صفحه 1 از 13

فروش زمین در رشت


٨/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت جاده خمام 800 متر
فروش زمین در جاده خمام رشت 800 متر...
013-34458875 , 09334075154
رشت , امین روشن ضمیر قیمت: 40,000,000 تومان
به روز شده در : 15 ساعت پیش

٧/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت 230 متر
فروش زمین در اول لاکان-برق منطقه ای رشت 230 متر...
09126587544
رشت , سعید
به روز شده در : 2 روز پیش

٥/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت اول جاده انزلی 500 متر
فروش زمین در اول جاده انزلی رشت 500 متر...
09351692388
رشت , آزاده حیدری قیمت: 275,000,000 تومان
به روز شده در : 3 روز پیش

٢/١/١٣٩٦
فروش زمین در رشت
فروش زمین در رشت زیباکنار 75000 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 75000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
به روز شده در : 6 روز پیش

٣٠/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت خیابان شهدا 2722 متر
فروش زمین در خیابان شهدا رشت 2722 متر...
09214286305
رشت , نوردل
به روز شده در : 8 روز پیش

٢٨/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت 180 متر
فروش زمین در خیابان لاهیجان رشت 180 متر...
09111302191 , 013-33522365
رشت , مشاوراملاک مهران قیمت: 270,000,000 تومان
به روز شده در : 10 روز پیش

٢٧/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت 250 متر
فروش زمین در رشت رشت 250 متر...
09111302191
رشت , مشاوراملاک مهران
به روز شده در : 12 روز پیش

٢٦/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت زیباکنار 1500 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 1500 متر...
09119426930 , 09381542801 , 013-34483093
رشت , میلاد سبحان
به روز شده در : 12 روز پیش

٢٦/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت زیباکنار 250 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 250 متر...
09119426930 , 09381542801, 013-34483093
رشت , میلاد سبحان قیمت: 60,000,000 تومان
به روز شده در : 12 روز پیش

٢٦/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت زیباکنار 230 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 230 متر...
09119426930, 09381542801, 013-34483093
رشت , میلاد سبحان قیمت: 46,000,000 تومان
به روز شده در : 12 روز پیش

٢٤/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت 4300 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 4300 متر...
09113492452 , 09115558361
رشت , میلاد قربانی
به روز شده در : 14 روز پیش

٢٤/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت خشکبیجار 424 متر
فروش زمین در خشکبیجار رشت 424 متر...
09113492452 , 09115558361
رشت , میلاد قربانی
به روز شده در : 14 روز پیش

٢١/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت خمام 2044 متر
فروش زمین در خمام رشت 2044 متر...
09368003369
رشت , اصغر راستی قیمت: 1,124,000,000 تومان
به روز شده در : 17 روز پیش

٢٠/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت زیباکنار 90000 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 90000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 23,400,000,000 تومان
به روز شده در : 19 روز پیش

١٨/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت لشت نشا 600 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 600 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 30,000,000 تومان
به روز شده در : 21 روز پیش

١٧/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت جاده رشت به فومن 75 متر
فروش زمین در جاده رشت به فومن رشت 75 متر...
09112366962
رشت , هادی بشارتی قیمت: 11,250,000 تومان
به روز شده در : 21 روز پیش

١٧/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت زیباکنار 250 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 250 متر...
09119403879
رشت , سعید عاشورزاده قیمت: 100,000,000 تومان
به روز شده در : 22 روز پیش

١٧/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت زیباکنار 7500 متر
فروش زمین در زیباکنار رشت 7500 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
به روز شده در : 22 روز پیش

١٧/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت لشت نشا 20000 متر
فروش زمین در لشت نشا رشت 20000 متر...
09113393058
رشت , سلیمی
به روز شده در : 22 روز پیش

١٧/١٢/١٣٩٥
فروش زمین در رشت جاده رشت به لاکان 300 متر
فروش زمین در جاده رشت به لاکان رشت 300 متر...
09113393058
رشت , سلیمی قیمت: 390,000,000 تومان
به روز شده در : 22 روز پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ