درج رایگان آگهی
نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 12480

پروژه های شبیه سازی شده به همراه جواب دقیق و گزارش کار


  • شیراز, مصطفی زارع
  • 09171077665
پروژه های شبیه سازی شده به همراه جواب دقیق و گزارش کار

1- شبیه سازی مقالات زیر ، با جواب کاملا دقیق به همراه گزارش کار :

• روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژ شبکه توزیع شعاعی
Simple and efficient method for steady-state voltage stability assessment of radial distribution systems
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• کنترل سرعت ماشین های با مغناطیس دائم
Speed Control of a Permanent Magnet Synchronous Machine Powered by an Inverter Voltage Moment Approach
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• مقایسه PSS ، SVC وStatcom برای میراسازی نوسانات سیستم قدرت
Comparison of PSS, SVC and STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• نگرشی بر طراحی PSSبرای بهبودپایداری گذراازطریق میراکردن اضافی فرکانس های پایین معمولی
An Approach to PSS Design for Transient Stability Improvement through Supplementary Damping of the Common Low-Frequency
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)


• طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت(PSS) با NSGA وبا کمک کنترل فازی
Design an Optimized Power System Stablizer Using NSGA-II Based on Fuzzy Logic Principle
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• طراحی پایدار ساز سیستم قدرت در مد گسسته با کنترلر فازی
A FUZZY LOGIC BASED DISCRETE MODE POWER SYSTEM STABILIZER
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• طراحی کنترل – بار فرکانس(LFC) با بهینه سازی انبوه ذره (PSO) در یک سیستم قدرت
Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• تحلیل کامل و دقیق یک سیستم قدرت با استفاده از مت پاور(MATPOWER)
Power System Analysis Courses using MATPOWER
(به همراه فایل شبیه سازی شده و جواب کاملا دقیق و منطبق با مقاله)
• تلاقی ماتریس ها بر اساس روش LMP( الگوریتم و کاربرد )
Incidence Matrix-Based LMP Calculation Algorithm and Applications
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده به صورت کاملا دقیق)

• کنترل گشتاور موتورهای DC بدون جاروبک با کاهش جریان راه اندازی توسط کنترل فازی
Direct Torque Control of Brushless DC Motor Drives with Reduced Starting Current Using Fuzzy Logic Controller
(به همراه فایل شبیه سازی شده و جواب کاملا دقیق و منطبق با مقاله )
• الگوریتم PSO در سیستم های مقاوم فازی هم راستا با کنترلر توزیع شده
Particle Swarm Optimization of Robust Fuzzy Parallel Distributed Controller
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• آنالیز عدم تمرکز بر کنترل بار – فرکانس و تنظیم آن برای نواحی چند گانه سیستم قدرت
Decentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• تحلیل پایداری سیستم قدرت با توجه به محدودیت های خروجی AVR و PSS
Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت با روش کنترل مد لغزشی(Sliding Mode)
به همراه گزارش کار کامل و فایل دقیق شبیه سازی شده و فایل پاورپوینت برای ارائه
Relay-Free Sliding Mode Control Technique based Power System Stabilizer for Single Machine Infinite Bus System
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

2- شبیه سازی انواع ماشین ها در حالت گذرا و دائم :
ماشین های جریان مستقیم(DC) شامل منحنی های گشتاور(الکتریکی –مکانیکی یا بار) – جریان و ولتاژ آرمیچر –جریان و ولتاژ تحریک - سرعت برای هریک از ماشین های زیر:
• شنت(Shunt)
• سری (Series)
• خود تحریک یا تحریک مستقل(Self_excited)
• کمپوند شنت کوتاه(Short_Compound)
• کمپوند شنت بلند(Long_Compound)
• مغناطیس دائم(PM –Permanent magnet)
ماشین های جریان متناوب (AC) شامل منحنی های دقیق گشتاور(الکتریکی –مکانیکی یا بار) – جریان و ولتاژ استاتور و رتور در قاب دو محوری – سرعت برای هریک از ماشین های زیر :
• ماشین القایی (induction_machine)
• ماشین بدون جاروبک (brushless_machine- در دوحالت کارکرد عادی و تغییر ناگهانی بار
• ماشین سنکرون(synchronous machine) برای ژنراتورهای آبی و ژنراتورهای بخار – برای هرکدام ، در دوحالت کارکرد عادی و تغییر ناگهانی بار
همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تئوری جامع ماشین نوشته کروس یا کروز(Paul C. Krause
3- پروژه های درس بهره برداری سیستم های قدرت
پخش بار اقتصادی بار(Economic Dispatch) با روش های زیر همراه با تلفات و بدون تلفات :
• به روش تکرار لاندا ((Lambda –Iteration Method
• به روش گرادیان نوع اول (First Gradient Method)
• به روش گرادیان نوع دوم (Second Gradient Method)
• به روش نیوتن (Newton’s Method)
• به روش دینامیکی (Dynamic Programming)
• قرار گرفتن در مدار Unit Commitment))
• پخش بار احتمالی(Probability Dispatch)

پخش بار (Load Flow) به روش های مختلف :
• به روش پخش بار DC (DC Method)
• به روش پخش بار نیوتن رافسون ( Newton Raphson Method )
• به روش پخش بار مجزا (Decoupled Method )
• به روش پخش بار مجزای سریع ( Fast Decoupled Method )
• به روش پخش بار گوس سایدل – گوس سیدل ( Gauss–Seidel method)
• به روش پخش بار DC (DC Method)
• قابلیت اطمینان در سیستم قدرت
• شبیه سازی کنترل خودکارتولیدباسیمولینک باکنترل اولیه-ثانویه ( AGC )
• همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تولید ،بهره برداری وکنترل در سیستم های قدرت نوشته ولنبرگ – وود(Wood-wollenberg)
4- پروژه درس کیفیت توان (Power Quality)
• ناحیه آسیب پذیری (vulnerability)شبیه سازی شده با Digsilent
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

5- پروژه های درس رله و حفاظت پیشرفته- رله وحفاظت دیجیتال
(Advanced Protection Relay)
• بررسی اثر DVR بر روی حفاظت رله
Research of the Effect for Relay Protection Based on DVR

(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• بررسی اثر Statcom بر روی حفاظت رله
Research of the Effect for Relay Protection Based on STATCOM

(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• تولید پراکنده و اثرات آن بر روی حفاظت های اضافه جریان سیستم توزیع
In distribution DGs and they Effect in Overcurrent Protection
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
6- پروژه های درس کنترل توان راکتیو (Reactive Power Control )–
ادوات فکتس(FACTS)
• طراحی و شبیه سازی UPQC جهت بهبود کیفیت توان و انتقال انرژی باد به شبکه
Design and Simulation of UPQC to Improve Power Quality and Transfer Wind Energy to Grid
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• مدیریت توان راکتیو در سیستم های قدرت نامنظم با توجه به پایداری ولتاژ با الگوریتم ( PSO )
REACTIVE POWER MANAGEMENT IN A DEREGULATED POWER SYSTEM WITH CONSIDERING VOLTAGE STABILITY PARTICLE SWARM OPTIMISATION APPROACH
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• مبدل DC-DC بدون ترانسفرمر بهره بالا برای کاربردهای پیل های سوختی
A High Gain Transformer-Less DC-DC Converter for Fuel-Cell Applications
• مدل هسته مغناطیسی جهت شبیه سازی مدارات دارای تلفات و هیسترزیس

Magnetic core model for circuit simulations including losses and hysteresis
• طراحی گیربکس مغناطیسی یکپارچه با آهنربای دائم برای نیرو محرکه وسایل نقلیه الکتریکی
An integrated magnetic-geared permanentmagnet in-wheel motor drive for electric vehicles
• مدل گذرای ماشین القایی با خطای دور در استاتور
Transient Model for Induction Machines With Stator Winding Turn Faults
• مدل هارمونیکی ترانسفورماتور-تأثیر بار هارمونیکی بر روی تلفات ترانسفورماتور- مدل هارمونیکی ترانسفورماتور برای رفتار غیر خطی هسته با روش های :
• روش اول: روش دوگان
• روش دوم: روش آرکتانژانت
• روش سوم: روش تابع توصیفی
A Harmonic Model for the Nonlinearities of Single-Phase Transformer With Describing Functions
PSPICE ComputerModel of a Nonlinear Three-Phase Three-Legged Transformer
• مدل سازی موتور القایی اشباع شده به وسیلۀ سیگنالهای تزریقی فرکانس بالا
Modeling of Saturated Induction Machines With Injected High-Frequency Signals
• تحلیل حالت گذرا و مشخصات خروجی موتور DC تغذیه شده توسط سیستم های فتو ولتائیک
Transient Analysis and Output Characteristics of DC Motors Fed by Photovoltaic Systems
• کنترل توان راکتیو با استفاده از FC-TSR-TCR
Reactive Power Control Using FC -TSR – TCR

• ترجمه کتاب : کاربرد کنترل مقاوم در سیستم قدرت
Robust Control in Power Systems ) )
نویسندگان : بیکاش پال و بالارکو چادهوری
(BIKASH PALو BALARKO CHAUDHURI )
• شبیه سازی یک کنترل بار –فرکانس(LFC) در سیستم قدرت و مقایسه آن با کنترل مقاوم همراه با تحلیل دقیق آن در دیاگرام های بود (بد) و مکان هندسی ریشه ها (Bode & Rlocus )
Robust analysis and design of load frequency controller for power systems
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق و فایل پاورپوینت جهت ارائه )
7- طراحی کنترل کننده مقاوم، برای موتور مغناطیس دائم سنکرون
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

8- تعیین ضرائب PID با کمک روش زیگلر نیکولز( ziegler-nichols_PID )
به همراه فایل شبیه سازی شده یک پروسه های صنعتی(فلومتر و...)
به همراه گزارش کار کامل
9- تعیین ضرائب PID با کمک روش فیشر( Fisher_PID ) به همراه فایل شبیه سازی شده پروسه های صنعتی (فلومتر و...)به همراه گزارش کار کامل

10- شبیه سازی توربین بادی با کمک نرم افزار FAST
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

11- شبیه سازی ژنراتور سنکرون به همراه سیستم انتقال و شین بی نهایت
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

12- شناسایی سیستم¬ها :
• شناسایی سیستم¬ها با استفاده از روش نیوتون (لونبرگ-مارکواردت)
• طراحی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک
• تولید سیگنال¬های گسسته¬ی PRBS
• شناسایی سیستم¬ها با استفاده از پاسخ فرکانسی
• شناسایی سیستم متغییر با زمان با روش RLS برای یک ژنراتورسنکرون
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

13- شبیه سازی توربین های بخار و آّبی به همراه ادوات مربوط به آن : ژنراتور (Generator)، گاورنر(Governor) ، سیستم تحریک(Exciter) ، بار (Load)،
با/بدون پایدارساز سیستم قدرت (With / without PSS)
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
14- شبیه سازی های کتاب کندور (Kondur)
15- شبیه سازی مدل هفرون –فیلیپس ((Heffron & Phillips
به همراه گزارش کار کامل کامل و جواب دقیق
• محاسبه ضرایب K1 تا K6 برای مدل PSS ( Heffron & Phillips ) با Mfile و GUI
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
16- تحلیل مدهای پیچشی در سیستم های قدرت(Mode torsional (
Analysis Torsional Mode in power system
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
17- مدل سازی AVR در سیستم قدرت
AVR Modeling in power system
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
18- ترجمه یک کتاب درمورد سلول های خورشیدی ( Solar Cell )
و سیستم های فتوولتائیک (Photovoltaic )

19- ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم قدرت به کمک MACHINES SUPPORTVECTOR(SVM)
• ارزیابی امنیت شبکه سیستم قدرت
• ماشین های بردار پشتیبان(SVM ) به همراه فایل های MATLAB
• استفاده از دو نرم افزار PSATو POWER WORLD SIMULATOR برای بدست آوردن حالت سیستم قدرت

20- مقاله بازار برق با عنوان :
راه حل های پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برق
A demand response based solution for LMP management in power markets
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

21- مقاله حالت گذرا در سیستم قدرت :
• شناسایی حالت گذرای سوئیچینگ (کلیدزنی)خازن با در نظر گرفتن سیستم نامشخص و پارامترهای ترکیبی
Identification of Capacitor Switching Transients With
Consideration of Uncertain System and Component Parameters

(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• اثر ولتاژ ناشی از رعد و برق بر روی خطوط هوایی با استفاده از مدل توسعه یافته Rusck
Lightning-Induced Voltages on Overhead Lines—Application of the Extended Rusck Model

(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)


قـیـمـت :
ارسال آگهی : چهارشنبه 16 مرداد 1398
نام :
مصطفی زارع
اســتان :
فارس
شــهــر :
شیراز
آ د ر س :
شیراز
تـلـفــن :
09171077665
ایـمـیـل :
وب سایت :

تازه های گروه آموزش > سایر آموزش ها

١٣٩٨/۶/٣٠
آموزش خصوصی کارشناسی بدنه اتومبیلآموزش مشاوره و کارشناسی تخصصی و حرفه ای رنگ شدگی و تعویض بدنه خودروهای ایرانی و خارجی بوسیله چشم و بهترین دستگاههای دیجیتال کارشناسی خودرو.پس از طی...
09123077802 , 021-22335122تهران , محسن باقری
کمتر از 20 دقیقه پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
کاراموز وکالتبه یک کاراموز وکالت نیازمندییم تلفن تماس ( کاراموز وکالت...
021-88997720 , 09122900905تهران , امیر عباس منصوری
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
سی دی آموزش نقاشی سیاه قلمسی دی آموزش سیاه قلم منتشر شد با داشتن این سی دی آموزشی شما با آرامش کامل در خانه ، مانند کلاس آموزشی سیاه قلم را یاد میگیرید . البته با تمرین...
09122332674تهران , کامران کهنموئی
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
آموزش نقاشی سیاه قلمآموزش نقاشی سیاه قلم ، نقاشی چهره با مداد...
09122332674تهران , کامران کهنموئی
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
تدریس خصوصی دروس کنکور دکتری عمرانتدریس خصوصی دروس کنکور دکتری عمران _سازه تئوری الاستیسیته دینامیک سازه جلسه اول رایگان با قیمت کاملا توافقی بیش از 15 سال...
09133189354 , 031-36286791اصفهان , امین آقایی
کمتر از 1 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
آموزش مهندسی معکوسآموزش مهندسی معکوس,آموزش کپی کردن بردالکترونیکی,آموزش ساخت برد الکترونیکی,انجام پروژه های الکترونیکی ( آموزش مهندسی معکوس...
021-66937899تهران , مهدی حمیدی
کمتر از 2 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
فروش دستگاه 4 کاره ی خلاقیت کار و اندیشهدستگاه اره مویی و سنباده کاری خانگی کار و اندیشه دستگاه ۴ کاره کار و اندیشه یکی از جدیدترین تولیدات ، جهت ارتقاء خلاقیت در کارکردن با چوب است ....
09139148900اصفهان , اسماعیلی
کمتر از 2 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
آموزش فن بیانمجتمع فنی رهرو: آموزش فن بیان از 0 تا...
09031950166 , 021-77212709 , 021-77212710تهران , آموزشگاه رهرو
کمتر از 2 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
آموزش پداگوژی برای متقاضیان کارت مربیگریآموزش دوره پداگوژی(اصول و فنون تدریس)برای اخذ کارت مربیگری از سازمان آموزش فنی وحرفه ای و دوره مدیریت آموزشگاه برای متقاضیان دریافت کارت مدیریت جهت...
021-22706966 , 021-22706967 , 021-22705334تهران , آموزشگاه پیشکسوتان
کمتر از 2 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
آموزش عکاسیدوره آموزش عکاسی بصورت حرفه ای مخصوص بازار کار با مدرک معتبر سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور با اساتید مجرب و طرح درس کامل و کاربردی مخصوص ورود به...
021-22706966 , 021-22706967 , 021-22705334تهران , آموزشگاه پیشکسوتان
کمتر از 2 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
آموزش نصب و تعمیرات دوربین مدار بستهدوره آموزش نصب دوربین مداربسته شامل روشهای نصب دوربین های آنالوگ و آموزش انتقال تصویری و تنظیمات DVR و NVR است. آموزش نصب دوربین مداربسته بصورت...
031-34317270 , 031-34317011 , 09139270258اصفهان , دکتر علیرضا ملک پور
کمتر از 2 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
دستگاه مهرسازی و دستگاه چاپ سیلک , باقیمت ارزانباخریددستگاه مهرسازی و چاپ سیلک باقیمت ارزان و بااموزش حرفه ای صاحب شغلی زودبازده بادرامد عالی شوید. شما جویای کارمستقل با سرمایه اندک سریع...
09123344067 , 09334766505تهران , کار آفرین آینده ساز
کمتر از 2 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
فروش ویژه انواع میکروسکوپ های دوچشمی و تک چشمی .انواع میکروسکوپ های‎ ‎پلاریزان‎ میکروسکوپ تک چشمی بیولوژی دانش آموزی میکروسکوپ دو چشمی 1000برابر میکروسکوپ دو چشمی...
021-66971949 , 021 -66412513 , 021-88942590تهران , دانش آرا
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
برگزاری دوره آموزشی دوربین مداربستهبرا ی اولین بار در اصفهان ، برگزار کننده دوره های آموزشی دوربین مداربسته ، مدیریت شبکه ( PASIVE , CLIENT , ACTIVE DIRECTORI , OPTIONS , CCNA ,MTCNA ,...
09131140409 , 031-32332898اصفهان , شرکت معین رایانه
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩٨/۶/٣٠
گواهینامه آموزشی HSE مدرک آموزشی HSE-MSگواهینامه آموزشی HSE مدرک آموزشی HSE-MS گواهینامه آموزشی HSE مدرک آموزشی HSE-MS گواهینامه آموزش HSE یا همان مدرک HSE با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس HSE...
021-55972486 , 021-55930121 , 021-55934055تهران , مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران
3 ساعت پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آگهی های ویژه آموزش » سایر آموزش ها

آموزش نصب و تعمیرات دوربین مدار بسته

دکتر علیرضا ملک پور
031-34317270 , 031-34317011 , 09139270258

آگهی های ویژه آموزش

آموزشگاه فنی و حرفه ای نیاوران

کامبیز سیرانی
09121727102 , 021-22446076 , 021-22457251
بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در تهران

موسسه زبان های خارجی زبان نگار
021-43942
آموزش تعمیرات پکیج ، اسپیلیت و کولر گازی در اصفهان

دکتر علیرضا ملک پور
031-34317270 , 031-34317011
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ