درج رایگان آگهی
نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 3203

فروش مواد آزمایشگاهی , فروش تجهیزات آزمایشگاه , محیط کشت های مجارستانی , merk و ZIGMA محیط کشت آگار


  • تهران, آسا شیمی
  • 09126354192 , 021-66467513
فروش مواد آزمایشگاهی , فروش تجهیزات آزمایشگاه , محیط کشت های مجارستانی , merk و ZIGMA محیط کشت آگار

مرک آلمان , تضمین کیفیت و گارانتی 100% کلیه مواد
آب اکسیژنه 2/5 لیتری مرک آلمان 108597
آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری مرک آلمان 115333
آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی مرک آلمان 103428
آگاروز 25 گرمی مرک آلمان 116801
آگار 1 کیلویی مرک آلمان 101615
آلفا نفتول 250 گرمی مرک آلمان 822289
آلفا نفتیل امین 100 گرمی مرک آلمان 822291
آلومینیوم 250 گرمی مرک آلمان 10156
آلومینیوم اکساید یک کیلویی مرک آلمان 101095 7آلومینیوم بوتیلات 100 گرمی مرک آلمان 820054
آلومینیوم سولفات 6 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101102
آلومینیوم نیترات بدون آب 1 کیلویی مرک آلمان 101086
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان
آمونیاک 25% 2،5 لیتری مرک آلمان 105422
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی مرک آلمان 101042

آمینو آنتی پیریم 10 گرمی 107293 مرک آلمان
آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی
آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279
آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256
آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان
آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860
آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965
آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی
آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883
اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری
اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان
اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864
اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014
استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685
استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023
استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028
استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013
استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014
استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان 2،5 لیتری 100030

اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی
اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی
اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری
اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان 2.5 لیتری 100056
اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471
اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126
اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492
اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817
اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288
اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی
اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136
اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165
اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802

اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731
اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691
اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی
اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی
اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631
اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244
اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563
اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337
اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264
اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس
Hamid arjmandi Ar:
اسید فیتیک 25 گرمی زیگما
اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291
اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366
اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2،5 لیتری100314
اسید نیتریک 65% مرک آلمان 2،5 لیتری 100456
اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان 1 لیتری 100450
اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتری
اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546
اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380 748.000
اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400
اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلمان
اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان
اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی
استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679
استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343
اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170
اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی
اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761
اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان
ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839
ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434
ال آلانین 25 گرمی سیگما
ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542
ال آرابینوز 25 گرمی زیگما
ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی
اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133
اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی
ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان
اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830
ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500
انتلان مرک آلمان500 میلی 598،000
ان پنتان مرک آلمان 1 لیتری 107176
ان هپتان مرک آلمان 1 لیتری 104365
ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291
ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368
آنتراسین مرک آلمان 100گرمی 820109
اوره مرک آلمان 1 کیلویی 818710
اورنج جی مرک آلمان 25 گرمی 115925
اورتو فنانترولین 10 گرمی مرک آلمان 107225
ائوزین بلو مرک آلمان 100 گرمی 115934
ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان 2،5 لیتری106146
ایزو آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری822255
ایزو بوتانل مرک آلمان 1 لیتری 100985
ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری مرک آلمان 822102
ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمان
ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281
ایندول استیک اسید مرک آلمان 10 گرمی 100353
ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان 5 گرمی زیگما
ایندیوم 100 گرمی 112196مرک آلمان
ایندیم کلراید 10 گرمی
ایریدیوم کلراید 50 گرمی
اورسینول 5 گرمی مرک آلمان
اورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمان
Hamid arjmandi Ar:
بافر PH10 مرک آلمان1 لیتری 109409
برم (برومین ) مرک آلمان 250 میلی لیتری820171

بروسین سولفات زیگما 25گرمی
برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمی 108122
برموکروزول گرین مرک آلمان 25 گرم 108121

بنزوئیل پر اکساید مرک آلمان250 گرمی801641
بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان
بنزیل الکل 2.5 لیتری مرک آلمان 1برومید پتاسیم مرک آلمان 1 کیلویی104900

1بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100988
2 بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 109630
بوتیل استات مرک آلمان 1 لیتری 101974
بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک آلمان
بورسین مرک آلمان 50گرمی
بنزآلدئید مرک آلمان 2،5 لیتری 801756
بنزن مرک آلمان 2،5 لیتری 101782
بنزوفنون مرک آلمان 250 گرمی 801801
بنزیل کلراید 1 لیتری مرک آلمان 801809
بتا نفتول مرک آلمان 1 کیلویی 822290
بی فنیل امید مرک آلمان 1 کیلویی820528
بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمان
بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک آلمان
بیسموت نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101878
تایرون 100 گرمی فلوکا
تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری آلمان 800658

تتراکلرید کربن مرک آلمان 2،5 لیتری102222
تترا متیل بنزیدین مرک آلمان 1 لیتری108622
تترا فلورو بوریک اسید بسته 100 گرمی
تترا هیدروفوران مرک آلمان 2،5 لیتری108114
ترایتون X100 مرک آلمان 1 لیتری108603
تری کلرو استیک اسید مرک آلمان 1 کیلویی 100810
تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک آلمان 10 گرمی 108380
تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک آلمان
تری اتیل آمین 1 لیتری مرک آلمان
تریپان بلو 5 گرمی
تریپسین 1 کیلویی 108367 مرک آلمان
تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164
تولوئن مرک آلمان 2،5 لیتری 108323
تویین 20 مرک آلمان 1 لیتری 817072
تویین 80 مرک آلمان 1 لیتری 822187
تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی
تیتانیوم پودر 250 گرمی 112373 مرک آلمان
تیتانیوم ایزو پروپواکساید 250 میلی لیتری
تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382 مرک آلمان
تیترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884
تیترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887
تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان 109956
تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان 109959
تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 109092 مرک آلمان 1 لیتری
تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آلمان آمپول 109970
تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109973
تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109990
تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان آمپول109910
تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109992
تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109950

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان 109935
تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک آلمان
اوریک اسید سه آبه مرک آلمان 101582 بسته 1 گرمی
تترا بوتیل تیتانات 250 میلی لیتری فلوکا

تمد 250 میلی لیتری مرک آلمان
تنگستن 100 گرمی 112406 مرک آلمان

تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمان
تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان
تیو استامید 250 گرمی مرک آلمان
تیوسیانات جیوه مرک آلمان 25 گرمی 104484
تیومرسال مرک آلمان 100 گرمی 817043
Hamid arjmandi Ar:
پتاسیم تیوسیانات مرک آلمان 1 کیلویی 105125
پتاسیم تلوریت 100 گرمی مرک آلمان
پتاسیم سیترات مرک آلمان 5 کیلویی 104956
پتاسیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105090
پتاسیم کلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104936
پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک آلمان 104817 250 میلی لیتر
پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک آلمان 100گرمی 104982
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه مرک آلمان 1 کیلویی 105099
پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1کیلویی 104873
پتاسیم کربنات مرک آلمان 1کیلویی 104924 598،000
پتاسیم سولفات مرک آلمان 1کیلویی 105151 658.000
پتاسیم سیانید مرک آلمان 104967 بسته 250 گرمی
پتاسیم نیتریت 250گرمی مرک آلمان 105067
پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک آلمان 1 کیلویی 104971
پتاسیم هیدروژن فتالات مرک آلمان 250 گرمی 104874
پتاسیم هیدروژن کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 104852
پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک آلمان
پتاسیم یدات مرک آلمان 500 گرمی 105050
پتاسیم یدید مرک آلمان 250گرمی105043
پروتئیناز K 100 میلی گرمی
پلی وینیل بوتیرال 1 کیلویی آلدریچ
پلاتین 1 گرمی ریدل
پلاتینیوم تترا کلراید 807374 مرک آلمان 1 گرمی
پروپیلن اکساید 1 لیتری مرک آلمان 807027
پودر مس مرک آلمان 250 گرمی 102703
جیوه نیترات مرک آلمان 250 گرمی 104437
دی اتیل اتر مرک آلمان 5 لیتری 100926
دی اتیل امین مرک آلمان 2.5 لیتری 803010
دی استیل منوکسیم مرک آلمان 100 گرمی 102918
1و4 دی اکسان مرک آلمان 1 لیتری 103115
دی آمینو پروپان 1 لیتری مرک آلمان 821041
دی اکسید سلنیوم مرک آلمان 50 گرمی 800653

دی کلرومتان مرک آلمان 2،5 لیتری 106050
دی مدیوم بروماید شارلو اسپانیا 1 گرمی 112130
دی متیل سولفواکساید مرک آلمان 1 لیتری 116743
دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان 100 میلی لیتری
دی متیل فرمامید مرک آلمان 2،5 لیتری 103053
دی متیل گلوکز امین 100 گرمی 103062 مرک آلمان

دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک آلمان
دی متیل گلی اکسیم مرک آلمان 100 گرم 103062
دی سولفین بلو مرک آلمان 25 گرمی 112144
دی سیکلو سرین بسته 100 میلی گرمی سیگما
دی فنیل آمین 820528 100 گرمی مرک آلمان
رایت مرک آلمان 25 گرمی 109278
روغن صدر مرک آلمان 500 میلی 106965
روغن امرسیون مرک آلمان100 میلی
روغن سیلیکون مرک آلمان 100 میلی 109762
روی سولفات مرک آلمان1 کیلو 108883
روی 108789 مرک آلمان 1 کیلویی
روی استات 1 کیلویی 108802 مرک آلمان
روی نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 108833
روی یدید 108828 مرک آلمان بسته 25 گرمی
رزورسینول مرک آلمان 100 گرم 107593
زیر کونیوم دی اکساید 100 گرمی
ژلاتین مرک آلمان 1 کیلویی 104078
ساکاروز مرک آلمان 1 کیلویی 107687
سافرانین مرک آلمان 25 گرمی
ستاولن مرک آلمان 100 گرمی
ستیل الکل مرک آلمان 1 کیلویی 818704
سدیم ازاید مرک آلمان 100 گرمی 106688
سدیم استات مرک آلمان 1 کیلویی 106267
سدیم ارسنیت مرک آلمان 1 لیتر 106277
سدیم پتاسیم تارتارات مرک آلمان 1کیلویی 108087
سدیم برماید مرک آلمان 1 کیلویی 106360
سدیم بوروهیدرید مرک آلمان 100 گرم 818823
سدیم بی کربنات مرک آلمان 500گرمی 106323
سدیم سولفید 1 کیلویی
سدیم بنزوات مرک آلمان 25 کیلویی 106290
سدیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 106336
سدیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 106609
سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمان
سدیم تترابورات 10 ابه مرک آلمان 1 کیلویی 106303
سدیم پراکسید مرک آلمان 100 گرمی 106563
سدیم تیو سولفات مرک آلمان 2،5 کیلویی 106512
سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105553
سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105554
سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 107739 بسته 1 کیلویی
سیلیسیوم 50 گرمی انگلستان BDH
سدیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106345
سدیم دی تیونیت 500 گرمی مرک آلمان
سدیم دودسیل سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 817034
سدیم دودسیل بنزن سولفونات 1 کیلویی
سدیم سولفات 10 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 822286
سدیم سولفیت مرک آلمان 1 کیلویی 106652
سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری مرک آلمان 106522
دی سدیم ساکسینات 100 گرمی مرک آلمان 820151
تری سدیم سیترات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106448
تری سدیم فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106577
سدیم فلوراید 500 گرمی
سد

یم کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 106398
سدیم کلراید (نمک طعام ) مرک آلمان 1 کیلویی 106404
سدیم متا پریدات مرک آلمان 50 گرمی 106597
سدیم مولیبدات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106524
سدیم نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106535
سدیم نیتریت مرک آلمان 1 کیلویی 106544
سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی مرک آلمان 1 کیلویی 106482
سرب استات مرک آلمان 1 کیلویی 107372
سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک آلمان 500 گرمی
سدیم یدید مرک آلمان 250 گرمی 106523
سرب نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 107397
سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی
سریم فلوراید 100 گرمی
سزیم کربنات 25 گرمی
سولفولان مرک آلمان250 میلی لیتری 807993
سیلور (نقره)نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101510
سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان 100 گرمی
سیلور (نقره)سولفات مرک آلمان 100 گرمی 101534
سیلور نیترات (نیترات نقره) 50گرمی آکروس و مرک
سیکلو هگزانون مرک آلمان 2.5 لیتری 102888
سیکلو هگزامید 5 گرمی زیگما
سیلیکاژل مرک آلمان 1 کیلویی 101925
سیلیسیم کربید
سیلیکون دی اکساید 100 گرمی 113126 مرک آلمان

، کلسیم، سلنیم ، بور ، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک آلم
محلول استاندارد سزیم بسته 100میلی مرک آلمان
محلول استاندارد تیتانیوم بسته 500میلی مرک آلمان
محلول استاندارد طلا بسته 500میلی 170216 مرک آلمان
محلول استاندارد نقره بسته 500میلی 119797 مرک آلمان
محلول استاندارد زیرکونیوم بسته 100میلی مرک آلمان 1.680.000
محلول استاندارد تلور بسته 100میلی 119514 مرک آلمان
محلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی 170219 مرک آلمان
نسلر A مرک آلمان 500 میلی 109011
نفتالین مرک آلمان 1 کیلو 106200
نیکل 250 گرمی 112277 مرک آلمان
نیکل II نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106721
نیکل اکسید مرک آلمان 100 گرمی
نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلمان
نوار تست پی هاش 0 14 ساخت مرک آلمان 109535بسته 100 عددی
4 نونیل فنل 1 گرمی
وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی فلوکا
هپارین سیگما .

هماتوکسیلین مایع مرک آلمان 2،5 لیتری 105174

هیدرواکسی اتیل سلولز 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمی
هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی آلدریچ
هیامین مرک آلمان 1 لیتری 115480

هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک آلمان
هیستیدین 25 گرمی ریدل آلمان .

ید مرک آلمان 100 گرمی 104761
EDTA 100944 مرک آلمان 1 کیلویی
EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات 108438 مرک آلمان 250 گرمی
EDTA پتاسیم دار مرک آلمان 100 گرمی
( نمایندگی مرک. نمایندگی شرکت مرک. نمایندگی مرک آلمان. شرکت مرک. نمایندگی MERCK.مواد شیمیایی )
ارجمندی


قـیـمـت :
ارسال آگهی : شنبه 16 آذر 1398
نام :
آسا شیمی
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آ د ر س :
تـلـفــن :
09126354192 , 021-66467513
ایـمـیـل :
وب سایت :

تازه های گروه صنعت > مواد شیمیایی و معدنی

١٣٩٨/٩/١٨
تولید کننده نیترات سدیم با بالاترین خلوص , اسید کلریدریکفروش مواد شیمیایی,کربنات ، سدیم ، ارزان ، رایگان ، نیتریت ، سیانید سدیم، سیانور ، سخت کاری ، ابکاری ، نیترات سدیم ارزان / شوره ، سولفات...
09126512118 , 09109708784قم , کیتویی
کمتر از 10 دقیقه پیش

١٣٩٨/٩/١٨
فروش ضد یخ درجه یکفروش ضدیخ درجه یک و شیشه شور با بهترین کیفیت و با بهترین قیمت فروش میشود و دارای کد 10 رقمی ایراس در ضمن فروش به شهرستان ها هم انجام میشود با ما...
09120797028تهران , پارسا شریفی
کمتر از 20 دقیقه پیش

١٣٩٨/٩/١٨
فروش تری اکسید آرسنیکآرسنیک تری‌اکسید (به انگلیسی: Arsenic trioxide) با فرمول شیمیایی As2O3 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲610۰4 است. که جرم مولی آن 197.841 g/mol...
09127241296 , 09121986241تهران , امیر زارعی
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/٩/١٨
هیدروکسید کبالت ، سولفات کبالتفروش و خرید هیدروکسید کبالت و سولفات کبالت بار نو با برگه آنالیز و قیمت مناسب سولفات کبالت 21٪ هیدروکسید کبالت 62٪ فروش - خرید -...
09127241296 , 09121986241تهران , امیر زارعی
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/٩/١٨
فروش کلرو فریک , کلرید آهنفروش و خرید کلرو فریک خشک در بشکه های ۵۰ کیلویی با قیمت مناسب ساخت کشور چین کلرو فریک کلرید آهن کلرو فریک چین کلرو فریک...
09127241296 , 09121986241تهران , امیر زارعی
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/٩/١٨
فروش سیلیکون کاربایدفروش سیلیکون کارباید فروش سیلیکون کاربید خرید سیلیکون کارباید خرید سیلیکون کاربید بازرگانی هیدروشیمی با استفاده از دانش و تجربه...
09127241296تهران , امیر زارعی
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/٩/١٨
فروش پودر اکسید آلومینیومفروش اکسید آلومینیوم فروش فیوزآلومینا خرید اکسید آلومینیوم خرید فیوز آلومینا فروش اکسید آلومینیوم سفید و قهوه ای فروش اکسید...
09127241296 , 09121986241تهران , امیر زارعی
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/٩/١٨
خرید و فروش مواد شیمیایی و نانو مواد (بازرگانی هیدروشیمی )فروش سیلیکون کارباید خرید پودر اکسید آلومینیوم فروش اکسید کبالت فروش نیتریت سدیم تیو سولفات سدیم اکسید کروم اکسید زیرکونیوم فروشنده سیلیس ...
09127241296 , 09121986241تهران , امیر زارعی
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/٩/١٨
فروش چسب 123 FASTFix 400ml و چسب مایع (قطره ای غلیظ)۱۲۳چسب 123 FASTFix بزرگ دارای ۹۰ گرم خالص چسب مایع در بطری نرم پلی اتیلن و ۲۲۰ گرم خالص محلول فعال کننده در قوطی اسپری با ویژگی های ۱- اسپری بدون...
09123486231 , 021-88054417تهران , سید مهرداد دهقانی
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/٩/١٨
تولیدی بازرگانی الماسشرکت تولیدی بازرگانی الماس نمک(پورافکاری) فروش انواع اهک های هیدراته 92 % هیدراته 96 % کلوخه محوطه کلوخه زیر...
09123321808 , 023-34523199تهران , علی پورافکاری
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/٩/١٨
فروش روغن های زنجیر شل چین - Shell Chain Oilشرکت روانکاران جهان دیده روغن زنجیر روغن زنجیره ای روغن زنجیر شل روغن زنجیره ای شل روغن زنجیر Shell روغن زنجیره ای...
021-26400656 , 021-22271586 , 09122128617تهران , شرکت روانکاران جهان دیده
تماس بگیرید
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/٩/١٨
فروش انواع روغن های اتوماتیک شل اسپیراکس - Shell Spiraxشرکت روانکاران جهان دیده روغن اتوماتیک شل فروش روغن اتوماتیک شل خرید روغن اتوماتیک شل روغن شل آ تی اف روغن شل ای تی...
021-26400656 , 021-22271586 , 09122128617تهران , شرکت روانکاران جهان دیده
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/٩/١٨
روغن شل , نماینده شل , روغن دنده شل , روغن Shell Omala S2 G 100 ، گریس شلروغن Shell Omala 100 شرکت روانکاران جهان دیده فروش انواع روغن های دنده روغن شل روغن دنده شل فروش روغن دنده شل خرید روغن...
021-26400656 , 021-22271586 , 09902128617تهران , شرکت روانکاران جهان دیده
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/٩/١٨
فروش گریس اس کا اف , ال ای جی ای 2 , گریس SKF LEGE 2شرکت روانکاران جهان دیده فروش انواع محصولات اس کا اف , فروش انواع محصولات اس کا اف فروش انواع محصولات اس کا اف SKF از سال 1907 یک شرکت...
021-26400656 , 021-22271586 , 09122128617تهران , شرکت روانکاران جهان دیده
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/٩/١٨
گریس اف آ گ آرکانول تمپ 90 , گریس FAG Arcanol Temp90شرکت روانکاران جهان دیده فروش انواع محصولات اف آ گ(FAG)/ فروش انواع محصولات اف آ گ(FAG)/ فروش انواع محصولات اف آ گ(FAG)/ شرکت FAG...
021-26400656 , 021-22271586 , 09122128617تهران , شرکت روانکاران جهان دیده
کمتر از 1 ساعت پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آگهی های ویژه صنعت » مواد شیمیایی و معدنی

نماینده روغن شل SHELL روغن توتال TOTAL روغن بهران روغن پارس

مصطفی امیری
09121138388 , 021-88656780 , 021-88656781
مواد اولیه خوراکی و شیمیایی

بهداد بهمن اف
09190142737
فروش روغن شل تلوس ، روغن هیدرولیک شل تلوس Shell Tellus

روانسازان خاورمیانه
021-66262647 , 021-66262648 , 09124045593
نمایندگی فروش روغن موتور روغن صنعتی و گریس

تامین روانکار آرین
021-44588551 , 021-44588552 , 09120855503
فروش مواد اولیه غذایی و فارماکوپه پاسارگاد نوین

پاسارگاد نوین
021-33993725 , 021-33993726 , 021-33982748
فروش سیلیکون قالبگیری

رضوان پلیمر
09124083835 , 021-33865760
فروش مواد شیمیایی و پلیمری

شیمی پل
09121545209 , 021-88616245 , 09124693400
فروش سیلیکون قالبگیری و مواد اولیه کامپوزیت

پرفکت شیمی
09121026751 , 021-44033967 , 09121352062
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ