درج رایگان آگهی

فروش زمین در رشت

صفحه 1 از 4
١٣٩٩/۴/١۶
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت خمام 2331 متر
فروش زمین در خمام رشت 2331 متر...
09111308544 , 013-33720777
رشت , محمد جواد ترتیبی
14 ساعت پیش

١٣٩٩/۴/١٥
فروش زمین در رشت زیباکنار 290 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 290 متر...
09111398086
رشت , محمدرضا صلاحی
2 روز پیش

١٣٩٩/۴/١۴
فروش زمین در رشت سردار جنگل 935 متر
فروش زمین در سردار جنگل رشت 935 متر...
09113314977
رشت , محمد سیلاخوری
3 روز پیش

١٣٩٩/۴/١۴
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت سراوان 800 متر
فروش زمین در سراوان رشت 800 متر...
09116112038 , 09111322038
رشت , حمید درخشان مهر
3 روز پیش

١٣٩٩/۴/١١
فروش زمین در رشت 40000
فروش زمین در رشت 40000 متر
فروش زمین در رشت رشت 40000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
5 روز پیش

١٣٩٩/۴/١١
فروش زمین در رشت لشت نشا 2450
فروش زمین در رشت لشت نشا 2450 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 2450 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
5 روز پیش

١٣٩٩/۴/۶
فروش زمین در رشت زیباکنار 261 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 261 متر...
09113875561
رشت , املاک نیکخو
11 روز پیش

١٣٩٩/۴/٥
فروش زمین در رشت سقالکسار 516 متر
فروش زمین در سقالکسار رشت 516 متر...
09112423140 , 09118353976 , 013-33340323
رشت , فرزین
12 روز پیش

١٣٩٩/٣/٣١
فروش زمین در رشت استاد سرا 80
فروش زمین در رشت استاد سرا 80 متر
فروش زمین در استاد سرا رشت 80 متر...
09112423140
رشت , فرزین
17 روز پیش

١٣٩٩/٣/٣٠
فروش زمین در رشت خیابان صبا 250
فروش زمین در رشت خیابان صبا 250 متر
فروش زمین در خیابان صبا رشت 250 متر...
09112423140
رشت , فرزین
18 روز پیش

١٣٩٩/٣/٢٩
فروش زمین در رشت جاده رشت به امام زاده هاشم 6000
فروش زمین در رشت جاده رشت به امام زاده هاشم 6000 متر
فروش زمین در جاده رشت به امام زاده هاشم رشت 6000 متر...
09112423140 , 09118353976
رشت , فرزین
19 روز پیش

١٣٩٩/٣/٢٨
فروش زمین در رشت بلوار دیلمان 200
فروش زمین در رشت بلوار دیلمان 200 متر
فروش زمین در بلوار دیلمان رشت 200 متر...
09111394482 , 09111367077 , 013-33529916
رشت , آصف محرمی
19 روز پیش

١٣٩٩/٣/٢٨
فروش زمین در رشت 15500
فروش زمین در رشت 15500 متر
فروش زمین در بعد از فلکه نیروی دریایی بطرف ترمینال رشت 15500 متر...
09111394482 , 09112304627
رشت , آصف محرمی
19 روز پیش

١٣٩٩/٣/١٨
فروش زمین در رشت اتوبان قزوین - رشت 2300
فروش زمین در رشت اتوبان قزوین - رشت 2300 متر
فروش زمین در اتوبان قزوین-رشت رشت 2300 متر...
09119290928 , 09397833268
رشت , محسن باقری
29 روز پیش

١٣٩٩/٢/٣١
فروش زمین در رشت جاده انزلی 1350
فروش زمین در رشت جاده انزلی 1350 متر
فروش زمین در جاده انزلی رشت 1350 متر...
09118349487
رشت , قربان اکبری
1 ماه و 18 روز پیش

١٣٩٩/٢/١٣
فروش زمین در رشت جاده سنگر 120000
فروش زمین در رشت جاده سنگر 120000 متر
فروش زمین در جاده سنگر رشت 120000 متر...
013-44626526 , 09119871376 , 09111841728
رشت , املاک کاخ
2 ماه پیش

١٣٩٩/٢/١٣
فروش زمین در رشت جاده رشت به انزلی 100000
فروش زمین در رشت جاده رشت به انزلی 100000 متر
فروش زمین در جاده رشت به انزلی رشت 100000 متر...
013-44626526 , 09119871376 , 09111841728
رشت , املاک کاخ
2 ماه پیش

١٣٩٩/٢/۶
فروش زمین در رشت جاده رشت به لاکان 261
فروش زمین در رشت جاده رشت به لاکان 261 متر
فروش زمین در جاده رشت به لاکان رشت 261 متر...
09903186004 , 09016614960
رشت , سجاد عاشوری
2 ماه پیش

١٣٩٩/٢/۶
فروش زمین در رشت جاده رشت به لاکان 650
فروش زمین در رشت جاده رشت به لاکان 650 متر
فروش زمین در جاده رشت به لاکان رشت 650 متر...
09903186004 , 09016614960
رشت , سجاد عاشوری
2 ماه پیش

١٣٩٩/٢/۶
فروش زمین در رشت روستای فلکده 1188
فروش زمین در رشت روستای فلکده 1188 متر
فروش زمین در روستای فلکده رشت 1188 متر...
09112423140
رشت , فرزین
2 ماه پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ