درج رایگان آگهی

زمین در کرج

صفحه 1 از 1
١٣٩٩/١٠/١۶
فروش زمین در کوهسار کرج 3500 متر
فروش زمین در کرج کوهسار 3500 متر...
09122620017
کرج , حمید باقرلو
2 ماه پیش

١٣٩٩/١٠/٣
فروش زمین در گرمدره کرج 470 متر
فروش زمین در کرج گرمدره 470 متر...
026-32321380 , 09121571063
کرج , رسول بزینی
2 ماه پیش

١٣٩٩/٥/٢٨
زمین در کرج
فروش زمین در اشتهارد کرج 5000 متر
فروش زمین در کرج اشتهارد 5000 متر...
09351124572
کرج , الفا جهان
6 ماه پیش

١٣٩٩/٥/١۴
فروش زمین در کردان کرج 950 متر
فروش زمین در کرج کردان 950 متر...
09121014450
کرج , زنده دل حسن
7 ماه پیش

١٣٩٩/۴/٢٥
زمین در کرج
فروش زمین در سهیلیه کرج 1035 متر
فروش زمین در کرج سهیلیه 1035 متر...
09127650973
کرج , ابراهیمی (هفت شهر)
7 ماه پیش

١٣٩٩/۴/٢٣
فروش زمین در هشتگرد کرج  200
فروش زمین در هشتگرد کرج 200 متر
فروش زمین در کرج هشتگرد 200 متر...
09368105002
کرج , مهدی دهقان
7 ماه پیش

١٣٩٩/۴/۴
فروش زمین در سهیلیه کرج  3000
فروش زمین در سهیلیه کرج 3000 متر
فروش زمین در کرج سهیلیه 3000 متر...
09015655279
کرج , سیدمحسن طباطبائی
8 ماه پیش

١٣٩٩/٣/١٨
فروش زمین در کرج هفت جوی 10000
فروش زمین در کرج هفت جوی 10000 متر
فروش زمین در کرج 10000 متر...
09362258317
کرج , اشکان موحد
9 ماه پیش

١٣٩٩/٣/٨
فروش زمین در سهیلیه کرج  2000
فروش زمین در سهیلیه کرج 2000 متر
فروش زمین در کرج سهیلیه 2000 متر...
09125843665
کرج , رایموند خاچاتوریان
9 ماه پیش

١٣٩٩/٣/١
فروش زمین در کلاک کرج  280
فروش زمین در کلاک کرج 280 متر
فروش زمین در کرج کلاک 280 متر...
09125211042
کرج , صفوی
9 ماه پیش

١٣٩٩/٢/٢۶
فروش زمین در شهرک ولیعصر هلجرد کرج 240 متر
فروش زمین در کرج شهرک ولیعصر هلجرد 240 متر...
09127650121 , 09382350087
کرج , رضا رحمتی
9 ماه پیش

١٣٩٩/٢/٢۶
فروش زمین در هلجرد کرج 240 متر
فروش زمین در کرج هلجرد 240 متر...
09127650121
کرج , رضا رحمتی
9 ماه پیش

١٣٩٩/٢/١٠
فروش زمین در آتشگاه کرج 208 متر
فروش زمین در کرج آتشگاه 208 متر...
09120215365
کرج , حمید نجفی
10 ماه پیش

١٣٩٩/١/٧
فروش زمین در آتشگاه کرج 200 متر
فروش زمین در کرج آتشگاه 200 متر...
09123640316
کرج , رضا منصوری یار
11 ماه پیش

١٣٩٨/١١/٢٠
فروش زمین در مشکین دشت کرج 1520 متر
فروش زمین در کرج مشکین دشت 1520 متر...
09334948081
کرج , نیلوفر حسینی
1 سال پیش

١٣٩٨/١١/١١
فروش زمین در آتشگاه کرج 180 متر
فروش زمین در کرج آتشگاه 180 متر...
09123640316
کرج , رضا منصوری یار
1 سال پیش

١٣٩٨/٩/٢٣
فروش زمین در رجایی شهر کرج 400 متر
فروش زمین در کرج رجایی شهر 400 متر...
09122982306
کرج , مرتضی امیریان
1 سال پیش

١٣٩٨/٨/١٢
فروش زمین در شهرک ویلایی درخشانیه کرج 1500 متر
فروش زمین در کرج شهرک ویلایی درخشانیه 1500 متر...
09357817614
کرج , محسن زارع کار
1 سال پیش

١٣٩٨/٢/٢٢
فروش زمین در تهراندشت کرج  1000
فروش زمین در تهراندشت کرج 1000 متر
فروش زمین در کرج تهراندشت 1000 متر...
09229052745 , 09366851003
کرج , صابر جمشیدی
1 سال پیش


1
املاک جدید! خودرو تور