درج رایگان آگهی
ایران تجارت /دیگر تبلیغات


آگهی های ارسال شده توسط محمد اسدی
١٣٩٧/١٠/٢٣
فروش ویلا در رامسر 7000 متر
فروش ویلا در رامسر رامسر 7000 متر با، پارکینگ، انباری، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢٣
فروش ویلا در رامسر 2500 متر
فروش ویلا در رامسر رامسر 2500 متر نوساز با، پارکینگ، انباری، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢١
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 470 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 470 متر نوساز با، انباری، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 12 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢١
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 1250 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 1250 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 12 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١
فروش ویلا در سرخرود 200 متر
فروش ویلا در سرخرود سرخرود 200 متر نوساز با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٢٢
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود - شهرک خصوصی خانه دریا 650 متر
فروش ویلا در سرخرود - شهرک خصوصی خانه دریا محمودآباد 650 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، انباری، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢٣
فروش ویلا در محمودآباد 750 متر
فروش ویلا در شهرک خصوصی خانه دریا محمودآباد 750 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش سنگ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢٢
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 780 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 780 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٧/٩/٢۶
فروش آپارتمان در نوشهر سرخرود 125 متر
فروش آپارتمان در سرخرود نوشهر 125 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/١٥
فروش آپارتمان در سرخرود بلوار دریا 125 متر
فروش آپارتمان در بلوار دریا سرخرود 125 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٢٣
فروش ویلا در محمودآباد شهرک خانه دریا 865 متر
فروش ویلا در شهرک خانه دریا محمودآباد 865 متر 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٧/٩/١٨
فروش آپارتمان در محمودآباد شهرک خانه دریا 72 متر
فروش آپارتمان در شهرک خانه دریا محمودآباد 72 متر 1 خوابه با، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/١٥
فروش ویلا در محمودآباد شهرک خانه دریا 700 متر
فروش ویلا در شهرک خانه دریا محمودآباد 700 متر 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٥
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 1400 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 1400 متر 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/۴
فروش آپارتمان در محمودآباد سرخرود 250 متر
فروش آپارتمان در سرخرود محمودآباد 250 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، جکوزی، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 29 روز پیش
١٣٩٧/٩/٢٩
فروش ویلا در محمودآباد شهرک ساحلی خانه دریا 710 متر
فروش ویلا در شهرک ساحلی خانه دریا محمودآباد 710 متر 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٥
فروش ویلا در محمودآباد شهرک ساحلی و خصوصی خانه دریا 690 متر
فروش ویلا در شهرک ساحلی و خصوصی خانه دریا محمودآباد 690 متر 4 خوابه با، پارکینگ، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٣
فروش آپارتمان در محمودآباد 118 متر
فروش آپارتمان در شهرک ساحلی و خصوصی محمودآباد محمودآباد 118 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٢
فروش ویلا در محمودآباد شهرک ساحلی خانه دریا 620 متر
فروش ویلا در شهرک ساحلی خانه دریا محمودآباد 620 متر 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/١٥
فروش آپارتمان در محمودآباد شهرک خانه دریا 83 متر
فروش آپارتمان در شهرک خانه دریا محمودآباد 83 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/١٥
فروش آپارتمان در محمودآباد شهرک ساحلی خانه دریا 118 متر
فروش آپارتمان در شهرک ساحلی خانه دریا محمودآباد 118 متر 5 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028 , 09117363901
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/۶
فروش آپارتمان در محمودآباد شهرک خانه دریا 83 متر
فروش آپارتمان در شهرک خانه دریا محمودآباد 83 متر 5 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028 , 09117363901
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 27 روز پیش
١٣٩٧/٩/٢۶
فروش ویلا در محمودآباد 497 متر
فروش ویلا در استخردار سرخرود محمودآباد 497 متر 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، نوع کفپوش ...
09113902028 , 09117363901
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٨
فروش ویلا در سرخرود ساحلی 300 متر
فروش ویلا در ساحلی سرخرود 300 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/١٨
فروش آپارتمان در سرخرود بلوار دریا 170 متر
فروش آپارتمان در بلوار دریا سرخرود 170 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٠
فروش آپارتمان در محمودآباد سرخرود 67 متر
فروش آپارتمان در سرخرود محمودآباد 67 متر 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٥
فروش آپارتمان در محمودآباد سرخرود خط دریا 67 متر
فروش آپارتمان در سرخرود خط دریا محمودآباد 67 متر 5 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢١
فروش ویلا در سرخرود 400 متر
فروش ویلا در سرخرود سرخرود 400 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٢
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 130 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 130 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٣
فروش ویلا در بابلسر سرخرود 205 متر
فروش ویلا در سرخرود بابلسر 205 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٢
فروش آپارتمان در بابلسر سرخرود 130 متر
فروش آپارتمان در سرخرود بابلسر 130 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٨
فروش ویلا در سرخرود ساحلی 270 متر
فروش ویلا در ساحلی سرخرود 270 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٠
فروش ویلا در نوشهر سرخرود 200 متر
فروش ویلا در سرخرود نوشهر 200 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٠
فروش ویلا در نوشهر سرخرود 1250 متر
فروش ویلا در سرخرود نوشهر 1250 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢۶
اجاره ویلا در نوشهر سرخرود 250 متر
اجاره ویلا در سرخرود نوشهر 250 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، سونا، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٢٢
فروش آپارتمان در نوشهر سرخرود 85 متر
فروش آپارتمان در سرخرود نوشهر 85 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٧/٩/٢۶
فروش ویلا در محمودآباد 300 متر
فروش ویلا در جاده آمل محمودآباد 300 متر 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، سونا، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٥
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 2500 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 2500 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/١٧
فروش آپارتمان در محمودآباد سرخرود 83 متر
فروش آپارتمان در سرخرود محمودآباد 83 متر 5 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 15 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢٠
فروش ویلا در محمودآباد شهرک خانه دریا 600 متر
فروش ویلا در شهرک خانه دریا محمودآباد 600 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش سنگ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 12 روز پیش
١٣٩٧/٩/٢٠
فروش ویلا در نوشهر سرخرود 470 متر
فروش ویلا در سرخرود نوشهر 470 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٢
فروش ویلا در نوشهر سرخرود 250 متر
فروش ویلا در سرخرود نوشهر 250 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09113902028 , 09118215001
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٨
فروش ویلا در سرخرود شهرک ساحلی 330 متر
فروش ویلا در شهرک ساحلی سرخرود 330 متر نوساز 3 خوابه با، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/١
فروش آپارتمان در سرخرود ساحلی 74 متر
فروش آپارتمان در ساحلی سرخرود 74 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/١
بزرگترین مجموعه تالار و رستوران شمال
تالار و رستوران 18000متری شمال فروش مجموعه تالار و رستوران بسیار شیک و مجلل با تمامی امکانات مجموعه سالن های تالار عروسی ( آقایان و خانم ها) و سالن ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/١٨
فروش ویلا در سرخرود سرخرود 280 متر
فروش ویلا در سرخرود سرخرود 280 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 15 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢١
فروش آپارتمان در سرخرود 85 متر
فروش آپارتمان در سرخرود سرخرود 85 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 11 روز پیش
١٣٩٧/٩/٢١
فروش آپارتمان در سرخرود 74 متر
فروش آپارتمان در سرخرود سرخرود 74 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢١
فروش ویلا در سرخرود 570 متر
فروش ویلا در سرخرود سرخرود 570 متر 5 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٩
فروش آپارتمان در سرخرود سرخرود 110 متر
فروش آپارتمان در سرخرود سرخرود 110 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 24 روز پیش
١٣٩٧/٩/٢١
فروش آپارتمان در سرخرود خط دریا 250 متر
فروش آپارتمان در خط دریا سرخرود 250 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/۴
فروش آپارتمان در سرخرود خط دریا 170 متر
فروش آپارتمان در خط دریا سرخرود 170 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 29 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١
فروش آپارتمان در نوشهر 206 متر
فروش آپارتمان در نوشهر نوشهر 206 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٨
فروش آپارتمان در نوشهر 140 متر
فروش آپارتمان در نوشهر نوشهر 140 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 25 روز پیش
١٣٩٧/١٠/۴
فروش آپارتمان در نوشهر نوشهر 160 متر
فروش آپارتمان در نوشهر نوشهر 160 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سونا، جکوزی، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرا...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 29 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٥
فروش زمین در نوشهر 13000 متر
فروش زمین در نوشهر نوشهر 13000 متر با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 27 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١٨
فروش آپارتمان در نوشهر 90 متر
فروش آپارتمان در نوشهر نوشهر 90 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نمای ساختمان آجر، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 15 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢
فروش زمین در نوشهر 13150 متر
فروش زمین در نوشهر نوشهر 13150 متر با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/١٩
فروش آپارتمان در نوشهر هواشناسی (فرودگاه) 150 متر
فروش آپارتمان در هواشناسی(فرودگاه) نوشهر 150 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 14 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١٩
فروش ویلا در نوشهر 280 متر
فروش ویلا در نوشهر نوشهر 280 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه چوبی، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 14 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢١
فروش ویلا در سرخرود 400 متر
فروش ویلا در سرخرود سرخرود 400 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 12 روز پیش
١٣٩٧/٩/٢٢
فروش آپارتمان در نوشهر 145 متر
فروش آپارتمان در نوشهر نوشهر 145 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٣
فروش آپارتمان در سرخرود 135 متر
فروش آپارتمان در خطدریا سرخرود 135 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٩
فروش آپارتمان در سرخرود خط دریا 85 متر
فروش آپارتمان در خط دریا سرخرود 85 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٩
فروش ویلا در سرخرود 450 متر
فروش ویلا در سرخرود سرخرود 450 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/١٥
فروش آپارتمان در سرخرود ساحلی 234 متر
فروش آپارتمان در ساحلی سرخرود 234 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 18 روز پیش
١٣٩٧/١٠/۶
فروش ویلا در سرخرود شهرک خانه دریا 600 متر
فروش ویلا در شهرک خانه دریا سرخرود 600 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش سنگ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 27 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢٢
فروش زمین در سرخرود 850 متر
فروش زمین در شهرک ساحلی خانه دریا سرخرود 850 متر با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٧/٩/٢٩
فروش آپارتمان در نوشهر ساحلی 5000 متر
فروش آپارتمان در ساحلی نوشهر 5000 متر نوساز با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٢
فروش آپارتمان در نوشهر 163 متر
فروش آپارتمان در نوشهر نوشهر 163 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٢
فروش آپارتمان در سرخرود ساحلی 98 متر
فروش آپارتمان در ساحلی سرخرود 98 متر نوساز 2 خوابه با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/١٥
فروش آپارتمان در سرخرود 174 متر
فروش آپارتمان در سرخرود سرخرود 174 متر 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 18 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٨
فروش زمین در سرخرود شهرک خانه دریا 830 متر
فروش زمین در شهرک خانه دریا سرخرود 830 متر با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 25 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٨
فروش آپارتمان در سرخرود شهرک خانه دریا 82 متر
فروش آپارتمان در شهرک خانه دریا سرخرود 82 متر 2 خوابه با، پارکینگ، انباری...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 25 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١٧
فروش آپارتمان در محمودآباد شهرک خانه دریا 72 متر
فروش آپارتمان در شهرک خانه دریا محمودآباد 72 متر 1 خوابه با، پارکینگ، انباری...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 15 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١٩
فروش ویلا در سرخرود ساحلی 310 متر
فروش ویلا در ساحلی سرخرود 310 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 14 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢٠
فروش آپارتمان در نوشهر 150 متر
فروش آپارتمان در نوشهر نوشهر 150 متر نوساز با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 12 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٢٠
فروش آپارتمان در نوشهر 162 متر
فروش آپارتمان در نوشهر نوشهر 162 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 12 روز پیش
١٣٩٧/٩/١٨
فروش زمین در نوشهر 8000 متر
فروش زمین در نوشهر نوشهر 8000 متر با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/١٨
فروش آپارتمان در سرخرود ساحلی 234 متر
فروش آپارتمان در ساحلی سرخرود 234 متر نوساز با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢۴
فروش ویلا در نوشهر سرخرود 570 متر
فروش ویلا در سرخرود نوشهر 570 متر 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/٩/٢٨
فروش آپارتمان در نوشهر جنگلی 150 متر
فروش آپارتمان در جنگلی نوشهر 150 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 ماه پیش
١٣٩٧/١٠/٥
فروش آپارتمان در سرخرود ساحلی 130 متر
فروش آپارتمان در ساحلی سرخرود 130 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 27 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٥
فروش ویلا در سرخرود ساحلی 215 متر
فروش ویلا در ساحلی سرخرود 215 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 27 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١٥
فروش زمین در سرخرود 1000 متر
فروش زمین در ساحلی سرخرود 1000 متر با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 18 روز پیش
١٣٩٧/١٠/٩
فروش آپارتمان در سرخرود خط دریا 100 متر
فروش آپارتمان در خط دریا سرخرود 100 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 24 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١٢
فروش زمین در سرخرود 6400 متر
فروش زمین در سرخرود سرخرود 6400 متر با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 21 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١٧
فروش زمین در محمودآباد خانه دریا 600 متر
فروش زمین در خانه دریا محمودآباد 600 متر با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 15 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١٣
فروش زمین در نوشهر 120000 متر
فروش زمین در نوشهر نوشهر 120000 متر با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 20 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١٨
فروش آپارتمان در سرخرود پنت هاوس 400 متر
فروش آپارتمان در پنت هاوس سرخرود 400 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 15 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١٨
فروش باغ در محمودآباد ویلاباغ 3000 متر
فروش باغ در ویلاباغ محمودآباد 3000 متر با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 15 روز پیش
١٣٩٧/١٠/١٩
فروش باغ در سرخرود ویلا باغ 5200 متر
فروش باغ در ویلا باغ سرخرود 5200 متر با...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 14 روز پیش
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ