درج رایگان آگهی

فروش زمین در ساری

صفحه 1 از 2
١٣٩٩/۴/٢١
فروش زمین در ساری دودانگه استخرسر 438 متر
فروش زمین در دودانگه استخرسر ساری 438 متر با "/13: ...
09026970135
ساری , محمد
4 ماه پیش

١٣٩٩/۴/١٨
فروش زمین در ساری
فروش زمین در ساری جاده لاریم 50000 متر
فروش زمین در جاده لاریم ساری 50000 متر با "/13: ساری بعداز ابکسر...
09055016911
ساری , مهدی هدایت
4 ماه پیش

١٣٩٩/۴/۶
فروش زمین در ساری
فروش زمین در ساری جاده 240 متر
فروش زمین در جاده ساری 240 متر با "/13: ساری جاده پلاژ...
09388518138
ساری , یاسر اسفندیار
5 ماه پیش

١٣٩٩/١/٧
فروش زمین در ساری سلمان فارسی 248
فروش زمین در ساری سلمان فارسی 248 متر
فروش زمین در سلمان فارسی ساری 248 متر با "/13: ...
09388518138
ساری , یاسر اسفندیار
8 ماه پیش

١٣٩٨/١١/٣٠
فروش زمین در ساری معلم 977
فروش زمین در ساری معلم 977 متر
فروش زمین در معلم ساری 977 متر با "/13: املاک لزور...
09388518138
ساری , یاسر اسفندیار
9 ماه پیش

١٣٩٨/١١/١
فروش زمین در ساری کمربندی 6000
فروش زمین در ساری کمربندی 6000 متر
فروش زمین در کمربندی ساری 6000 متر با "/13: ...
09388518138
ساری , یاسر اسفندیار
10 ماه پیش

١٣٩٨/٩/٩
فروش زمین در ساری هولار 400 متر
فروش زمین در هولار ساری 400 متر با "/13: ساری منطقه توریستی ورند...
09907840312
ساری , مهدی حیدریان
11 ماه پیش

١٣٩٨/٨/٢١
فروش زمین در ساری جاده دریا 220
فروش زمین در ساری جاده دریا 220 متر
فروش زمین در جاده دریا ساری 220 متر با "/13: ...
09388518138
ساری , یاسر اسفندیار
1 سال پیش

١٣٩٨/٨/١٨
فروش زمین در ساری جاده دریا 1000
فروش زمین در ساری جاده دریا 1000 متر
فروش زمین در جاده دریا ساری 1000 متر با "/13: ...
09388518138
ساری , یاسر اسفندیار
1 سال پیش

١٣٩٨/٨/۶
فروش زمین در ساری منطقه توریستی شکتا 5570 متر
فروش زمین در منطقه توریستی شکتا ساری 5570 متر با "/13: ساری ، جاده کیاسر ، شکتا...
09123068487
ساری , کیارش عبقری
1 سال پیش

١٣٩٨/٨/۴
فروش زمین در ساری جاده دریا 20000
فروش زمین در ساری جاده دریا 20000 متر
فروش زمین در جاده دریا ساری 20000 متر با "/13: جاده دریا سوته...
09388518138
ساری , یاسر اسفندیار
1 سال پیش

١٣٩٨/٧/٢١
فروش زمین در ساری جاده دریا 218
فروش زمین در ساری جاده دریا 218 متر
فروش زمین در جاده دریا ساری 218 متر با "/13: ...
09388518138
ساری , یاسر اسفندیار
1 سال پیش

١٣٩٨/۶/٢٠
فروش زمین در ساری جاده دریا 500
فروش زمین در ساری جاده دریا 500 متر
فروش زمین در جاده دریا ساری 500 متر با "/13: ...
09388518138
ساری , یاسر اسفندیار
1 سال پیش

١٣٩٨/۶/٢٠
فروش زمین در ساری جاده دریا 620
فروش زمین در ساری جاده دریا 620 متر
فروش زمین در جاده دریا ساری 620 متر با "/13: ...
09388518138
ساری , یاسر اسفندیار
1 سال پیش

١٣٩٨/۶/١٧
فروش زمین در ساری جاده دریا 500
فروش زمین در ساری جاده دریا 500 متر
فروش زمین در جاده دریا ساری 500 متر با "/13: جاده دریا دیوکتی...
09388518138
ساری , یاسر اسفندیار
1 سال پیش

١٣٩٨/۶/١٧
فروش زمین در ساری جاده دریا 1300
فروش زمین در ساری جاده دریا 1300 متر
فروش زمین در جاده دریا ساری 1300 متر با "/13: ...
09388518138
ساری , یاسر اسفندیار
1 سال پیش

١٣٩٨/۶/٧
فروش زمین در ساری شهید با هنر 252
فروش زمین در ساری شهید با هنر 252 متر
فروش زمین در ساری 252 متر با "/13: محله شهید با هنر - قرق...
09128930105
ساری , سینا نصرتی
1 سال پیش

١٣٩٨/٥/١٩
فروش زمین در ساری کلاردشت 450 متر
فروش زمین در کلاردشت ساری 450 متر با "/13: کلاردشت - بنفشه ده...
09121392972
ساری , حمید زارع
1 سال پیش

١٣٩٨/٥/٧
فروش زمین در ساری نوشهر 150
فروش زمین در ساری نوشهر 150 متر
فروش زمین در نوشهر ساری 150 متر با "/13: نوشهر , نیرنگ , خیابان نسترن...
09126400126
ساری , نیماطالقانی
1 سال پیش

١٣٩٧/١٢/١٩
فروش زمین در ساری 250 متر
فروش زمین در لالیم ساری 250 متر با "/13: مازندران- ساری- جاده ساری- نکا- اوایل دهکده توریستی لالیم...
09129577073
ساری , شایان علی زاده
1 سال پیش


املاک جدید! خودرو تور