صفحه 1 از 13

فروش زمین در رشت


٦/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت 210 متر
فروش زمین در اول لاکان-برق منطقه ای رشت 210 متر...
09126587544
رشت , سعید
به روز شده در : 5 ساعت پیش

٥/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت زیباکنار 250 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 250 متر...
09119403879
رشت , سعید عاشورزاده قیمت: 100,000,000 تومان
به روز شده در : 16 ساعت پیش

٥/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت 4300 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 4300 متر...
09113492452 , 09115558361
رشت , میلاد قربانی
به روز شده در : 18 ساعت پیش

٥/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت 424 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 424 متر...
09216465955 , 09339466175
رشت , میلاد قربانی
به روز شده در : 18 ساعت پیش

٥/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت خشکبیجار 8000 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 8000 متر...
09115558361
رشت , میلاد قربانی
به روز شده در : 18 ساعت پیش

٥/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت 180 متر
فروش زمین در خیابان لاهیجان رشت 180 متر...
09111302191 , 013-33522365
رشت , مشاوراملاک مهران قیمت: 270,000,000 تومان
به روز شده در : 19 ساعت پیش

٥/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت رشتیان 250 متر
فروش زمین در رشتیان رشت 250 متر...
09111302191
رشت , مشاوراملاک مهران قیمت: 650,000,000 تومان
به روز شده در : 19 ساعت پیش

٥/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت زیباکنار 400 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 400 متر...
09112304614
رشت , مجتبی ابراهیمی
به روز شده در : 1 روز پیش

٥/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت نیرو دریایی 1000 متر
فروش زمین در نیرو دریایی رشت 1000 متر...
09397902922
رشت , علیرضا توکلی قیمت: 450,000,000 تومان
به روز شده در : 1 روز پیش

٢/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت نیرو دریایی 750 متر
فروش زمین در نیرو دریایی رشت 750 متر...
09112371573
رشت , سیدی قیمت: 367,500,000 تومان
به روز شده در : 4 روز پیش

٣١/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت زیباکنار 7000 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 7000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 245,000,000 تومان
به روز شده در : 5 روز پیش

٣١/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت زیباکنار 250 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 250 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 13,750,000 تومان
به روز شده در : 5 روز پیش

٣١/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت 585 متر
فروش زمین در فومن، روستای امام زاده تقی رشت 585 متر...
09127674626
رشت , سحرهمتایی قیمت: 65,000,000 تومان
به روز شده در : 6 روز پیش

٣٠/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت لشت نشا 18000 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 18000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
به روز شده در : 7 روز پیش

٢٧/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت اول جاده انزلی 500 متر
فروش زمین در اول جاده انزلی رشت 500 متر...
09351692388
رشت , آزاده حیدری قیمت: 275,000,000 تومان
به روز شده در : 9 روز پیش

٢٧/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت 1034 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 1034 متر...
09211525669
رشت , مصطفی رفیعی
به روز شده در : 10 روز پیش

٢٣/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت لشت نشا 4000 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 4000 متر...
09126078044 , 09113355928
رشت , آرش یزدانی قیمت: 400,000,000 تومان
به روز شده در : 14 روز پیش

٢٢/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت گلسار 133 متر
فروش زمین در گلسار رشت 133 متر...
09116585684
رشت , امیرپور قیمت: 266,000,000 تومان
به روز شده در : 14 روز پیش

٢٢/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت زیباکنار 230 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 230 متر...
09119426930, 09381542801, 013-34483093
رشت , میلاد سبحان قیمت: 46,000,000 تومان
به روز شده در : 15 روز پیش

٢٢/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت زیباکنار 250 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 250 متر...
09119426930 , 09381542801, 013-34483093
رشت , میلاد سبحان قیمت: 60,000,000 تومان
به روز شده در : 15 روز پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ