درج رایگان آگهی
صفحه 1 از 11

فروش زمین در رشت


١٣٩۶/٧/٣٠
فروش زمین در رشت 2510 متر
فروش زمین در توچالمان لشت نشاء رشت 2510 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
10 ساعت پیش

١٣٩۶/٧/٣٠
فروش زمین در رشت گلسار 200 متر
فروش زمین در گلسار رشت 200 متر...
09112339852
رشت , مرتضی قیمت: 340,000,000 تومان
13 ساعت پیش

١٣٩۶/٧/٣٠
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت لشت نشا 30000 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 30000 متر...
09114678848
رشت , ماکان
15 ساعت پیش

١٣٩۶/٧/٣٠
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت 2665 متر
فروش زمین در میانبر رشت 2665 متر...
09216019312
رشت , عابدی قیمت: 119,925,000 تومان
19 ساعت پیش

١٣٩۶/٧/٢٨
فروش زمین در رشت زیباکنار 250 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 250 متر...
09119403879
رشت , سعید عاشورزاده قیمت: 100,000,000 تومان
2 روز پیش

١٣٩۶/٧/٢٧
فروش زمین در رشت جاده رشت به فومن 75 متر
فروش زمین در جاده رشت به فومن رشت 75 متر...
09112366962
رشت , هادی بشارتی قیمت: 11,250,000 تومان
3 روز پیش

١٣٩۶/٧/٢٣
فروش زمین در رشت لشت نشا 1100 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 1100 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 44,000,000 تومان
7 روز پیش

١٣٩۶/٧/٢٣
فروش زمین در رشت لشت نشا 12000 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 12000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 120,000,000 تومان
7 روز پیش

١٣٩۶/٧/٢٣
فروش زمین در رشت جاده پیربازار 5000 متر
فروش زمین در جاده پیربازار رشت 5000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 3,750,000,000 تومان
7 روز پیش

١٣٩۶/٧/٢٢
فروش زمین در رشت خمام 2000 متر
فروش زمین در خمام رشت 2000 متر...
09381876276
رشت , مرتضی مهرپور
9 روز پیش

١٣٩۶/٧/٢٢
فروش زمین در رشت لاکان 150 متر
فروش زمین در لاکان رشت 150 متر...
09381876276
رشت , مرتضی مهرپور قیمت: 24,000,000 تومان
9 روز پیش

١٣٩۶/٧/٢٠
فروش زمین در رشت جاده رشت به انزلی 2331 متر
فروش زمین در جاده رشت به انزلی رشت 2331 متر...
09111308544 , 013-3370-0777
رشت , محمد جواد ترتیبی قیمت: 1,515,150,000 تومان
10 روز پیش

١٣٩۶/٧/١٨
فروش زمین در رشت لشت نشا 190 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 190 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 15,200,000 تومان
12 روز پیش

١٣٩۶/٧/١٨
فروش زمین در رشت لشت نشا 3000 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 3000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
12 روز پیش

١٣٩۶/٧/١٨
فروش زمین در رشت زیباکنار 4000 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 4000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 140,000,000 تومان
12 روز پیش

١٣٩۶/٧/١۶
فروش زمین در رشت 4300 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 4300 متر...
09113492452 , 09115558361
رشت , میلاد قربانی
14 روز پیش

١٣٩۶/٧/١۶
فروش زمین در رشت 424 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 424 متر...
09216465955 , 09339466175
رشت , میلاد قربانی
14 روز پیش

١٣٩۶/٧/١۶
فروش زمین در رشت خشکبیجار 8000 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 8000 متر...
09115558361
رشت , میلاد قربانی
14 روز پیش

١٣٩۶/٧/٣
فروش زمین در رشت لشت نشا 2500 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 2500 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
27 روز پیش

١٣٩۶/٧/٣
فروش زمین در رشت لشت نشا 1400 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 1400 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
27 روز پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ