درج رایگان آگهی
صفحه 1 از 12

فروش زمین در رشت


١٣٩۶/١١/٣
فروش زمین در رشت جاده رشت به فومن 75 متر
فروش زمین در جاده رشت به فومن رشت 75 متر...
09112366962
رشت , هادی بشارتی قیمت: 11,250,000 تومان
6 ساعت پیش

١٣٩۶/١١/٣
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت 2665 متر
فروش زمین در میانبر رشت 2665 متر...
09216019312
رشت , عابدی قیمت: 119,925,000 تومان
18 ساعت پیش

١٣٩۶/١١/١
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت لشت نشا 30000 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 30000 متر...
09114678848
رشت , ماکان
2 روز پیش

١٣٩۶/١١/١
فروش زمین در رشت خمام 2000 متر
فروش زمین در خمام رشت 2000 متر...
09381876276
رشت , مرتضی مهرپور
3 روز پیش

١٣٩۶/١١/١
فروش زمین در رشت لاکان 150 متر
فروش زمین در لاکان رشت 150 متر...
09381876276
رشت , مرتضی مهرپور قیمت: 24,000,000 تومان
3 روز پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش زمین در رشت زیباکنار 250 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 250 متر...
09119403879
رشت , سعید عاشورزاده قیمت: 100,000,000 تومان
3 روز پیش

١٣٩۶/١٠/٧
فروش زمین در رشت جاده رشت به انزلی 2331 متر
فروش زمین در جاده رشت به انزلی رشت 2331 متر...
09111308544 , 013-3370-0777
رشت , محمد جواد ترتیبی قیمت: 1,515,150,000 تومان
26 روز پیش

١٣٩۶/١٠/۴
فروش زمین در رشت گلسار 180 متر
فروش زمین در گلسار رشت 180 متر...
09112339852
رشت , مرتضی قیمت: 306,000,000 تومان
29 روز پیش

١٣٩۶/٩/٢٩
فروش زمین در رشت لشت نشا 2500 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 2500 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
1 ماه و 4 روز پیش

١٣٩۶/٩/٢٩
فروش زمین در رشت لشت نشا 150 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 150 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 7,500,000 تومان
1 ماه و 4 روز پیش

١٣٩۶/٩/٢٩
فروش زمین در رشت رشت 47000 متر
فروش زمین در رشت رشت 47000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
1 ماه و 4 روز پیش

١٣٩۶/٩/٢٥
فروش زمین در رشت جاده رشت به لاکان 250 متر
فروش زمین در جاده رشت به لاکان رشت 250 متر...
09113342900 , 09111385906
رشت , محمد آزادنیا
1 ماه و 8 روز پیش

١٣٩۶/٩/٢٣
فروش زمین در رشت لشت نشا 1400 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 1400 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
1 ماه و 10 روز پیش

١٣٩۶/٩/١٩
فروش زمین در رشت زیباکنار 4000 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 4000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
1 ماه و 14 روز پیش

١٣٩۶/٩/١٩
فروش زمین در رشت لشت نشا 200 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 200 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
1 ماه و 14 روز پیش

١٣٩۶/٩/١٨
فروش زمین در رشت لشت نشا 500 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 500 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 45,000,000 تومان
1 ماه و 15 روز پیش

١٣٩۶/٩/١۴
فروش زمین در رشت زیباکنار 7500 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 7500 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
1 ماه و 19 روز پیش

١٣٩۶/٩/١۴
فروش زمین در رشت لشت نشا 600 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 600 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
1 ماه و 19 روز پیش

١٣٩۶/٩/١۴
فروش زمین در رشت جاده رشت به لاکان 300 متر
فروش زمین در جاده رشت به لاکان رشت 300 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 390,000,000 تومان
1 ماه و 19 روز پیش

١٣٩۶/٩/٩
فروش زمین در رشت زیباکنار 600 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 600 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 78,000,000 تومان
1 ماه و 24 روز پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ