درج رایگان آگهی

فروش آپارتمان در ملارد

صفحه 1 از 3
١٣٩٩/۶/٣
فروش آپارتمان در ملارد
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 60 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 60 متر 9 ساله 1 خوابه با آدرس: مارلیک- خیابان مینا شرقی- سه راه شقایق- املاک اژدهاک...
021-65179000 , 09126625113 , 09351199163
ملارد , مسعود اژدهاک
7 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٩
فروش آپارتمان در ملارد
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 100 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 100 متر 17 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک آدرس: مارلیک خیابان مینا شرقی سه راه شقایق...
09126625113
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٩
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 86
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 86 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 86 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش سرامیک آدرس: ...
09126625113 , 021-65179000
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٩
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 102
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 102 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 102 متر 3 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک آدرس: مارلیک خیابان میناشرقی سه راه شقایق...
021-65179002 , 09129400365
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٩
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 63 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 63 متر 17 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک آدرس: مارلیک خیابان میناشرقی سه راه شقایق...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٨
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 180
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 180 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 180 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک آدرس: مارلیک خیابان مینا شرقی سه راه شقایق...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٨
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 132
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 132 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 132 متر 4 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک آدرس: ...
09129400370 , 021-65179001
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٨
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 89
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 89 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 89 متر 10 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان گرانیت، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک آدرس: مارلیک خیابان میناشرقی سه راه شقایق...
09129400370 , 09126625113 , 021-65179001
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٧
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 72
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 72 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 72 متر 14 ساله 2 خوابه با، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک آدرس: مارلیک خیابان میناشرقی سه راه شقایق...
09129400375 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٧
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 110
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 110 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 110 متر 2 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک آدرس: مارلیک- خیابان مینا شرقی- روبه روی سه راه شقایق...
09129400375 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٧
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 118 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 118 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک آدرس: مارلیک خیابان میناشرقی سه راه شقایق...
09129400360
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٧
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 107
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 107 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 107 متر 7 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک آدرس: ...
09129400360 , 021-65179000
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢۶
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 70
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 70 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 70 متر 7 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک آدرس: ...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢۶
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 97
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 97 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 97 متر 15 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک آدرس: مارلیک خیابان میناشرقی سه راه شقایق...
09129400370 , 021-65179001
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢۶
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 118
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 118 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 118 متر 18 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک آدرس: ...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢۶
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 102
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 102 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 102 متر 4 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک آدرس: ...
09129400360 , 02165179000
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٥
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 93
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 93 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 93 متر 5 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک آدرس: ...
09129400370 , 021-65179001
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٥
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 78
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 78 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 78 متر 6 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک آدرس: ...
09129400370 , 021-65179001
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٥
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 79
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 79 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 79 متر 15 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک آدرس: ...
09129400370 , 021-65179001
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٥
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 53
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 53 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 53 متر 10 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک آدرس: ...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
8 ماه پیش


املاک جدید! خودرو تور