درج رایگان آگهی

فروش آپارتمان در ملارد

صفحه 1 از 6
١٣٩٨/١١/١
فروش آپارتمان در ملارد
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 61 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 61 متر 12 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
22 ساعت پیش

١٣٩٨/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در ملارد
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 87 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 87 متر 4 ساله 2 خوابه با، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400360 , 021-65179000
ملارد , مسعود اژدهاک
1 روز پیش

١٣٩٨/١٠/٣٠
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 49
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 49 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 49 متر 10 ساله 1 خوابه با، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF ، آدرس: مارلیک خیابان مینا شرقی سه راه شقایق...
09036500589 , 021-65179001
ملارد , مسعود اژدهاک
1 روز پیش

١٣٩٨/١٠/٢٥
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 61
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 61 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 61 متر 8 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF ، آدرس: ...
09129400360 , 02165179000
ملارد , مسعود اژدهاک
6 روز پیش

١٣٩٨/١٠/٢٢
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 73
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 73 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 73 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: مارلیک خیابان مینا شرقی سه راه شقایق...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
9 روز پیش

١٣٩٨/١٠/٢١
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 86
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 86 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 86 متر 20 ساله 2 خوابه با، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400360 , 021-65179000
ملارد , مسعود اژدهاک
10 روز پیش

١٣٩٨/١٠/١٨
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 88
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 88 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 88 متر 15 ساله 2 خوابه با، انباری، سرویس آشپزخانه MDF ، آدرس: ...
09129400360 , 021-65179000
ملارد , مسعود اژدهاک
13 روز پیش

١٣٩٨/١٠/١٨
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 156
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 156 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 156 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان رومی، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400360 , 021-65179000
ملارد , مسعود اژدهاک
13 روز پیش

١٣٩٨/١٠/١٧
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 70
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 70 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 70 متر 10 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
14 روز پیش

١٣٩٨/١٠/١٧
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 112
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 112 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 112 متر 3 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان کامپوزیت، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
14 روز پیش

١٣٩٨/١٠/١٧
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 74
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 74 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 74 متر 15 ساله 2 خوابه با، انباری، نمای ساختمان سیمان، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400360 , 02165179000
ملارد , مسعود اژدهاک
14 روز پیش

١٣٩٨/١٠/١٥
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 192
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 192 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 192 متر 3 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400360 , 02165179000
ملارد , مسعود اژدهاک
16 روز پیش

١٣٩٨/١٠/١۴
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 68
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 68 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 68 متر 8 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
17 روز پیش

١٣٩٨/١٠/١۴
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 55
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 55 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 55 متر 5 ساله 1 خوابه با، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: مارلیک خیابان مینا شرقی سه راه شقایق...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
17 روز پیش

١٣٩٨/١٠/١٢
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 102
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 102 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 102 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
19 روز پیش

١٣٩٨/١٠/١٠
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 84
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 84 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 84 متر 16 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: ...
09129400365 , 02165179002
ملارد , مسعود اژدهاک
21 روز پیش

١٣٩٨/١٠/٩
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 70
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 70 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 70 متر 10 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش ، آدرس: مارلیک خیابان مینا شرقی سه راه شقایق...
09129400360 , 021-65179000
ملارد , مسعود اژدهاک
22 روز پیش

١٣٩٨/١٠/٩
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 75
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 75 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 75 متر 13 ساله 2 خوابه با، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: مارلیک خیابان مینا شرقی سه راه شقایق...
09129400360 , 021-65179000
ملارد , مسعود اژدهاک
22 روز پیش

١٣٩٨/١٠/٩
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 93
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 93 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 93 متر 15 ساله 2 خوابه با، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش سرامیک ، آدرس: مارلیک خیابان مینا شرقی سه راه شقایق...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
22 روز پیش

١٣٩٨/١٠/٩
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 81
فروش آپارتمان در مارلیک ملارد 81 متر
فروش آپارتمان در ملارد مارلیک 81 متر 12 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش پارکت ، آدرس: مارلیک خیابان مینا شرقی سه راه شقایق...
09129400365 , 021-65179002
ملارد , مسعود اژدهاک
22 روز پیش


آگهی های ویژه

املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ