درج رایگان آگهی
نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 1420

فروش موادشیمیایی مرک , موادآزمایشگاهی , کاغذ پی اچ , کاغذ ph , اسیدمرک , فروش تجهیزات آزمایشگاهی , فروش جیوه ، فروش کاغذ تورنسل


  • تهران, نیکوشیمی
  • 09196030122 , 021-33727494 , 09126724265
فروش موادشیمیایی مرک , موادآزمایشگاهی , کاغذ پی اچ , کاغذ ph , اسیدمرک , فروش تجهیزات آزمایشگاهی , فروش جیوه ، فروش کاغذ تورنسل

فروش موادشیمیایی مرک , موادآزمایشگاهی , کاغذ پی اچ , کاغذ ph , اسیدمرک , فروش تجهیزات آزمایشگاهی , فروش جیوه ,
فروش موادشیمیایی (مرک آلمان)

(ارسال به تمام ایران دراسرع وقت )

(زیرقیمت بازار بعلت واردات مستقیم)

آب اکسیژنه 2/5 لیتری مرک آلمان 108597

آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری مرک آلمان 115333

آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی مرک آلمان 103428

جیوه آلمانی
کاغذph مرک
آگاروز 25 گرمی مرک آلمان 116801

آگار 1 کیلویی مرک آلمان 101615

آلفا نفتول 250 گرمی مرک آلمان 822289

آلفا نفتیل امین 100 گرمی مرک آلمان 822291

آلومینیوم 250 گرمی مرک آلمان 10156

آلومینیوم اکساید یک کیلویی مرک آلمان 101095 7آلومینیوم بوتیلات 100 گرمی مرک آلمان 820054

آلومینیوم سولفات 6 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101102

آلومینیوم نیترات بدون آب 1 کیلویی مرک آلمان 101086

آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان

آمونیاک 25% 2،5 لیتری مرک آلمان 105422

آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی مرک آلمان 101042

آمونیوم استات 1 کیلویی مرک آلمان 101115

دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی مرک آلمان 101190

آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلوی مرک آلمان 103791

آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 103776

آمونیوم سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 101216

آمونیوم کربنات 250 گرمی مرک آلمان 101136

آمونیوم فلوراید 1 کیلویی مرک آلمان 101164

آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی مرک آلمان 101131

آمونیوم پر سولفات 500 گرمی مرک آلمان 101201

آمونیوم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان 100924

آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی مرک آلمان 101226

آمونیوم سریم نیترات 100گرمی مرک آلمان 102276 1آمونیوم نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 101188

آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101181

دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206

آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124

آمینو آنتی پیریم 10 گرمی 107293 مرک آلمان

آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی

آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279

آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256

آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان

آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860

آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965

آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی

آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883

اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986

اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری

اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان

اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864

اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949

triاتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874

اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014

استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685

استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023

استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028

استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013

استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014

استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان 2،5 لیتری 100030

استرانسیوم استات 100 گرمی

استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان

اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی

اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی

اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری

اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان 2.5 لیتری 100056

اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471

اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126

اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492

اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817

اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288

اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی

اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136

اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165

اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802

اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336

اسید پیکریک هلندی 500 گرمی

اسید سولفوریک مرک آلمان 2،5 لیتری100731

اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731

اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691

اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی

اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی

اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631

اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244

اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563

اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337

اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264

اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس

اسید فیتیک 25 گرمی زیگما

اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291

اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلمان

اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366

اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2،5 لیتری100314

اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100519

اسید نیتریک 65% مرک آلمان 2،5 لیتری 100456

اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان 1 لیتری 100450

اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتری

اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546

اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380 748.000

اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400

اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلمان

اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان

اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی

استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679

استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343

اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170

اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی

اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761

اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان

ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839

ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434

ال آلانین 25 گرمی سیگما

ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542

ال آرابینوز 25 گرمی زیگما

ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی

اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133

اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی

ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان

اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830

ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500

انتلان مرک آلمان500 میلی 598،000

ان پنتان مرک آلمان 1 لیتری 107176

ان هپتان مرک آلمان 1 لیتری 104365

ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291

ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368

آنتراسین مرک آلمان 100گرمی 820109

اوره مرک آلمان 1 کیلویی 818710

اورنج جی مرک آلمان 25 گرمی 115925

اورتو فنانترولین 10 گرمی مرک آلمان 107225

ائوزین بلو مرک آلمان 100 گرمی 115934

ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان 2،5 لیتری106146

ایزو آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری822255

ایزو بوتانل مرک آلمان 1 لیتری 100985

ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری مرک آلمان 822102

ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمان

ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281

ایندول استیک اسید مرک آلمان 10 گرمی 100353

ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان 5 گرمی زیگما

ایندیوم 100 گرمی 112196مرک آلمان

ایندیم کلراید 10 گرمی

ایریدیوم کلراید 50 گرمی

اورسینول 5 گرمی مرک آلمان

اورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمان

باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717

باریم پراکساید 1 کیلویی 101740 مرک آلمان

باریم استات مرک آلمان 1 کیلویی 101704

باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی

باریم سولفات مرک آلمان 5 کیلویی101750

بافر PH1 مرک آلمان1 لیتری 109432

بافر PH10 مرک آلمان1 لیتری 109409

برم (برومین ) مرک آلمان 250 میلی لیتری820171

برومو تیمول بلو مرک آلمان 25 گرمی103026

بروسین سولفات زیگما 25گرمی

برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمی 108122

برموکروزول گرین مرک آلمان 25 گرم 108121

برومو کروزول رد 5 گرمی مرک آلمان

بنزوئیل پر اکساید مرک آلمان250 گرمی801641

بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان

بنزیل الکل 2.5 لیتری مرک آلمان 1برومید پتاسیم مرک آلمان 1 کیلویی104900

برومو بنزن 250 میلی لیتری پانراک اسپانیا

دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک آلمان

1بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100988

2 بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 109630

بوتیل استات مرک آلمان 1 لیتری 101974

بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک آلمان

بورسین مرک آلمان 50گرمی

بنزآلدئید مرک آلمان 2،5 لیتری 801756

بنزن مرک آلمان 2،5 لیتری 101782

بنزوفنون مرک آلمان 250 گرمی 801801

بنزیل کلراید 1 لیتری مرک آلمان 801809

بتا نفتول مرک آلمان 1 کیلویی 822290

بی فنیل امید مرک آلمان 1 کیلویی820528

بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمان

بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک آلمان

بیسموت نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101878

تایرون 100 گرمی فلوکا

تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری آلمان 800658

تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان100 گرمی 818858

تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان 25 گرمی 118312

تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک آلمان

تتراکلرید کربن مرک آلمان 2،5 لیتری102222

تترا متیل بنزیدین مرک آلمان 1 لیتری108622

تترا فلورو بوریک اسید بسته 100 گرمی

تترا هیدروفوران مرک آلمان 2،5 لیتری108114

ترایتون X100 مرک آلمان 1 لیتری108603

تریس مرک آلمان 100گرمی 108219

تری کلرو استیک اسید مرک آلمان 1 کیلویی 100810

تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک آلمان 10 گرمی 108380

تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک آلمان

تری اتانول آمین 2.5 لیتری با خلوص 99.9%

تری اتیل آمین 1 لیتری مرک آلمان

تریپان بلو 5 گرمی

تریپسین 1 کیلویی 108367 مرک آلمان

تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164

تولوئن مرک آلمان 2،5 لیتری 108323

تویین 20 مرک آلمان 1 لیتری 817072

تویین 80 مرک آلمان 1 لیتری 822187

تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی

تیتانیوم پودر 250 گرمی 112373 مرک آلمان

تیتانیوم دی اکساید مرک آلمان 1 کیلویی

تیتانیوم ایزو پروپواکساید 250 میلی لیتری

تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382 مرک آلمان

تیترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884

تیترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887

تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان 109956

تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان 109959

تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 109092 مرک آلمان 1 لیتری

تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آلمان آمپول 109970

تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109973

تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109990

تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان آمپول109910

تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109992

تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109950

تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال مرک آلمان

تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان 109935

تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک آلمان

اوریک اسید سه آبه مرک آلمان 101582 بسته 1 گرمی

تترا بوتیل تیتانات 250 میلی لیتری فلوکا

تترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی آلمان

تمد 250 میلی لیتری مرک آلمان

تنگستن 100 گرمی 112406 مرک آلمان

تیو سیانات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101212

تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمان

تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان

تیو استامید 250 گرمی مرک آلمان

تیوسیانات جیوه مرک آلمان 25 گرمی 104484

تیومرسال مرک آلمان 100 گرمی 817043

تیونیل کلراید 1 لیتری

پارا تولوئیدین 808315 بسته 250 گرمی مرک آلمان

پارافین مرک آلمان 2،5 لیتری 107160

پارانیتروآنیلین مرک آلمان 250گرمی 822292

پالادیوم کلراید 807110 مرک آلمان 1 گرمی

پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573 مرک آلمان

پیریدین مرک آلمان 2،5 لیتری 107462

پی پیریدین 100 میلی 822299 مرک آلمان

پیرازین 100 گرمی 807064 مرک آلمان

پنتا اکسید فسفر مرک آلمان 1 کیلویی 100540

پتاسیم هیدرواکساید مرک آلمان 1 کیلویی 105033

پترولیوم بنزن مرک آلمان 5 لیتری 100909

1 پروپانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100996

2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) مرک آلمان 2،5 لیتری 100995

پپتون 500 گرمی مرک آلمان 1.298.000پتاسیم فلزی 804815 مرک آلمان 25 گرمی

پتاسیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 104862

پتاسیم کرومات مرک آلمان 104952 250گرمی

پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی مرک آلمان 108092

پتاسیم پرمنگنات شارلو اسپانیا و مرک آلمان 1 کیلویی

پتاسیم پرمنگنات pa مرک آلمان 250 گرمی 105082

پتاسیم پریدات 100 گرمی مرک آلمان

پتاسیم تیوسیانات مرک آلمان 1 کیلویی 105125

پتاسیم تلوریت 100 گرمی مرک آلمان

پتاسیم سیترات مرک آلمان 5 کیلویی 104956

پتاسیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105090

پتاسیم کلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104936

پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک آلمان 104817 250 میلی لیتر

پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک آلمان 100گرمی 104982

دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه مرک آلمان 1 کیلویی 105099

پتاسیم اگزالات هیدرات مرک آلمان 1 کیلویی 105072

پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1کیلویی 104873

پتاسیم کربنات مرک آلمان 1کیلویی 104924 598،000

پتاسیم سولفات مرک آلمان 1کیلویی 105151 658.000

پتاسیم سیانید مرک آلمان 104967 بسته 250 گرمی

پتاسیم نیترات مرک آلمان 1کیلویی 105061

پتاسیم نیتریت 250گرمی مرک آلمان 105067

پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک آلمان 1 کیلویی 104971

پتاسیم هیدروژن فتالات مرک آلمان 250 گرمی 104874

پتاسیم هیدروژن کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 104852

پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک آلمان

پتاسیم یدات مرک آلمان 500 گرمی 105050

پتاسیم یدید مرک آلمان 250گرمی105043

پروتئیناز K 100 میلی گرمی

پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک المان 1 کیلویی 807491

پلی وینیل بوتیرال 1 کیلویی آلدریچ

پلاتین 1 گرمی ریدل

پلاتینیوم تترا کلراید 807374 مرک آلمان 1 گرمی

پروپیلن گلیکول مرک آلمان 2.5 لیتری 107478

پروپیلن اکساید 1 لیتری مرک آلمان 807027

پودر مس مرک آلمان 250 گرمی 102703

جیوه نیترات مرک آلمان 250 گرمی 104437

دی اتیل اتر مرک آلمان 5 لیتری 100926

دی اتیل امین مرک آلمان 2.5 لیتری 803010

دی اتانل امین مرک آلمان 1 لیتری 803116

دی استیل منوکسیم مرک آلمان 100 گرمی 102918

1و4 دی اکسان مرک آلمان 1 لیتری 103115

دی آمینو پروپان 1 لیتری مرک آلمان 821041

دی اکسید سلنیوم مرک آلمان 50 گرمی 800653

دی کرومات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101149

دی کلرومتان مرک آلمان 2،5 لیتری 106050

دی مدیوم بروماید شارلو اسپانیا 1 گرمی 112130

دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک آلمان

دی متیل سولفواکساید مرک آلمان 1 لیتری 116743

دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان 100 میلی لیتری

دی متیل فرمامید مرک آلمان 2،5 لیتری 103053

دی متیل گلوکز امین 100 گرمی 103062 مرک آلمان

دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک آلمان

دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک آلمان

دی متیل گلی اکسیم مرک آلمان 100 گرم 103062

دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی مرک آلمان

دی سولفین بلو مرک آلمان 25 گرمی 112144

دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 5 کیلویی 106573

دی سیکلو سرین بسته 100 میلی گرمی سیگما

دی فنیل آمین 820528 100 گرمی مرک آلمان

رایت مرک آلمان 25 گرمی 109278

روغن صدر مرک آلمان 500 میلی 106965

روغن امرسیون مرک آلمان100 میلی

روغن سیلیکون مرک آلمان 100 میلی 109762

روی سولفات مرک آلمان1 کیلو 108883

روی 108789 مرک آلمان 1 کیلویی

روی استات 1 کیلویی 108802 مرک آلمان

روی نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 108833

روی یدید 108828 مرک آلمان بسته 25 گرمی

رزورسینول مرک آلمان 100 گرم 107593

زایلن سیانول مرک آلمان 5 گرمی 110590

زیر کونیوم دی اکساید 100 گرمی

ژلاتین مرک آلمان 1 کیلویی 104078

ساکاروز مرک آلمان 1 کیلویی 107687

سافرانین مرک آلمان 25 گرمی

ستاولن مرک آلمان 100 گرمی

ستیل الکل مرک آلمان 1 کیلویی 818704

سدیم ازاید مرک آلمان 100 گرمی 106688

سدیم استات مرک آلمان 1 کیلویی 106267

سدیم ارسنیت مرک آلمان 1 لیتر 106277

سدیم پتاسیم تارتارات مرک آلمان 1کیلویی 108087

سدیم برماید مرک آلمان 1 کیلویی 106360

سدیم بوروهیدرید مرک آلمان 100 گرم 818823

سدیم بی کربنات مرک آلمان 500گرمی 106323

سدیم سولفید 1 کیلویی

سدیم بنزوات مرک آلمان 25 کیلویی 106290

سدیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 106336

سدیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 106609

سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمان

سدیم تترابورات 10 ابه مرک آلمان 1 کیلویی 106303

سدیم پراکسید مرک آلمان 100 گرمی 106563

سدیم تیو سولفات مرک آلمان 2،5 کیلویی 106512

سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105553

سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105554

سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 107739 بسته 1 کیلویی

سیلیسیوم 50 گرمی انگلستان BDH

سدیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106345

سدیم دی تیونیت 500 گرمی مرک آلمان

دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106574

سدیم دودسیل سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 817034

سدیم دودسیل بنزن سولفونات 1 کیلویی

سدیم سولفات 10 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 822286

سدیم سولفیت مرک آلمان 1 کیلویی 106652

سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری مرک آلمان 106522

گرمی مرک آلمان 820151

تری سدیم سیترات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106448

تری سدیم فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106577

دی سدیم اگزالات مرک آلمان 1 کیلویی 106557

سدیم فلوراید 500 گرمی

سدیم کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 106398

سدیم کلراید (نمک طعام ) مرک آلمان 1 کیلویی 106404

سدیم متا پریدات مرک آلمان 50 گرمی 106597

سدیم مولیبدات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106524

سدیم نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106535

سدیم نیتریت مرک آلمان 1 کیلویی 106544

سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی مرک آلمان 1 کیلویی 106482

سرب استات مرک آلمان 1 کیلویی 107372

سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک آلمان 500 گرمی

سدیم یدید مرک آلمان 250 گرمی 106523

سرب نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 107397

سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی

سریم فلوراید 100 گرمی

سزیم کربنات 25 گرمی

سولفولان مرک آلمان250 میلی لیتری 807993

دی سوربیتول 99% آلدریچ 240850 بسته 100 گرمی

سیلور (نقره)نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101510

سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان 100 گرمی

سیلور (نقره)سولفات مرک آلمان 100 گرمی 101534

سیلور نیترات (نیترات نقره) 50گرمی آکروس و مرک

سیکلو هگزانون مرک آلمان 2.5 لیتری 102888

سیکلو هگزامید 5 گرمی زیگما

سیلیکاژل مرک آلمان 1 کیلویی 101925

سیلیسیم کربید

سیلیکون دی اکساید 100 گرمی 113126 مرک آلمان

سودان بلک بی 25 گرمی

فایکول 5 گرمی زیگما

فرمالین مرک آلمان 2،5 لیتری 104002

فرمامید 1 لیتری 104008 مرک آلمان

فروکتوز 1 کیلویی مرک آلمان

فروسن 50 گرمی مرک آلمان 803978

فلوکسین B مرک آلمان 10 گرمی

1و10 فنانترولین مرک آلمان 25 گرمی 841491

اورتو فنانترولین کلراید 107223 10 گرمی مرک آلمان

فنل مرک آلمان 1 کیلو 100206

فنل فتالین مرک آلمان 100 گرمی 107233

فنیل آنالین مرک آلمان 25 گرمی 107256

فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی آزمایشگاهی

فوشین بازیک مرک آلمان 25گرمی 115937

فوشین اسیدی مرک آلمان 25 گرمی 105231

فورفورال مرک آلمان 1 لیتری 804012

محلول فهلینگ A,B 500 میلی لیتری

قلع پودر 100 گرمی مرک آلمان

قلع اکسید 100گرمی آلدریچ آمریکا

کادمیوم سولفات مرک آلمان 100 گرمی 102027

کادمیوم استات 2 ابه مرک آلمان 500گرمی 102002

کادمیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان

کارل فیشر مرک آلمان 1 لیتری 188005

کاربازول 250 گرمی 820255 مرک آلمان

کبالت II نیترات 6 آبه مرک آلمان 100 گرمی 102536

کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544 مرک آلمان

کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) مرک آلمان 100 گرمی

کلسیم استات مرک آلمان 1 کیلو 102052

کلسیم هیدروژن فسفات 102203 مرک آلمان 500 گرمی

کلسیم هیدرواکساید 102047 مرک آلمان 500 گرمی

کلسیم اکساید 500 گرمی مرک آلمان

کلسیم فلوراید 250 گرمی ساخت اپلیکم

کلسیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان 102121

کلرامین T سه آبه 250 گرمی 818705 مرک آلمان

کلروفرم مرک آلمان 2،5 لیتری 102445

کلروفرم دوتره مرک آلمان 25 میلی لیتری

کلسترول مرک آلمان 100گرمی 103672

کینولین مرک آلمان 802407 بسته1 لیتری

کلرید فریک 6 ابه مرک آلمان 250 گرمی 103943

کلرو بنزن مرک آلمان 1 لیتری

2- کلرو بنزوئیل کلراید بسته 250 میلی لیتری 802618 مرک آلمان

2-کلرو 2-متیل پروپان 1 لیتری 801550 مرک آلمان

کلرید استرانسیوم 6 آبه مرک آلمان250 گرمی 107865

کلرید آلومینیوم 1 کیلویی مرک آلمان

کلرید اهن سه آبه مرک آلمان 1 کیلو 103943

کلرید باریم مرک آلمان 1 کیلویی 101717

کلرید روی مرک آلمان 1 کیلویی 108815

کلرید زیرکونیوم مرک آلمان 250 گرمی 808913

کلرید سدیم مرک آلمان 5 کیلویی 106400

کلرید سدیم مرک آلمان 1 کیلویی 106404

کلرید سرب مرک آلمان 100 گرمی 807383

کلرید مس II مرک آلمان 1 کیلویی 102738

کلرید طلا مرک آلمان 1 گرمی

کلرید کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102382

کلرید لیتیوم مرک آلمان 100 گرمی 105679

کلرید کروم IIIمرک آلمان 1کیلویی 102487

کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک آلمان

کلرید نیکل مرک آلمان250 گرمی106717

کلرید منگنز مرک آلمان 1 کیلویی 105917

کلرید منیزیم مرک آلمان 1 کیلویی 105833

کلرید قلع II مرک آلمان 1 کیلویی

کربنات کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102069

کربن اکتیو گرانول مرک آلمان 102184 بسته 1 کیلویی

کریستال ویولت مرک آلمان 25 گرمی 101408

کربن دی سولفید مرک آلمان 1 کیلویی 102214

کروم تری اکساید 1 کیلویی ساخت مرک آلمان 102483

کرومیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان 898.000

کوپر(مس) سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 102787

کوپر (مس) نیترات مرک آلمان 250 گرمی

کوماسی بریلیانت بلو بسته 25 گرمی 1.690.000

کیومین هیدرو پروکساید مرک آلمان 820502 بسته 250 میلی لیتری

کنگو رد مرک آلمان 25 گرمی 101340

گلوکز (دکستروز ) مرک آلمان 1 کیلویی 108346

گلایسین مرک آلمان 25 کیلویی500190

گلایسین 100 گرمی زیگما

گلیسیرین 104093 بسته 2.5 لیتری مرک آلمان

گلوبولین 5 گرمی زیگما

گریس سیلیکون انگلستان ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای 100 گرمی

گزیلن (زایلن ) مرک آلمان 2،5 لیتری 108681

گزیلن اورنج 5 گرمی مرک آلمان 108677

گیمسا مرک آلمان 100 گرمی

لانتانیوم نیترات ساخت مرک 105326 بسته 100 گرمی 1.190.000لسیتین مرک آلمان 1 کیلویی .

لیتموس مرک آلمان 100 گرمی 105312

لیتیم تترا بورات 1 کیلویی مرک آلمان 110783

لیتیوم نیترات 112230 مرک آلمان 1 کیلویی

لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680 مرک آلمان

لیتیوم هیدرواکساید 1056910100 بسته 100 گرمی مرک آلمان

لوسین 25 گرمی زیگما

مالتوز مرک آلمان 100 گرمی 105912

دی مانیتول سیگما M9647 بسته 250 گرمی .

مالاشیت گرین مرک آلمان 100 گرمی 101398

متانل مرک آلمان 2،5 لیتری 106008

متانل pa مرک آلمان 2،5 لیتری 106009

متانل کروماتوگرافی مرک آلمان 2،5 لیتری 106007

متانل خشک کروماتوگرافی مرک آلمان 2،5 لیتری 106012

متیل اورنج مرک آلمان 100 گرمی 101322

متیل ترت بوتیل اتر 1 لیتری کره

متیل رد مرک آلمان 100 گرمی 106076

متیل بلو مرک آلمان 100 گرمی 116316

متیل بنزوات 1 لیتری اکروس

4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری 821131 مرک آلمان

متیل آنیلین 1 لیتری مرک آلمان

متیونین 25 گرمی زیگما

مرکوری(جیوه) اکسید مرک آلمان 100 گرمی 104465

مرکوری(جیوه) سولفات مرک آلمان 250گرمی 104481

مرکوری ( جیوه ) مرک آلمان 250 گرمی 104403 1

مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان 100 گرمی 104417

مرکوری (جیوه) نیترات 104437بسته 50 گرمی مرک آلمان

مرکوری (جیوه ) 100 گرمی آلمان

مرکاپتو اتانول 805740 مرک آلمان 250 میلی لیتری

منیزیم سولفات مرک آلمان 2،5کیلویی 105882

منیزیم 250 گرمی 818506 مرک آلمان

منیزیم اکساید 100 گرمی 105866 مرک آلمان

منیزیم نوار 105812 مرک آلمان قطر 3 میلی متر

منیزیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان

منگنز سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105999

منگنز نیترات 500 گرمی مرک آلمان 878.000

موراکسید مرک آلمان 25 گرمی 106161

مورین مرک آلمان 5 گرمی 106098

مونو کلسیم فسفا ت مرک آلمان500 گرمی 102203

محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک آلم

محلول استاندارد سزیم بسته 100میلی مرک آلمان

محلول استاندارد تیتانیوم بسته 500میلی مرک آلمان

محلول استاندارد طلا بسته 500میلی 170216 مرک آلمان

محلول استاندارد نقره بسته 500میلی 119797 مرک آلمان

محلول استاندارد زیرکونیوم بسته 100میلی مرک آلمان 1.680.000

محلول استاندارد تلور بسته 100میلی 119514 مرک آلمان

محلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی 170219 مرک آلمان

نسلر A مرک آلمان 500 میلی 109011

نفتالین مرک آلمان 1 کیلو 106200

نیکل 250 گرمی 112277 مرک آلمان

نیکل II نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106721

نیکل اکسید مرک آلمان 100 گرمی

نیتروبنزن مرک آلمان 1 لیتری 806770

نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلمان

نوار تست پی هاش 0-14 ساخت مرک آلمان 109535بسته 100 عددی

4-نونیل فنل 1 گرمی

وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی فلوکا

هپارین سیگما .

هگزا متیلن تترامین مرک آلمان 1کیلویی 818712

هماتوکسیلین مایع مرک آلمان 2،5 لیتری 105174

هیدرازین هیدرواکساید مرک آلمان 1 لیتر 804608

هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104616

هیدرواکسی اتیل سلولز 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمی

هیدرواکسی کینولین 50 گرمی مرک آلمان

هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی آلدریچ

هیامین مرک آلمان 1 لیتری 115480

هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک آلمان

هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک آلمان

هیستیدین 25 گرمی

ارسال به تمام ایران
33727494=021
09196030122
نیکوشیمی


قـیـمـت :
ارسال آگهی : دوشنبه 29 آبان 1396
نام :
نیکوشیمی
اســتان :
تهران
شــهــر :
تهران
آ د ر س :
تهران میدان امام خمینی خیابان صوراسرافیل پلاک 27
تـلـفــن :
09196030122 , 021-33727494 , 09126724265
ایـمـیـل :
وب سایت :

ارتباط با آگهی دهنده

نیکوشیمی 09196030122 , 021-33727494 , 09126724265


فروش موادشیمیایی مرک , موادآزمایشگاهی , کاغذ پی اچ , کاغذ ph , اسیدمرک , فروش تجهیزات آزمایشگاهی , فروش جیوه ، فروش کاغذ تورنسل
کد امنیتی زیر را وارد نمایید:

تازه های گروه صنعت > مواد شیمیایی و معدنی

١٣٩۶/٨/٢٩
فروش گل اخرا هرمز(هماتیت) و گل ماشی(لیمونیت)بهترین و مرغوب ترین خاک های معدنی رنگی جهان به صورت پودر و میکرونیزه در اندازه های متفاوت .خاک قرمز(هماتیت) جزیره هرمز، ابوموسی، بندرعباس و... خاک...
021-66085508 , 09907866004تهران , معدن کاوان
لحظاتی پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
انواع میکا مسکوویت و کاربرد آن هااز بین کانی های میکا، موسکوویت به خاطر خواص فیزیکی، شیمیایی، حرارتی و مکانیکی استثنایی که دارد، در صنعت کاربرد فراوان دارد. ورمیکولیت و فلوگوپیت هم...
021-66085508 , 09907866004تهران , معدن کاوان
لحظاتی پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
انواع کائولن معدن کاوان و فرآوری آنمشخصات کیفی کائولن مورد مصرف هر صنعت به تبعیت از صفات مورد نظر محصول نهایی متغیر است. این تفاوت حتی در صنایع مشابه بعلت تغیرات شدید کیفی کائولن...
021-66085508 , 09907866004تهران , معدن کاوان
لحظاتی پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
فروش کربنات کلسیم معدن کاوان- خرید کربنات کلسیم معدن کاوانکلسیم کربنات ماده‌ای معدنی با فرمول CaCO3 و با ساختار کریستالی کلسیت و آراگونیت می باشد که کلسیت به شکل هگزا گونال و آراگونیت به صورت رومبو هیدرال...
021-66085508 , 09907866004تهران , معدن کاوان
لحظاتی پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
فروش مواد اولیه شیمیاییتامین و فروش اسید سیتریک . مالتودکسترین . دکستروز . ایزوله سویا . لاکتوز . سیترات سدیم . زانتان گام . سوربات پتاسیم . گوارگام . بنزوات سدیم . رنگ...
09121838312 , 021-66942755تهران , بازرگانی حسینی
لحظاتی پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
فروش روغن صنعتی شلمحصولات روغن شل Shell روغن های صنعتی(SHELL INDUSTRIAL OILS) روغن های هیدرولیک شل:(Shell Hydraulic oils) روغن شل...
021-26402000 , 021-26402001 , 021-26402002تهران , محسن عصری
کمتر از 10 دقیقه پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
پودر منیزیم Mgپودر منیزیم آلمانی 63- میکرون در بسته بندی متنوع جهت مصارف دانشگاهی و تحقیقاتی و نوع چینی با مش 200 و خلوص 99.9% جهت مصارف صنعتی در بشگه های 30...
09352577109تهران , محسن پوربهرامی
کمتر از 10 دقیقه پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
پودر منگنز Mnپودر منگنز 63- میکرون با خلوص 99.9% محصول کشور کره در بسته بندیهای 100 ، 250 ، 500 گرمی و 1 کیلویی جهت مصارف دانشگاهی ، تحقیقاتی و جهت مصارف صنعتی...
021-33914201 , 09352577109تهران , محسن پوربهرامی
کمتر از 10 دقیقه پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
فروش پودر مس الکترولیز 45 - میکرون و اتمایز Cu پودر مس چینی پودر مس آلمانی و 40 پودر فلز دیگرپودر مس الکترولیز 45 میکرون چینی با خلوص بیش از 99% در بشگه های 28 کیلویی و همچنین پودر مس 20 و 45 میکرون آلمانی در بسته بندیهای 100 ، 250 ،500 گرم...
021-33914201 , 09352577109تهران , محسن پوربهرامی
کمتر از 10 دقیقه پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
واردات و فروش سیلیکون قالبگیری و مواد اولیه کامپوزیتواردات و فروش مواد اولیه قالب سازی ،مدل سازی کامپوزیت و فایبرگلاس سیلیکون قالبگیری رزین های اپوکسی مواد اولیه سیستم اینفیوژن و...
09121026751 , 021-44033967 , 09121352062تهران , پرفکت شیمی
کمتر از 20 دقیقه پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
اسید فسفریک ، اسید سولفونیک ، منو پروپیلن گلیکول ، سدیم تری پلی فسفات ، تری اتانول آمین ، اسید بوریکنگین تجارت پیام وارد کننده و تامین کننده مواد اولیه شیمیایی صنعتی و خوراکی(ارزی_ ریالی) فروش ویژه مواد اولیه شیمیایی از جمله: اسید فسفریک...
09128309345 , 021-54571 , 021-43694تهران , نگین تجارت
کمتر از 20 دقیقه پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
فروش لیگنو سولفونات کلسیمپودر لیگنو سولفونات کلسیم افریقای جنوبی موجود است. کیسه های 25 کیلویی. شرکت نگین تجارت پیام آمادگی خود را جهت تامین مواد شیمیایی زیر اعلام...
021-43694 , 021-88673269 , 021-88673610تهران , نگین تجارت
کمتر از 20 دقیقه پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
فروش پلی نفتالین سولفوناتپودر پلی نفتالین سولفونات چینی موجود است. کیسه 25 کیلوگرمی. شرکت نگین تجارت پیام آمادگی خود را جهت تامین مواد شیمیایی زیر اعلام می...
021-43694 , 021-88673269 , 021-88673610تهران , نگین تجارت
کمتر از 20 دقیقه پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
فروش دی اتیلن گلیکولشرکت نگین تجارت پیام آمادگی خود را جهت تامین مواد شیمیایی زیر اعلام می دارد: کربنات سدیم سبک و سنگین اسید بوریک اسید فسفریک 85% چینی و...
09128309345 , 021-43694تهران , نگین تجارت
کمتر از 20 دقیقه پیش

١٣٩۶/٨/٢٩
فروش گلوکنات سدیم صنعتیگلوکنات سدیم صنعتی موجود است. ساخت کشور چین، کیسه 25 کیلوگرمی. شرکت نگین تجارت پیام آمادگی خود را جهت تامین مواد شیمیایی زیر اعلام می...
021-43694 , 021-88673269 , 021-88673610تهران , نگین تجارت
کمتر از 20 دقیقه پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

آگهی های ویژه صنعت » مواد شیمیایی و معدنی

خدمات سندبلاست و رنگ آمیزی صنعتی

محمد حسین ابهری
026-33510239 , 09377860127
فروش مواد اولیه فایبرگلاس و کامپوزیت

اریاشیمی
09126976316 , 021-66255391 , 021-66254571
فروش روغن موتور , فروش روغن صنعتی , فروش گریس , فروش ضدیخ ...

شرکت بازرگانی مهردیس صنعت ایرانیان غرب
021-44582663 , 021-44582656 , 021-66274846
خرید و فروش انواع مواد شیمیایی

بامداد پتروپارسان
02188316090 , 09121266036

آگهی های ویژه صنعت

خدمات و فروش قطعات ماشین آلات راهسازی

محمد رعنا شیجانی
09121961701 , 021-66640875 , 021-66606981
فروشنده لوله و اتصالات هیدرولیک

احمد نیک فرمان مطلق
021-33915299
دستگاه قالی شویی اتوماتیک و خشک کن لوله ای

آریا طراح مقصود
09154147765 , 09152070080 , 051-36515485
فروش وتعمیر درب اتوماتیک

مسعود حسینی
021-77591195 , 09125177263
VMC1000B فرز CNC- فرز cnc

فرزاد تهرانی
09122941485
نوار چسب کاغذی - مسکینگ تیپ - Masking Tape

شرکت حباب آسمان
021-55281000 , 021-55282000 , 021-55283000
فروش مواد اولیه فایبرگلاس و کامپوزیت

اریاشیمی
09126976316 , 021-66255391 , 021-66254571
تولید و فروش انواع جعبه آتش نشانی

آتش مهار البرز
09128687289 , 021-551000259
فروش درب ضدسرقت ترک و چین

امیرحسین نوری
09302004057
پخش و فروش عمده زیتون , روغن زیتون

اقای عسگری
09128771408 , 09330689405
خمکاری و فرمینگ انواع ورق آهن

محمدحسن گلیج
021-66142334 , 021-66142335 , 021-66142336
سیم و کابل

علی طهرانی
021-33921547 , 021_33964072 , 021_33962925
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ