درج رایگان آگهی

فروش زمین در آستارا

صفحه 1 از 1
١٣٩٨/۴/٢٠
فروش زمین در آستارا جاده ویرمونی 273 متر
فروش زمین در جاده ویرمونی آستارا 273 متر...
09331202115
آستارا , مرتضی سیدان
1 ماه و 14 روز پیش

١٣٩٧/١٠/٢٩
فروش زمین در آستارا
فروش زمین در آستارا 38000 متر
فروش زمین در امامزاده آستارا 38000 متر...
09399315831
آستارا , نصیریان
7 ماه پیش

١٣٩۶/١١/١٨
فروش زمین در آستارا 180000 متر
فروش زمین در فلکه گاز آستارا 180000 متر...
09192142502
آستارا , کامبیز
1 سال پیش

١٣٩۶/۴/٢٢
فروش زمین در آستارا
فروش زمین در آستارا لوندویل 2000 متر
فروش زمین در لوندویل آستارا 2000 متر...
09111842826 , 013-44862219
آستارا , کیوان پوررستم
2 سال پیش

١٣٩۶/٢/١٩
فروش زمین در آستارا جاده ویرمونی 623 متر
فروش زمین در جاده ویرمونی آستارا 623 متر...
09141512380 , 013-44826006
آستارا , آرمین پورحسن
2 سال پیش

١٣٩۶/٢/١٩
فروش زمین در آستارا جاده ویرمونی 623
فروش زمین در آستارا جاده ویرمونی 623 متر
فروش زمین در جاده ویرمونی آستارا 623 متر...
09141512380 , 013-44826006
آستارا , آرمین پورحسن
2 سال پیش

١٣٩٥/١١/٢٣
فروش زمین در آستارا لوندویل 1000 متر
فروش زمین در لوندویل آستارا 1000 متر...
09391743164
آستارا , شیبانی
2 سال پیش

١٣٩٥/١١/٢٣
فروش زمین در آستارا لوندویل 5500 متر
فروش زمین در لوندویل آستارا 5500 متر...
09391743164
آستارا , شیبانی
2 سال پیش

١٣٩٥/١٠/١۴
فروش زمین در آستارا 1000
فروش زمین در آستارا 1000 متر
فروش زمین در مابین دربند و کانرود آستارا 1000 متر...
09111831078
آستارا , جعفری
2 سال پیش

١٣٩٥/٧/١۶
فروش زمین در آستارا گردنه حیران 1200 متر
فروش زمین در گردنه حیران آستارا 1200 متر...
09906350328
آستارا , اشکان گلگیر
3 سال پیش

١٣٩٥/۴/٣٠
فروش زمین در آستارا جاده ویرمونی 330
فروش زمین در آستارا جاده ویرمونی 330 متر
فروش زمین در جاده ویرمونی آستارا 330 متر...
09111832817 , 01344835259
آستارا , رضا وثوق
3 سال پیش

١٣٩٥/۴/٢۶
فروش زمین در آستارا خیابان امام 550
فروش زمین در آستارا خیابان امام 550 متر
فروش زمین در خیابان امام آستارا 550 متر...
09125967313 , 021-44210321
آستارا , داداش نیا
3 سال پیش

١٣٩٥/٢/٢٠
فروش زمین در آستارا 236 متر
فروش زمین در قنبرمحله آستارا 236 متر...
09111575879
آستارا , عماد عمرانی
3 سال پیش

١٣٩٥/٢/٢٠
فروش زمین در آستارا 300 متر
فروش زمین در قنبرمحله سیبلی آستارا 300 متر...
09111575879
آستارا , عماد عمرانی
3 سال پیش

١٣٩٥/٢/٢٠
فروش زمین در آستارا 100000 متر
فروش زمین در جاده ویرمونی آستارا 100000 متر...
09203825300
آستارا , آستارا
3 سال پیش

١٣٩٥/١/٧
فروش زمین در آستارا رستمیان 600 متر
فروش زمین در رستمیان آستارا 600 متر...
09113826190
آستارا , حامد نظیری
3 سال پیش


1

آگهی های ویژه

فروش زمین در تالش گیسوم 5000 متر

املاک کاخ
013-44626526 , 09119871376 , 09111841728
فروش زمین در بابلسر نیروی هوایی 27000 متر

فرهاد باباعلی
09112186441 , 09116406441 , 09118976441
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ