درج رایگان آگهی
صفحه 1 از 5

دستگاه نقطه جوش


١٣٩۶/٨/٢٧
دستگاه نقطه جوش
تریستور
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
16 ساعت پیش

١٣٩۶/٨/٢٥
فروش ترانس نقطه جوش
فروش انواع ترانسهای نقطه جوش جهت مصارف دستگاههای نقطه جوش و دستگاههای مش باف صنعتی و ساختمانی از قدرتهای 20kva...
09124668525 , 09336190055
کرج , ستار مینایی
2 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢۴
دستگاه نقطه جوش
برد تریستور
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
3 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢۴
برد SCR
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
3 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢۴
کنترل زاویه آتش
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
3 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢۴
نقشه مدار فرمان تارایاک
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
3 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢۴
فروش حلال وایت اسپیریت
حلال وایت اسپیریت این حلال با نقطه جوش پایین در مرکب های هلیوگراور و فلکسو گرافی و سیلک اسکرین مصرف دارد . حلال وایت اسپیریت برای حل کردن...
09302876416 , 051-32145010
مشهد , آذر شیمی شرق
3 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٣
برد تریستور 0 تا 10ولت
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
4 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٣
برد کنترل تریستورSEMIKRON
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
4 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٣
کاربرد تارایاک
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
4 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٣
نقشه تریستور
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
4 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٢
برد کنترل جوش
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
5 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٢
مدار فرمان SCR
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
5 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٢
مدار فرمان تریستور
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش درز جوش جوش co2دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
5 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٢
برد کنترل ترایاک
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
5 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٢
خریدار اسید کلریدریک
اسید کلریدریک کلریدریک اسید HCl کلرید هیدروژن اسید هیدروکلریک خشک اسید کلریدریک و یا جوهر نمک نقطه جوش کلریدریک...
021-88979646 , 09389920171 , 09120137160
تهران , کیمیا شیمی
5 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٢
تولید دستگاههای جوش
1-انواع نقطه جوش سیار و ایستگاهی : از 20 تا 400 کاوا 2-انواع جوش سربه سر : از 7/. تا40 میلیمتر در انواع آلیاژها 3-درز جوش و قرقره جوش :...
021-55232432 , 021-55232433 , 09127642182
ری , الکترو تکنوتک
5 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٢
طرح تعویض دستگاه جوش نو با کار کرده الکتروتکنوتک
1-انواع نقطه جوش سیار و ایستگاهی : از 20 کاوا تا 400 کاوا 2-انواع جوش سر به سر : از 7/. تا40 میلیمتر در انواع آلیاژها 3-درز جوش و قرقره...
021-55232432 , 021-55232433 , 09127642182
ری , الکترو تکنوتک
5 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٠
برد کنترل تریستور
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
7 روز پیش

١٣٩۶/٨/٢٠
مدار فرمان تارایاک
برد مدار فرمان تریستور های دوبل و دیسکی کنترل زاویه آتش از صفر تا 180 درجه قابل نصب برروی دستگاه های نقطه جوش -درز جوش -جوش co2-دستگاه مش...
09122342372
تهران , مصطفی حسینی
7 روز پیش


املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ