شهرک جهان نما
صفحه  1  از  2

٢١/١٠/١٣٩٤
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 93 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

93 متر 7 ساله 2 خوابه با، انباری،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , حامد هادیان
09352368918به روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش

٢١/١٠/١٣٩٤
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 92 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

92 متر 6 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , حامد هادیان
09352368918
193,200,000 تومانبه روز شده در : 1 ماه و 3 روز پیش

١٦/١٠/١٣٩٤
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 113 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

113 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 1 ماه و 8 روز پیش

١٦/١٠/١٣٩٤
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 155 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

155 متر 3 ساله 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان تراولتن، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , Ahmad shaveisi
09199927494به روز شده در : 1 ماه و 8 روز پیش

١٢/١٠/١٣٩٤
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 91 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

91 متر 11 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , محسن
09196892118
191,100,000 تومانبه روز شده در : 1 ماه و 12 روز پیش

٩/١٠/١٣٩٤
شهرک جهان نما
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 61 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

61 متر 7 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759
134,200,000 تومانبه روز شده در : 1 ماه و 15 روز پیش

٩/١٠/١٣٩٤
شهرک جهان نما
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 80 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

80 متر 7 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 1 ماه و 15 روز پیش

٤/١٠/١٣٩٤
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 50 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

50 متر 2 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه های گلاس، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 1 ماه و 20 روز پیش

٤/١٠/١٣٩٤
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 63 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

63 متر 2 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 1 ماه و 20 روز پیش

٤/١٠/١٣٩٤
مشاورین املاک کسریمطمئن ترین گروه مشاورین مسکن در

شهرک

جهان

نما

عموما در

جهان

نما

دو نوع آپارتمان موجود است: 1) مجتمع های قدیمی: معمولا از متری 1/7 تا 1...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 1 ماه و 20 روز پیش

٧/٦/١٣٩٤
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 100 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

100 متر 13 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش سرا...

کرج , رزاقی
09123842480
135,000,000 تومانبه روز شده در : 5 ماه پیش

١٨/١٠/١٣٩٣
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 102 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

102 متر 3 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , سیدعباس هاشمی
09352257949
256,250,000 تومانبه روز شده در : 1 سال پیش

١٤/١٠/١٣٩٣
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 102 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

102 متر 12 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرام...

کرج , سیدیارمحمدمیریوسفی اول
09195533162
168,300,000 تومانبه روز شده در : 1 سال پیش

٢٥/٦/١٣٩٣
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 180 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

180 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , مشاور املاک
026-32321421-32321422-09126495004
414,000,000 تومانبه روز شده در : 1 سال پیش

٣١/٣/١٣٩٣
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 95 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

95 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ و شیشه، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش 3...

کرج , فرشاد جوانمرد
09126080395
209,000,000 تومانبه روز شده در : 1 سال پیش

١٧/٣/١٣٩٣
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 80 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

80 متر 5 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری،

نما

ی ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش 1...

کرج , املاک شهرک جهان نما
026-32312164,44
160,000,000 تومانبه روز شده در : 1 سال پیش

١٧/٣/١٣٩٣
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 132 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

132 متر با...

کرج , املاک شهرک جهان نما
026-32312164به روز شده در : 1 سال پیش

١٧/٣/١٣٩٣
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 95 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

95 متر 2 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش 1...

کرج , املاک شهرک جهان نما
026-32312164
218,500,000 تومانبه روز شده در : 1 سال پیش

٢٨/٢/١٣٩٣
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 95 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

95 متر 1 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ و شیشه، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , املاک شهرک جهان نما
026-32312164
218,500,000 تومانبه روز شده در : 1 سال پیش

٢٨/٢/١٣٩٣
فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 98.80 متر
فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

99 متر 3 ساله 2 خوابه با، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , املاک شهرک جهان نما
026-32312164
217,360,000 تومانبه روز شده در : 1 سال پیش

فروش آپارتمان

آگهی های ویژه آپارتمان و املاک

فروش ویلا در محمودآباد جاده آمل 390 متر

محمد عبادی
09105240551 - 09123714931 , 01143136578
فروش کارخانه فلزی در شهرک سپهر نظرآباد

املاک صنعتی و کشاورزی و معدنی
09127661534
فروش آپارتمان در اصفهان شریعتی 123 متر

امیدمرندى
09131160958 , 031-37724876
فروش مغازه در تالش هشپر 15 متر

مهاجر
09192725460 , 02165327142
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ
به کانال رسمی تلگرام ایران تجارت بپیوندید‎