درج رایگان آگهی

فروش زمین در آستانه اشرفیه

صفحه 1 از 7
١٣٩٨/۶/١۶
فروش زمین در آستانه اشرفیه
فروش زمین در آستانه اشرفیه ابراهیم سرا 2000 متر
فروش زمین در ابراهیم سرا آستانه اشرفیه 2000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
10 روز پیش

١٣٩٨/۶/٧
فروش زمین در آستانه اشرفیه
فروش زمین در آستانه اشرفیه ابراهیم سرا 1080 متر
فروش زمین در ابراهیم سرا آستانه اشرفیه 1080 متر...
09121004889
آستانه اشرفیه , مجید حسن زاده
18 روز پیش

١٣٩٨/۶/٣
فروش زمین در آستانه اشرفیه 357
فروش زمین در آستانه اشرفیه 357 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 357 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
22 روز پیش

١٣٩٨/٥/٣١
فروش زمین در آستانه اشرفیه 750
فروش زمین در آستانه اشرفیه 750 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 750 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
25 روز پیش

١٣٩٨/٥/٣١
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 750
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 750 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 750 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
25 روز پیش

١٣٩٨/٥/٣٠
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 650
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 650 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 650 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
26 روز پیش

١٣٩٨/٥/٢٢
فروش زمین در آستانه اشرفیه 2500
فروش زمین در آستانه اشرفیه 2500 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 2500 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
1 ماه و 4 روز پیش

١٣٩٨/٥/٢٠
فروش زمین در آستانه اشرفیه 250
فروش زمین در آستانه اشرفیه 250 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 250 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 6 روز پیش

١٣٩٨/٥/١٩
فروش زمین در آستانه اشرفیه 1500
فروش زمین در آستانه اشرفیه 1500 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 1500 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 7 روز پیش

١٣٩٨/٥/١٩
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 150
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 150 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 150 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
1 ماه و 7 روز پیش

١٣٩٨/٥/١۶
فروش زمین در آستانه اشرفیه 13000
فروش زمین در آستانه اشرفیه 13000 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 13000 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
1 ماه و 10 روز پیش

١٣٩٨/٥/١٢
فروش زمین در آستانه اشرفیه 320
فروش زمین در آستانه اشرفیه 320 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 320 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
1 ماه و 14 روز پیش

١٣٩٨/٥/١٢
فروش زمین در آستانه اشرفیه 40000
فروش زمین در آستانه اشرفیه 40000 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 40000 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
1 ماه و 14 روز پیش

١٣٩٨/٥/١٢
فروش زمین در آستانه اشرفیه 3000
فروش زمین در آستانه اشرفیه 3000 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 3000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 14 روز پیش

١٣٩٨/٥/٧
فروش زمین در آستانه اشرفیه 200
فروش زمین در آستانه اشرفیه 200 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 200 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
1 ماه و 19 روز پیش

١٣٩٨/٥/٧
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 1050
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 1050 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 1050 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 19 روز پیش

١٣٩٨/۴/٢٥
فروش زمین در آستانه اشرفیه 1080 متر
فروش زمین در روستای کلده آستانه اشرفیه 1080 متر...
09126871344
آستانه اشرفیه , رحیم ذوقی
2 ماه پیش

١٣٩٨/۴/١٣
فروش زمین در آستانه
فروش زمین در آستانه اشرفیه
فروش زمین در آستانه اشرفیه 50000 متر...
09191876937 , 013-42131437
آستانه اشرفیه , سامانه املاک گیلان
2 ماه پیش

١٣٩٨/۴/٢
فروش زمین در آستانه اشرفیه 230
فروش زمین در آستانه اشرفیه 230 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 230 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٨/٣/٢٣
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 200
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 200 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 200 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
3 ماه پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ