درج رایگان آگهی

فروش زمین در رشت

صفحه 1 از 3
١٣٩٩/٧/١
فروش زمین در رشت سراوان 800 متر
فروش زمین در سراوان رشت 800متر متر...
09111322038 , 09391322038 , 09116112038
رشت , حمید درخشان مهر
2 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٣١
فروش زمین در رشت زیباکنار 290 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 290 متر...
09112304614
رشت , محمدرضا صلاحی
2 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٢٩
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت روستای فلکده 7065 متر
فروش زمین در روستای فلکده رشت 7065 متر...
09112423140
رشت , فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٢٩
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت خمام 2331 متر
فروش زمین در خمام رشت 2331 متر...
09111308544 , 013-33720777
رشت , محمد جواد ترتیبی
2 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٢۶
فروش زمین در رشت مرکز شهر پیاده راه فرهنگی 1499 متر
فروش زمین در مرکز شهر پیاده راه فرهنگی رشت 1499 متر...
09112310565
رشت , حمید دلجو
2 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٢٢
فروش زمین در رشت زیباکنار 330
فروش زمین در رشت زیباکنار 330 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 330 متر...
09116961316
رشت , سید حسام میرافضلی
2 ماه پیش

١٣٩٩/۶/١۶
فروش زمین در رشت کوچصفهان 1635 متر
فروش زمین در رشت 1635 متر...
09118494582 , 013-33340323
رشت , مجید فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٩/۶/١٥
فروش زمین در رشت پسیخان 210 متر
فروش زمین در رشت 210 متر...
09118494582 , 013-33340323
رشت , مجید فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٩/۶/١٥
فروش زمین در رشت خیابان فرهنگ 164 متر
فروش زمین در رشت 164 متر...
09112423140
رشت , فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٩/۶/١٥
فروش زمین در رشت جاده رشت به آستانه 4000 متر
فروش زمین در فلکه گاز رشت 4000 متر نوساز 2 خوابه...
09112423140 , 013-33340323
رشت , فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٩/۶/١٢
فروش زمین در رشت 15500
فروش زمین در رشت 15500 متر
فروش زمین در بعد از فلکه نیروی دریایی بطرف ترمینال رشت 15500 متر...
09111394482 , 09112304627
رشت , آصف محرمی
3 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٣
فروش زمین در رشت سنگر 30000 متر
فروش زمین در سنگر رشت 30000 متر 5 ساله 2 خوابه با، ...
09112423140
رشت , فرزین
3 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٢
فروش زمین در رشت پیربازار 737
فروش زمین در رشت پیربازار 737 متر
فروش زمین در پیربازار رشت 737 متر...
09112423140 , 09118353976 , 013-33340323
رشت , فرزین
3 ماه پیش

١٣٩٩/٥/١٩
فروش زمین در رشت زیباکنار 200
فروش زمین در رشت زیباکنار 200 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 200 متر...
09128708450
رشت , سهیل نظری
3 ماه پیش

١٣٩٩/٥/١٣
فروش زمین در رشت منظریه 360 متر
فروش زمین در منظریه رشت 360 متر...
09112423140 , 09118353976
رشت , فرزین
4 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٧
فروش زمین در رشت زیباکنار 2500
فروش زمین در رشت زیباکنار 2500 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 2500 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
4 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٧
فروش زمین در رشت لشت نشا 2450
فروش زمین در رشت لشت نشا 2450 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 2450 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
4 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٧
فروش زمین در رشت جانبازان 40000
فروش زمین در رشت جانبازان 40000 متر
فروش زمین در جانبازان رشت 40000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
4 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢
فروش زمین در رشت معلم 160
فروش زمین در رشت معلم 160 متر
فروش زمین در معلم رشت 160 متر...
09112423140 , 09118353976
رشت , فرزین
4 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢
فروش زمین در رشت توشیبا 200
فروش زمین در رشت توشیبا 200 متر
فروش زمین در توشیبا رشت 200 متر...
09112423140 , 09118353976
رشت , فرزین
4 ماه پیش


املاک جدید! خودرو تور