درج رایگان آگهی

فروش زمین در قائمشهر

صفحه 1 از 1
١٣٩٩/۶/٢٩
فروش زمین در قائمشهر قائمشهر 200 متر
فروش زمین در قائمشهر قائمشهر 200 متر...
09115670454
قائمشهر , امید
2 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٠
فروش زمین در قائمشهر بصیرت 196 متر
فروش زمین در بصیرت قائمشهر 196 متر...
09369382324
قائمشهر , قاسمی
3 ماه پیش

١٣٩٩/٥/١٩
فروش زمین در قائمشهر فولادکلا 354 متر
فروش زمین در فولادکلا قائمشهر 354 متر...
09330270329 , 011-42219172
قائمشهر , یاسر اصغری
3 ماه پیش

١٣٩٩/۴/٢٧
فروش زمین در قائمشهر
فروش زمین در قائمشهر روستای قادیکلای بزرگ 280 متر
فروش زمین در روستای قادیکلای بزرگ قائمشهر 280 متر...
09115670454
قائمشهر , امید
4 ماه پیش

١٣٩٩/١/١٩
فروش زمین در قائمشهر قائمشهر 700 متر
فروش زمین در قائمشهر قائمشهر 700 متر...
09115670454
قائمشهر , امید
7 ماه پیش

١٣٩٨/١١/۶
فروش زمین در قائمشهر روستای آهنگرکلا 5000 متر
فروش زمین در روستای آهنگرکلا قائمشهر 5000 متر...
09359807057
قائمشهر , جواد نوری
10 ماه پیش

١٣٩٨/٧/٢١
فروش زمین در قائمشهر
فروش زمین در قائمشهر 1370 متر
فروش زمین در ارطه قائمشهر 1370 متر...
09198213418
قائمشهر , سیاوش شاهونه
1 سال پیش


1
املاک جدید! خودرو تور