درج رایگان آگهی

فروش اپارتمان در چالوس

صفحه 1 از 2
١٣٩٧/١١/٢٨
فروش اپارتمان در چالوس
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 110 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 110 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان کلاسیک، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09114455186
چالوس , داراب دلتا
1 روز پیش

١٣٩٧/١١/٢٧
فروش اپارتمان در چالوس
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 78 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 78 متر 3 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09114455186
چالوس , داراب دلتا
2 روز پیش

١٣٩٧/١١/٢٧
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 140
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 140 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 140 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش...
09114455186
چالوس , داراب دلتا
2 روز پیش

١٣٩٧/١١/٢٧
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 174
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 174 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 174 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، نمای ساختمان کامپوزیت، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09114455186
چالوس , داراب دلتا
2 روز پیش

١٣٩٧/١١/٢٧
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 118
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 118 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 118 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش...
09114455186 , 011-52328888 , 011-52327777
چالوس , داراب دلتا
2 روز پیش

١٣٩٧/١١/٢٥
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 150
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 150 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 150 متر 10 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09114455186
چالوس , داراب دلتا
4 روز پیش

١٣٩٧/١١/٢١
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 154
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 154 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 154 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان کلاسیک، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09114455186
چالوس , داراب دلتا
8 روز پیش

١٣٩٧/١١/٢١
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 146
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 146 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 146 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان کلاسیک، سرویس آشپزخانه...
09114455186
چالوس , داراب دلتا
8 روز پیش

١٣٩٧/١١/١٩
فروش آپارتمان در چالوس 100
فروش آپارتمان در چالوس 100 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان شسته، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09114455186
چالوس , داراب دلتا
9 روز پیش

١٣٩٧/١١/١٨
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 90
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 90 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 90 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان کلاسیک، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09114455186
چالوس , داراب دلتا
11 روز پیش

١٣٩٧/١١/١۶
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 100
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 100 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 100 متر 4 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان کلاسیک، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09114455186
چالوس , داراب دلتا
13 روز پیش

١٣٩٧/١١/١۴
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 120
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 120 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 120 متر 6 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه...
09114455186
چالوس , داراب دلتا
15 روز پیش

١٣٩٧/٥/١٥
فروش آپارتمان در چالوس جنب مخابرات 105
فروش آپارتمان در چالوس جنب مخابرات 105 متر
فروش آپارتمان در جنب مخابرات چالوس 105 متر 1 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ و شیشه، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09119607725
چالوس , علی آخوندپور قیمت: 288,000 تومان
6 ماه پیش

١٣٩٧/٥/١٥
فروش آپارتمان در چالوس خیابان 17 شهریور 140
فروش آپارتمان در چالوس خیابان 17 شهریور 140 متر
فروش آپارتمان در چالوس خیابان 17 شهریور چالوس 140 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09119607725
چالوس , علی آخوندپور قیمت: 400,000,000 تومان
6 ماه پیش

١٣٩٧/۴/٢١
فروش آپارتمان در چالوس
آپارتمان فروش در چالوس آپارتمان فروشی رادیو دریا 120 متر متری...
09356481670
چالوس , میثم باقریان
7 ماه پیش

١٣٩٧/٣/٢٩
فروش آپارتمان در چالوس نمک آبرود 160
فروش آپارتمان در چالوس نمک آبرود 160 متر
فروش آپارتمان در نمک آبرود چالوس 160 متر 2 ساله 3 خوابه با، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09214082195
چالوس , حسین مقیمی قیمت: 600,000,000 تومان
8 ماه پیش

١٣٩۶/١١/٧
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 140
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 140 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 140 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سیمان، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش...
09123٥08928 , 09123508928
چالوس , دامون انزانی قیمت: 630,000,000 تومان
1 سال پیش

١٣٩۶/٧/٢٧
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 110
فروش آپارتمان در چالوس شهرک نمک آبرود 110 متر
فروش آپارتمان در شهرک نمک آبرود چالوس 110 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش...
09123636295
چالوس , عبدلله جوادی
1 سال پیش

١٣٩۶/۶/۴
فروش آپارتمان در چالوس بلوار رادیو دریا 94 متر
فروش آپارتمان در بلوار رادیو دریا چالوس 94 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09126405779
چالوس , امیر قیمت: 195,000,000 تومان
1 سال پیش

١٣٩٥/٨/٢٨
فروش آپارتمان در چالوس پالوچده 100
فروش آپارتمان در چالوس پالوچده 100 متر
فروش آپارتمان در پالوچده چالوس 100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش...
09113967636
چالوس , علی شیخ الاسلامی کندلوسی قیمت: 170,000,000 تومان
2 سال پیش


آگهی های ویژه

اجاره آپارتمان در اصفهان چهارباغ 80 متر

مهندس جوانی
09134243428 , 09137916313
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ