درج رایگان آگهی
ایران تجارت /دیگر تبلیغات


آگهی های ارسال شده توسط بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
١٣٩٧/٧/٧
فروش ویلا در شهریار 2200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2200 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٩
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر 1 خوابه با...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/٨/٢
فروش ویلا در جاده ملارد 3550 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3550 متر 2 خوابه با...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
5 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٢٨
فروش ویلا در شهریار 1700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1700 متر 1 خوابه با...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١٩
فروش ویلا در شهریار 500 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 500 متر با، استخر...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/۶/١٥
فروش ویلا در جاده ییلاق ملارد 3100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ییلاق 3100 متر 3 خوابه با...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١٧
باغ ویلا سنددار در خوشنام ملارد
کد ملک : kh628می باشد . متراژ کلی باغ ویلا : 1250 متر مربع متراژ ویلا : 100 متر مربع تعداد خواب : 2 عدد ( یک خواب مستر) دارای سند مالکیت ...
021-65322238 , 09128680085
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/۶/٢۴
فروش باغ ویلا در شهریار 2317 متر
فروش ویلا در تهران 2317 متر 2 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 ماه پیش
١٣٩٧/۶/٢۶
فروش ویلا در شهریار 5000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 5000 متر 2 خوابه با...
021-65322238 , 09128680085
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٢
فروش ویلا در صفادشت ملارد 5000 متر
فروش ویلا در ملارد صفادشت 5000 متر 4 خوابه با...
021-65322238 ,09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/۶/١٢
فروش ویلا در ملارد 3000 متر
فروش ویلا در ملارد لم آباد 3000 متر 3 خوابه با...
021-65322238 ,09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 670 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 670 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نمای ساختمان کلاسیک، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1500 متر نوساز 2 خوابه با، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008 , 09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 5000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 5000 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/۶/٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1700 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1700 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١۶
فروش ویلا در ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، نوع کفپوش ...
021-65322238 ,09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/۶/١٧
فروش ویلا در ملارد 810 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 810 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٨
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2400 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 ,09120921209
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٢٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/۶/٢٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 475 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 475 متر نوساز با، استخر...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 ماه پیش
١٣٩٧/٧/۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2100 متر نوساز 2 خوابه با...
021-65322238 , 09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 3000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2200 متر نوساز 5 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩٧/٨/٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 510 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 510 متر نوساز 1 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
5 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩٧/٧/١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 620 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 620 متر نوساز 3 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/١١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/۶/١۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1600 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٨
فروش ویلا در ملارد 1400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1400 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
0912868008 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/۶/۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر 1 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٢٣
فروش ویلا در شهریار 2300 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2300 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، جکوزی، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 3100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 500 متر نوساز 2 خوابه با، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008,09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/۶/١٩
فروش ویلا در شهریار 2080 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2080 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 ماه پیش
١٣٩٧/٨/٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1450 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1450 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
5 ماه پیش
١٣٩٧/٨/٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2190 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2190 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، استخر...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
5 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2300 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2300 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، سونا، جکوزی...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٨/١/٢۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز 4 خوابه با، استخر، سونا، جکوزی، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش ...
09121414690 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
5 روز پیش
١٣٩٧/٥/٨
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 3560 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3560 متر نوساز 3 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09120375705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 735 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 735 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٨
فروش ویلا در جاده ملارد 575 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 575 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٧/۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2400 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09120375704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٨
فروش ویلا در جاده ملارد 500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 500 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٧
فروش ویلا در ملارد 2105 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2105 متر نوساز با، نوع کفپوش ...
09120375705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/١٢/١٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 960 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 960 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 15 روز پیش
١٣٩٧/٥/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 960 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 960 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/١١/۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1600 متر نوساز با، انباری، استخر...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٢٥
فروش ویلا در شهریار 700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 700 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/٥/۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1400 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2300 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2300 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٢٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/٥/۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 700 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 700 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 650 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 650 متر نوساز با، استخر...
09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٨/١/١٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 850 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 850 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
12 روز پیش
١٣٩٧/٥/۴
فروش ویلا در جاده ملارد 3600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3600 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٥/۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 4800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 4800 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٥
قیمت باغ ویلا در ملارد کد 1304
کد:sf1304 متراژ کلی باغ ویلا 1000 متراژ بنا (ویلا) 110 تعداد اطاق خواب 2 خوابه استخر دارد تاسیسات استخری دارد سونا یا جکوزی دارد آبنما یا...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٣
فروش ویلا در جاده ملارد 715 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 715 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، آسانسور، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/٥/۴
فروش ویلا در جاده ملارد 4600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 4600 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٣
فروش ویلا در جاده ملارد 750 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 750 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/١٢/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1800 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 25 روز پیش
١٣٩٧/٥/٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 610 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 610 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٢
فروش ویلا در شهریار 1200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1200 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز با، استخر...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٢٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 6000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 6000 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 733 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 733 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١
فروش ویلا در شهریار 800 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 800 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١
فروش ویلا در شهریار 800 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 800 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/٥/١
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣١
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣١
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز با...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/٥/۴
فروش ویلا در شهریار 700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 700 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣٠
فروش ویلا در شهریار 900 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 900 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣١
فروش ویلا در شهریار 2500 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2500 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣٠
فروش ویلا در جاده ملارد 800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 800 متر نوساز با...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣٠
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٢٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1800 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09121414690 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٢٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٨/١/٢٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1023 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1023 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
4 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢٨
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٢٩
فروش باغ در شهریار شهریار 1200 متر
فروش باغ در شهریار شهریار 1200 متر با...
09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٣١
فروش باغ در شهریار 2400 متر
فروش باغ در شهریار شهریار 2400 متر با...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٢٠
فروش ویلا در جاده ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1500 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690 , 09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٣
فروش باغ در ویلای جنوبی ملارد 750 متر
فروش باغ در ملارد ویلای جنوبی 750 متر با...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٨/١/٢٢
فروش باغ در شهریار 1300 متر
فروش باغ در شهریار شهریار 1300 متر با...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 روز پیش
١٣٩٧/٥/٢٠
فروش باغ ویلا در املاک بزرگ بمان در شهریار
املاک بزرگ بمان املاک بزرگ بمان تنها املاک فعال وحرفه ای در ایران با مشاوران مجرب و توانمند در زمینه باغ ویلا و باغ و باغچه و سوله،زمین می باشد که...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
8 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٢٣
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/١١/١٥
فروش ویلا در شهریار 700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 700 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/١٧
فروش ویلا در جاده ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز 2 خوابه با...
09120921704 , 09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩٧/٧/٣
فروش ویلا در ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز 3 خوابه با، استخر...
09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 ماه پیش
١٣٩٧/١٢/٢٥
فروش ویلا در ملارد 850 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 850 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 5 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٢
فروش ویلا در شهریار 1250 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1250 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
9 روز پیش
١٣٩٧/٩/٢٥
فروش ویلا در شهریار شهریار 1050 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1050 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٢۴
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/١٠
فروش باغ ویلا در شهریار کد 417
فروش ویلا در تهران 2523 متر با، استخر...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/۴
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/١٨
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
0912092176
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/١٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 720 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 720 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/٨/٢١
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921704
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
5 ماه پیش
١٣٩٧/١١/١٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 850 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 850 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٢/٢٣
فروش ویلا در شهریار 1050 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1050 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 09121414690 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 7 روز پیش
١٣٩٧/١١/١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1250 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1250 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921704 , 09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٨/١/٢٥
فروش ویلا در شهریار شهریار 1050 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1050 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢٩
فروش ویلا در شهریار 1050 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1050 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٢۶
فروش ویلا در شهریار 1800 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1800 متر نوساز 4 خوابه با، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/١١/١١
فروش ویلا در شهریار 1800 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1800 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، استخر...
021-65322238 , 09121414690 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٢/١٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1800 متر نوساز با، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 15 روز پیش
١٣٩٧/٩/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1500 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩٨/١/١٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 3200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3200 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
14 روز پیش
١٣٩٨/١/٣١
فروش ویلا در شهریار شهریار 1200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1200 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
15 ساعت پیش
١٣٩٧/٩/٢٥
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩٧/١١/١٣
فروش ویلا در شهریار 1250 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1250 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٢/١٨
فروش ویلا در ملارد 800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 800 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 12 روز پیش
١٣٩٧/٩/٢٥
فروش ویلا در شهریار 800 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 800 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 09121414690 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
4 ماه پیش
١٣٩٨/١/٣١
فروش ویلا در شهریار 1200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1200 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
15 ساعت پیش
١٣٩٨/١/٢٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 3600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3600 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
11 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٧
فروش ویلا در شهریار 1260 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1260 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
4 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٣
فروش ویلا در شهریار 1800 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1800 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٨/١/٢٩
فروش ویلا در شهریار 820 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 820 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
2 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٥
فروش ویلا در جاده ملارد 5600 متر
فروش ویلا در ملارد 5600 متر نوساز 4 خوابه با، استخر، جکوزی، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1700 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1700 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09121414690 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/١٨
فروش ویلا در شهریار 1250 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1250 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
3 ماه پیش
١٣٩٨/١/١٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 600 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09121414690 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
12 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٧
فروش ویلا در شهریار 1200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1200 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09121414690 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
4 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2300 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2300 متر نوساز 4 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
11 روز پیش
١٣٩٨/١/٢۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1500 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، جکوزی، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
5 روز پیش
١٣٩٨/١/٣١
فروش ویلا در شهریار 1200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1200 متر نوساز با، استخر، سونا، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
15 ساعت پیش
١٣٩٨/١/٢٥
فروش ویلا در شهریار 2030 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2030 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09121414690 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٩
فروش ویلا در ملارد 3350 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3350 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
2 روز پیش
١٣٩٧/١٢/٢٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1700 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1700 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 7 روز پیش
١٣٩٨/١/١٨
فروش ویلا در شهریار 2400 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2400 متر نوساز 3 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
13 روز پیش
١٣٩٨/١/٢۶
فروش ویلا در شهریار 1500 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1500 متر نوساز با، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
5 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٠
فروش ویلا در شهریار شهریار 2500 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2500 متر نوساز با، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09121414690 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
11 روز پیش
١٣٩٧/١٢/١٢
فروش ویلا در شهریار شهریار 1200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1200 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921915
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 18 روز پیش
١٣٩٨/١/١٩
فروش ویلا در جاده ملارد 400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 400 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921915
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
12 روز پیش
١٣٩٨/١/٢۴
فروش ویلا در جاده ملارد 799 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 799 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 روز پیش
١٣٩٨/١/٣١
فروش ویلا در شهریار شهریار 1810 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1810 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
15 ساعت پیش
١٣٩٨/١/٢٥
فروش ویلا در شهریار 800 متر
فروش ویلا در شهریار 800 متر نوساز 1 خوابه با، نوع کفپوش ...
09120921915
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
6 روز پیش
١٣٩٨/١/٢۴
فروش ویلا در شهریار 1800 متر
فروش ویلا در شهریار 1800 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705 , 09121411305
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 روز پیش
١٣٩٨/١/٢۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 875 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 875 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
7 روز پیش
١٣٩٨/١/٢۶
فروش ویلا در شهریار 1500 متر
فروش ویلا در شهریار 1500 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921915
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
5 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٧
فروش ویلا در شهریار 1450 متر
فروش ویلا در شهریار 1450 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09121414690 , 09123870073
تهران , بمان (بنای ماندگار ایرانیان)
4 روز پیش
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ