درج رایگان آگهی

فروش زمین در آستانه اشرفیه

صفحه 1 از 6
١٣٩٩/٥/١٧
فروش زمین در آستانه اشرفیه
فروش زمین در آستانه اشرفیه روستای پرکاپشت 230 متر
فروش زمین در روستای پرکاپشت آستانه اشرفیه 230 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
4 روز پیش

١٣٩٩/٥/٥
فروش زمین در آستانه اشرفیه
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 200 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 200 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
16 روز پیش

١٣٩٩/٥/۴
فروش زمین در آستانه اشرفیه خیابان زنده دل 85
فروش زمین در آستانه اشرفیه خیابان زنده دل 85 متر
فروش زمین در خیابان زنده دل آستانه اشرفیه 85 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
17 روز پیش

١٣٩٩/٥/۴
فروش زمین در آستانه اشرفیه بندر کیاشهر 250
فروش زمین در آستانه اشرفیه بندر کیاشهر 250 متر
فروش زمین در بندر کیاشهر آستانه اشرفیه 250 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
17 روز پیش

١٣٩٩/۴/٢۴
فروش زمین در آستانه اشرفیه روستای نقره ده 250
فروش زمین در آستانه اشرفیه روستای نقره ده 250 متر
فروش زمین در روستای نقره ده آستانه اشرفیه 250 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
28 روز پیش

١٣٩٩/۴/٢٣
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 200
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 200 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 200 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
29 روز پیش

١٣٩٩/۴/٢٢
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده آستانه به لشت نشا 242
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده آستانه به لشت نشا 242 متر
فروش زمین در جاده آستانه به لشت نشا آستانه اشرفیه 242 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه پیش

١٣٩٩/۴/٢١
فروش زمین در آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه 12000
فروش زمین در آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه 12000 متر
فروش زمین در آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه 12000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه پیش

١٣٩٩/۴/٢١
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 1000
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 1000 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 1000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه پیش

١٣٩٩/۴/١۶
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 20000
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 20000 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 20000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 6 روز پیش

١٣٩٩/۴/١۴
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 200
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده کیاشهر 200 متر
فروش زمین در جاده کیاشهر آستانه اشرفیه 200 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 8 روز پیش

١٣٩٩/۴/۴
فروش زمین در آستانه اشرفیه 20000
فروش زمین در آستانه اشرفیه 20000 متر
فروش زمین در محدوده یکی از روستاها آستانه اشرفیه 20000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 18 روز پیش

١٣٩٩/۴/١
فروش زمین در آستانه اشرفیه روستای پرکاپشت 250
فروش زمین در آستانه اشرفیه روستای پرکاپشت 250 متر
فروش زمین در روستای پرکاپشت آستانه اشرفیه 250 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 21 روز پیش

١٣٩٩/۴/١
فروش زمین در آستانه اشرفیه روستای تمچال 400
فروش زمین در آستانه اشرفیه روستای تمچال 400 متر
فروش زمین در روستای تمچال آستانه اشرفیه 400 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 21 روز پیش

١٣٩٩/٣/٣١
فروش زمین در آستانه اشرفیه صفرابسته 400
فروش زمین در آستانه اشرفیه صفرابسته 400 متر
فروش زمین در صفرابسته آستانه اشرفیه 400 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 22 روز پیش

١٣٩٩/٣/٢٧
فروش زمین در آستانه اشرفیه تجن گوکه 2050
فروش زمین در آستانه اشرفیه تجن گوکه 2050 متر
فروش زمین در تجن گوکه آستانه اشرفیه 2050 متر...
09194587221
آستانه اشرفیه , محمدحسین پردخته
1 ماه و 26 روز پیش

١٣٩٩/٣/٢٥
فروش زمین در آستانه اشرفیه روستای مهدی خانی 1000
فروش زمین در آستانه اشرفیه روستای مهدی خانی 1000 متر
فروش زمین در روستای مهدی خانی آستانه اشرفیه 1000 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
1 ماه و 28 روز پیش

١٣٩٩/٣/٢٢
فروش زمین در آستانه اشرفیه روستای تمچال 260
فروش زمین در آستانه اشرفیه روستای تمچال 260 متر
فروش زمین در روستای تمچال آستانه اشرفیه 260 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٩/٣/٢١
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده رشت به لاهیجان 2012
فروش زمین در آستانه اشرفیه جاده رشت به لاهیجان 2012 متر
فروش زمین در جاده رشت به لاهیجان آستانه اشرفیه 2012 متر...
09112423140
آستانه اشرفیه , فرزین
2 ماه پیش

١٣٩٩/٣/٢١
فروش زمین در آستانه اشرفیه 2000
فروش زمین در آستانه اشرفیه 2000 متر
فروش زمین در جاده رشت به لاهیجان آستانه اشرفیه 2000 متر...
09309926136 , 09112423140 , 013-33340323
آستانه اشرفیه , فرزین
2 ماه پیش


آگهی های ویژه

املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ