درج رایگان آگهی

فروش زمین در آستانه اشرفیه

صفحه 1 از 6
١٣٩٨/۴/٢٥
فروش زمین در آستانه اشرفیه 1080 متر
فروش زمین در روستای کلده آستانه اشرفیه 1080 متر...
09126871344
آستانه اشرفیه , رحیم ذوقی
2 روز پیش

١٣٩٨/۴/١٣
فروش زمین در آستانه اشرفیه
فروش زمین در آستانه اشرفیه
فروش زمین در آستانه اشرفیه 50000 متر...
09191876937 , 013-42131437
آستانه اشرفیه , سامانه املاک گیلان
14 روز پیش

١٣٩٨/۴/٢
فروش زمین در آستانه اشرفیه
فروش زمین در آستانه اشرفیه 230 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 230 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
25 روز پیش

١٣٩٨/٣/٢٣
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 200
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 200 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 200 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
1 ماه و 5 روز پیش

١٣٩٨/٣/٢٠
فروش زمین در آستانه اشرفیه 330
فروش زمین در آستانه اشرفیه 330 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 330 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین قیمت: 145,000,000 تومان
1 ماه و 8 روز پیش

١٣٩٨/٣/١٨
فروش زمین در آستانه اشرفیه 1300
فروش زمین در آستانه اشرفیه 1300 متر
فروش زمین در محدوده شهر آستانه اشرفیه 1300 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 10 روز پیش

١٣٩٨/٣/٨
فروش زمین در آستانه اشرفیه 2000
فروش زمین در آستانه اشرفیه 2000 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 2000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 20 روز پیش

١٣٩٨/٣/٨
فروش زمین در آستانه اشرفیه 2600
فروش زمین در آستانه اشرفیه 2600 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 2600 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 20 روز پیش

١٣٩٨/٣/١
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 1000
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 1000 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 1000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 27 روز پیش

١٣٩٨/٢/٢۶
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 147
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 147 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 147 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٨/٢/١٧
فروش زمین در آستانه اشرفیه 800
فروش زمین در آستانه اشرفیه 800 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 800 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٨/٢/١۶
فروش زمین در آستانه اشرفیه 788
فروش زمین در آستانه اشرفیه 788 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 788 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٨/٢/١۶
فروش زمین در آستانه اشرفیه 2060
فروش زمین در آستانه اشرفیه 2060 متر
فروش زمین در آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه 2060 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٨/٢/١٥
فروش زمین در آستانه اشرفیه محدوده یکی از روستاها 12500
فروش زمین در آستانه اشرفیه محدوده یکی از روستاها 12500 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 12500 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٨/٢/١۴
فروش زمین در آستانه اشرفیه 24000
فروش زمین در آستانه اشرفیه 24000 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 24000 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٨/٢/١۴
فروش زمین در آستانه اشرفیه 12500 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 12500 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٨/٢/١٢
فروش زمین در آستانه اشرفیه 800
فروش زمین در آستانه اشرفیه 800 متر
فروش زمین در محدوده شهر آستانه اشرفیه 800 متر...
09118494582
آستانه اشرفیه , مجید فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٨/٢/٨
فروش زمین در آستانه اشرفیه 65000
فروش زمین در آستانه اشرفیه 65000 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 65000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٨/٢/٨
فروش زمین در آستانه اشرفیه 25000
فروش زمین در آستانه اشرفیه 25000 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 25000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٨/٢/٨
فروش زمین در آستانه اشرفیه 65000 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 65000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
2 ماه پیش


آگهی های ویژه

املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ