شهرک جهان نما
صفحه  1  از  2

١٨/٨/١٣٩٤

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 62 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

62 متر 6 ساله 1 خوابه با، انباری،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 22 روز پیش

١٨/٨/١٣٩٤
شهرک جهان نما

مشاورین املاک کسری

مطمئن ترین گروه مشاورین مسکن در

شهرک

جهان

نما

عموما در

جهان

نما

دو نوع آپارتمان موجود است: 1) مجتمع های قدیمی: معمولا از متری 1/7 تا 1...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 22 روز پیش

١٨/٨/١٣٩٤
شهرک جهان نما

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 50 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

50 متر 2 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه های گلاس، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 22 روز پیش

٦/٨/١٣٩٤

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 91 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

91 متر 11 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , محسن
09196892118
195,650,000 تومانبه روز شده در : 1 ماه و 4 روز پیش

٢٥/٧/١٣٩٤

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 93 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

93 متر 7 ساله 2 خوابه با، انباری،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , حامد هادیان
09352368918,02632304370به روز شده در : 1 ماه و 15 روز پیش

٧/٦/١٣٩٤

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 100 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

100 متر 13 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش سرا...

کرج , رزاقی
09123842480
135,000,000 تومانبه روز شده در : 3 ماه پیش

٢/٦/١٣٩٤

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 113 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

113 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 3 ماه پیش

٣١/٥/١٣٩٤

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 63 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

63 متر 2 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 3 ماه پیش

٣١/٥/١٣٩٤

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 72 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

72 متر 7 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه فلز خوب و شیک، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 3 ماه پیش

٣١/٣/١٣٩٤

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 56 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

56 متر 6 ساله 1 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759
134,400,000 تومانبه روز شده در : 5 ماه پیش

٣٠/٣/١٣٩٤

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 74 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

74 متر 7 ساله با، پارکینگ، انباری،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه فلزی، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 5 ماه پیش

١٦/١٢/١٣٩٣

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 100 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

100 متر 5 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , رضا اکبرزاده
09126592759به روز شده در : 8 ماه پیش

١٨/١٠/١٣٩٣

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 102 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

102 متر 3 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , سیدعباس هاشمی
09352257949
256,250,000 تومانبه روز شده در : 10 ماه پیش

١٤/١٠/١٣٩٣

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 102 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

102 متر 12 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرام...

کرج , سیدیارمحمدمیریوسفی اول
09195533162
168,300,000 تومانبه روز شده در : 11 ماه پیش

١٣/٩/١٣٩٣

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 116 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

116 متر 8 ساله 3 خوابه با، انباری،

نما

ی ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , تورج اسماعیلی
09123143008
220,400,000 تومانبه روز شده در : 11 ماه پیش

٢٥/٦/١٣٩٣

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 180 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

180 متر نوساز 3 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش سرامیک...

کرج , مشاور املاک
026-32321421-32321422-09126495004
414,000,000 تومانبه روز شده در : 1 سال پیش

٣١/٣/١٣٩٣

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 95 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

95 متر نوساز 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ و شیشه، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش 3...

کرج , فرشاد جوانمرد
09126080395
209,000,000 تومانبه روز شده در : 1 سال پیش

١٧/٣/١٣٩٣

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 80 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

80 متر 5 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری،

نما

ی ساختمان آجر سه سانت، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش 1...

کرج , املاک شهرک جهان نما
026-32312164,44
160,000,000 تومانبه روز شده در : 1 سال پیش

١٧/٣/١٣٩٣

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 132 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

132 متر با...

کرج , املاک شهرک جهان نما
026-32312164به روز شده در : 1 سال پیش

١٧/٣/١٣٩٣

فروش آپارتمان در

شهرک

جهان

نما

کرج 95 متر

فروش آپارتمان در کرج

شهرک

جهان

نما

95 متر 2 ساله 2 خوابه با، پارکینگ، انباری، آسانسور،

نما

ی ساختمان سنگ، سرویس آشپزخانه MDF، نوع کفپوش 1...

کرج , املاک شهرک جهان نما
026-32312164
218,500,000 تومانبه روز شده در : 1 سال پیش

فروش آپارتمان

آگهی های ویژه آپارتمان و املاک » مشاور املاک

آگهی های ویژه آپارتمان و املاک

فروش 67 هکتار زمین کشاورزی و مجتمع کشت و صنعت

شرکت کشاورزی و دامپروری سورونه
09361100326
فروش ویلا در محمودآباد شهرک فرهنگیان 270 متر

مهندس طهماسسبی
09199818984,09195957500
فروش ویلا در نور جنگلی 230 متر

مهندس قربانی
09112220682 - 09366629073
شرکت ستون قصر طلایی

فرزاد
02188275680,02188231276,02188231285
فروش آپارتمان در نسیم شهر نسیم شهر 69 متر

محمود پیرحسین زاده
09309423273
فروش کارخانه شیمیایی وام دار در شهرک صنعتی اشتهارد

املاک صنعتی و کشاورزی و معدنی
09127661534 , 09127833869
فروش کارخانه با مجوز مواد غذایی در نظرآباد کرج

املاک صنعتی و کشاورزی و معدنی
09127833869
املاک جدید! خودرو تور موبایل لپ تاپ