درج رایگان آگهی
صفحه 1 از 166

فروش آپارتمان


١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان در فاز8 پردیس 100 متر
فروش آپارتمان در پردیس فاز 8 100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سیمان، نوع کفپوش...
09330922792
پردیس , فاطمه غلامی قیمت: 85,000,000 تومان
لحظاتی پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان
فروش آپارتمان در فاز 8 پردیس 106 متر
فروش آپارتمان در پردیس فاز 8 106 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سیمان، نوع کفپوش...
09330922792
پردیس , فاطمه غلامی
لحظاتی پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در فاز 8 پردیس 130 متر
فروش آپارتمان در پردیس فاز 8 130 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سیمان، نوع کفپوش...
09330922792
پردیس , فاطمه غلامی
لحظاتی پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در فاز 11 پردیس 87 متر
فروش آپارتمان در پردیس فاز 11 87 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سیمان، نوع کفپوش...
09330922792
پردیس , فاطمه غلامی
لحظاتی پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 105 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 105 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09216820076
پردیس , توتیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 87 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 87 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09216820076
پردیس , توتیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 105 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 105 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09216820076
پردیس , توتیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 87 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 87 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09216820076
پردیس , توتیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 87 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 87 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09216820076
پردیس , توتیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 105 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 105 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09216820076
پردیس , توتیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در فاز 11 پردیس 87 متر
فروش آپارتمان در پردیس فاز 11 87 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سیمان، نوع کفپوش...
09216820076
پردیس , توتیان قیمت: 48,000,000 تومان
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 105 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 105 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09216820076
پردیس , توتیان
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در فاز 11 پردیس 105 متر
فروش آپارتمان در پردیس فاز 11 105 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سیمان، نوع کفپوش...
09359646868
پردیس , شرکت بهزادی قیمت: 50,000,000 تومان
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در فاز 8 پردیس 105 متر
فروش آپارتمان در پردیس فاز 8 105 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09359646868
پردیس , شرکت بهزادی قیمت: 60,000,000 تومان
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 87 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 87 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09359646868
پردیس , شرکت بهزادی قیمت: 480,000,000 تومان
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 87 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 87 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09359646868
پردیس , شرکت بهزادی
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 105 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 105 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09106369020
پردیس , سعید
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 87 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 87 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09106369020
پردیس , سعید
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 105 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 105 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش...
09106369020
پردیس , سعید
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩۶/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در پردیس 87 متر
فروش آپارتمان در پردیس پردیس 87 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سیمان، نوع کفپوش...
09106369020
پردیس , سعید قیمت: 50,000,000 تومان
کمتر از 3 ساعت پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ