درج رایگان آگهی

فروش ویلا در آستانه اشرفیه

صفحه 1 از 4
١٣٩٧/٣/۶
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 400 متر
فروش ویلا در آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه 400 متر نوساز 2 خوابه با، نمای ساختمان سرامیک، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09112423140
آستانه اشرفیه , مجید فرزین قیمت: 250,000,000 تومان
7 ساعت پیش

١٣٩٧/٣/٣
فروش ویلا در آستانه اشرفیه
فروش ویلا در آستانه اشرفیه بندرکیاشهر 260 متر
فروش ویلا در بندرکیاشهر آستانه اشرفیه 260 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، سونا، جکوزی، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش...
09118400608
آستانه اشرفیه , فروش ویلای لوکس ساحلی
3 روز پیش

١٣٩٧/٣/٢
فروش ویلا در آستانه اشرفیه
فروش ویلا در آستانه اشرفیه آستانه 400 متر
فروش ویلا در آستانه آستانه اشرفیه 400 متر 2 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
4 روز پیش

١٣٩٧/٣/٢
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 1500
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 1500 متر
فروش ویلا در آستانه آستانه اشرفیه 1500 متر نوساز 3 خوابه...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
4 روز پیش

١٣٩٧/٢/٢٩
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 700
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 700 متر
فروش ویلا در آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه 700 متر 4 ساله 2 خوابه با، انباری، نمای ساختمان سیمان، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
8 روز پیش

١٣٩٧/٢/٢۴
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 560
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 560 متر
فروش ویلا در آستانه آستانه اشرفیه 560 متر 25 ساله 2 خوابه با، نمای ساختمان سرامیک، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
13 روز پیش

١٣٩٧/٢/۴
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 900
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 900 متر
فروش ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 900 متر 3 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سیمان، سرویس آشپزخانه...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
1 ماه و 3 روز پیش

١٣٩٧/٢/٣
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 350
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 350 متر
فروش ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 350 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین قیمت: 350,000,000 تومان
1 ماه و 4 روز پیش

١٣٩٧/٢/٢
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 285
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 285 متر
فروش ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 285 متر نوساز 2 خوابه با، نمای ساختمان سرامیک، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
1 ماه و 5 روز پیش

١٣٩٧/١/۶
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده لاهیجان 250
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده لاهیجان 250 متر
فروش ویلا در جاده لاهیجان آستانه اشرفیه 250 متر نوساز 2 خوابه با، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین قیمت: 140,000,000 تومان
2 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/٢٧
فروش ویلا در آستانه اشرفیه بخش بندر کیاشهر . شهرک سپید کنار 250
فروش ویلا در آستانه اشرفیه بخش بندر کیاشهر . شهرک سپید کنار 250 متر
فروش ویلا در بخش بندر کیاشهر .شهرک سپید کنار آستانه اشرفیه 250 متر 5 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09352992998 , 013-42821441
آستانه اشرفیه , املاک سایه گستر بندر کیاشهر قیمت: 180,000,000 تومان
2 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/٢٧
فروش ویلا در آستانه اشرفیه بخش بندر کیاشهر 200 متر
فروش ویلا در بخش بندر کیاشهر آستانه اشرفیه 200 متر 2 ساله 2 خوابه با، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09352992998 , 013-42821441
آستانه اشرفیه , املاک سایه گستر بندر کیاشهر قیمت: 215,000,000 تومان
2 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/٢۶
فروش ویلا در آستانه اشرفیه بخش بندر کیاشهر 250
فروش ویلا در آستانه اشرفیه بخش بندر کیاشهر 250 متر
فروش ویلا در بخش بندر کیاشهر آستانه اشرفیه 250 متر 5 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09352992998 , 01342821441
آستانه اشرفیه , املاک سایه گستر بندر کیاشهر قیمت: 190,000,000 تومان
2 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/٢۴
پیش فروش ویلا در آستانه اشرفیه 220 متر
پیش فروش ویلا در بندرکیاشهر آستانه اشرفیه 220 متر 1 ساله 2 خوابه با، استخر، سونا، جکوزی، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش...
09120038161
آستانه اشرفیه , انبوه سازان پسران آفتاب
2 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/٢٢
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده لشت نشاء 500
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده لشت نشاء 500 متر
فروش ویلا در جاده لشت نشاء آستانه اشرفیه 500 متر نوساز 3 خوابه با، سرویس آشپزخانه...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
2 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/١٩
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 5000
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 5000 متر
فروش ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 5000 متر 10 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سرامیک، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین قیمت: 300,000,000 تومان
2 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/١٨
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 900
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 900 متر
فروش ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 900 متر 5 ساله 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سیمان، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
2 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/١٧
فروش ویلا در آستانه اشرفیه خیابان خوش سیرت 1800
فروش ویلا در آستانه اشرفیه خیابان خوش سیرت 1800 متر
فروش ویلا در خیابان خوش سیرت آستانه اشرفیه 1800 متر 8 ساله 2 خوابه با، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
2 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/١۴
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 600
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 600 متر
فروش ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 600 متر نوساز 3 خوابه با، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین قیمت: 330,000,000 تومان
2 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/١٠
فروش ویلا در آستانه اشرفیه کیاشهر 538
فروش ویلا در آستانه اشرفیه کیاشهر 538 متر
فروش ویلا در کیاشهر آستانه اشرفیه 538 متر 14 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09112423140 , 09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
2 ماه پیش


آگهی های ویژه

اجاره ویلا در نور رویان 800 متر

مریم تهرانی
021-88913968
فروش ویلا در رویان سیاهرود 650 متر

املاک سیوان شمال
09123430675
فروش ویلا در رشت زیباکنار 680 متر

مجتبی ابراهیمی
09111398086 , 09331398086
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر

بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
09121414690 , 09123870073
فروش ویلا در نور ایزده 270 متر

دفتر مهندسی 777
09190290735 , 0919290735
فروش ویلا در لنگرود اتاقور 5000 متر

مجید عابدینی
021-44987033 , 09112431052 , 09123616582
فروش ویلا در نوشهر دهکده سبز 255 متر

محمد خویی
09113957851 , 021-47620436 , 09358983352
فروش ویلا در شهریار شهریار 7000 متر

صادق شریفی
09121729887 , 021-65412002 , 09125474913
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ