صفحه 1 از 12

فروش زمین در رشت


١٣٩۶/۴/٣
فروش زمین در رشت جاده رشت به فومن 75 متر
فروش زمین در جاده رشت به فومن رشت 75 متر...
09112366962
رشت , هادی بشارتی قیمت: 11,250,000 تومان
به روز شده در : 19 ساعت پیش

١٣٩۶/۴/١
فروش زمین در رشت 210 متر
فروش زمین در اول لاکان-برق منطقه ای رشت 210 متر...
09126587544
رشت , سعید
به روز شده در : 2 روز پیش

١٣٩۶/٣/٢٩
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت باغ پرندگان 1000 متر
فروش زمین در باغ پرندگان رشت 1000 متر...
09364637765
رشت , مهیار نعیمی قیمت: 450,000,000 تومان
به روز شده در : 5 روز پیش

١٣٩۶/٣/٢٩
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت 2665 متر
فروش زمین در میانبر رشت 2665 متر...
09216019312
رشت , عابدی قیمت: 119,925,000 تومان
به روز شده در : 5 روز پیش

١٣٩۶/٣/٢٧
فروش زمین در رشت زیباکنار 250 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 250 متر...
09119426930 , 09381542801, 013-34483093
رشت , میلاد سبحان قیمت: 60,000,000 تومان
به روز شده در : 7 روز پیش

١٣٩۶/٣/٢٧
فروش زمین در رشت زیباکنار 230 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 230 متر...
09119426930, 09381542801, 013-34483093
رشت , میلاد سبحان قیمت: 46,000,000 تومان
به روز شده در : 7 روز پیش

١٣٩۶/٣/٢٧
فروش زمین در رشت پل طالشان 244 متر
فروش زمین در پل طالشان رشت 244 متر...
09112309866
رشت , امیر قیمت: 87,840,000 تومان
به روز شده در : 7 روز پیش

١٣٩۶/٣/٢۴
فروش زمین در رشت 7000 متر
فروش زمین در روستای جیرهنده رشت 7000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
به روز شده در : 10 روز پیش

١٣٩۶/٣/٢٣
فروش زمین در رشت 300 متر
فروش زمین در رحیم اباد رشت 300 متر...
09126222611
رشت , آریا ابراهیمی
به روز شده در : 11 روز پیش

١٣٩۶/٣/٢٢
فروش زمین در رشت لشت نشا 2400 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 2400 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 96,000,000 تومان
به روز شده در : 12 روز پیش

١٣٩۶/٣/٢٢
فروش زمین در رشت لشت نشا 250 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 250 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
به روز شده در : 12 روز پیش

١٣٩۶/٣/١٨
فروش زمین در رشت لشت نشا 150 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 150 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 7,500,000 تومان
به روز شده در : 16 روز پیش

١٣٩۶/٣/١۶
فروش زمین در رشت لشت نشا 200 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 200 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
به روز شده در : 18 روز پیش

١٣٩۶/٣/١٣
فروش زمین در رشت خشکبیجار 8000 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 8000 متر...
09115558361
رشت , میلاد قربانی
به روز شده در : 21 روز پیش

١٣٩۶/٣/١٣
فروش زمین در رشت 4300 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 4300 متر...
09113492452 , 09115558361
رشت , میلاد قربانی
به روز شده در : 21 روز پیش

١٣٩۶/٣/١٣
فروش زمین در رشت 424 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 424 متر...
09216465955 , 09339466175
رشت , میلاد قربانی
به روز شده در : 21 روز پیش

١٣٩۶/٣/١١
فروش زمین در رشت باغ پرندگان 1000 متر
فروش زمین در باغ پرندگان رشت 1000 متر...
09123834332
رشت , مهیار نعیمی قیمت: 450,000,000 تومان
به روز شده در : 23 روز پیش

١٣٩۶/٣/١١
فروش زمین در رشت 1000 متر
فروش زمین در باغ پرندگان رشت 1000 متر...
09364637765
رشت , مهیار نعیمی قیمت: 450,000,000 تومان
به روز شده در : 23 روز پیش

١٣٩۶/٣/٧
فروش زمین در رشت شهر صنعتی رشت 13000 متر
فروش زمین در شهر صنعتی رشت رشت 13000 متر...
09113379416
رشت , اسفندیار آزرمی
به روز شده در : 27 روز پیش

١٣٩۶/٣/٧
فروش زمین در رشت زیباکنار 5000 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 5000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 100,000,000 تومان
به روز شده در : 27 روز پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ