درج رایگان آگهی
ایران تجارت /دیگر تبلیغات


آگهی های ارسال شده توسط امین بهار
١٣٩٨/١/٢٢
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 143 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 143 متر با...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 15 روز پیش
١٣٩٨/١/٢۶
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 140 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 140 متر با...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 11 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٨
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 135 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 135 متر با...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 9 روز پیش
١٣٩٨/١/٢۴
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 70 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 70 متر با...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 13 روز پیش
١٣٩٨/١/٢۶
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 150 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 150 متر با...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 11 روز پیش
١٣٩٨/١/٢۶
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 90 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 90 متر 18 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 11 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٧
فروش ملک کلنگی در یوسف آباد تهران 313 متر
فروش ملک کلنگی در تهران یوسف آباد 313 متر 25 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه چوبی، نوع کفپوش سرام...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٧
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 60 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 60 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٩
فروش ملک اداری در یوسف آباد تهران 100 متر
فروش ملک اداری در تهران یوسف آباد 100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 8 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٨
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 150 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 150 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 9 روز پیش
١٣٩٨/١/٢٩
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 180 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 180 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 8 روز پیش
١٣٩٨/٢/١
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 82 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 82 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 5 روز پیش
١٣٩٨/٢/١
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 207 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 207 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 5 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 230 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 230 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 4 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 105 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 105 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 4 روز پیش
١٣٩٨/٢/٣
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 112 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 112 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 3 روز پیش
١٣٩٨/٢/۴
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 165 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 165 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 2 روز پیش
١٣٩٨/٢/٣
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 80 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 80 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه و 3 روز پیش
١٣٩٨/٢/٥
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 171 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 171 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سنگ...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه پیش
١٣٩٨/٢/٧
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 100 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
29 روز پیش
١٣٩٨/٢/٧
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 177 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 177 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
29 روز پیش
١٣٩٨/٢/٥
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 180 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 180 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 ماه پیش
١٣٩٨/٢/٨
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 209 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 209 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
28 روز پیش
١٣٩٨/٢/٨
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 185 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 185 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
28 روز پیش
١٣٩٨/٢/٩
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 170 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 170 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
27 روز پیش
١٣٩٨/٢/٩
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 130 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 130 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
27 روز پیش
١٣٩٨/٢/١١
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 80 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 80 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
25 روز پیش
١٣٩٨/٢/١١
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 150 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 150 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
25 روز پیش
١٣٩٨/٢/١٢
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 250 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 250 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
24 روز پیش
١٣٩٨/٢/١٠
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 145 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 145 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
26 روز پیش
١٣٩٨/٢/١٢
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 130 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 130 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
24 روز پیش
١٣٩٨/٢/١٥
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 120 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 120 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
21 روز پیش
١٣٩٨/٢/١۴
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 170 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 170 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
22 روز پیش
١٣٩٨/٢/١٥
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 90 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 90 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
21 روز پیش
١٣٩٨/٢/١۶
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 250 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 250 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
20 روز پیش
١٣٩٨/٢/١٧
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 80 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 80 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
19 روز پیش
١٣٩٨/٢/١٩
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 117 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 117 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
17 روز پیش
١٣٩٨/٢/١۶
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 150 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 150 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
20 روز پیش
١٣٩٨/٢/١٩
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 100 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
17 روز پیش
١٣٩٨/٢/١٨
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 70 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 70 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
18 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢١
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 235 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 235 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
15 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢١
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 130 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 130 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
15 روز پیش
١٣٩٨/٢/١٩
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 200 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 200 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
17 روز پیش
١٣٩٨/٢/١٩
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 140 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 140 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
17 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢٢
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 114 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 114 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
14 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢٢
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 170 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 170 متر نوساز 6 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
14 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢٣
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 85 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 85 متر 30 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
13 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢٣
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 138 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 138 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
13 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢٥
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 105 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 105 متر 12 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
11 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢۴
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 175 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 175 متر 20 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
12 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢۴
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 82 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 82 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
12 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢۶
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 306 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 306 متر 30 ساله 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
10 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢٥
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 125 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 125 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
11 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢۶
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 145 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 145 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
10 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢٨
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 102 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 102 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
8 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢٨
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 117 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 117 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
8 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢٩
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 214 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 214 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
7 روز پیش
١٣٩٨/٢/٣٠
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 178 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 178 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
6 روز پیش
١٣٩٨/٢/٣٠
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 130 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 130 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
6 روز پیش
١٣٩٨/٢/٢٩
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 160 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 160 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
7 روز پیش
١٣٩٨/٢/٣١
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 138 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 138 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
5 روز پیش
١٣٩٨/٣/١
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 165 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 165 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
4 روز پیش
١٣٩٨/٣/١
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 250 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 250 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
4 روز پیش
١٣٩٨/٢/٣١
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 125 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 125 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس...
09029618907
تهران , امین بهار
5 روز پیش
١٣٩٨/٣/۴
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 58 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 58 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 روز پیش
١٣٩٨/٣/۴
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 94 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 94 متر 6 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
1 روز پیش
١٣٩٨/٣/٥
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 128 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 128 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
10 ساعت پیش
١٣٩٨/٣/٥
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 98 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 98 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
10 ساعت پیش
١٣٩٨/٣/٥
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 140 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 140 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
9 ساعت پیش
١٣٩٨/٣/٥
فروش آپارتمان در یوسف آباد تهران 130 متر
فروش آپارتمان در تهران یوسف آباد 130 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09029618907
تهران , امین بهار
9 ساعت پیش
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ