درج رایگان آگهی

فروش زمین در رشت

صفحه 1 از 3
١٣٩٩/۶/٣١
فروش زمین در رشت زیباکنار 290 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 290 متر...
09112304614
رشت , محمدرضا صلاحی
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٢٩
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت روستای فلکده 7065 متر
فروش زمین در روستای فلکده رشت 7065 متر...
09112423140
رشت , فرزین
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٢٩
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت خمام 2331 متر
فروش زمین در خمام رشت 2331 متر...
09111308544 , 013-33720777
رشت , محمد جواد ترتیبی
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٢۶
فروش زمین در رشت مرکز شهر پیاده راه فرهنگی 1499 متر
فروش زمین در مرکز شهر پیاده راه فرهنگی رشت 1499 متر...
09112310565
رشت , حمید دلجو
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٢٢
فروش زمین در رشت زیباکنار 330
فروش زمین در رشت زیباکنار 330 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 330 متر...
09116961316
رشت , سید حسام میرافضلی
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/١۶
فروش زمین در رشت کوچصفهان 1635 متر
فروش زمین در رشت 1635 متر...
09118494582 , 013-33340323
رشت , مجید فرزین
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/١٥
فروش زمین در رشت پسیخان 210 متر
فروش زمین در رشت 210 متر...
09118494582 , 013-33340323
رشت , مجید فرزین
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/١٥
فروش زمین در رشت خیابان فرهنگ 164 متر
فروش زمین در رشت 164 متر...
09112423140
رشت , فرزین
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/١٥
فروش زمین در رشت جاده رشت به آستانه 4000 متر
فروش زمین در فلکه گاز رشت 4000 متر نوساز 2 خوابه...
09112423140 , 013-33340323
رشت , فرزین
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/١٢
فروش زمین در رشت 15500
فروش زمین در رشت 15500 متر
فروش زمین در بعد از فلکه نیروی دریایی بطرف ترمینال رشت 15500 متر...
09111394482 , 09112304627
رشت , آصف محرمی
5 ماه پیش

١٣٩٩/۶/٣
فروش زمین در رشت سنگر 30000 متر
فروش زمین در سنگر رشت 30000 متر 5 ساله 2 خوابه با، ...
09112423140
رشت , فرزین
6 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٢
فروش زمین در رشت پیربازار 737
فروش زمین در رشت پیربازار 737 متر
فروش زمین در پیربازار رشت 737 متر...
09112423140 , 09118353976 , 013-33340323
رشت , فرزین
6 ماه پیش

١٣٩٩/٥/١٩
فروش زمین در رشت زیباکنار 200
فروش زمین در رشت زیباکنار 200 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 200 متر...
09128708450
رشت , سهیل نظری
6 ماه پیش

١٣٩٩/٥/١٣
فروش زمین در رشت منظریه 360 متر
فروش زمین در منظریه رشت 360 متر...
09112423140 , 09118353976
رشت , فرزین
6 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٧
فروش زمین در رشت زیباکنار 2500
فروش زمین در رشت زیباکنار 2500 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 2500 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
7 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٧
فروش زمین در رشت لشت نشا 2450
فروش زمین در رشت لشت نشا 2450 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 2450 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
7 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٧
فروش زمین در رشت جانبازان 40000
فروش زمین در رشت جانبازان 40000 متر
فروش زمین در جانبازان رشت 40000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
7 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢
فروش زمین در رشت معلم 160
فروش زمین در رشت معلم 160 متر
فروش زمین در معلم رشت 160 متر...
09112423140 , 09118353976
رشت , فرزین
7 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢
فروش زمین در رشت توشیبا 200
فروش زمین در رشت توشیبا 200 متر
فروش زمین در توشیبا رشت 200 متر...
09112423140 , 09118353976
رشت , فرزین
7 ماه پیش

١٣٩٩/۴/٢٥
فروش زمین در رشت جاده رشت به فومن 500
فروش زمین در رشت جاده رشت به فومن 500 متر
فروش زمین در جاده رشت به فومن رشت 500 متر...
09112339878
رشت , ارسلان زرین پارسا
7 ماه پیش


املاک جدید! خودرو تور