درج رایگان آگهی

فروش زمین در لنگرود

صفحه 1 از 4
١٣٩٧/۴/١٧
فروش زمین در لنگرود
فروش زمین در لنگرود چمخاله 504 متر
فروش زمین در چمخاله لنگرود 504 متر...
09125261913
لنگرود , حسین علیپور
9 روز پیش

١٣٩٧/۴/٩
فروش زمین در لنگرود
فروش زمین در لنگرود اطاق ور 750 متر
فروش زمین در اطاق ور لنگرود 750 متر...
09026532690
لنگرود , مصطفی شمسی زاده قیمت: 199,500,000 تومان
17 روز پیش

١٣٩٧/۴/٩
فروش زمین در لنگرود اطاق ور 1000
فروش زمین در لنگرود اطاق ور 1000 متر
فروش زمین در اطاق ور لنگرود 1000 متر...
09026532690
لنگرود , مصطفی شمسی زاده
17 روز پیش

١٣٩٧/۴/٩
فروش زمین در لنگرود اطاق ور 2400
فروش زمین در لنگرود اطاق ور 2400 متر
فروش زمین در اطاق ور لنگرود 2400 متر...
09026532690
لنگرود , مصطفی شمسی زاده قیمت: 80,000,000 تومان
17 روز پیش

١٣٩٧/۴/٩
فروش زمین در لنگرود اطاق ور 450
فروش زمین در لنگرود اطاق ور 450 متر
فروش زمین در اطاق ور لنگرود 450 متر...
09026532690
لنگرود , مصطفی شمسی زاده قیمت: 117,000,000 تومان
17 روز پیش

١٣٩٧/٣/١٢
فروش زمین در لنگرود اطاقور 1500 متر
فروش زمین در اطاقور لنگرود 1500 متر...
09111431877 , 09111431877
لنگرود , حسین سهرابی
1 ماه و 15 روز پیش

١٣٩٧/١/٢٣
فروش زمین در لنگرود 450
فروش زمین در لنگرود 450 متر
فروش زمین در شلمان لنگرود 450 متر...
09112423140
لنگرود , مجید فرزین
3 ماه پیش

١٣٩٧/١/٢١
فروش زمین در لنگرود حومه 110000
فروش زمین در لنگرود حومه 110000 متر
فروش زمین در حومه لنگرود 110000 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت قیمت: 1,320,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩٧/١/٢٠
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 700
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 700 متر
فروش زمین در جاده چمخاله لنگرود 700 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت قیمت: 91,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩٧/١/١۴
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 35000
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 35000 متر
فروش زمین در جاده چمخاله لنگرود 35000 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت قیمت: 770,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩٧/١/١۴
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 3000
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 3000 متر
فروش زمین در جاده چمخاله لنگرود 3000 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت قیمت: 210,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩٧/١/٧
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 400
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 400 متر
فروش زمین در جاده چمخاله لنگرود 400 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت قیمت: 95,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩٧/١/٧
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 1000
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 1000 متر
فروش زمین در جاده چمخاله لنگرود 1000 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت قیمت: 105,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩٧/١/٧
فروش زمین در لنگرود چمخاله 1640
فروش زمین در لنگرود چمخاله 1640 متر
فروش زمین در چمخاله لنگرود 1640 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت قیمت: 82,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩٧/١/۶
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 4000
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 4000 متر
فروش زمین در جاده چمخاله لنگرود 4000 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت قیمت: 195,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩٧/١/٥
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 800
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 800 متر
فروش زمین در جاده چمخاله لنگرود 800 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت قیمت: 88,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩٧/١/٥
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 10000
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 10000 متر
فروش زمین در جاده چمخاله لنگرود 10000 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت قیمت: 670,000,000 تومان
3 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/٢٨
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 60000
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 60000 متر
فروش زمین در جاده چمخاله لنگرود 60000 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت
4 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/٢٨
فروش زمین در لنگرود جاده چمخاله 1060 متر
فروش زمین در جاده چمخاله لنگرود 1060 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت قیمت: 140,000,000 تومان
4 ماه پیش

١٣٩۶/١٢/٢۶
فروش زمین در لنگرود آنسرمحله 11000
فروش زمین در لنگرود آنسرمحله 11000 متر
فروش زمین در آنسرمحله لنگرود 11000 متر...
09027087013
لنگرود , گیلان استیت قیمت: 450,000,000 تومان
4 ماه پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ