درج رایگان آگهی
نمایش آگهی
ارتباط
اشتراک
کلمات مرتبط
تازه های گروه
تعداد بازدید : 12401

پروژه های شبیه سازی شده به همراه جواب دقیق و گزارش کار


  • شیراز, مصطفی زارع
  • 09171077665
پروژه های شبیه سازی شده به همراه جواب دقیق و گزارش کار

1- شبیه سازی مقالات زیر ، با جواب کاملا دقیق به همراه گزارش کار :

• روش های ساده و موثر برای تخمین حد بارپذیری وپایداری ولتاژ شبکه توزیع شعاعی
Simple and efficient method for steady-state voltage stability assessment of radial distribution systems
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• کنترل سرعت ماشین های با مغناطیس دائم
Speed Control of a Permanent Magnet Synchronous Machine Powered by an Inverter Voltage Moment Approach
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• مقایسه PSS ، SVC وStatcom برای میراسازی نوسانات سیستم قدرت
Comparison of PSS, SVC and STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• نگرشی بر طراحی PSSبرای بهبودپایداری گذراازطریق میراکردن اضافی فرکانس های پایین معمولی
An Approach to PSS Design for Transient Stability Improvement through Supplementary Damping of the Common Low-Frequency
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)


• طراحی بهینه پایدارساز سیستم قدرت(PSS) با NSGA وبا کمک کنترل فازی
Design an Optimized Power System Stablizer Using NSGA-II Based on Fuzzy Logic Principle
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• طراحی پایدار ساز سیستم قدرت در مد گسسته با کنترلر فازی
A FUZZY LOGIC BASED DISCRETE MODE POWER SYSTEM STABILIZER
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• طراحی کنترل – بار فرکانس(LFC) با بهینه سازی انبوه ذره (PSO) در یک سیستم قدرت
Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• تحلیل کامل و دقیق یک سیستم قدرت با استفاده از مت پاور(MATPOWER)
Power System Analysis Courses using MATPOWER
(به همراه فایل شبیه سازی شده و جواب کاملا دقیق و منطبق با مقاله)
• تلاقی ماتریس ها بر اساس روش LMP( الگوریتم و کاربرد )
Incidence Matrix-Based LMP Calculation Algorithm and Applications
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده به صورت کاملا دقیق)

• کنترل گشتاور موتورهای DC بدون جاروبک با کاهش جریان راه اندازی توسط کنترل فازی
Direct Torque Control of Brushless DC Motor Drives with Reduced Starting Current Using Fuzzy Logic Controller
(به همراه فایل شبیه سازی شده و جواب کاملا دقیق و منطبق با مقاله )
• الگوریتم PSO در سیستم های مقاوم فازی هم راستا با کنترلر توزیع شده
Particle Swarm Optimization of Robust Fuzzy Parallel Distributed Controller
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• آنالیز عدم تمرکز بر کنترل بار – فرکانس و تنظیم آن برای نواحی چند گانه سیستم قدرت
Decentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• تحلیل پایداری سیستم قدرت با توجه به محدودیت های خروجی AVR و PSS
Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) برای سیستم تک ماشینه متصل به شین بینهایت با روش کنترل مد لغزشی(Sliding Mode)
به همراه گزارش کار کامل و فایل دقیق شبیه سازی شده و فایل پاورپوینت برای ارائه
Relay-Free Sliding Mode Control Technique based Power System Stabilizer for Single Machine Infinite Bus System
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

2- شبیه سازی انواع ماشین ها در حالت گذرا و دائم :
ماشین های جریان مستقیم(DC) شامل منحنی های گشتاور(الکتریکی –مکانیکی یا بار) – جریان و ولتاژ آرمیچر –جریان و ولتاژ تحریک - سرعت برای هریک از ماشین های زیر:
• شنت(Shunt)
• سری (Series)
• خود تحریک یا تحریک مستقل(Self_excited)
• کمپوند شنت کوتاه(Short_Compound)
• کمپوند شنت بلند(Long_Compound)
• مغناطیس دائم(PM –Permanent magnet)
ماشین های جریان متناوب (AC) شامل منحنی های دقیق گشتاور(الکتریکی –مکانیکی یا بار) – جریان و ولتاژ استاتور و رتور در قاب دو محوری – سرعت برای هریک از ماشین های زیر :
• ماشین القایی (induction_machine)
• ماشین بدون جاروبک (brushless_machine- در دوحالت کارکرد عادی و تغییر ناگهانی بار
• ماشین سنکرون(synchronous machine) برای ژنراتورهای آبی و ژنراتورهای بخار – برای هرکدام ، در دوحالت کارکرد عادی و تغییر ناگهانی بار
همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تئوری جامع ماشین نوشته کروس یا کروز(Paul C. Krause
3- پروژه های درس بهره برداری سیستم های قدرت
پخش بار اقتصادی بار(Economic Dispatch) با روش های زیر همراه با تلفات و بدون تلفات :
• به روش تکرار لاندا ((Lambda –Iteration Method
• به روش گرادیان نوع اول (First Gradient Method)
• به روش گرادیان نوع دوم (Second Gradient Method)
• به روش نیوتن (Newton’s Method)
• به روش دینامیکی (Dynamic Programming)
• قرار گرفتن در مدار Unit Commitment))
• پخش بار احتمالی(Probability Dispatch)

پخش بار (Load Flow) به روش های مختلف :
• به روش پخش بار DC (DC Method)
• به روش پخش بار نیوتن رافسون ( Newton Raphson Method )
• به روش پخش بار مجزا (Decoupled Method )
• به روش پخش بار مجزای سریع ( Fast Decoupled Method )
• به روش پخش بار گوس سایدل – گوس سیدل ( Gauss–Seidel method)
• به روش پخش بار DC (DC Method)
• قابلیت اطمینان در سیستم قدرت
• شبیه سازی کنترل خودکارتولیدباسیمولینک باکنترل اولیه-ثانویه ( AGC )
• همچنین شبیه سازی هایی کاملا منطبق با کتاب تولید ،بهره برداری وکنترل در سیستم های قدرت نوشته ولنبرگ – وود(Wood-wollenberg)
4- پروژه درس کیفیت توان (Power Quality)
• ناحیه آسیب پذیری (vulnerability)شبیه سازی شده با Digsilent
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

5- پروژه های درس رله و حفاظت پیشرفته- رله وحفاظت دیجیتال
(Advanced Protection Relay)
• بررسی اثر DVR بر روی حفاظت رله
Research of the Effect for Relay Protection Based on DVR

(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• بررسی اثر Statcom بر روی حفاظت رله
Research of the Effect for Relay Protection Based on STATCOM

(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• تولید پراکنده و اثرات آن بر روی حفاظت های اضافه جریان سیستم توزیع
In distribution DGs and they Effect in Overcurrent Protection
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
6- پروژه های درس کنترل توان راکتیو (Reactive Power Control )–
ادوات فکتس(FACTS)
• طراحی و شبیه سازی UPQC جهت بهبود کیفیت توان و انتقال انرژی باد به شبکه
Design and Simulation of UPQC to Improve Power Quality and Transfer Wind Energy to Grid
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• مدیریت توان راکتیو در سیستم های قدرت نامنظم با توجه به پایداری ولتاژ با الگوریتم ( PSO )
REACTIVE POWER MANAGEMENT IN A DEREGULATED POWER SYSTEM WITH CONSIDERING VOLTAGE STABILITY PARTICLE SWARM OPTIMISATION APPROACH
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• مبدل DC-DC بدون ترانسفرمر بهره بالا برای کاربردهای پیل های سوختی
A High Gain Transformer-Less DC-DC Converter for Fuel-Cell Applications
• مدل هسته مغناطیسی جهت شبیه سازی مدارات دارای تلفات و هیسترزیس

Magnetic core model for circuit simulations including losses and hysteresis
• طراحی گیربکس مغناطیسی یکپارچه با آهنربای دائم برای نیرو محرکه وسایل نقلیه الکتریکی
An integrated magnetic-geared permanentmagnet in-wheel motor drive for electric vehicles
• مدل گذرای ماشین القایی با خطای دور در استاتور
Transient Model for Induction Machines With Stator Winding Turn Faults
• مدل هارمونیکی ترانسفورماتور-تأثیر بار هارمونیکی بر روی تلفات ترانسفورماتور- مدل هارمونیکی ترانسفورماتور برای رفتار غیر خطی هسته با روش های :
• روش اول: روش دوگان
• روش دوم: روش آرکتانژانت
• روش سوم: روش تابع توصیفی
A Harmonic Model for the Nonlinearities of Single-Phase Transformer With Describing Functions
PSPICE ComputerModel of a Nonlinear Three-Phase Three-Legged Transformer
• مدل سازی موتور القایی اشباع شده به وسیلۀ سیگنالهای تزریقی فرکانس بالا
Modeling of Saturated Induction Machines With Injected High-Frequency Signals
• تحلیل حالت گذرا و مشخصات خروجی موتور DC تغذیه شده توسط سیستم های فتو ولتائیک
Transient Analysis and Output Characteristics of DC Motors Fed by Photovoltaic Systems
• کنترل توان راکتیو با استفاده از FC-TSR-TCR
Reactive Power Control Using FC -TSR – TCR

• ترجمه کتاب : کاربرد کنترل مقاوم در سیستم قدرت
Robust Control in Power Systems ) )
نویسندگان : بیکاش پال و بالارکو چادهوری
(BIKASH PALو BALARKO CHAUDHURI )
• شبیه سازی یک کنترل بار –فرکانس(LFC) در سیستم قدرت و مقایسه آن با کنترل مقاوم همراه با تحلیل دقیق آن در دیاگرام های بود (بد) و مکان هندسی ریشه ها (Bode & Rlocus )
Robust analysis and design of load frequency controller for power systems
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق و فایل پاورپوینت جهت ارائه )
7- طراحی کنترل کننده مقاوم، برای موتور مغناطیس دائم سنکرون
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

8- تعیین ضرائب PID با کمک روش زیگلر نیکولز( ziegler-nichols_PID )
به همراه فایل شبیه سازی شده یک پروسه های صنعتی(فلومتر و...)
به همراه گزارش کار کامل
9- تعیین ضرائب PID با کمک روش فیشر( Fisher_PID ) به همراه فایل شبیه سازی شده پروسه های صنعتی (فلومتر و...)به همراه گزارش کار کامل

10- شبیه سازی توربین بادی با کمک نرم افزار FAST
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

11- شبیه سازی ژنراتور سنکرون به همراه سیستم انتقال و شین بی نهایت
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

12- شناسایی سیستم¬ها :
• شناسایی سیستم¬ها با استفاده از روش نیوتون (لونبرگ-مارکواردت)
• طراحی کنترلر PID با استفاده از الگوریتم ژنتیک
• تولید سیگنال¬های گسسته¬ی PRBS
• شناسایی سیستم¬ها با استفاده از پاسخ فرکانسی
• شناسایی سیستم متغییر با زمان با روش RLS برای یک ژنراتورسنکرون
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

13- شبیه سازی توربین های بخار و آّبی به همراه ادوات مربوط به آن : ژنراتور (Generator)، گاورنر(Governor) ، سیستم تحریک(Exciter) ، بار (Load)،
با/بدون پایدارساز سیستم قدرت (With / without PSS)
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
14- شبیه سازی های کتاب کندور (Kondur)
15- شبیه سازی مدل هفرون –فیلیپس ((Heffron & Phillips
به همراه گزارش کار کامل کامل و جواب دقیق
• محاسبه ضرایب K1 تا K6 برای مدل PSS ( Heffron & Phillips ) با Mfile و GUI
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
16- تحلیل مدهای پیچشی در سیستم های قدرت(Mode torsional (
Analysis Torsional Mode in power system
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
17- مدل سازی AVR در سیستم قدرت
AVR Modeling in power system
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
18- ترجمه یک کتاب درمورد سلول های خورشیدی ( Solar Cell )
و سیستم های فتوولتائیک (Photovoltaic )

19- ارزیابی امنیت استاتیکی سیستم قدرت به کمک MACHINES SUPPORTVECTOR(SVM)
• ارزیابی امنیت شبکه سیستم قدرت
• ماشین های بردار پشتیبان(SVM ) به همراه فایل های MATLAB
• استفاده از دو نرم افزار PSATو POWER WORLD SIMULATOR برای بدست آوردن حالت سیستم قدرت

20- مقاله بازار برق با عنوان :
راه حل های پاسخ تقاضا مبتنی بر مدیریت LMP در بازارهای برق
A demand response based solution for LMP management in power markets
(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)

21- مقاله حالت گذرا در سیستم قدرت :
• شناسایی حالت گذرای سوئیچینگ (کلیدزنی)خازن با در نظر گرفتن سیستم نامشخص و پارامترهای ترکیبی
Identification of Capacitor Switching Transients With
Consideration of Uncertain System and Component Parameters

(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)
• اثر ولتاژ ناشی از رعد و برق بر روی خطوط هوایی با استفاده از مدل توسعه یافته Rusck
Lightning-Induced Voltages on Overhead Lines—Application of the Extended Rusck Model

(به همراه گزارش کار کامل و فایل شبیه سازی شده یه صورت کاملا دقیق)


قـیـمـت :
ارسال آگهی : پنج شنبه 23 خرداد 1398
نام :
مصطفی زارع
اســتان :
فارس
شــهــر :
شیراز
آ د ر س :
شیراز
تـلـفــن :
09171077665
ایـمـیـل :
وب سایت :

تازه های گروه آموزش > سایر آموزش ها

١٣٩٨/۴/۴
آموزش خصوصی رزین اپوکسی شغلی با درآمد بالا و سرمایه کم(حتما تا انتها بخونید) قیمت دوره ها : نقاشی (آبستره) با رزین زیورآلات با رزین چوب با رزین (میز) همگی با هم فقط ۶۰۰.۰۰۰ هزار...
09192621094 , 021-66956710 , 021-66958134تهران , حسام طاهری
کمتر از 20 دقیقه پیش

١٣٩٨/۴/۴
ارزان ترین دوره آموزش خصوصی نقاشیبرگزاری دوره های نقاشی و طراحی زیر نظر استاد برتر هنری نموده است. برگزاری دوره های طراحی و سیاه قلم برگزاری دوره های رنگ روغن برگزاری...
09192621094 , 021-66956710 , 021-66958134تهران , حسام طاهری
کمتر از نیم ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
ثبت نام مدرک HSE ، آموزش مجازی hse ، مرکز آموزش hse ، هزینه دوره hseدوره hse شیراز آموزش مجازی hse مرکز آموزش hse دوره های آموزشی hse دانشگاه تهران هزینه دوره hse دوره hse مشهد دوره های...
09190137038 , 021-44829531تهران , نوین سرت
کمتر از 2 ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
دوره آموزشی طراحی قطعات صنعتی با Solid Worksنرم افزار Solid Works یکی از نرم افزار های پرکاربرد در صنایع می باشد و با داشتن محیط ساده و User Friend به کاربران خود این امکان را می دهد که در...
09383962892 , 041-33378030 , 041-33378031تبریز , علم و دانش تبریز
کمتر از 2 ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
آموزش نصب ، تعمیر و راه اندازی آسانسوراولین و تنها مرکز مجاز آموزش نصب و تعمیر آسانسور با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ارائه گواهینامه بین المللی از سازمان فنی و حرفه...
041-33378030 , 041-33378031تبریز , علم و دانش تبریز
کمتر از 2 ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
اموزش کد نویسی MCNPXآموزش کد نویسی در MCNPX و MCNP4C آموزش خصوصی و گروهی، با مثال های کاربردی در صنعت و پزشکی طراحی انواع حفاظ، کاربرد فانتوم ها در...
09125351179تهران , سید جوادحسینی
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
آموزش تخصصی تعمیرات موبایل(سخت افزار،نرم افزار) در تبریزآموزش تعمیرات تخصصی سخت افزار ونرم افزار موبایل در تبریز آموزشگاه کانون فن ایران با تجربه ی طولانی در زمینه ارائه آموزش تعمیرات موبایل به...
09014236734 , 09369889160تبریز , یزدانی
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
آموزش نقاشی سیاه قلمآموزش نقاشی سیاه قلم ، نقاشی چهره با مداد...
09122332674تهران , کامران کهنموئی
کمتر از 3 ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
آموزش نرم افزار کتیا (مقدماتی ، پیشرفته)آموزش نرم افزار کتیا (مقدماتی ، پیشرفته) قویترین مرکز تخصصی آموزش نرم افزار کتیا CATIA درایران آموزش کتیا : کلاسهای تخصصی آموزش نرم افزار...
09109809627تبریز , تک رو
3 ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
آموزش نصب و تعمیرات آسانسور در تبریزآموزش نصب و تعمیر آسانسور (مدیرفنی آسانسور) آموزش عملی دوره نصاب و تعمیر کار آسانسور تعمیر و نگهداری آسانسور امروزه یکی از شغل هایی است که همیشه...
09109809627تبریز , تک رو
3 ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
آموزش نصب و تعمیرات آسانسور در تبریزآموزش نصب و تعمیر آسانسور (مدیرفنی آسانسور) آموزش عملی دوره نصاب و تعمیر کار آسانسور تعمیر و نگهداری آسانسور امروزه یکی از شغل هایی است که همیشه...
09109809627تبریز , تک رو
3 ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
آموزش تعمیرات تلفن همراه عمومیمجتمع آموزشی فن گستر اصفهان با ارائه مدرک بین المللی از سازمان فنی حرفه ای برای اطلاع از هزینه ها و ساعات کلاسها با ما تماس...
031-32683232 , 031-32683232اصفهان , مجتمع آموزشی فن گستر
3 ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
آموزش طراحی مدارات الکترونیکیآموزش تعمیرات بردها الکترونیکی,آموزش تعمیر بردها الکترونیکی,آموزش طراحی الکترونیکی,آموزش طراحی با ارم,آموزش طراحی مدارات الکترونیکی در پیشتاز عالی...
021-66937899تهران , مهدی حمیدی
3 ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
مجتمع آموزشی برگزیده نودپارتمان دیپلم کامپیوتر شامل : دیپلم تصویر سازی رایانه ای ، دیپلم تولید چند رسانه ای ، دیپلم طراحی صفحات وب، دیپلم برنامه نویسی پایگاه...
09173105785شیراز , نرجس یزدانی
3 ساعت پیش

١٣٩٨/۴/۴
آموزش تخصصی تعمیرات دوربین مدار بستهموسسه آس الکترونیک با دارا بودن اساتید با تجربه و حرفه ای کلاس های آموزش نصب و همچنین تعمیرات دوربین مدار بسته را برگزار می نماید. ( آموزش...
021-66122066 , 021-66570755 , 0933-2804011تهران , آس الکترونیک
4 ساعت پیش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

آگهی های ویژه آموزش » سایر آموزش ها

آموزش نصب و تعمیرات دوربین مدار بسته

دکتر علیرضا ملک پور
031-34317270 , 031-34317011 , 09139270258

آگهی های ویژه آموزش

آموزش زبان آلمانی

موسسه زبان های خارجی زبان نگار
021-43942
آموزشگاه موسیقی لیلا

عرفان نادریان
09128013621 , 44069126
آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

آموزشگاه زبان پردیسان
021-88905369 , 021-77744957
بهترین آموزشگاه زبان ترکی استانبولی در تهران

موسسه زبان های خارجی زبان نگار
021-43942
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ