیابان همایون انزلی 322 متر 30 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سیمان، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
6 ماه پیش

١٣٩٩/۶/١
فروش ویلا در انزلی خیابان همایون 188
فروش ویلا در انزلی خیابان همایون 188 متر
فروش ویلا در خیابان همایون انزلی 188 متر 30 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
6 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٨
فروش ویلا در انزلی پاسداران 500 متر
فروش ویلا در پاسداران انزلی 500 متر 15 ساله 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
6 ماه پیش

١٣٩٩/٥/١٨
فروش ویلا در انزلی غازیان 700 متر
فروش ویلا در غازیان انزلی 700 متر 50 ساله 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
7 ماه پیش

١٣٩٩/٥/١٥
فروش ویلا در انزلی پاسداران 250
فروش ویلا در انزلی پاسداران 250 متر
فروش ویلا در پاسداران انزلی 250 متر 20 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
7 ماه پیش

١٣٩٩/٥/۶
فروش ویلا در انزلی باغ زمانی 141
فروش ویلا در انزلی باغ زمانی 141 متر
فروش ویلا در باغ زمانی انزلی 141 متر 4 ساله 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
7 ماه پیش

١٣٩٩/٥/۴
فروش ویلا در انزلی اداره نوغان 109 متر
فروش ویلا در اداره نوغان انزلی 109 متر 19 ساله 2 خوابه با، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
7 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢
فروش ویلا در انزلی پاسداران 500 متر
فروش ویلا در پاسداران انزلی 500 متر 25 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
7 ماه پیش

١٣٩٩/۴/٣٠
اجاره ویلا در انزلی کافه سیاران 180 متر
اجاره ویلا در کافه سیاران انزلی 180 متر 15 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
7 ماه پیش

١٣٩٩/۴/٣٠
رهن ویلا در انزلی شهدای شمالی 200 متر
رهن ویلا در شهدای شمالی انزلی 200 متر 30 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
7 ماه پیش

١٣٩٩/۴/١٧
فروش ویلا در انزلی خیابان مطهری 220
فروش ویلا در انزلی خیابان مطهری 220 متر
فروش ویلا در خیابان مطهری انزلی 220 متر 4 ساله 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
8 ماه پیش

١٣٩٩/۴/١٥
اجاره ویلا در انزلی سنگاچین 210 متر
اجاره ویلا در سنگاچین انزلی 210 متر 6 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09214522645 , 013-44551655 , 013-44551656
انزلی , املاک برتر
8 ماه پیش

١٣٩٩/۴/١٥
فروش ویلا در انزلی شهرک بهار 170
فروش ویلا در انزلی شهرک بهار 170 متر
فروش ویلا در شهرک بهار انزلی 170 متر 18 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09396369393 , 013-44551655 , 09214522645
انزلی , املاک برتر
8 ماه پیش

١٣٩٩/۴/٣
فروش ویلا در انزلی خیابان نوغان 315
فروش ویلا در انزلی خیابان نوغان 315 متر
فروش ویلا در خیابان نوغان انزلی 315 متر 15 ساله 2 خوابه...
013-44554000 , 013-44544000
انزلی , مشاور املاک اریکه
8 ماه پیش


املاک جدید! خودرو تور