درج رایگان آگهی

زمین در کرج

صفحه 1 از 2
١٣٩٩/١/٧
فروش زمین در آتشگاه کرج 200 متر
فروش زمین در کرج آتشگاه 200 متر...
09123640316
کرج , رضا منصوری یار
12 روز پیش

١٣٩٨/١٢/٥
فروش زمین در آتشگاه کرج 208 متر
فروش زمین در کرج آتشگاه 208 متر...
09120215365
کرج , حمید نجفی
1 ماه و 13 روز پیش

١٣٩٨/١١/٢٠
فروش زمین در مشکین دشت کرج 1520 متر
فروش زمین در کرج مشکین دشت 1520 متر...
09334948081
کرج , نیلوفر حسینی
1 ماه و 28 روز پیش

١٣٩٨/١١/١١
فروش زمین در آتشگاه کرج 180 متر
فروش زمین در کرج آتشگاه 180 متر...
09123640316
کرج , رضا منصوری یار
2 ماه پیش

١٣٩٨/١١/٧
زمین در کرج
فروش زمین در کرج هفت جوی 10000 متر
فروش زمین در کرج 10000 متر...
09362258317
کرج , اشکان موحد
2 ماه پیش

١٣٩٨/١٠/٢١
فروش زمین در هلجرد کرج 240 متر
فروش زمین در کرج هلجرد 240 متر...
09191385430 , 09303654119
کرج , مسعود رفیعی
2 ماه پیش

١٣٩٨/١٠/٢١
فروش زمین در شهرک ولیعصر هلجرد کرج 240 متر
فروش زمین در کرج شهرک ولیعصر هلجرد 240 متر...
09127650121 , 09382350087
کرج , رضا رحمتی
2 ماه پیش

١٣٩٨/١٠/٢١
فروش زمین در هلجرد کرج 240 متر
فروش زمین در کرج هلجرد 240 متر...
09127650121
کرج , رضا رحمتی
2 ماه پیش

١٣٩٨/٩/٢٣
فروش زمین در رجایی شهر کرج 400 متر
فروش زمین در کرج رجایی شهر 400 متر...
09122982306
کرج , مرتضی امیریان
3 ماه پیش

١٣٩٨/٨/٢٠
فروش زمین در جاده سهیلیه کرج 7000 متر
فروش زمین در کرج جاده سهیلیه 7000 متر...
09126612281
کرج , املاک پارسه سهیلیه
4 ماه پیش

١٣٩٨/٨/١٢
فروش زمین در شهرک ویلایی درخشانیه کرج 1500 متر
فروش زمین در کرج شهرک ویلایی درخشانیه 1500 متر...
09357817614
کرج , محسن زارع کار
5 ماه پیش

١٣٩٨/٧/١۴
زمین در کرج
فروش زمین در ماهدشت کرج 650 متر
فروش زمین در کرج ماهدشت 650 متر...
09199502971
کرج , حکیم زاده
6 ماه پیش

١٣٩٨/٧/١٠
فروش زمین در اقبالیه کرج 800 متر
فروش زمین در کرج اقبالیه 800 متر...
09128629592
کرج , وحید
6 ماه پیش

١٣٩٨/٥/١
فروش زمین در گرمدره کرج 470 متر
فروش زمین در کرج گرمدره 470 متر...
026-32321380 , 09121571063
کرج , رسول بزینی
8 ماه پیش

١٣٩٨/۴/٢٥
فروش زمین در کرج 20000 متر
فروش زمین در کرج نجم اباد 20000 متر...
09123000947 , 02632402913
کرج , کریمی
8 ماه پیش

١٣٩٨/۴/٢۴
فروش زمین در کلاک کرج 280 متر
فروش زمین در کرج کلاک 280 متر...
09125211042
کرج , صفوی
8 ماه پیش

١٣٩٨/۴/٢۴
فروش زمین در کلاک بالا کرج  280
فروش زمین در کلاک بالا کرج 280 متر
فروش زمین در کرج کلاک بالا 280 متر...
09125211042
کرج , صفوی
8 ماه پیش

١٣٩٨/٣/٢۶
فروش زمین در عظیمیه کرج 3000 متر
فروش زمین در کرج عظیمیه 3000 متر...
09120567454
کرج , پیمان صید محمدی
9 ماه پیش

١٣٩٨/٢/٢٨
فروش زمین در حیدرآباد کرج 105 متر
فروش زمین در کرج حیدرآباد 105 متر...
09120628791
کرج , علی شفیعی
10 ماه پیش

١٣٩٨/٢/٢٨
فروش زمین در قزل حصار کرج 5100 متر
فروش زمین در کرج قزل حصار 5100 متر...
09120628791
کرج , علی شفیعی
10 ماه پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ