درج رایگان آگهی
صفحه 1 از 4

فروش زمین در نور


١٣٩٧/٢/١
فروش زمین در نور 7000 متر
فروش زمین در کمربندی ونوش- رویان نور 7000 متر...
09115701997 , 09119108493
نور , حسن معتمدی انارمرزی قیمت: 4,550,000,000 تومان
12 ساعت پیش

١٣٩٧/١/٢٨
فروش زمین در نور
فروش زمین در نور چمستان 1000 متر
فروش زمین در چمستان نور 1000 متر...
09119145651
نور , علی خطیبی
4 روز پیش

١٣٩٧/١/٢۶
فروش زمین در نور رویان 650 متر
فروش زمین در رویان نور 650 متر...
09124543668
نور , نیما قیمت: 1,625,000,000 تومان
6 روز پیش

١٣٩٧/١/١۴
خریدار زمین در نور
خریدار زمین یا خانه باغی با حداقل ۱۰۰۰ متر مساحت در اطراف شهرستان...
09133155605
نور , رسول غفارزاده قیمت: 60,000,000 تومان
18 روز پیش

١٣٩۶/١٢/٢٥
فروش زمین در نور
فروش زمین در نور رویان 800 متر
فروش زمین در رویان نور 800 متر...
09116833250
نور , مسعود داداشپور
1 ماه و 6 روز پیش

١٣٩۶/١٢/١٩
فروش زمین در نور چمستان 210 متر
فروش زمین در چمستان نور 210 متر...
09111202151
نور , محمدی
1 ماه و 12 روز پیش

١٣٩۶/١٢/١۶
فروش زمین در نور بهدشت 700 متر
فروش زمین در بهدشت نور 700 متر...
09111202151
نور , محمدی قیمت: 210,000,000 تومان
1 ماه و 15 روز پیش

١٣٩۶/١٢/١۶
فروش زمین در نور چمستان 314 متر
فروش زمین در چمستان نور 314 متر...
09111202151
نور , محمدی قیمت: 87,920,000 تومان
1 ماه و 15 روز پیش

١٣٩۶/١٢/١٥
فروش زمین در نور رستم رود 260 متر
فروش زمین در رستم رود نور 260 متر...
09111202151
نور , محمدی قیمت: 119,600,000 تومان
1 ماه و 16 روز پیش

١٣٩۶/١٠/١٢
فروش زمین در نور چمستان 2400 متر
فروش زمین در چمستان عباسکلا نور 2400 متر...
09301497626
نور , جواد فضلی قیمت: 720,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩۶/١٠/١٠
فروش زمین در نور 2400 متر
فروش زمین در عباسکلا نور 2400 متر...
09301497626
نور , جواد فضلی قیمت: 720,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩۶/١٠/٢
فروش زمین در نور لاویج 200 متر
فروش زمین در لاویج نور 200 متر...
09351241973 , 09111274408
نور , طاها قیمت: 260,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩۶/۶/٢١
فروش زمین در نور خیابان امام 250 متر
فروش زمین در خیابان امام نور 250 متر...
09212097611
نور , داریوش رمضانی قیمت: 120,000,000 تومان
7 ماه پیش

١٣٩۶/٥/٢٨
فروش زمین در نور چمستان 8000 متر
فروش زمین در چمستان نور 8000 متر...
09124443185 , 021-77210279
نور , محمدباقر داهی قیمت: 1,200,000,000 تومان
8 ماه پیش

١٣٩۶/٥/١٠
فروش زمین در نور تاشکوه 320 متر
فروش زمین در تاشکوه نور 320 متر...
09113221364
نور , بهروز تونی
8 ماه پیش

١٣٩۶/٥/٣
فروش زمین در نور 400 متر
فروش زمین در گندیاب نور 400 متر...
09376114345
نور , امید
9 ماه پیش

١٣٩۶/٣/٢٩
فروش زمین در نور 800 متر
فروش زمین در فروش زمین در منطقه توریستی واز نور 800 متر...
09129251806,011-9129251806
نور , مهدی افراسی
10 ماه پیش

١٣٩۶/٣/٢٧
فروش زمین در نور چمستان 215 متر
فروش زمین در چمستان نور 215 متر...
09212394749
نور , طاها رفیعی
10 ماه پیش

١٣٩۶/٣/١٣
فروش زمین در نور عباسا 240 متر
فروش زمین در عباسا نور 240 متر...
09197727762
نور , حسینی قیمت: 60,000,000 تومان
10 ماه پیش

١٣٩۶/٣/١٣
فروش زمین در نور عباسا 5000 متر
فروش زمین در عباسا نور 5000 متر...
09197727762
نور , حسینی قیمت: 250,000,000 تومان
10 ماه پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ