درج رایگان آگهی

فروش ویلا در آستانه اشرفیه

صفحه 1 از 2
١٣٩٩/۶/٣١
فروش ویلا در آستانه اشرفیه کوچه رجبی 200 متر
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 200 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٣٠
فروش ویلا در آستانه اشرفیه
فروش ویلا در آستانه اشرفیه کیسم 300 متر
فروش ویلا در کیسم آستانه اشرفیه 300 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٢۶
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 900 متر
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 900 متر...
09118494582 , 09112423140
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
5 ماه پیش

١٣٩٩/۴/٢۴
فروش ویلا در آستانه اشرفیه
فروش ویلا در آستانه اشرفیه کیاشهر 260 متر
فروش ویلا در کیاشهر آستانه اشرفیه 260 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
7 ماه پیش

١٣٩٩/۴/٢٣
فروش ویلا در آستانه اشرفیه دستک 100
فروش ویلا در آستانه اشرفیه دستک 100 متر
فروش ویلا در دستک آستانه اشرفیه 100 متر...
09112423140 , 09300174747
آستانه اشرفیه , فرزین
7 ماه پیش

١٣٩٩/۴/١۴
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 1600
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 1600 متر
فروش ویلا در آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه 1600 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
8 ماه پیش

١٣٩٩/۴/١۴
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 350
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 350 متر
فروش ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 350 متر نوساز...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
8 ماه پیش

١٣٩٩/۴/٢
فروش ویلا در آستانه اشرفیه زیباکنار 215
فروش ویلا در آستانه اشرفیه زیباکنار 215 متر
فروش ویلا در زیباکنار آستانه اشرفیه 215 متر نوساز 2 خوابه با، سرویس آشپزخانه...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
8 ماه پیش

١٣٩٩/٣/١٣
فروش ویلا در آستانه اشرفیه ناصر کیاده 230
فروش ویلا در آستانه اشرفیه ناصر کیاده 230 متر
فروش ویلا در ناصر کیاده آستانه اشرفیه 230 متر نوساز...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
9 ماه پیش

١٣٩٩/٢/٢٢
فروش ویلا در آستانه اشرفیه لولمان 7000
فروش ویلا در آستانه اشرفیه لولمان 7000 متر
فروش ویلا در لولمان آستانه اشرفیه 7000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
9 ماه پیش

١٣٩٩/١/١۶
فروش ویلا در آستانه اشرفیه سالگده 702
فروش ویلا در آستانه اشرفیه سالگده 702 متر
فروش ویلا در سالگده آستانه اشرفیه 702 متر نوساز...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
11 ماه پیش

١٣٩٨/١٢/٢٧
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 300
فروش ویلا در آستانه اشرفیه 300 متر
فروش ویلا در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 300 متر 2 خوابه...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
11 ماه پیش

١٣٩٨/١٢/٢١
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 250
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 250 متر
فروش ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 250 متر 9 ساله...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
11 ماه پیش

١٣٩٨/١٢/٢١
اجاره ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 95
اجاره ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 95 متر
اجاره ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 95 متر 8 ساله 2 خوابه...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
11 ماه پیش

١٣٩٨/١٢/٢١
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 203
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 203 متر
فروش ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 203 متر نوساز 2 خوابه...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
11 ماه پیش

١٣٩٨/١٢/٨
فروش ویلا در آستانه اشرفیه محدوده یکی از روستاها 85
فروش ویلا در آستانه اشرفیه محدوده یکی از روستاها 85 متر
فروش ویلا در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 85 متر 8 ساله 2 خوابه...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 سال پیش

١٣٩٨/١٢/٧
اجاره ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 220
اجاره ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 220 متر
اجاره ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 220 متر 1 ساله 2 خوابه...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 سال پیش

١٣٩٨/١٢/٧
فروش ویلا در آستانه اشرفیه محدوده یکی از روستاها 385
فروش ویلا در آستانه اشرفیه محدوده یکی از روستاها 385 متر
فروش ویلا در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 385 متر 1 ساله...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 سال پیش

١٣٩٨/١١/٢٧
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 400
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 400 متر
فروش ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 400 متر نوساز...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
1 سال پیش

١٣٩٨/٩/١٣
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 220
فروش ویلا در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 220 متر
فروش ویلا در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 220 متر 1 ساله 2 خوابه...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
1 سال پیش


املاک جدید! خودرو تور