درج رایگان آگهی
ایران تجارت /دیگر تبلیغات


آگهی های ارسال شده توسط بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
١٣٩٧/۶/١۴
فروش ویلا در شهریار 2200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2200 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
13 روز پیش
١٣٩٧/۶/۴
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر 1 خوابه با...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
23 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢٠
فروش ویلا در جاده ملارد 3550 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3550 متر 2 خوابه با...
09123870073 , 021-65322238
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
7 روز پیش
١٣٩٧/۶/١۴
فروش ویلا در شهریار 1700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1700 متر 1 خوابه با...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
13 روز پیش
١٣٩٧/٥/١٩
فروش ویلا در شهریار 500 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 500 متر با، استخر...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٧/۶/١٥
فروش ویلا در جاده ییلاق ملارد 3100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ییلاق 3100 متر 3 خوابه با...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
12 روز پیش
١٣٩٧/٥/١٧
باغ ویلا سنددار در خوشنام ملارد
کد ملک : kh628می باشد . متراژ کلی باغ ویلا : 1250 متر مربع متراژ ویلا : 100 متر مربع تعداد خواب : 2 عدد ( یک خواب مستر) دارای سند مالکیت ...
021-65322238 , 09128680085
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 12 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢۴
فروش باغ ویلا در شهریار 2317 متر
فروش ویلا در تهران 2317 متر 2 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
3 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢۶
فروش ویلا در شهریار 5000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 5000 متر 2 خوابه با...
021-65322238 , 09128680085
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 روز پیش
١٣٩٧/٥/١٨
فروش ویلا در صفادشت ملارد 5000 متر
فروش ویلا در ملارد صفادشت 5000 متر 4 خوابه با...
021-65322238 ,09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 11 روز پیش
١٣٩٧/۶/١٢
فروش ویلا در ملارد 3000 متر
فروش ویلا در ملارد لم آباد 3000 متر 3 خوابه با...
021-65322238 ,09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
15 روز پیش
١٣٩٧/٥/١٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 670 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 670 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نمای ساختمان کلاسیک، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 12 روز پیش
١٣٩٧/٥/١۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1500 متر نوساز 2 خوابه با، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008 , 09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 13 روز پیش
١٣٩٧/٥/١٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 5000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 5000 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 12 روز پیش
١٣٩٧/۶/٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1700 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1700 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
20 روز پیش
١٣٩٧/٥/١۶
فروش ویلا در ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، نوع کفپوش ...
021-65322238 ,09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 13 روز پیش
١٣٩٧/۶/١٧
فروش ویلا در ملارد 810 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 810 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
10 روز پیش
١٣٩٧/۶/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2400 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 ,09120921209
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
22 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
3 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 475 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 475 متر نوساز با، استخر...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
22 ساعت پیش
١٣٩٧/٥/١٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2100 متر نوساز 2 خوابه با...
021-65322238 , 09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 14 روز پیش
١٣٩٧/٥/١۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 3000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 15 روز پیش
١٣٩٧/۶/۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2200 متر نوساز 5 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
23 روز پیش
١٣٩٧/۶/١١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 510 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 510 متر نوساز 1 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
16 روز پیش
١٣٩٧/٥/١٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 16 روز پیش
١٣٩٧/۶/١٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
17 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 800 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
5 روز پیش
١٣٩٧/۶/١٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 620 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 620 متر نوساز 3 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
15 روز پیش
١٣٩٧/۶/١٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
14 روز پیش
١٣٩٧/۶/١۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1600 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
13 روز پیش
١٣٩٧/٥/٣١
فروش ویلا در ملارد 1400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1400 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
0912868008 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
27 روز پیش
١٣٩٧/۶/۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر 1 خوابه با، استخر...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
21 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢۴
فروش ویلا در شهریار 2300 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2300 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، جکوزی، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
3 روز پیش
١٣٩٧/٥/١١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 3100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 18 روز پیش
١٣٩٧/٥/١٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 19 روز پیش
١٣٩٧/٥/١١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 500 متر نوساز 2 خوابه با، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008,09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 18 روز پیش
١٣٩٧/۶/١٩
فروش ویلا در شهریار 2080 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2080 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
8 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1450 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1450 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
22 ساعت پیش
١٣٩٧/٥/١١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2190 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2190 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، استخر...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 18 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2300 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2300 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، سونا، جکوزی...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
22 ساعت پیش
١٣٩٧/۶/١١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز 4 خوابه با، استخر، سونا، جکوزی، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش ...
09121414690 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
16 روز پیش
١٣٩٧/٥/٨
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 3560 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3560 متر نوساز 3 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09120375705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 21 روز پیش
١٣٩٧/۶/۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 735 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 735 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
21 روز پیش
١٣٩٧/٥/٨
فروش ویلا در جاده ملارد 575 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 575 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 21 روز پیش
١٣٩٧/٥/٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2400 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09120375704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 22 روز پیش
١٣٩٧/٥/٨
فروش ویلا در جاده ملارد 500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 500 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 0912868008
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 21 روز پیش
١٣٩٧/٥/٧
فروش ویلا در ملارد 2105 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2105 متر نوساز با، نوع کفپوش ...
09120375705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 22 روز پیش
١٣٩٧/٥/٧
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 960 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 960 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 22 روز پیش
١٣٩٧/٥/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 960 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 960 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 24 روز پیش
١٣٩٧/٥/۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1600 متر نوساز با، انباری، استخر...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 23 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢۶
فروش ویلا در شهریار 700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 700 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 روز پیش
١٣٩٧/٥/۶
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1400 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1400 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 23 روز پیش
١٣٩٧/٥/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2300 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2300 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 24 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 روز پیش
١٣٩٧/٥/۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 700 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 700 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 25 روز پیش
١٣٩٧/٥/٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 650 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 650 متر نوساز با، استخر...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 24 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢٥
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 850 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 850 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 روز پیش
١٣٩٧/٥/۴
فروش ویلا در جاده ملارد 3600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 3600 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 25 روز پیش
١٣٩٧/٥/۴
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 4800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 4800 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 25 روز پیش
١٣٩٧/٥/٥
قیمت باغ ویلا در ملارد کد 1304
کد:sf1304 متراژ کلی باغ ویلا 1000 متراژ بنا (ویلا) 110 تعداد اطاق خواب 2 خوابه استخر دارد تاسیسات استخری دارد سونا یا جکوزی دارد آبنما یا...
09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 24 روز پیش
١٣٩٧/٥/٣
فروش ویلا در جاده ملارد 715 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 715 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، آسانسور، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 26 روز پیش
١٣٩٧/٥/۴
فروش ویلا در جاده ملارد 4600 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 4600 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 25 روز پیش
١٣٩٧/٥/٣
فروش ویلا در جاده ملارد 750 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 750 متر نوساز 1 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 26 روز پیش
١٣٩٧/٥/٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1800 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 26 روز پیش
١٣٩٧/٥/٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 610 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 610 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 26 روز پیش
١٣٩٧/٥/٢
فروش ویلا در شهریار 1200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1200 متر نوساز 2 خوابه با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 27 روز پیش
١٣٩٧/٥/٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز 2 خوابه با، استخر...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 27 روز پیش
١٣٩٧/٥/٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز با، استخر...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 27 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 6000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 6000 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٢
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 733 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 733 متر نوساز با، پارکینگ، استخر...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 27 روز پیش
١٣٩٧/٥/١
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 28 روز پیش
١٣٩٧/٥/١
فروش ویلا در شهریار 800 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 800 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 28 روز پیش
١٣٩٧/٥/١
فروش ویلا در شهریار 800 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 800 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 28 روز پیش
١٣٩٧/٥/١
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 28 روز پیش
١٣٩٧/۴/٣١
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 29 روز پیش
١٣٩٧/۴/٣١
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 2000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 2000 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 29 روز پیش
١٣٩٧/۴/٣١
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز با...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 29 روز پیش
١٣٩٧/٥/۴
فروش ویلا در شهریار 700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 700 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 24 روز پیش
١٣٩٧/۴/٣٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣٠
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣٠
فروش ویلا در شهریار 900 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 900 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 29 روز پیش
١٣٩٧/۴/٣١
فروش ویلا در شهریار 2500 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2500 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 29 روز پیش
١٣٩٧/۴/٣٠
فروش ویلا در جاده ملارد 800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 800 متر نوساز با...
09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣٠
فروش ویلا در شهریار 2000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 2000 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٢٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1800 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1800 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
021-65322238 , 09121414690 , 09123870073
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٢٩
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1100 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/۶/١٣
فروش ویلا در جاده ملارد ملارد 1023 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1023 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
14 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢٨
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٢٩
فروش باغ در شهریار شهریار 1200 متر
فروش باغ در شهریار شهریار 1200 متر با...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 ماه پیش
١٣٩٧/٥/٣١
فروش باغ در شهریار 2400 متر
فروش باغ در شهریار شهریار 2400 متر با...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
27 روز پیش
١٣٩٧/۶/١٠
فروش ویلا در جاده ملارد 1500 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1500 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690 , 09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
17 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢٢
فروش باغ در ویلای جنوبی ملارد 750 متر
فروش باغ در ملارد ویلای جنوبی 750 متر با...
09120921705
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
5 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢١
فروش باغ در شهریار 1300 متر
فروش باغ در شهریار شهریار 1300 متر با...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
6 روز پیش
١٣٩٧/٥/٢٠
فروش باغ ویلا در املاک بزرگ بمان در شهریار
املاک بزرگ بمان املاک بزرگ بمان تنها املاک فعال وحرفه ای در ایران با مشاوران مجرب و توانمند در زمینه باغ ویلا و باغ و باغچه و سوله،زمین می باشد که...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 ماه و 9 روز پیش
١٣٩٧/۶/١٢
فروش ویلا در شهریار 1043 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1043 متر نوساز با، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
15 روز پیش
١٣٩٧/۶/١٣
فروش ویلا در شهریار 1000 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1000 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09120921706
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
14 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢۶
فروش ویلا در شهریار 1200 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 1200 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121411305
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
1 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢٠
فروش ویلا در شهریار 700 متر
فروش ویلا در شهریار شهریار 700 متر نوساز با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
7 روز پیش
١٣٩٧/۶/٢٧
فروش ویلا در جاده ملارد 1000 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1000 متر نوساز 2 خوابه با...
09120921704 , 09121414690
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
22 ساعت پیش
١٣٩٧/۶/٢٥
فروش ویلا در ملارد 1200 متر
فروش ویلا در ملارد جاده ملارد 1200 متر نوساز 3 خوابه با، استخر...
09120921704
تهران , بمان(بنای ماندگار ایرانیان)
2 روز پیش
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ