صفحه 1 از 12

فروش زمین در رشت


٤/٣/١٣٩٦
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت خشکبیجار 8000 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 8000 متر...
09115558361
رشت , میلاد قربانی
به روز شده در : 6 ساعت پیش

٤/٣/١٣٩٦
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت 424 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 424 متر...
09216465955 , 09339466175
رشت , میلاد قربانی
به روز شده در : 6 ساعت پیش

٤/٣/١٣٩٦
فروش زمین در رشت 4300 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 4300 متر...
09113492452 , 09115558361
رشت , میلاد قربانی
به روز شده در : 6 ساعت پیش

٤/٣/١٣٩٦
فروش زمین در رشت حومه رشت 13000 متر
فروش زمین در حومه رشت رشت 13000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
به روز شده در : 11 ساعت پیش

٣/٣/١٣٩٦
فروش زمین در رشت 210 متر
فروش زمین در اول لاکان-برق منطقه ای رشت 210 متر...
09126587544
رشت , سعید
به روز شده در : 1 روز پیش

٣١/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت شهر صنعتی رشت 13000 متر
فروش زمین در شهر صنعتی رشت رشت 13000 متر...
09113379416
رشت , اسفندیار آزرمی
به روز شده در : 4 روز پیش

٢٩/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت اول جاده انزلی 500 متر
فروش زمین در اول جاده انزلی رشت 500 متر...
09351692388
رشت , آزاده حیدری قیمت: 275,000,000 تومان
به روز شده در : 6 روز پیش

٢٥/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت 180 متر
فروش زمین در خیابان لاهیجان رشت 180 متر...
09111302191 , 013-33522365
رشت , مشاوراملاک مهران قیمت: 270,000,000 تومان
به روز شده در : 10 روز پیش

٢٠/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت گلسار 275 متر
فروش زمین در گلسار رشت 275 متر...
09391313676
رشت , خسرو نوعی قیمت: 412,500,000 تومان
به روز شده در : 15 روز پیش

١٩/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت زیباکنار 4000 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 4000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 680,000,000 تومان
به روز شده در : 16 روز پیش

١٩/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت جاده رشت به انزلی 968 متر
فروش زمین در جاده رشت به انزلی رشت 968 متر...
09334817551
رشت , سامان کاظمی قیمت: 110,000,000 تومان
به روز شده در : 16 روز پیش

١٦/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت زیباکنار 160 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 160 متر...
09112342866
رشت , علی نویدی
به روز شده در : 19 روز پیش

١٥/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت رشتیان 250 متر
فروش زمین در رشتیان رشت 250 متر...
09111302191
رشت , مشاوراملاک مهران قیمت: 650,000,000 تومان
به روز شده در : 20 روز پیش

١٤/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت 1700 متر
فروش زمین در لنگرود رشت 1700 متر...
09383078477
رشت , سامان جعفری قیمت: 98,600,000 تومان
به روز شده در : 21 روز پیش

١٣/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت زیباکنار 300 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 300 متر...
09112304614 , 09385698485
رشت , مجتبی ابراهیمی
به روز شده در : 22 روز پیش

١٣/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت جاده رشت به انزلی 2331 متر
فروش زمین در جاده رشت به انزلی رشت 2331 متر...
09111308544 , 013-3370-0777
رشت , محمد جواد ترتیبی قیمت: 1,515,150,000 تومان
به روز شده در : 22 روز پیش

١١/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت کیاشهر 2000 متر
فروش زمین در کیاشهر رشت 2000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 150,000,000 تومان
به روز شده در : 24 روز پیش

١١/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت لشت نشاء 400 متر
فروش زمین در لشت نشاء- روستا رشت 400 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 20,000,000 تومان
به روز شده در : 24 روز پیش

٥/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت زیباکنار 250 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 250 متر...
09119403879
رشت , سعید عاشورزاده قیمت: 100,000,000 تومان
به روز شده در : 1 ماه پیش

٥/٢/١٣٩٦
فروش زمین در رشت زیباکنار 400 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 400 متر...
09112304614
رشت , مجتبی ابراهیمی
به روز شده در : 1 ماه پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ