درج رایگان آگهی
ایران تجارت /دیگر تبلیغات


آگهی های ارسال شده توسط محمد اسدی
١٣٩٧/٣/٢۴
فروش ویلا در رامسر 7000 متر
فروش ویلا در رامسر رامسر 7000 متر با، پارکینگ، انباری، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 6 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢۴
فروش ویلا در رامسر 2500 متر
فروش ویلا در رامسر رامسر 2500 متر نوساز با، پارکینگ، انباری، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 6 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٢
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 470 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 470 متر نوساز با، انباری، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 8 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٢
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 1250 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 1250 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 8 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢١
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 200 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 200 متر نوساز با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
8 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٧
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود - شهرک خصوصی خانه دریا 650 متر
فروش ویلا در سرخرود - شهرک خصوصی خانه دریا محمودآباد 650 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، انباری، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 3 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٧
فروش ویلا در محمودآباد 750 متر
فروش ویلا در شهرک خصوصی خانه دریا محمودآباد 750 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش سنگ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 3 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٢
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 780 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 780 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 8 روز پیش
١٣٩٧/۴/٧
فروش آپارتمان در نوشهر سرخرود 125 متر
فروش آپارتمان در سرخرود نوشهر 125 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
22 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٢
فروش آپارتمان در محمودآباد 125 متر
فروش آپارتمان در سرخرود - خط ساحلی محمودآباد 125 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 8 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢۴
فروش ویلا در محمودآباد شهرک خانه دریا 865 متر
فروش ویلا در شهرک خانه دریا محمودآباد 865 متر 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 6 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢۴
فروش آپارتمان در محمودآباد شهرک خانه دریا 72 متر
فروش آپارتمان در شهرک خانه دریا محمودآباد 72 متر 1 خوابه با، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 6 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٨
فروش ویلا در محمودآباد شهرک خانه دریا 700 متر
فروش ویلا در شهرک خانه دریا محمودآباد 700 متر 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 2 روز پیش
١٣٩٧/۴/۴
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 1400 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 1400 متر 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
25 روز پیش
١٣٩٧/٣/٣١
فروش آپارتمان در محمودآباد سرخرود 250 متر
فروش آپارتمان در سرخرود محمودآباد 250 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، جکوزی، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
29 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢١
فروش ویلا در محمودآباد شهرک ساحلی خانه دریا 710 متر
فروش ویلا در شهرک ساحلی خانه دریا محمودآباد 710 متر 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
8 روز پیش
١٣٩٧/۴/٣
فروش ویلا در محمودآباد شهرک ساحلی و خصوصی خانه دریا 690 متر
فروش ویلا در شهرک ساحلی و خصوصی خانه دریا محمودآباد 690 متر 4 خوابه با، پارکینگ، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
26 روز پیش
١٣٩٧/٣/٣١
فروش آپارتمان در محمودآباد 118 متر
فروش آپارتمان در شهرک ساحلی و خصوصی محمودآباد محمودآباد 118 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
29 روز پیش
١٣٩٧/٣/٣١
فروش ویلا در محمودآباد شهرک ساحلی خانه دریا 620 متر
فروش ویلا در شهرک ساحلی خانه دریا محمودآباد 620 متر 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
29 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٧
فروش آپارتمان در محمودآباد شهرک خانه دریا 83 متر
فروش آپارتمان در شهرک خانه دریا محمودآباد 83 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 3 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٧
فروش آپارتمان در محمودآباد شهرک ساحلی خانه دریا 118 متر
فروش آپارتمان در شهرک ساحلی خانه دریا محمودآباد 118 متر 5 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028 , 09117363901
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 3 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٠
فروش آپارتمان در محمودآباد شهرک خانه دریا 83 متر
فروش آپارتمان در شهرک خانه دریا محمودآباد 83 متر 5 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028 , 09117363901
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٨
فروش آپارتمان در محمودآباد 73 متر
فروش آپارتمان در شهرک خصوصی خانه دریا محمودآباد 73 متر 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش ...
09113902028 , 09117363901
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 2 روز پیش
١٣٩٧/۴/٧
فروش ویلا در محمودآباد 497 متر
فروش ویلا در استخردار سرخرود محمودآباد 497 متر 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، نوع کفپوش ...
09113902028 , 09117363901
مازندران , محمد اسدی
22 روز پیش
١٣٩٧/۴/۶
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 300 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 300 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
23 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٨
فروش آپارتمان در محمودآباد 170 متر
فروش آپارتمان در سرخرود - خط دریا محمودآباد 170 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 2 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٨
فروش آپارتمان در محمودآباد سرخرود 67 متر
فروش آپارتمان در سرخرود محمودآباد 67 متر 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 2 روز پیش
١٣٩٧/۴/۶
فروش آپارتمان در محمودآباد سرخرود خط دریا 67 متر
فروش آپارتمان در سرخرود خط دریا محمودآباد 67 متر 5 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
23 روز پیش
١٣٩٧/٣/٣٠
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 400 متر
فروش ویلا در سرخرود شهرک دنج محمودآباد 400 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٣
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 130 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 130 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
26 روز پیش
١٣٩٧/۴/٣
فروش ویلا در بابلسر سرخرود 205 متر
فروش ویلا در سرخرود بابلسر 205 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
26 روز پیش
١٣٩٧/۴/٧
فروش آپارتمان در محمودآباد شهرک خانه دریا 94 متر
فروش آپارتمان در شهرک خانه دریا محمودآباد 94 متر 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
22 روز پیش
١٣٩٧/۴/٣
فروش آپارتمان در بابلسر سرخرود 130 متر
فروش آپارتمان در سرخرود بابلسر 130 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
26 روز پیش
١٣٩٧/۴/۶
فروش ویلا در بابلسر سرخرود 270 متر
فروش ویلا در سرخرود بابلسر 270 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
23 روز پیش
١٣٩٧/٣/٣٠
فروش ویلا در نوشهر سرخرود 200 متر
فروش ویلا در سرخرود نوشهر 200 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه پیش
١٣٩٧/۴/١۴
فروش آپارتمان در نوشهر سرخرود 72 متر
فروش آپارتمان در سرخرود نوشهر 72 متر 2 خوابه با، پارکینگ، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
15 روز پیش
١٣٩٧/٣/٣٠
فروش ویلا در نوشهر سرخرود 1250 متر
فروش ویلا در سرخرود نوشهر 1250 متر نوساز 5 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه پیش
١٣٩٧/۴/۴
اجاره ویلا در نوشهر سرخرود 250 متر
اجاره ویلا در سرخرود نوشهر 250 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، انباری، استخر، سونا، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
25 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢١
فروش آپارتمان در نوشهر سرخرود 85 متر
فروش آپارتمان در سرخرود نوشهر 85 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، آسانسور، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 9 روز پیش
١٣٩٧/۴/۶
فروش ویلا در محمودآباد 300 متر
فروش ویلا در جاده آمل محمودآباد 300 متر 2 خوابه با، پارکینگ، استخر، سونا، نمای ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
23 روز پیش
١٣٩٧/۴/۴
فروش ویلا در محمودآباد سرخرود 2500 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد 2500 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
25 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢١
فروش آپارتمان در محمودآباد سرخرود 83 متر
فروش آپارتمان در سرخرود محمودآباد 83 متر 5 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 9 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢١
فروش ویلا در محمودآباد شهرک خانه دریا 600 متر
فروش ویلا در شهرک خانه دریا محمودآباد 600 متر نوساز 4 خوابه با، پارکینگ، نمای ساختمان سنگ، نوع کفپوش سنگ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 9 روز پیش
١٣٩٧/٣/٣٠
فروش ویلا در نوشهر سرخرود 470 متر
فروش ویلا در سرخرود نوشهر 470 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه پیش
١٣٩٧/۴/٢١
فروش ویلا در نوشهر سرخرود 250 متر
فروش ویلا در سرخرود نوشهر 250 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09113902028 , 09118215001
مازندران , محمد اسدی
8 روز پیش
١٣٩٧/۴/٧
فروش ویلا در نوشهر 330 متر
فروش ویلا در سرخرود محمودآباد نوشهر 330 متر نوساز 3 خوابه با، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
22 روز پیش
١٣٩٧/۴/١۴
فروش آپارتمان در نوشهر 74 متر
فروش آپارتمان در سرخرود محمودآباد نوشهر 74 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، سرویس آشپزخانه هایگلاس، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
15 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢٧
بزرگترین مجموعه تالار و رستوران شمال
تالار و رستوران 18000متری شمال فروش مجموعه تالار و رستوران بسیار شیک و مجلل با تمامی امکانات مجموعه سالن های تالار عروسی ( آقایان و خانم ها) و سالن ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢٠
فروش ویلا در سرخرود سرخرود 280 متر
فروش ویلا در سرخرود سرخرود 280 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 10 روز پیش
١٣٩٧/٣/٢١
فروش آپارتمان در سرخرود 85 متر
فروش آپارتمان در سرخرود سرخرود 85 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، آسانسور، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 ماه و 9 روز پیش
١٣٩٧/٣/٣١
فروش آپارتمان در سرخرود 74 متر
فروش آپارتمان در سرخرود سرخرود 74 متر نوساز 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
29 روز پیش
١٣٩٧/۴/۴
فروش ویلا در سرخرود 570 متر
فروش ویلا در سرخرود سرخرود 570 متر 5 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، استخر، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
25 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢٧
فروش آپارتمان در سرخرود سرخرود 110 متر
فروش آپارتمان در سرخرود سرخرود 110 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، آسانسور، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢٧
فروش آپارتمان در سرخرود خط دریا 250 متر
فروش آپارتمان در خط دریا سرخرود 250 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، نوع کفپوش پارکت...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
2 روز پیش
١٣٩٧/۴/٢٨
فروش آپارتمان در سرخرود خط دریا 170 متر
فروش آپارتمان در خط دریا سرخرود 170 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور، استخر، سونا، جکوزی، نوع کفپوش ...
09113902028
مازندران , محمد اسدی
1 روز پیش
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ